Het Spilvarken (Nathalie Snauwaert)

Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werksocial media, e-learning & kennismanagement in nonprofits at Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk
VOOR 1 KILO
INDUSTRIEEL
VARKENSVLEES
963 GRAM SOJA
Het Spilvarken (Nathalie Snauwaert)
Het Spilvarken (Nathalie Snauwaert)
Het Spilvarken (Nathalie Snauwaert)
Het Spilvarken (Nathalie Snauwaert)
Het Spilvarken (Nathalie Snauwaert)
Het Spilvarken (Nathalie Snauwaert)
Het Spilvarken (Nathalie Snauwaert)
Het Spilvarken (Nathalie Snauwaert)
Gedurende de wintermaanden
overwinteren we het ganse
terrein met een groenbemester
zoals bijvoorbeeld koolzaad.
De verrijkte bodem is nu geschikt gemaakt
voor een opvolging. Bijvoorbeeld voor een
voedselbos(kwekerij) of buurtmoestuin. Een rijke
voedingsbodem voor een nieuw toekomstverhaal...
VANAF 2016
0m
0m
!"
at uit reststromen
kens, kippen
nismen worden
rrijkte bodem
dsel.
rgt voor gunstige
een volgende
deze plek
ker aan humus,
-organismen,
neembare
ierdoor rijker
eit en wordt zo
36 WEEK 37 - 39 WEEK 40 - 42 WEEK 43 - 52
Aan het einde van het seizoen is de bodem verrijkt
met mest. Door het proces van intense verstoring
en dan weer herstel heeft het bodemleven de tijd de
meststoffen te verwerken, humus op te bouwen en
zichzelf hiermee actief en talrijk te maken.
Gedurende de wintermaanden
overwinteren we het ganse
terrein met een groenbemester
zoals bijvoorbeeld koolzaad.
VER WORMENFABRIEK
upspiral
teaming
with life
!"
#"
$"
%"
&"
#"
$"
%"
&"
0m
!"
#"
$"
%"
&"
T SPILVARKEN PROJECT IN GENTBRUGGE
DRAAD STEEDS RIJKER
n houden we drie varkens en een tiental kippen.
en die gewoonlijk als afval uit de stad worden geëxporteerd,
we lokaal tot grondstof voor voer en dus tot voedsel.
s, kippen, planten, hulpboeren en alle inwoners van dit ecosysteem
ee aan een voortdurend verrijkingsproces. We creëren in deze wijk
condities voor sociale, economische en ook ecologische groei.
deze plek steeds rijker; rijker aan bodemorganismen en
are mineralen, rijker aan voedsel en biodiversiteit en ook rijker
e waarden. Dit project is een lab, alles wat leeft gaat hier
erken, en samen leren we hoe we dit kunnen doen!
uwaert
slé
n
N PARTNERS 2015
tie)
uut (moutafval)
staurant De Zuidkant (voedselafval)
aerens (houtafval)
Carrefour (voedselafval)
plaats De Sleutel (onderhoud terrein en constructies)
hooi)
ECT GENIET DE STEUN VAN STAD GENT
us sponsort de werfkeet en sociaal restaurant Parnassus sponsort een varken
MALISEREN VAN CONDITIES
SING
ECONOMISCH
PROCESSING
ECOLOGISCH
PROCESSING
O
UDE
BRUSSELSEW
EG
Re-Vive
VICTORIA
REGIAPARK
1e
2e
3e
4e
KLEEMBURG
Het Spilvarken (Nathalie Snauwaert)
Het Spilvarken (Nathalie Snauwaert)
Het Spilvarken (Nathalie Snauwaert)
Het Spilvarken (Nathalie Snauwaert)
Het Spilvarken (Nathalie Snauwaert)
Het Spilvarken (Nathalie Snauwaert)
