Successfully reported this slideshow.
Kandoe en sociaal-cultureel volwassenenwerkKandoe is geen strak te hanteren werkvorm. Je zal de werkvorm binnen het kader ...
-   Stel aan het einde van de tweede cirkelronde concrete keuzes voor en check je       voorstel bij de groep. Wanneer je ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kandoe methode

6,930 views

Published on

PowerPoint getoond op Inspiratiedag vrijwilligersbeleid 7/11/2011 door Marc Jans

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kandoe methode

  1. 1. Kandoe en sociaal-cultureel volwassenenwerkKandoe is geen strak te hanteren werkvorm. Je zal de werkvorm binnen het kader vansociaal-cultureel volwassenenwerk altijd moeten aanpassen en uitwerken op maat van jedoelgroep, van je doelstellingen en van de concrete omstandigheden. In de brochure vanKandoe en tijdens de gesprektafel ‘Waarderen van vrijwilligers’ vind je twee toepassingen.Zelf creatief omgaan met de werkvorm is toegestaan, zelfs aanbevolen. Zolang je maar devolgende basisprincipes voor ogen houdt: 1. SPEEL IN OP EEN CONCRETE AANLEIDINGKandoe werkt optimaal als je met de methode inspeelt op een concrete aanleiding en metdirect betrokkenen. Je kan inspelen op: - veranderingen in de fysieke omgeving (bv. de bouw van een nieuw gemeenschapscentrum) - veranderingen in sociale netwerken (bv. nieuwe buurt- of dorpsbewoners) - op veranderingen in je organisatie, groep (bv. nieuw bestuur) - op gebeurtenissen (bv. 17 oktober, werelddag van verzet tegen armoede) - … 2. FOCUS OP MOGELIJKHEDEN, COMPETENTIES, KANSEN, TALENTEN, INTERESSES…Richt de aandacht van deelnemers via gerichte vragen in kader van bijvoorbeeldkennismakingsinterviews of talentenblaadjes op hun talenten, op kansen en mogelijkheden.Voorzie ook ruimte om dit te delen met alle deelnemers aan hand van een rondje, eeninventaris die je projecteert of op flipchart zichtbaar maakt,…Indien deelnemers doorheen het proces vastlopen op onmogelijkheden, op beperkingenwaar ze zich niet direct tegen gewapend weten, leg dan de focus terug op wat ze wel aankunnen en willen aanpakken (wat kunnen, willen we zelf doen?) of op relevanterandvoorwaarden die ze wel kunnen beïnvloeden (wat kunnen, willen we doen opdat…?) 3. MAAK GEDRAGEN KEUZESVia cirkelen op de ‘kansencirkel’ en eventueel ook de ‘probleemcirkel’ kom je snel totduidelijke en gedragen keuzes: - tijdens het cirkelen kunnen deelnemers uitwisselen en overleggen. - na de eerste cirkelronde bespreek je in groep wat er opvalt, waar kansen liggen, waarvoor er goesting is. Je kan de kansen die centraal komen te liggen in de cirkel verder uitwerken zodat meerdere deelnemers er zich in terug kunnen vinden. De basis is gelegd voor een tweede cirkelronde.
  2. 2. - Stel aan het einde van de tweede cirkelronde concrete keuzes voor en check je voorstel bij de groep. Wanneer je voorstellen enthousiast onthaald worden door de groep, beschik je over gedragen keuzes. 4. BIED PERSPECTIEFEens er keuzes op tafel liggen en er bereidheid is om tot actie over te gaan, kan je diekeuzes onderbouwen, stutten, flankeren en zo de realisatie ervan nog meer binnen hetbereik stellen.Dit kan je doen door partners te identificeren, beschikbare middelen op te lijsten, belangrijkerandvoorwaarden te onderzoeken,… en natuurlijk telkens ook concrete en haalbarevoorstellen te formuleren. Dit kan bijvoorbeeld met een post-it-sessie of metbeslissingskaartjes (cfr. kandoe-brochure). 5. MAAK PRAKTISCHE EN CONCRETE AFSPRAKENOp het einde van de kandoesessie maak je best concrete afspraken. Wie doet wat tegenwanneer? Door die afspraken ook zorgvuldig te noteren en het overzicht ervan terbeschikking te stellen van de deelnemers stimuleer je de realisatie er van.En last but not least… 6. RESPECTEER HET EIGENAARSCHAP VAN DEELNEMERSDe deelnemers zijn eigenaar van hun ideeën, keuzes en engagement. Het heeft geen enkelezin om jouw ideeën en voorstellen eenzijdig door te drukken. Daar smoor je alleen maarvrijwillige inzet mee.Moet je het dan alle kanten laten uitschieten? Nee, je mag natuurlijk wel expliciteren welkevan de besproken ideeën, keuzes en engagementen goed passen binnen jouw opzet of hetopzet van jouw organisatie. Dat kan zelfs versterkend werken.VEEL SUCCES MET KANDOE!!Marc Jans7 november 2011

×