Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lode Draelants & Joris Piot - Leiderschapsontwikkeling

249 views

Published on

Trefdag 2017

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lode Draelants & Joris Piot - Leiderschapsontwikkeling

 1. 1. LEIDERSCHAP SLEUTEL TOT VERANDERING IN DE SUPERDIVERSE SL LODE DRAELANTS (INTERNATIONAAL COMITÉ VZW) & JORIS PIOT (UCLL – CAMPUS SOC. SCHOOL HEVERLEE) TREFDAG SOCIUS 2017
 2. 2. LEIDERSCHAP IC visie / middel tot maatschappelijke verandering
 3. 3. LEIDERSCHAP Waar vonden Joris en ik elkaar? Tendensen in verenigingsleven Leiderschap als een spoor om hier antwoord op te bieden.
 4. 4. INTERNATIONAAL COMITÉ VZW (IC) : SCvW -vereniging van en voor “zelforganisaties van mensen en gemeenschappen met migratiegeschiedenis.” +/- 350 lidverenigingen in VL en BXL Superdiversiteit! Daarom: ondersteuning op maat/lidvereniging!
 5. 5. INTERNATIONAAL COMITÉ VZW (IC) ? Vaak grote noden bij mensen/gemeenschappen met migratiegeschiedenis In fundamenteel belangrijke levensdomeinen (opvoeding, onderwijs, werk, zorg, armoede, beleidsparticipatie, …)
 6. 6. INTERNATIONAAL COMITÉ VZW (IC) ? Nieuwe emancipatiebeweging nodig! (volwaardige plek) Vanuit collectieve probleemdefiniëring en oplossing Enorme drang, nood, dynamiek tot verandering! Overtuiging dat samenleving maakbaar is!
 7. 7. INTERNATIONAAL COMITÉ VZW (IC) ? Maar HOE?!
 8. 8. CONCEPT LEIDERSCHAP Gegroeid vanuit vrijwilligersbeleid Besef : basisbegrippen SCW (bestuurder, vrijwilliger, vereniging, voorzitter, …) zijn - niet universeel - niet cultuurneutraal - rolbeperkend
 9. 9. CONCEPT LEIDERSCHAP Op zoek naar begrip dat meer cultuurneutraal, universeel, breed is. Idee van leiderschap
 10. 10. CONCEPT LEIDERSCHAP Leiderschap - Standaard in jeugdwerk / afwezig in SCvW - Iedereen kan zich iets bij een leider voorstellen - Verantwoordelijkheid voor bredere gemeenschap! - Sleutelfiguur tss achterban en rest wereld
 11. 11. CONCEPT LEIDERSCHAP Vraag aan voorzitter: “Wat heeft uw vereniging nodig?” Diezelfde persoon als leiderfiguur: “Wat heeft uw gemeenschap nodig?”
 12. 12. CONCEPT LEIDERSCHAP Lokale vereniging wordt instrument tot verandering
 13. 13. KOPPELEN @ONDERZOEK VERENIGINGEN JORIS: Koppelen aan onderzoek Joris “Love, eat, volunteer” Wat houdt (democratisch) leiderschap in? -> cfr Obama vs Trump. Types leiderschap?
 14. 14. KOPPELEN @ONDERZOEK VERENIGINGEN Zijn er vragen? Suggesties? Bedenkingen? Twijfels?
 15. 15. AAN DE SLAG MODELLEN TOT MAATSCHAPPELIJKE VERANDERING! Gebaseerd op Democracy in Action: community organizing and urban change, Kristina Smock, Columbia university press, New York, 2004. Modellen tot maatschappelijke verandering!
 16. 16. AAN DE SLAG MODELLEN TOT MAATSCHAPPELIJKE VERANDERING! Model Theorie v stedelijke verandering Organiseren van een gemeenschap Impact op publieke sfeer Machtsmodel Macht opbouwen Organiseren van mensen via grote, formele organisaties Conflict en confrontatie Gemeenschaps- opbouwend model Heropbouw sociaal weefsel Collaboratief partnerschap Legitimiteit en samenwerking Burgerschapsmodel Herstellen sociale orde Informeel forum Gebruik van bestaande kanalen Doelgroepgericht model Verbind publieke en private sferen Ondersteuningsteams Interpersoonlijke relaties Transformatief model Structurele verandering Sociale beweging Maak alternatieve denkkaders
 17. 17. AAN DE SLAG GERICHTE LEIDERSCHAPSONTWIKKELING (LO) Model Doelgroep vr LO Methoden vr LO Te ontwikkelen vaardigheden Machtsmodel Mensen die zelfzeker zijn, expressief, interesse in publieksbetrokkenheid, die anderen knn motiveren Intensieve 1-op-1 begel. Praktijkgerichte ervaring Formele training, workshops Publiek spreken, strategisch werken, onderhandelen, begrijpen van machtsdynamieken, … Gemeenschaps- opbouwend model Gemeenschapsstructuren en gevestigde leiders van lokale groepen Geen leiderschapstraining of ondersteuning. Voorzie coördinatie en facilitatie. Charismatische leiders zorgen vr collectieve stem i/d groep. Geen individuele vaardigheden. Meedoen aan gemeenschappelijk leiderschap met als kenmerk: sterke, verenigde, collectieve stem. Burgerschap model Iedereen die leiderschapsrol wil opnemen en ook over nodige vaardigheden en zelfvertrouwen beschikt Geen leiderschapstraining of ondersteuning. Men wordt gestimuleerd om elke leidersrol op te nemen die hen past. Geen nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Bestaande administratieve en faciliterende vaardigheden inzetten gemeenschap Doelgroep – gericht model Mensen met laag inkomen, weinig verbinding met de doorsnee bevolking en niet vertrouwend op hun eigen stem Training en ondersteuning gericht op persoonlijke en gezinsdoelen, blijvende ondersteuning in leiderschapsteams waarbij het persoonlijke verbreedt nr gemeenschapskwesties Relationele vaardigheden, ontwikkelen van netwerken, focus op zelfbeeld en zelfrealisatie Transformatief model Mensen met laag inkomen, geen leiderservaring. Progressieve activisten uit middenklasse ook betrokken. Begrensde 1-op-1-mentoring en ondersteuning. Educatieve workshops en discussies met focus op vaardig zijn in kritisch denken. Basis organisatievaardigheden, kritisch denken en mogelijkheid om persoonlijke ervaringen te analyseren tot bredere sociale
 18. 18. AAN DE SLAG Voorbeeld Toepassen van modellen van verandering op IC: = afhankelijk van het niveau in de organisatie - Woman centered/kansengroep centraal model: lokale groepen - Comm. Building : RvB/AV - Transformatief kader: MF, beweging.net, …
 19. 19. AAN DE SLAG TOEPASSEN VAN MODELLEN VAN VERANDERING OP JE EIGEN ORGANISATIE Kleine groepen van 6 (+/- 8 groepen) Verslaggever / groep + Joris en Lode wandelen rond. 30’ Flap voor notities - Noteer in welk model je je organisatie herkent - Bespreek - Bemerkingen (is wat je vandaag gehoord hebt bruikbaar vr jouw organisatie?)
 20. 20. AAN DE SLAG TOEPASSEN VAN MODELLEN VAN VERANDERING OP JE EIGEN ORGANISATIE Terugkoppeling in plenum Was dit herkenbaar, bruikbaar?

×