Het Spilvarken (Nathalie Snauwaert)
Het Spilvarken (Nathalie Snauwaert)
Het Spilvarken (Nathalie Snauwaert)
Het Spilvarken (Nathalie Snauwaert)
Het Spilvarken (Nathalie Snauwaert)
Het Spilvarken (Nathalie Snauwaert)
ONDERZOEK VANUIT DE CONCRETE ACTIE
Universiteit Antwerpen:
Vives Hogeschool
Ugent:
SUPERMARKET SPILVARKEN
Animal food 68,85 m2 (soybeans) -
151,47 m2 (wheat) -
220,32 m2 (total) 0 m2 (total)
Living space 0,22 m2 (rural) 11,22 m2 (city)
Space (Total) 220 + 0,22 =220,22 m2 (total) 0 + 11,22 =11,22 m2 (total)
Categories
Space (m2)
0 75 150 225 300
Supermarket
Spilvarken
SPACE ANALYSIS
(OF HOEVEEL OPPERVLAKTE HEEFT EEN SPILVARKEN NODIG?)
COMPARATIVE LIFE CYCLE ASSESSMENT
SUPERMARKET VS SPILPARKEN
Supermarket Spilvarken
Animal food 28458 g CO2 (soybeans) -
32589 g CO2 (wheat) -
61 kg CO2 (total) 0 kg CO2 (total)
Manure (mest) 44, 2 kg CO2 (total) 44, 2 kg CO2 (total)
Transport 2007 g CO2 (farm-slaughter) 85 g CO2
3935 g CO2 (slaughter-super) -
0 g CO2 (slaughter-super) 0 g CO2
5,94 kg CO2 (total) 85 g CO2
CO2 equivalent (Tot) 61 + 44,2 + 5,94 = 111,1 kg CO2 (total) 44,2 + 0,08 = 44,28 kg CO2
CO2-equivalent (kg)
0 30 60 90 120
Supermarket
Spilvarken
CO2 EQUIVALENT ANALYSIS
(OF HOEVEEL CO2 SPAART EEN SPILVARKEN UIT?)
Revenue Streams
Customer SegmentsValue PropositionsKey ActivitiesKey Partners
Cost Structure
Customer Relationships
Channels
Key Resources
Lokale besturen
met beleidsprojecten en programma’s
rond klimaat, buurtparticipatie,
duurzame wijken, tijdelijke invulling,
korte keten, lokale voedselstrategie
cfr. ‘Gent Klimaatstad’ en ‘Gent en Garde’
Scholen
Zorginstellingen
rusthuizen, MPI’s, welzijnsorganisaties,
sociale werkplaatsen, therapeutische
dagverblijven, hulpverlening
Restaurants en chefkoks
Stadsbewoners en buren
Consument van eindproducten
Projectontwikkelaars
(varken op kot, Re-vive, woonprojecten)
Abonnementen
- Deelname aan evenementen
- Nieuwsbrief
- Eco workshops
- Tips & trics
Verkoop vlees en nevenproducten
Bvb. eieren, groentenpakket, ...
Aankoop biggen en kippen
Omheining en infrastructuur
- Stallen, hekwerken en schrikdraad
- Werfkeet/tuinhuis/opslagruimte
- Recipienten (emmers en bakken)
- Klein materiaal en nutsvoorzieningen
- Fietskar (zoveel mogelijk recup)
Slachtplan
- Erkend transport
- Slachten en uitbenen varkens
- Vlees verwerken tot pakketten
Dierenarts, verzekering en registratie
Expertisedag
RUIMTE
Privé-tuinen
Hogescholen
Projectontwikkelaars
Pauze landschappen
Publieke ruimte
Stadslandbouw
Ongebruikte ruimte
AFVAL
Afvalleveranciers (nabije omgeving)
Fietskoeriers
Freecycle, Reekup (oproep)
MENSEN (tijd, kennis, talenten)
Hulpboeren = buurtbewoners
Sociale projecten (welzijnsorganisaties)
Sociale werkplaats (lokale tewerkstelling)
Handige harry’s
RESEARCH
Academische partners
voor onderzoek vanuit de concrete actie:
