Successfully reported this slideshow.

Het Spilvarken (Nathalie Snauwaert)

0

Share

Upcoming SlideShare
Cursus Voeding Dlv
Cursus Voeding Dlv
Loading in …3
×
1 of 26
1 of 26

Het Spilvarken (Nathalie Snauwaert)

0

Share

Download to read offline

Presentatie Het Spilvarken, Socius-Trefdag 'Burgers aan zet! (19 november 2015)

Het Spilvarken installeert de varkens te midden van een woon-en leefgemeenschap als voedselverwerker, als vriend en als helper. Samen met buurtbewoners brengen ze op zes maanden tijd de varkens groot op verloren lapjes grond. Wat achter blijft is ecologisch verantwoord vlees en een vruchtbare bodem voor tal van nieuwe initiatieven. Stadsvarkens houden, zorgt voor een zichtbare verduurzaming op straat en werken als lijm onder mensen. De meervoudige voordelen in deze aaibare kringloop van afval naar voedsel wordt uitgedrukt in tal van economische, ecologische, sociale en culturele meerwaarde zoals daar zijn: sociale cohesie, vleesmatiging, milieuwinsten, terugdringen voedselverspilling, afvalpreventie voedselgeletterdheid, ...

Presentatie Het Spilvarken, Socius-Trefdag 'Burgers aan zet! (19 november 2015)

Het Spilvarken installeert de varkens te midden van een woon-en leefgemeenschap als voedselverwerker, als vriend en als helper. Samen met buurtbewoners brengen ze op zes maanden tijd de varkens groot op verloren lapjes grond. Wat achter blijft is ecologisch verantwoord vlees en een vruchtbare bodem voor tal van nieuwe initiatieven. Stadsvarkens houden, zorgt voor een zichtbare verduurzaming op straat en werken als lijm onder mensen. De meervoudige voordelen in deze aaibare kringloop van afval naar voedsel wordt uitgedrukt in tal van economische, ecologische, sociale en culturele meerwaarde zoals daar zijn: sociale cohesie, vleesmatiging, milieuwinsten, terugdringen voedselverspilling, afvalpreventie voedselgeletterdheid, ...

More Related Content

Viewers also liked

More from Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk vzw

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Het Spilvarken (Nathalie Snauwaert)

