Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innoveren naar een duurzame toekomst - Matthias lievens

1,194 views

Published on

Presentatie van Matthias Lievens tijdens het Innovatiefestival van Socius (22 mei 2014).

Matthias Lievens is academisch onderzoeker én geëngageerde milieuactivist. Met Anneleen Kenis schreef hij het boek ‘De mythe van de groene economie’. Samen werpen ze een kritische blik op kernonderdelen van het huidige klimaatbeleid: van emissiehandel tot duurzaam consumeren, van bevolkingscontrole tot technologisch optimisme. Kunnen we spreken over duurzame maatschappelijke innovatie of gaat het hier slechts om een doekje voor het bloeden? De transitie naar een duurzame toekomst kan niet zonder diepgaande maatschappijverandering, stellen ze. En zo’n verandering vraagt precies meer sociale gelijkheid, meer democratie en minder markt.

Meer informatie via www.socius.be/tag/innovatie.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Innoveren naar een duurzame toekomst - Matthias lievens

 1. 1. Innoveren     naar  een  duurzame  toekomst   Ma1hias  Lievens   Ma1hias.lievens@hiw.kuleuven.be  
 2. 2. What’s  in  a  name?   •  Innova0e  als  containerbegrip?   •  Innova0e:  van  transi0emanagement  tot   klassenstrijd?   •  Rol  van  begrippen:  iets  zichtbaar  maken   – zoeken  naar  grootste  gemene  deler     – of  keuzes  scherp  stellen  
 3. 3. Innova0e   •  De  complexiteit  van  maatschappelijke   innova0e   •  Leefwereld  =>  systeem   – Systeemversterkend   – Systeemcorrigerend   – Systeemveranderend    
 4. 4.   “Mensen voeren een strijd en lijden een nederlaag. Datgene waarvoor ze vochten komt ondanks hun nederlaag toch tot stand, maar dan niet zoals ze het zelf hadden bedoeld, en andere mensen moeten dan onder een andere naam vechten voor wat ze bedoelden.” (William Morris, 1886)  
 5. 5. Voorbeelden   •  Van  de  strijd  voor  arbeidersemancipa0e  naar  de   consump0esamenleving   •  Van  de  ar0s0eke  kri0ek  van  mei  ’68  tot  human   resources  management   •  Van  de  strijd  voor  vrouwenemancipa0e  naar  de   commercialisering  van  de  huishoudelijke  sfeer     •  Van  de  ecologische  strijd  naar  de  groene   economie     Leefwereld  =>  systeem  
 6. 6. Hegemonie   Twee  processen:   •  Hervertaling  van  het  probleem:  ‘framing’   •  B.v.  afvalprobleem:  ‘packages  don’t  liOer,  people   do’     •  Markt:  problemen  worden   marktopportuniteiten   – B.v.  ‘Crisissen  zijn  uitdagingen’  
 7. 7.     Van  crisis  naar  economische  opportuniteit?  
 8. 8. Al  Gore  :  “Ik  geloof  dat  de  transi0e  naar  een   groene  economie  goed  is  voor  onze  economie  en   voor  ons  allemaal,  en  ik  heb  erin  geïnvesteerd.”  
 9. 9.       “De  natuur  is  het  grootste  bedrijf  ter  wereld”   IUCN  (Interna0onale  Unie  voor  Natuurbescherming)   “Samen  aandeelhouder  van  het  milieu”     (Bond  Beter  Leefmilieu)  
 10. 10. Marcin  Korolec,  COP19:     “By  being  crea<ve,  the  world  can  reduce   greenhouse  gas  emissions  while  crea<ng  jobs,   promo0ng  economic  growth  and  ensuring   be>er  living  standards.  Where  there  is  a  will,   there  is  a  way!”  
 11. 11. Groene  economie   •  Van  de  kri0ek  van  het  consumen0sme  naar   ‘duurzame  consump0e’   •  Van  sociale  beweging  naar   transi0emanagement   •  Van  contesta0e  naar  partnerschappen  met   bedrijven   •  Van  de  roep  om  ‘systeemverandering’  naar   groene  markOechnieken  
 12. 12. Deeleconomie   •  Delen:  het  nieuwe  hebben  (‘commons’)?   of   •  Huren:  het  nieuwe  delen?   – B.v.  Airbnb   – Naar  een  nieuwe  vorm  van  financiarisering?   •  ‘Time  is  money’:  the  sequel  
 13. 13. Conclusie   •  Geen  pessimisme!   •  Belang  van  framing/hegemonie   •  Zichtbaar  maken  van  keuzes:  ‘bifurca0es’   •  Vermijden  van  postpoli0ek:  van  mening   verschillen  is  eervol   •  Dingen  bij  naam  noemen:   – Sociale  beweging,  protest,  conflict   •  Voorafspiegeling  /  Prefigura0e  

×