foodliteracy, vleesconsumptie en moraliteit,
strategische beleidsaanpassingen, afval-
verwerking, ecologische en psychosociale
impact
of als case study in stadslandbouw,
actief burgerschap, co-creatie
EXPERTISE
Het Spilvarken
Voedselagentschap
Dierenarts
Slachter
ILVO
Voor de stad van morgen:
- Duurzamere voedingsproductie/consumptie
- Milieuwinsten en CO2
-reductie
- Afval is voedsel: gesloten kringlopen
- Voedselverspilling terugdringen
- Maatschappelijke innovatie:
rendabiliseren en valoriseren van
reststromen (afval, ruimte en mensen)
- Actief burgerschap in stadsontwikkeling
- New governance en smart citizenship
Voor scholen:
- Natuureducatie, organische landbouw
- Voedselgeletterdheid (weet wat je eet)
Voor zorginstellingen:
- Psychosociale impact en gezondheid
- Faciliteren reïntegratie en activering
doelgroepbewoners
Voor restaurants en koks
- Lokaal gekweekt vlees
- Duurzaamheidsgedachte
- Transparantie in de voedingsindustrie
- Niets gaat verloren van het varken
- Technieken/ambacht
- Op zoek naar persoonlijkere aanpak
Voor buurtbewoners
- Korte keten producten:
eieren, groenten, fertilizers, varkensvlees
- Sociale cohesie versterken
- Gedeelde plek
- Verduurzaming van de buurt
- Ecoprocessing
Projectontwikkelaars
- Voortrekkersrol spelen
- Duurzame projecten ontwikkelen
- Expertise kringloopbeheer
- Deeleconomie als drager van het ontwerp
- Imago
Kennis delen
- Lezingen, key note speaker
- Initiëren ‘het SPILVARKEN’ project in buurten en steden
- Opstartfee aan de stad (visie op KT en LT)
- Één locatie opstarten (infosessie, code van goede praktijken, ...)
- Draaiboek met waardepropositie
- Terugverdienmodel buurtbewoners
- Inbreng expertise
VOEDSELAFVAL
Brood en banket
Moutafval
Kaaswei
Groenten en fruit
Onkruid
...
LOGISTIEK
Fietskar
Recipiënten
Ophaalschema
TIJD VAN HULPBOEREN
EN VRIJWILLIGERS
Online beurtrolsysteem
RESTRUIMTE
RECUPMATERIALEN
- Drie varkens in de wei
- Website met agenda
- Draaiboek (DIY-manual)
- Facebookpagina met events
- Facebookgroep hulpboeren
- Ambassadeurs
- Visibiliteit op de site zelf:
signalisatie , informatieborden, weetjes, ...
Hulpboeren
- Ondersteunende tools:
logboek, facebook, google drive
- Update-mailings
- Transparante communicatie
- Planning klusjesdagen
- Infosessie
- Samen ‘doen’ en ‘maken’
Afvalleveranciers
- One to one
- Ophaalschema maken
- Learning by doing
- Co-creatie
Stedelijk beleid
- Juiste personen binnen juiste diensten
- Horizontaal netwerken
- Praktijk loopt voor op beleid
- Wederzijdse dialoog
- Zelfredzaamheid ontwikkelen bij de burgers
- Participatieve omgang van burgers
Restaurants en koks
- Gericht aanspreken om te verkopen
Varkens grootbrengen
in een gemeenschap
Voedselkringlopen installeren
Ecologisch verantwoord
varkensvlees
Abonnementen, arrangementen,
workshops, events
Nevenproducten
Kennisdelen
HET SPILVARKEN MODEL
1 of 26

