Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Level2 kwadrantenschema (bijdrage 3)

894 views

Published on

Presentatie op de SCI-dag van 14 december 2012 in verband met sociaal-culturele innovatie

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Level2 kwadrantenschema (bijdrage 3)

 1. 1. LEVEL  214 december 2012‘t Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 452000 Antwerpen
 2. 2. Bijdrage 3 Focus bijdrage 3: o  In welke mate raken innovatieprocessen de kern van wat we doen? o  Op welke manier ben je met innovatie bezig?
 3. 3. Bijdrage 3 Innovatieprocessen in kaart brengenwww.socius.be/innovatie www.socius.be/innovatie
 4. 4. Twee kernvragenHoe diep raakt innovatie ons?Hoe gericht en bewust zijn we er meebezig? www.socius.be/innovatie
 5. 5. VoorafOnze focus ligt op innovatieve organisaties eninnovatieve praktijken – oftewel: macro-lens enstandaardlensKwadrantenschema:Schema deelt innovatieprocessen in, maar niet met deintentie om over betere en minder waardevolle processente spreken.Schema is niet wit-zwart. Het gaat over continua, overspanningsvelden. www.socius.be/innovatie
 6. 6. Vernieuwen  met   partjes  en   beetjes,   aanbouwen,   verbouwen   Inspelende   Planma=ge   enkel-­‐lus   enkel-­‐lus   innova=e   innova=e  Vernieuwing   Weloverwogen   verschijnt,   vernieuwen,   overvalt,   kiezen,  plannen   gebeurt   Inspelende   Planma=ge   dubbel-­‐lus   dubbel-­‐lus   innova=e   innova=e   Vernieuwen  van   onze  kern,  ons   wezen  
 7. 7. Enkele en dubbele lus?Enkel-lus innovatie, waarbij geprobeerd wordt om eenvernieuwend antwoord te vinden om aan dezelfdedoelstellingen te werken.Dubbel-lus innovatie, waarbij de uitgangspunten achter dedoelstellingen en de strategie zelf mee in vraag wordengesteld en in het innovatieproces worden betrokken.Een concreet voorbeeld: vrijwilligers – gaan we nu meerinvesteren in rekruteren of echt een andere werkingopzetten? www.socius.be/innovatie
 8. 8. 1ste Kwadrant: inspelende enkel-lus innovatie “al doende vernieuwen wat we deden (soms zonder dat we het weten …)”Kans en opportuniteit staan centraalVooral methodische innovaties, nieuwe processen, nieuwedoelgroepen, nieuwe praktijken die op een nieuwe manierdoen wat we eigenlijk al deden, iets toevoegen.In de marge, buiten het zicht: van grillig, kronkelend – totplots, onverwacht, ongezocht en wat onvoorspelbaar.Vaak reflectief achteraf pas duidelijk – ‘duikbootproces’. www.socius.be/innovatie
 9. 9. Voorbeeld kwadrant 1: inspelende enkel-lus innovatie-  EVA – Ethisch Vegetarisch Alternatief – ‘crowdsourcing via Facebook – voor vertaling van teksten naar het Frans (sterk vrijwilligerswerk www.socius.be/innovatie
 10. 10. www.socius.be/innovatie
 11. 11. Voorbeeld kwadrant 1: inspelende enkel-lus innovatie-  Wervel (Werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw) (duurzaam samenleven) -  CannaBizondergoed: promotie van Hennep/Kemp als vervanger voor katoen -  Modeshows: zoektocht via Facebook naar modellen www.socius.be/innovatie
 12. 12. 2de Kwadrant: planmatige enkel-lus innovatie “gepland vernieuwen wat we doen”Vaak probleem, uitdaging centraal: iets oplossen.Twee sporen zijn herkenbaar: ‘Taakgroep, opdrachthouder, gerichte zoeker, samenwerking of project in het kader van sociaal leren’: gericht innovatieve oplossingen bedenken, experimenteren, implementeren (eigen risicokapitaal inzetten in een weloverwogen, goed gestuurd experiment) Doorvertalen van ‘good practices’ die ergens anders eerst zijn uitgeprobeerd (mee profiteren van risicokapitaal van andere organisaties) www.socius.be/innovatie
