Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Financiële middelen vrijwaren

Op 20 juni 2011 organiseerde Socius de studiedag 'Organisatorische uitdagingen voor sociaal-culturele organisaties'. Dit is de presentatie van Wim Van Opstal van Sociale School Heverlee.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Financiële middelen vrijwaren

 1. 1. FINANCIËLE MIDDELENVRIJWARENUitdagingen voor sociaal-cultureel werk
 2. 2. Wie?Wim Van Opstal•  lector, Sociale School Heverlee - KHLeuven•  research fellow, HIVA-KULeuven•  handelswetenschappen / EW
 3. 3. Menu•  Beleidseconomische beschouwingen •  Wie? •  Grondslagen (overheidsoptreden) •  Uitdagingen•  Bedrijfseconomische beschouwingen •  Sociaal Ondernemen: uitdagingen •  Enkele pistes
 4. 4. Beleidseconomische beschouwingen
 5. 5. Wie?¨  4 werkvormen ¤  Verenigingen ¤  Bewegingen ¤  Vormingplus-centra ¤  Landelijke vormingsinstellingen⇒  ‘Derde’ sector, naast markt en overheid
 6. 6. Wie?¨  ‘Derde sector’ ¤  Verenigingen n  5 miljoen VTE vrijwilligers (EU-25, 2005) n  50% burgers zijn lid (EU-25, 2005) n  4% BNP (EU-25, 2005) ¤  Stichtingen n  > 110 000 stichtingen (EU-27, 2011) ¤  Coöperaties n  1 miljard leden wereldwijd n  België ó IT, ES, FIN, S, …
 7. 7. Grondslagen?¨  Optreden tegen ‘marktfalingen’ ¤  correctie van marktvacuüm ¤  prospectie van nieuwe noden ¤  realiseren van schaalvoordelen ¤  vrijwaren van positie zwakkeren
 8. 8. Grondslagen overheidsoptreden?¨  Sociale innovatie ⇒  economische groei¨  Sociale insluiting ⇒  positief effect op sociale zekerheid¨  Sociale cohesie ⇒  positieve samenlevingseffecten⇒  Positieve externe effecten ⇒  verdienstegoederen(‘merit goods’) ⇒  andere voorbeelden: onderwijs, cultuur, …
 9. 9. Grondslagen overheidsoptreden?Positieve externe effecten?Prijs Aanbod kostenstructuur Problemen: P* •  Meetbaarheid? sociale baten •  Normatieve evaluatieVraag private baten koopkracht Q* Q** Hoeveelheid
 10. 10. Grondslagen overheidsoptreden?Verwachte effecten van verschillende beleidsinstrumenten Doel- Doel- Isomorfisme Oligarchie verschuiving verdringingRegulering gemiddeld laag hoog laagContract hoog hoog hoog gemiddeldTendering hoog hoog hoog hoogGesloten enveloppe laag gemiddeld laag laagEenheidssubsidie hoog hoog hoog hoogVouchers hoog hoog hoog hoogBron: Enjolras (2009)Risico op conflict beleidsdoelstelling ó organisatiedoelstelling
 11. 11. Beleidseconomische beschouwingen¨  Vaststellingen ¤  Vraagzijde n  Toename maatschappelijke noden ¤  Aanbodzijde n  Wijziging profiel leden en vrijwilligers n  Werknemers: Baumol-effect n  Overheid: besparingen
 12. 12. Beleidseconomische beschouwingen¨  Uitdaging Hoe financiering vrijwaren… … zonder afbreuk te doen aan missie?⇒  Sociaal ondernemen
 13. 13. Bedrijfseconomische beschouwingen
 14. 14. Sociaal ondernemen Ondernemen
 15. 15. Sociaal ondernemen Sociaal ondernemen
 16. 16. Sociaal ondernemen¨  Corporate Governance ¤  Hoe bedrijfseconomische knowhow aantrekken? ¤  Meetbare resultaten ó controle management? ¤  Ledenmanagement¨  Marketing ¤  Product: mix aanbodgericht ó vraaggestuurd ¤  Promotie: welk imago aanmeten? ¤  Prijszetting: kostencalculatie én nacalculatie ¤  Plaats: eigen lokalen ó bij de klant?