More Related Content

What's hot(19)

Presentatie kollumerland 110116Presentatie kollumerland 110116
Presentatie kollumerland 110116
Frank Verhoeven390 views
Presentatie voor CRV 10 jan 2014Presentatie voor CRV 10 jan 2014
Presentatie voor CRV 10 jan 2014
Frank Verhoeven1.3K views
Presentatie netwerk Koolstof 3 juli 2013Presentatie netwerk Koolstof 3 juli 2013
Presentatie netwerk Koolstof 3 juli 2013
Frank Verhoeven908 views
Presentatie 6 april nieuwveenPresentatie 6 april nieuwveen
Presentatie 6 april nieuwveen
Frank Verhoeven215 views
Presentatie 6 okt 2010 nvlvPresentatie 6 okt 2010 nvlv
Presentatie 6 okt 2010 nvlv
Frank Verhoeven225 views
Presentatie nordwinPresentatie nordwin
Presentatie nordwin
Frank Verhoeven471 views
Presentatie 6 okt nvlvPresentatie 6 okt nvlv
Presentatie 6 okt nvlv
Frank Verhoeven490 views
Studiegroepen Westerkwartier 13 oktoberStudiegroepen Westerkwartier 13 oktober
Studiegroepen Westerkwartier 13 oktober
Frank Verhoeven631 views
Permacultuur in de boerenpraktijkPermacultuur in de boerenpraktijk
Permacultuur in de boerenpraktijk
akkernaarbos1.7K views
Beter bonen etenBeter bonen eten
Beter bonen eten
Mechteld Schwartz86 views
Presentatie WaadrânePresentatie Waadrâne
Presentatie Waadrâne
Frank Verhoeven572 views
Presentatie Dbb Drenthe 29 Juni FrankPresentatie Dbb Drenthe 29 Juni Frank
Presentatie Dbb Drenthe 29 Juni Frank
Frank Verhoeven466 views
Project 0Project 0
Project 0
SNOX327 views

Viewers also liked(20)

Lab van Troje (Dries Gysels)Lab van Troje (Dries Gysels)
Lab van Troje (Dries Gysels)
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk1.5K views
VerhalentafelVerhalentafel
Verhalentafel
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk634 views
How Scary Is ItHow Scary Is It
How Scary Is It
ramlal1974295 views
Gedeelde waarde creëren samen met je stakeholdersGedeelde waarde creëren samen met je stakeholders
Gedeelde waarde creëren samen met je stakeholders
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk1K views
You Tube OptimisationYou Tube Optimisation
You Tube Optimisation
E-Web Marketing836 views
PROEXPOSURE Training coursesPROEXPOSURE Training courses
PROEXPOSURE Training courses
PROEXPOSURE CIC261 views
Solidariteit ruimtelijk bekekenSolidariteit ruimtelijk bekeken
Solidariteit ruimtelijk bekeken
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk918 views
Erasmus+ - volwasseneneducatieErasmus+ - volwasseneneducatie
Erasmus+ - volwasseneneducatie
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk468 views
Versterk het vertrouwen in de missie (Steven De Cauwer)Versterk het vertrouwen in de missie (Steven De Cauwer)
Versterk het vertrouwen in de missie (Steven De Cauwer)
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk815 views
Gruppo Sicani: SportHelloGruppo Sicani: SportHello
Gruppo Sicani: SportHello
Angela Iaciofano578 views
Reflecties Provinciaal Cultuurbeleid Voor Sociaal Cultureel VolwassenenwerkReflecties Provinciaal Cultuurbeleid Voor Sociaal Cultureel Volwassenenwerk
Reflecties Provinciaal Cultuurbeleid Voor Sociaal Cultureel Volwassenenwerk
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk443 views
SociaalculturelemethodiekSociaalculturelemethodiek
Sociaalculturelemethodiek
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk3.1K views
Maatschappelijke innovatie en armoedebestrijding - Tuur GhysMaatschappelijke innovatie en armoedebestrijding - Tuur Ghys
Maatschappelijke innovatie en armoedebestrijding - Tuur Ghys
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk1.3K views
Microsoft UX: What Just HappenedMicrosoft UX: What Just Happened
Microsoft UX: What Just Happened
None None1.6K views
Inspraak en participatie van vrijwilligersInspraak en participatie van vrijwilligers
Inspraak en participatie van vrijwilligers
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk700 views
Trage Post Slow Mail - WaerbekeTrage Post Slow Mail - Waerbeke
Trage Post Slow Mail - Waerbeke
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk1.2K views
Flipbook Steve Jasa Dd07081Flipbook Steve Jasa Dd07081
Flipbook Steve Jasa Dd07081
jaspang326 views

Similar to Het Spilvarken (Nathalie Snauwaert)(20)

More from Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk(20)