 13. 13. Voorbeeld kwadrant 2: planmatige enkel-lus innovatie-  ‘Interculturele werking Femma Antwerpen’ - (omgaan met culturen): open staan voor alle vrouwen en bruggen bouwen tussen verschillende cultuurgroepen -  Projecten tussen groepen -  Ontmoet je buurvrouw, rondetafelgesprekken gezinsthema’s, koken, feesten www.socius.be/innovatie
 14. 14. Voorbeeld kwadrant 2: planmatige enkel-lus innovatie-  Leerhuis – van Motief: model van het leerhuis, dat geïnspireerd is op het joodse leerhuis waarin geloof en samenleving ook al met mekaar in een intensieve dialoog werden gebracht. (kritische noot) www.socius.be/innovatie
 15. 15. Voorbeeld kwadrant 2: planmatige enkel-lus innovatie-  Stadstuintjes ‘Nieuw Gent’ (Landelijke Gilden i.s.m. Samenlevingsopbouw en Stad Gent) (diversiteit: de mozaïeksamenleving) www.socius.be/innovatie
 16. 16. Kwadrant: 3 de planmatige dubbel-lus innovatie“gepland vernieuwen wat we zijn, gepland iets fundamenteel anders doen”Twee sporen: Overlevingsstrategie: uit noodzaak eigen identiteit en daaruit voortvloeiende praktijken en interacties met de wereld grondig bevragen, heroriënteren, veranderen. Next-level-strategie: ambitie om mee te zijn met de tijd of de tijd vooruit te zijn – de identiteit, onze interacties met de wereld tot een andere orde brengen vanuit een groeiende ambitie. www.socius.be/innovatie
 17. 17. Voorbeelden kwadrant 3:planmatige dubbel-lus innovatie-  Uitdaging voor verenigingsleven: bv. het Bewegingsproject van ACW – project rond ‘binding’ (nieuwe vormen van verenigen)-  Zie ook: Beweging van KAV naar Femma www.socius.be/innovatie
 18. 18. Voorbeelden kwadrant 3:planmatige dubbel-lus innovatie-  KAJ-Interimactie (maatschappelijk engagement): van klassieke jongerenvereniging naar een actiegerichte werking, maatschappijverandering als doel – eigenlijk terug naar de ‘roots’ www.socius.be/innovatie
 19. 19. 4de Kwadrant:inspelende dubbel-lus innovatie “echt iets nieuws laten groeien”Ontstaan van afsplitsende scheuten van wat al bestaat: eeninnovatieve praktijk ontstaat en heeft zoveel levenskracht dat zeleidt tot afsplitsingen, eigen dynamieken. Een manier ombestaande identiteiten en interacties te kunnen continueren entoch innovatie mogelijk te maken.Nieuwe organisaties, praktijken, interacties die van onderuit in desamenleving groeien – en die verstevigd en geconsolideerdgeraken. Ze voegen echt iets nieuws toe aan wat al bestond:praktijken met fundamenteel andere parameters, interacties,kenmerken. www.socius.be/innovatie
 20. 20. www.socius.be/innovatie
 21. 21. Voorbeelden kwadrant 4:inspelende dubbel-lus innovatie-  ‘Actievoeren op sympathieke wijze’ – onszelf aantrekkelijk maken – Parkveld in Leuven (gerelateerd aan Klimaatactiekamp en Voedselteams) (De stad is van ons) www.socius.be/innovatie
 22. 22. … naar de werkgroepHoe helpt dit kwadrantenschema om naarinnovatieve processen in jullie eigen praktijken enorganisaties te kijken?Hoe kunnen we sterker inzetten op dubbele-lusinnovatie in het SCW en in ons SCI-traject? www.socius.be/innovatie

×