Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maatschappelijke Contextanalyse

818 views

Published on

Maatschappelijke Contextanalyse in het kader van beleidsplanning voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Maatschappelijke Contextanalyse

 1. 1. WORKSHOP MAATSCHAPPELIJKE CONTEXTANALYSE, 21/02/2018 SOCIUS vzw, steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk
 2. 2. Maatschappelijke contextanalyse ▪ Wat? ▪ Decreet ▪ Situering in agenda SCvW ▪ context.socius.be 2
 3. 3. Maatschappelijke contextanalyse 3 OMGEVING Micro: tendensen nabij je organisatie en binnen je organisatie (gegevensverzameling) Meso: tendensen in je omgeving (regio, buurt, publiek, stakeholders, sector, gemeenschap, …) Macro: globale, maatschappelijke tendensen op Vlaams, Belgisch, Europees of mondiaal niveau DOELEN EN AANPAK Aanpak: controle- en invloedsfeer (aanpak, tactiek, werkwijze, operationele doelen) => rollen, functies Doelen: ambitiesfeer (missie, visie, strategische doelen) MACRO MESO MICRO AANPAK DOELEN In kaart brengen van de omgeving die bepalend is voor je doelen en aanpak
 4. 4. Maatschappelijke contextanalyse ▪ Uitvoeringsbesluit, art. 23 beoordelingscriterium (landelijk): 2° de relatie van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie tot de actuele maatschappelijke context die ze zelf omschreven heeft: b) De organisatie geeft aan welke maatschappelijke ontwikkelingen ze effectief als uitdaging wil aangrijpen om een werking errond te ontplooien en welke impact ze daarbij nastreeft; ▪ Uitvoeringsbesluit, art. 24 evaluatiecriterium (landelijk): 2° de relatie van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie tot de actuele maatschappelijke context die de organisatie omschreven heeft: werkingsgegevens tonen aan rond welke maatschappelijke uitdagingen de organisatie effectief werkt in de praktijk, hoe die werking vorm krijgt en welke resultaten ze daarmee bereikt; 4 Contextanalyse Uitdagingen Aanpak (werking) & Doelen (impact) Resultaten
 5. 5. Maatschappelijke contextanalyse 5
 6. 6. Maatschappelijke contextanalyse 6 CONTEXTANALYSE BELEIDSUITDAGINGEN
 7. 7. 7 Maatschappelijke contextanalyse VERKENNEN MONITOREN LEZEN SCHERPSTELLEN VERBEELDEN
 8. 8. 8 Maatschappelijke contextanalyse BRONNEN WERKVORMEN TOOLS -> oefeningen workshop
 9. 9. Verkennen ▪ WAT ▪ BRONNEN ▪ WERKVORM 9
 10. 10. 10 Verkennen Je in grote lijnen oriënteren op maatschappelijke ontwikkelingen MACRO AANPAK DOELEN VERKENNEN SWOART Kansen Bedreigingen
 11. 11. ▪ WERKVORM: 11 Verkennen
 12. 12. ▪ BRONNEN 12 Verkennen
 13. 13. Scherpstellen ▪ WAT? ▪ BRONNEN ▪ TOOL: Sdg-zoomlens 13
 14. 14. 14 Scherpstellen Je ambities en doelen situeren in een samenleving in verandering MACRO MESO DOELEN SCHERPSTELLEN SWOART Kansen Resultaten Bedreigingen
 15. 15. 15 Scherpstellen http://www.statistiekvlaanderen.be/home https://statbel.fgov.be/nl Beleidsdomien specifiek: steunpunten, jaarboeken, jaarverslagen, …
 16. 16. 16 Scherpstellen
 17. 17. 17 Scherpstellen 1. Zoek in de Sdg-zoomlens twee voor jouw organisatie relevante gegevens: waarom zijn die gegevens relevant (verband met missie, visie)? 2. Formuleer conclusies: hoe daagt dit jouw organisatieuit naar aanpak en/of doel?
 18. 18. Monitoren ▪ WAT? ▪ WERKVORMEN 18
 19. 19. 19 De vinger aan de pols van onze samenleving houden MESO MICRO AANPAK DOELEN MONITOREN Monitoren SWOART KansenSterktes Resultaten Zwaktes Bedreigingen
