Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innovatiespiegel - Luc De Droogh

Presentatie van Luc De Droogh tijdens het Innovatiefestival van Socius (22 mei 2014).

Tijdens het Innovatiefestival haalde Luc De Droogh enkele aspecten van innovatie uit drie verschillende settings naar boven. Drie verhalen die de aanleiding vormden tot evenveel innovaties: een innoverende praktijk, een voorbeeld van innovatief organiseren en een voorbeeld van maatschappelijk innoveren. Wat was de aanleiding van de innovatie? Wat kan je al dan niet plannen in functie van innovatie? Wat zijn gunstige ‘bodems’ voor innovatie en wat niet? Hoe draag je als organisatie zorg voor een innovatieproces? Maatschappelijk innoveren veronderstelt een zekere mate van ‘naar buiten’ gericht zijn, maar hoe begin je daaraan? Hoe vind je geschikte partners voor een diepgaand partnerschap?

Meer informatie via www.socius.be/tag/innovatie.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Innovatiespiegel - Luc De Droogh

 1. 1. INNOVATIEFESTIVAL 22 MEI - LEUVEN PANELGESPREK FEMMA – VELT – VORMING-PLUS VLAD G E S P R E K : L U C D E D R O O G H ( H O G E N T ) Een innovatiespiegel
 2. 2. Wat is de innovatiespiegel? —  Instrument vanuit eigen praktijken ¡  Na te denken ¡  Een plaats te geven ¡  Te inspireren, te bewegen tot innoveren —  Aansluitend bij referentiekader rond innovatie ¡  Innoverende organisatie ¡  Innoverende praktijken ¡  Maatschappelijk innoveren
 3. 3. Innovatiespiegel in 5 stappen 1.  Innoverende elementen in eigen organisatie / praktijken benoemen 2.  Hoe komt innovatie tot stand bij ons? 3.  Elementen van innovatie scherper krijgen in confrontatie met voorbeelden 4.  Hoe diepgaand is die innovatie al aanwezig? 5.  Innovatiesuggesties verzamelen op basis van de confrontatie met de innovatiespiegel
 4. 4. Innovatiespiegel —  Analytische instrumenten ¡  Innoverende elementen op organisatieniveau ¡  Innoverende elementen op praktijkniveau ¡  Elementen die bijdragen tot maatschappelijk innoveren —  Verhalen over innoveren ¡  Op organisatieniveau ¡  Op praktijkniveau ¡  Bijdragen / aanzetten tot maatschappelijk innoveren
 5. 5. Panelgesprek —  Verhalen centraal —  3 verhalen uit 3 organisaties die 3 invalshoeken weerspiegelen ¡  Praktijken (Femma – naaisalon) ¡  Organisaties (Velt – vrijwilligerscoaches) ¡  Maatschappelijke innoveren (Vorming+ Vlad natuur en WZC) —  30 minuten vertellen —  20 minuten vragen
 6. 6. Wat niet —  Geen diepgaande voostelling analytische instrumenten —  Wel reflectie over ¡  Beweegredenen ¡  Condities ¡  Aandachtspunten ¡  Ervaringen Over waarom innoveren veel vraagt maar ook veel oplevert
 7. 7. Verhaal 1 : Het naaisalon
 8. 8. Verhaal 2 : De vrijwilligerscoaches
 9. 9. Verhaal 3 : Natuur én WZC

×