 17. 17. Sociaal ondernemen¨  Financieel beheer ¤  Onzekerheid subsidies ¤  Autonomie ó voorzorgssparen ¤  Fiscaliteit¨  H.R.M. ¤  Onzekere perspectieven ¤  Lage lonen ¤  Waardengedreven personeel¨  Operations Management ¤  Groei/krimpscenario ó omvang bestaffing ¤  Minimale schaal aanbod? ¤  Optimale schaal aanbod?
 18. 18. Enkele pistes1. Nieuwe markten aansnijden Markt marktconforme prijzen inbreng x% inbreng 1-x% BedrijvenVZW CVBA-so Organisaties Brede publiek dividenden dividenden
 19. 19. Enkele pistes2. Infrastructuur financieren huur inbreng x% inbreng 1-x% BedrijvenVZW CVBA-so Organisaties Brede publiek huur huur dividenden dividenden
 20. 20. Enkele pistes3. Topstructuren CVBA-so VZW1 VZW2 VZW3 VZW4
 21. 21. Enkele pistes¨  Waarom CVBA-so? ¤  Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid n  handelsvennootschap n  variabel kapitaal n  mogelijkheid tot loskoppeling kapitaalinbreng ó zeggenschap n  mogelijkheid tot diversificatie aandelen n  vrijstelling R.V. op dividenden (indien erkenning NRC) ¤  Vennootschap met sociaal oogmerk n  plafond dividenduitkeringen (max. 6%) n  omschrijving sociaal doel n  ‘asset lock’⇒  Maatwerk mogelijk⇒  Vehikel om mensen en middelen te mobiliseren
 22. 22. Meer weten?¨  Over aspecten van sociaal ondernemen ¤  Coates, A. & Van Opstal, W. (2010), Juridische kaders voor de Social Profit doorgelicht. In: Verso, Social Profit Jaarboek Vlaanderen 2010-2011, Antwerpen: Standaard Uitgeverij, pp 56-65. ¤  Coates, A. & Van Opstal, W. (2009), The Joys and Burdens of Multiple Legal Frameworks for Social Entrepreneurship – Lessons from the Belgian Case. Working Paper on Social and Co-operative Entrepreneurship 09.03, 68p. ¤  Leys, J. & Van Opstal, W. (2009), A Puzzle in SRI: Stakeholders in the Mist. Philosophy of Management 8 (3): 81-96.  ¤  Pacolet, J., Van Opstal, W. & Borghgraef, M. (2008), Wie betaalt de social profit in Vlaanderen? Proeve tot satellietrekeningen in Vlaanderen voor de sectoren gezondheidszorg, welzijn en de socioculturele sector anno 2003. Leuven: HIVA-K.U.Leuven, 300p. ¤  Van Opstal, W. (2010), Organisatie en financieel beheer van ondernemingen in de sociale inschakelingseconomie. In: Verso, Social Profit Jaarboek Vlaanderen 2010-2011, Antwerpen: Standaard Uitgeverij, pp 50-55. ¤  Van Opstal, W. (2008), Coöperaties in de Social Profit? Een verkenning. In: Verso, Social Profit Jaarboek Vlaanderen 2008-2009, Antwerpen: Standaard Uitgeverij, p. 76-82¨  Over coöperaties ¤  Van Opstal, W. (2011), Coöperaties in zorg. Een verkenning van goede praktijken en vraagstukken in binnen- en buitenland. EFRO-rapport, 34p. ¤  Van Opstal, W. (2010), De coöperatie, organisatievorm uit het verleden voor onze samenleving van morgen? Aktief 2-2010: 8-12. ¤  Van Opstal, W., Gijselinckx, C. & Develtere, P. (red.) (2008), Coöperatief ondernemen in België: theorie en praktijk, Leuven: ACCO, 185p. ¤  Van Opstal, W. & Gijselinckx, C. (2009), “The Co-operative Provision of Public Services in an Evolving Welfare State”, EMES Conferences Selected Papers Series, ECSP-B08-16⇒  works.bepress.com/wimvanopstal en www.coopconsult.be

×