  1. 1. VOOR 1 KILO INDUSTRIEEL VARKENSVLEES 963 GRAM SOJA
  2. 2. Gedurende de wintermaanden overwinteren we het ganse terrein met een groenbemester zoals bijvoorbeeld koolzaad. De verrijkte bodem is nu geschikt gemaakt voor een opvolging. Bijvoorbeeld voor een voedselbos(kwekerij) of buurtmoestuin. Een rijke voedingsbodem voor een nieuw toekomstverhaal... VANAF 2016 0m 0m !" at uit reststromen kens, kippen nismen worden rrijkte bodem dsel. rgt voor gunstige een volgende deze plek ker aan humus, -organismen, neembare ierdoor rijker eit en wordt zo 36 WEEK 37 - 39 WEEK 40 - 42 WEEK 43 - 52 Aan het einde van het seizoen is de bodem verrijkt met mest. Door het proces van intense verstoring en dan weer herstel heeft het bodemleven de tijd de meststoffen te verwerken, humus op te bouwen en zichzelf hiermee actief en talrijk te maken. Gedurende de wintermaanden overwinteren we het ganse terrein met een groenbemester zoals bijvoorbeeld koolzaad. VER WORMENFABRIEK upspiral teaming with life !" #" $" %" &" #" $" %" &" 0m !" #" $" %" &" T SPILVARKEN PROJECT IN GENTBRUGGE DRAAD STEEDS RIJKER n houden we drie varkens en een tiental kippen. en die gewoonlijk als afval uit de stad worden geëxporteerd, we lokaal tot grondstof voor voer en dus tot voedsel. s, kippen, planten, hulpboeren en alle inwoners van dit ecosysteem ee aan een voortdurend verrijkingsproces. We creëren in deze wijk condities voor sociale, economische en ook ecologische groei. deze plek steeds rijker; rijker aan bodemorganismen en are mineralen, rijker aan voedsel en biodiversiteit en ook rijker e waarden. Dit project is een lab, alles wat leeft gaat hier erken, en samen leren we hoe we dit kunnen doen! uwaert slé n N PARTNERS 2015 tie) uut (moutafval) staurant De Zuidkant (voedselafval) aerens (houtafval) Carrefour (voedselafval) plaats De Sleutel (onderhoud terrein en constructies) hooi) ECT GENIET DE STEUN VAN STAD GENT us sponsort de werfkeet en sociaal restaurant Parnassus sponsort een varken MALISEREN VAN CONDITIES SING ECONOMISCH PROCESSING ECOLOGISCH PROCESSING O UDE BRUSSELSEW EG Re-Vive VICTORIA REGIAPARK 1e 2e 3e 4e KLEEMBURG
  3. 3. ONDERZOEK VANUIT DE CONCRETE ACTIE Universiteit Antwerpen: Vives Hogeschool Ugent:
  4. 4. SUPERMARKET SPILVARKEN Animal food 68,85 m2 (soybeans) - 151,47 m2 (wheat) - 220,32 m2 (total) 0 m2 (total) Living space 0,22 m2 (rural) 11,22 m2 (city) Space (Total) 220 + 0,22 =220,22 m2 (total) 0 + 11,22 =11,22 m2 (total) Categories Space (m2) 0 75 150 225 300 Supermarket Spilvarken SPACE ANALYSIS (OF HOEVEEL OPPERVLAKTE HEEFT EEN SPILVARKEN NODIG?) COMPARATIVE LIFE CYCLE ASSESSMENT SUPERMARKET VS SPILPARKEN
  5. 5. Supermarket Spilvarken Animal food 28458 g CO2 (soybeans) - 32589 g CO2 (wheat) - 61 kg CO2 (total) 0 kg CO2 (total) Manure (mest) 44, 2 kg CO2 (total) 44, 2 kg CO2 (total) Transport 2007 g CO2 (farm-slaughter) 85 g CO2 3935 g CO2 (slaughter-super) - 0 g CO2 (slaughter-super) 0 g CO2 5,94 kg CO2 (total) 85 g CO2 CO2 equivalent (Tot) 61 + 44,2 + 5,94 = 111,1 kg CO2 (total) 44,2 + 0,08 = 44,28 kg CO2 CO2-equivalent (kg) 0 30 60 90 120 Supermarket Spilvarken CO2 EQUIVALENT ANALYSIS (OF HOEVEEL CO2 SPAART EEN SPILVARKEN UIT?)
  6. 6. Revenue Streams Customer SegmentsValue PropositionsKey ActivitiesKey Partners Cost Structure Customer Relationships Channels Key Resources Lokale besturen met beleidsprojecten en programma’s rond klimaat, buurtparticipatie, duurzame wijken, tijdelijke invulling, korte keten, lokale voedselstrategie cfr. ‘Gent Klimaatstad’ en ‘Gent en Garde’ Scholen Zorginstellingen rusthuizen, MPI’s, welzijnsorganisaties, sociale werkplaatsen, therapeutische dagverblijven, hulpverlening Restaurants en chefkoks Stadsbewoners en buren Consument van eindproducten Projectontwikkelaars (varken op kot, Re-vive, woonprojecten) Abonnementen - Deelname aan evenementen - Nieuwsbrief - Eco workshops - Tips & trics Verkoop vlees en nevenproducten Bvb. eieren, groentenpakket, ... Aankoop biggen en kippen Omheining en infrastructuur - Stallen, hekwerken en schrikdraad - Werfkeet/tuinhuis/opslagruimte - Recipienten (emmers en bakken) - Klein materiaal en nutsvoorzieningen - Fietskar (zoveel mogelijk recup) Slachtplan - Erkend transport - Slachten en uitbenen varkens - Vlees verwerken tot pakketten Dierenarts, verzekering en registratie Expertisedag RUIMTE Privé-tuinen Hogescholen Projectontwikkelaars Pauze landschappen Publieke ruimte Stadslandbouw Ongebruikte ruimte AFVAL Afvalleveranciers (nabije omgeving) Fietskoeriers Freecycle, Reekup (oproep) MENSEN (tijd, kennis, talenten) Hulpboeren = buurtbewoners Sociale projecten (welzijnsorganisaties) Sociale werkplaats (lokale tewerkstelling) Handige harry’s RESEARCH Academische partners voor onderzoek vanuit de concrete actie: foodliteracy, vleesconsumptie en moraliteit, strategische beleidsaanpassingen, afval- verwerking, ecologische en psychosociale impact of als case study in stadslandbouw, actief burgerschap, co-creatie EXPERTISE Het Spilvarken Voedselagentschap Dierenarts Slachter ILVO Voor de stad van morgen: - Duurzamere voedingsproductie/consumptie - Milieuwinsten en CO2 -reductie - Afval is voedsel: gesloten kringlopen - Voedselverspilling terugdringen - Maatschappelijke innovatie: rendabiliseren en valoriseren van reststromen (afval, ruimte en mensen) - Actief burgerschap in stadsontwikkeling - New governance en smart citizenship Voor scholen: - Natuureducatie, organische landbouw - Voedselgeletterdheid (weet wat je eet) Voor zorginstellingen: - Psychosociale impact en gezondheid - Faciliteren reïntegratie en activering doelgroepbewoners Voor restaurants en koks - Lokaal gekweekt vlees - Duurzaamheidsgedachte - Transparantie in de voedingsindustrie - Niets gaat verloren van het varken - Technieken/ambacht - Op zoek naar persoonlijkere aanpak Voor buurtbewoners - Korte keten producten: eieren, groenten, fertilizers, varkensvlees - Sociale cohesie versterken - Gedeelde plek - Verduurzaming van de buurt - Ecoprocessing Projectontwikkelaars - Voortrekkersrol spelen - Duurzame projecten ontwikkelen - Expertise kringloopbeheer - Deeleconomie als drager van het ontwerp - Imago Kennis delen - Lezingen, key note speaker - Initiëren ‘het SPILVARKEN’ project in buurten en steden - Opstartfee aan de stad (visie op KT en LT) - Één locatie opstarten (infosessie, code van goede praktijken, ...) - Draaiboek met waardepropositie - Terugverdienmodel buurtbewoners - Inbreng expertise VOEDSELAFVAL Brood en banket Moutafval Kaaswei Groenten en fruit Onkruid ... LOGISTIEK Fietskar Recipiënten Ophaalschema TIJD VAN HULPBOEREN EN VRIJWILLIGERS Online beurtrolsysteem RESTRUIMTE RECUPMATERIALEN - Drie varkens in de wei - Website met agenda - Draaiboek (DIY-manual) - Facebookpagina met events - Facebookgroep hulpboeren - Ambassadeurs - Visibiliteit op de site zelf: signalisatie , informatieborden, weetjes, ... Hulpboeren - Ondersteunende tools: logboek, facebook, google drive - Update-mailings - Transparante communicatie - Planning klusjesdagen - Infosessie - Samen ‘doen’ en ‘maken’ Afvalleveranciers - One to one - Ophaalschema maken - Learning by doing - Co-creatie Stedelijk beleid - Juiste personen binnen juiste diensten - Horizontaal netwerken - Praktijk loopt voor op beleid - Wederzijdse dialoog - Zelfredzaamheid ontwikkelen bij de burgers - Participatieve omgang van burgers Restaurants en koks - Gericht aanspreken om te verkopen Varkens grootbrengen in een gemeenschap Voedselkringlopen installeren Ecologisch verantwoord varkensvlees Abonnementen, arrangementen, workshops, events Nevenproducten Kennisdelen HET SPILVARKEN MODEL

×