Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mobiel21 Stilte En Mobiliteit

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mobiel21 Stilte En Mobiliteit

 1. 1. Stilte en mobiliteit: contradictie of uitdaging? Socius Trefdag 2009 Lies Lambert
 2. 2. Stilte, cultuur & mobiliteit
 3. 3. Beleef het zelf...
 4. 4. Verkeersleefbaarheid <ul><li>Definitie </li></ul><ul><li>Alle aspecten van verkeer en vervoer die de leefomgeving in een positieve zin beïnvloeden </li></ul><ul><li>Een goed gevoel dat de gebruikers van een straat wijk gemeente hebben van het hele verkeersgebeuren </li></ul>
 5. 5. Verkeersleefbaarheid
 6. 6. Verkeersleefbaarheidsindex <ul><li>Beoordeling van de kenmerken 0-5 </li></ul><ul><li>Mate van verkeersleefbaarheid per straat </li></ul><ul><li>Verkeersleefbaarheidsindex per straat </li></ul><ul><li>Omgeving berekenen </li></ul><ul><li>Verkeersleefbaarheidsindex schoolomgeving </li></ul><ul><li>Interpretatie </li></ul>
 7. 7. Geluidshinder: Stoort het of niet? <ul><li>Geritsel van bladeren </li></ul><ul><li>Vogels die fluiten als je ’s ochtends in bed ligt </li></ul><ul><li>Wasmachine </li></ul><ul><li>Verkeer op de snelweg </li></ul><ul><li>Klassieke gitaar </li></ul><ul><li>Druk stadsverkeer </li></ul><ul><li>Een brommer die ’s nachts door de straat scheurt </li></ul><ul><li>Een iPod op zijn luidst </li></ul><ul><li>Voetbal in een stadion </li></ul><ul><li>Symfonieorkest </li></ul><ul><li>De eerste rijen van een popconcert </li></ul>
 8. 8. Geluidshinder: Stoort het of niet? <ul><li>Geritsel van bladeren 20db </li></ul><ul><li>Vogels die fluiten als je ’s ochtends in bed ligt 40db </li></ul><ul><li>Wasmachine 60db </li></ul><ul><li>Verkeer op de snelweg 70db </li></ul><ul><li>Klassieke gitaar 80db </li></ul><ul><li>Druk stadsverkeer 90db </li></ul><ul><li>Een brommer die ’s nachts door de straat scheurt 100db </li></ul><ul><li>Een iPod op zijn luidst 110db </li></ul><ul><li>Voetbal in een stadion 120db </li></ul><ul><li>Symfonieorkest 125db </li></ul><ul><li>De eerste rijen van een popconcert 150db </li></ul>
 9. 9. Geluidshinder <ul><li>Gebonden aan </li></ul><ul><li>Persoon </li></ul><ul><li>Tijd </li></ul><ul><li>Plaats </li></ul>
 10. 10. Geluidshinder <ul><li>Effecten </li></ul><ul><li>Verstoren van activiteiten </li></ul><ul><ul><li>Bv. slapen, studeren... </li></ul></ul><ul><li>Gezondheidseffecten </li></ul><ul><ul><li>Bv. slaapverstoring, geluidsgeïnduceerde stress... </li></ul></ul><ul><li>Economische effecten </li></ul><ul><ul><li>Bv. vermindering concentratievermogen, ziekteverzuim... </li></ul></ul>
 11. 11. Stilte en duurzame mobiliteit <ul><li>contradictie of uitdaging? </li></ul>
 12. 12. Doe het zelf... <ul><li>Als persoon </li></ul><ul><li>Als sociaal-culturele organisatie </li></ul>
 13. 13. Wat doet Mobiel 21? <ul><li>Mijn korte ritten </li></ul><ul><li>Geknipt mobiel </li></ul><ul><li>Mobilometer </li></ul><ul><li>MESsAGE </li></ul><ul><li>Schoolroutekaarten </li></ul><ul><li>Heen-en-weer week </li></ul><ul><ul><li>bv. mobiliteitsparticipatie in buurten </li></ul></ul><ul><li>Aardig-op-weg week </li></ul><ul><ul><li>bv. autoloze zondag </li></ul></ul><ul><li>Red de Stoep </li></ul><ul><li>Fietsvriendinnen </li></ul>
 14. 14. Bedankt! <ul><li>Mobiel 21 vzw </li></ul><ul><li>Lies Lambert </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>016 31 77 09 </li></ul><ul><li>Vital Decosterstraat 67a bus 0101 </li></ul><ul><li>3000 Leuven </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www.mobiel21.be </li></ul>

×