 20. 20. 20 Monitoren Mijn en smidse
 21. 21. Lezen ▪ WAT? ▪ BRON: Trendstudie ▪ TOOL: omgeving-wijzer 21
 22. 22. Lezen 22 Je aanpak afstemmen op een samenleving in verandering MACRO MESO AANPAK LEZEN SWOART KansenSterktes Zwaktes Bedreigingen
 23. 23. Lezen 23 MEGATRENDS SOCIAAL-CULTUREEL WERKVELD TRANSITIEGEBIEDEN uitdagingen , strategie,aanpak
 24. 24. Lezen 24 VIER MEGA-ONTWIKKELINGEN • Demografische ontwikkelingen • Digitale samenleving • Welvaartstaat onder druk • Ecologisch system onder druk ZES TRANSITIEGEBIEDEN • Samen-leven • Verenigen en participeren • Leren • Ruimte • Middenveld-overhead-markt-burger • (Vrije)tijd
 25. 25. Lezen 25 SAMEN - LEVEN DOEL DOELGROEP INHOUD VORM ORGANISATIE Toenemend aantalmensen die niet in traditioneel gezinsverband wonen. Stijgend aantalalternatieve leefarrangementenen woonvormen. Erkenning van superdiversiteit maarnog steeds moeite met de omgang ermee. Belang van denken vanuit leefwereld groeit (i.t.t. het toeleidingsdenken) Uitdagingen voor samen-leven in de publieke ruimte; leren omgaan met verschil. De groeiende groep ouderen van 75+ (met ouderdomsziekten, beperkte mobiliteit, specifieke zorgnoden,...)stellen nieuwe uitdagingen. Groeiende diversiteit in de achtergronden van migranten op etnisch, taalkundig, cultureel en religieus vlak (superdiversiteit). Superdiversiteit van de samenleving zorgt voor groeiende fragmentatie van het sociale weefsel. De grootstedelijke omgeving bekleedt omwille van haar specifieke bevolkingssamenstelling (verjongende én heel sterk gekleurde bevolking) een laboratoriumfunctie voor experiment met nieuwe samenlevingsmogelijkheden Toenemende ‘gedwongen nabijheid van anderen’ zorgt voor veel kansen voor (interculturele) uitwisseling, maarook voor verhoogde kansen op sociaal conflict. Toenemend probleem van armoede, welke de uitbouw van een duurzame samenleving ondermijnt. Door technologische ontwikkeling speelt samen-leven zich niet enkel meer af in de fysieke ruimte, maar ook in de virtuele ruimte. Transitiegebied SAMEN-LEVEN • Bepaal belangrijke ontwikkeling (zie linkerkolom matrix) • Van tel voor?: • doel • doelgroep • inhoud • vorm • Organisatie Formuleer bondig een concrete uitdaging
 26. 26. Verbeelden ▪ WAT? ▪ WERKVORM EN BRONNEN: Toekomstverkenningen ▪ TOOL: Toekomstkranten 26
 27. 27. 27 Verbeelden Anticiperen op wat er op je kan afkomen MACRO MESO AANPAK DOELEN VERBEELDEN SWOART KansenSterktes Resultaten Zwaktes Bedreigingen
 28. 28. ▪ WERKVORMEN ▪Scenarioworkshop ▪Future search ▪Toekomstverkenning ▪ BRONNEN 28 Verbeelden
 29. 29. 29 Verbeelden 1. Noteer onderaan de krant • wat valt je op? • welke veranderingen springen in het oog? 2. Brainstorm over de veranderingen: • wat betekenen deze voor jouw organisatie? • welke noden en behoeften komen naar voren? • ben je hiermee al bezig? Of juist niet? • welke nieuwe kansen en mogelijkheden voor jouw organisatieklinken in de veranderingen door? 3. Analyseer het totaalbeeld aan uitdagingen voor je organisatie die je uit de kranten afleidt: • welke veronderstelling over de toekomst volg je zelf in je eigen beleidsontwikkeling? • op welke veranderingen moet je zeker inzetten, en op welke niet? • hoe ga je dat doen? • maak je vooronderstellingen over maatschappelijke ontwikkelingen zo expliciet mogelijk en bekijk ook hoe je ze kan monitoren.
 30. 30. Sainctelettesquare19 - 1000 Brussel - www.socius.be

×