Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leren veranderen

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Leren veranderen

 1. 1. Leren veranderen Stilstaan bij veranderen. Sociaal-cultureel werk en duurzame ontwikkeling 28 september 2010 – SoCiuS
 2. 2. <ul><li>“ Walking north on a southbound train”? </li></ul><ul><ul><li>(David Orr, 1993) </li></ul></ul><ul><li>Paradox: </li></ul><ul><ul><li>Nooit eerder waren we zo hoog opgeleid, zo goed geïnformeerd over duurzame ontwikkeling en zo bewustgemaakt van duurzaamheidsproblemen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ecosysteem Aarde en een groot deel van de bewoners ervan worden meer en meer geconfronteerd met allerlei uitingen van ‘onduurzaamheid’. </li></ul></ul>
 3. 3. (www.footprintnetwork.org)
 4. 4. 1981: 24 december 1985: 7 december 1990: 6 november 1995: 22 oktober 2000: 9 oktober 2005: 10 september 2006: 4 september 2007: 30 augustus 2008: 26 augustus 2009: 24 augustus 2010: 21 augustus (www.footprintnetwork.org)
 5. 5. (www.footprintnetwork.org)
 6. 6. (www.ieet.org) CO 2 emissie wereldwijd Dodelijke slachtoffers van klimaatverandering
 7. 7. De uitdaging… (Carley en Spapens) Genoeg, voor altijd, voor iedereen X
 8. 8. <ul><li>Learning our way out </li></ul><ul><ul><li>(Finger & Asún, 2001) </li></ul></ul><ul><li> Paradox </li></ul><ul><ul><li>“ Adult education is now a product of society </li></ul></ul><ul><ul><li>much more than it is a driving force in its </li></ul></ul><ul><ul><li>transformation.” </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Traditioneel emancipatorisch karakter, gerichtheid op sociale actie en maatschappelijke verandering onder druk </li></ul><ul><li>individualisering, privatisering, instrumentalisering </li></ul><ul><li>promoten van ‘onduurzame’ ontwikkeling </li></ul><ul><li>compenseren van ergste uitwassen </li></ul><ul><li>Meer leren? </li></ul><ul><li>Anders leren? </li></ul>
 10. 10. Uitdagingen voor educatie <ul><li>Educatie in een globaliserende wereld </li></ul><ul><ul><li>Uitdijende impact in tijd en ruimte </li></ul></ul><ul><ul><li>Asymmetrische globalisering: globaliserende >< geglobaliseerde landen en mensen </li></ul></ul><ul><li>Educatie in een context van complexiteit en onzekerheid </li></ul><ul><ul><li>Reductionistisch & mechanistisch denken  systeemdenken </li></ul></ul><ul><ul><li>Leren ‘HOE te denken’ i.p.v. ‘wat te denken’ </li></ul></ul>
 11. 11. Uitdagingen voor educatie <ul><li>Educatie en burgerschap </li></ul><ul><ul><li>Empowerment van kritische burgers, bereid en in staat om zich te engageren in democratische praktijken </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorbij de individuele gedragsverandering </li></ul></ul><ul><li>Duurzame ontwikkeling als publieke kwestie </li></ul><ul><ul><li>DO = publieke kwestie  expertkennis, indicatoren en pasklare oplossingen = ontoereikend </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Education cannot compensate for society” (Postma, 2004): structuren, machtsverhoudingen, grondoorzaken, rechtvaardigheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Spanningsveld publiek >< privaat </li></ul></ul>
 12. 13. Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO)
 13. 14. Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) <ul><li>Principes </li></ul><ul><li>Reflectievragen </li></ul><ul><li>Praktijkvoorbeelden </li></ul><ul><li>Methodieken </li></ul><ul><li>beursstand </li></ul><ul><li>http://edo.lne.be </li></ul>
 14. 15. Learning our way out (Finger & Asún) <ul><li>Bewustmaking </li></ul><ul><li>Perspectief </li></ul><ul><li>Alternatieven </li></ul><ul><li>Bottom-up vanuit lokale context </li></ul><ul><li>Concrete stappen/ acties </li></ul><ul><li>Verzet >< instituties die doen uitschijnen dat er geen alternatieven zijn </li></ul>
 15. 16. Learning our way out (Finger & Asún) Hoe kunnen we bijdragen aan maatschappelijke verandering, rekening houdend met gevestigde belangen en machtsstructuren gericht op status quo? Hoe werken we aan rechtvaardig- heid en herverdeling met vaak geprivilegieerde doelgroepen? cf. ‘de apen die meer krijgen’

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

787

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

28

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×