Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MARC MESTDAGH - LEDENBINDING: WAAR IS DIE WONDERLIJM?

209 views

Published on

Workshop door Marc Mestdagh op de Trefdag sociaal-cultureel werk op 22 november 2018 in Het Pand in Gent.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MARC MESTDAGH - LEDENBINDING: WAAR IS DIE WONDERLIJM?

 1. 1. SOCIUS Trefdag 2018 Ledenbinding: over perceptie en expeditie Gent, 22 november 2018 Marc Mestdagh
 2. 2. 18 jaar Bedrijfsleider 2Mpact nv (verenigingsmanagementbureau) 20 jaar Verenigingsprofessional/manager (secretaris, bestuurder, directeur,…) 15 jaar Adviseur (adviestrajecten, opleidingen, inspiratiesessies, ‘trusted advisor’,… ) Oprichter-trekker van BSAE vzw (Vereniging van Verenigingsprofessionals) Wie ben ik?
 3. 3. Menu Community Basics Wat denkt het lid? Wat doet de organisatie?
 4. 4. Community Basics
 5. 5. FACILITERENDE ORGANISATIE COLLECTIEVE AMBITIE INTERN VERBINDEN Open Empowered Community EXTERN VERBREDENLEDEN
 6. 6. De faciliterende organisatie De collectieve ambitie INPUT OUTPUT OUTCOME De dingen goed doen De goede dingen doen EFFICIËNTIE EFFECTIVITEIT
 7. 7. Autonoom 1.0 Sociaal 2.0 Innovatief 3.0 Focus De verenigings- organisatie De leden De impact op de samenleving Strategie Ordening en belangenbehartiging Dienstverlening en belangenbehartiging Ontwikkeling/innovatie o.m. door co-creatie ‘Slogan’ Ondersteuning van het collectief (ledenvoordelen) Van aanbodgericht naar vraaggericht (dienstverlening) Voortrekkersrol in de vernieuwing Wat/hoe? Vergaderingen, netwerken, voordelen Ledenonderzoek, dienstverlening, social media Co-creatie met leden Verdien- model Lidgeld + vergoeding voor diensten/voordelen + andere (subsidies, projectfinanciering) Profiel Bestuur Voortrekkers van het collectief (pioniers) Goede afspiegeling van de leden Innovatoren (first movers) Rol Bureau/ Secretariaat Secretariaatsvoering + beleidsvoorbereiding en dienstverlening + verbinden met leden en de maatschappij Op basis van o.m. Ivan Pouwels ‘Vereniging 3.0’ (2015)
 8. 8. Van topdown naar member empowered organisatie BINDEN & VERBINDEN
 9. 9. Kwantitatieve/ kwalitatieve bevraging / permanente interactie met LEDEN BODY OF KNOWLEDGE Domeinen, thema’s, kennis… Formats/activiteiten: - Ledenvoordelen en - diensten - Informatie & kennis (newsletter, publicaties,…) - Bijeenkomsten (groepjes, congres) - Vorming/opleidingen - Standpunten (lobby)Bevraging/interactie met STAKEHOLDERS I N P U T O U T P U T COLLECTIEVE AMBITIE (missie) (de organisatie faciliteert) O U T C O M E Trendwatching, externe bronnen Samenwerking met derden (organisaties) Expertise verenigings- professionals (TEAM) COMMUNITY FRAMEWORK
 10. 10. Wat denkt het lid?
 11. 11. Een lidmaatschap is niet meer van deze tijd
 12. 12. Lid van… Betrokkenheid Beroepsvereniging Sectorvereniging Businessclub Charities Hobbyclub Sportvereniging Socio-culturele organisatie Fan Passief lid Actief lid Bestuurder Trekker
 13. 13. Ik ben enkel lid voor mezelf
 14. 14. What’s in it for me? ~~~~ What’s in it for us?
 15. 15. Dat doen ze niet bij onze vereniging
 16. 16. Perceptiekloof Lid (vraag) Organisatie (aanbod) What’s in it for me? Zo generiek mogelijk 1 goed voordeel is genoeg Geheel van voordelen Resultaatdenken (het effect) Procesdenken (de volledige rit) Geen tijdsperspectief Lange termijn denken Toegang (oplossing) Eigendom (lidmaatschap) Service – vooral ook de ‘relatie’ Product – pakket / databasenummer
 17. 17. VRAAG EN AANBOD (Ledenperceptiekloof) Zoals het lid het leden- aanbod ziet Zoals de organisatie naar het ledenaanbod kijkt
 18. 18. Ze doen veel dingen die mij niet interesseren
 19. 19. PASSIEVE LEDEN CONSUMERENDE LEDEN BEWUSTE LEDEN ACTIEVE LEDEN RVB LEDENBETROKKENHEID
 20. 20. Even tussendoor
 21. 21. Communicatie Communicatie Communicatie
 22. 22. Wat doet de organisatie?
 23. 23. Eerst de administratie in orde brengen
 24. 24. “Member engagement is a journey, not a destination” Lid worden Lid blijvenLid zijn Ik word lid
 25. 25. Vrijwilligers gezocht!
 26. 26. “Flow” (Mihaly Csikszentmihalyi) Uitdaging Skills Verveling Angst flow COMFORTZONE / FLOW
 27. 27. Wij organiseren het wel
 28. 28. Expedities Commissies/Werkgroepen/…. Expeditie Deelnemers geven feedback Experten voor het thema Voorbereid door secretariaat Bepalen zelf waarover het gaat Breed van profiel (diversiteit) Co-creatief, zoeken-leren-experimenteren Debat: afweging van voorstel leidt tot compromis Legacy en logica spelen Dialoog: samen op zoek naar een win-win Ook persoonlijke voldoening is belangrijk Innovatie, out of the box Ongoing, veel aandacht voor de obstakels onderweg, maar target is resultaat Gefocust, afgelijnd traject. Het doel is richtinggevend, maar proces is belangrijk Outcome: optimalisatie, efficiëntie- verhoging, de verhoopte verandering Notule wordt doorgestuurd Outcome: transitieproces met als doel impact en effectiviteit verhogen Portabiliteit (leden, organisatie) WIIFME vs WIIFUS Focus op US, het is meegenomen als ook de ME gerealiseerd wordt WIIFME vs WIIFUS Vertrekken vanuit ME met duidelijke doelstelling ook de US te realiseren
 29. 29. Meerwaarde voor de organisatie (facilitator) en de deelnemers (crosslinks)
 30. 30. Bedankt voor al uw jaren lidmaatschap
 31. 31. Ambassadeurs
 32. 32. Conclusie !
 33. 33. Bedankt ! www.marcmestdagh.be
 34. 34. Marc Mestdagh 2Mpact nv http://www.2mpact.be Tel. 09 233 48 66 marc@2mpact.be Twitter @2mpact www.marcmestdagh.be

×