Politiekecommunicatie.pdfPolitiekecommunicatie.pdf
Politiekecommunicatie.pdf
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk19 views
Politiserendwerken.pdfPolitiserendwerken.pdf
Politiserendwerken.pdf
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk20 views
Vandroomnaarwerkelijkheid.pdfVandroomnaarwerkelijkheid.pdf
Vandroomnaarwerkelijkheid.pdf
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk7 views
Scannenvanjeverenigingsdemocratie.pdfScannenvanjeverenigingsdemocratie.pdf
Scannenvanjeverenigingsdemocratie.pdf
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk8 views
Bouwenophetcultureelgemeen.pdfBouwenophetcultureelgemeen.pdf
Bouwenophetcultureelgemeen.pdf
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk13 views
Hetpolitiekeindepolitiek.pdfHetpolitiekeindepolitiek.pdf
Hetpolitiekeindepolitiek.pdf
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk13 views
Adolescentenenpolitiekeparticipatie.pdfAdolescentenenpolitiekeparticipatie.pdf
Adolescentenenpolitiekeparticipatie.pdf
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk12 views
Iedersstemtelt.pdfIedersstemtelt.pdf
Iedersstemtelt.pdf
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk18 views
Theoryofchange.pdfTheoryofchange.pdf
Theoryofchange.pdf
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk19 views
Alternatievepraktijkenentheorieenvandedemocratie.pdfAlternatievepraktijkenentheorieenvandedemocratie.pdf
Alternatievepraktijkenentheorieenvandedemocratie.pdf
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk12 views
InfosessieAllemaalpolitiek.pdfInfosessieAllemaalpolitiek.pdf
InfosessieAllemaalpolitiek.pdf
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk60 views
De Knack-Helden van de Democratie.pdfDe Knack-Helden van de Democratie.pdf
De Knack-Helden van de Democratie.pdf
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk70 views
Verenigingsdemocratie Samen doen.pdfVerenigingsdemocratie Samen doen.pdf
Verenigingsdemocratie Samen doen.pdf
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk17 views
Workshop Ondersteuning.pdfWorkshop Ondersteuning.pdf
Workshop Ondersteuning.pdf
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk7 views
Workshop Informele inspraak.pdfWorkshop Informele inspraak.pdf
Workshop Informele inspraak.pdf
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk6 views
Workshop Aan de slag met participatie.pdfWorkshop Aan de slag met participatie.pdf
Workshop Aan de slag met participatie.pdf
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk16 views
Wat is Leader?Wat is Leader?
Wat is Leader?
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk93 views
Infomoment leerreis ZagrebInfomoment leerreis Zagreb
Infomoment leerreis Zagreb
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk260 views

Het Spilvarken (Nathalie Snauwaert)

  • 10. Gedurende de wintermaanden overwinteren we het ganse terrein met een groenbemester zoals bijvoorbeeld koolzaad. De verrijkte bodem is nu geschikt gemaakt voor een opvolging. Bijvoorbeeld voor een voedselbos(kwekerij) of buurtmoestuin. Een rijke voedingsbodem voor een nieuw toekomstverhaal... VANAF 2016 0m 0m !" at uit reststromen kens, kippen nismen worden rrijkte bodem dsel. rgt voor gunstige een volgende deze plek ker aan humus, -organismen, neembare ierdoor rijker eit en wordt zo 36 WEEK 37 - 39 WEEK 40 - 42 WEEK 43 - 52 Aan het einde van het seizoen is de bodem verrijkt met mest. Door het proces van intense verstoring en dan weer herstel heeft het bodemleven de tijd de meststoffen te verwerken, humus op te bouwen en zichzelf hiermee actief en talrijk te maken. Gedurende de wintermaanden overwinteren we het ganse terrein met een groenbemester zoals bijvoorbeeld koolzaad. VER WORMENFABRIEK upspiral teaming with life !" #" $" %" &" #" $" %" &" 0m !" #" $" %" &" T SPILVARKEN PROJECT IN GENTBRUGGE DRAAD STEEDS RIJKER n houden we drie varkens en een tiental kippen. en die gewoonlijk als afval uit de stad worden geëxporteerd, we lokaal tot grondstof voor voer en dus tot voedsel. s, kippen, planten, hulpboeren en alle inwoners van dit ecosysteem ee aan een voortdurend verrijkingsproces. We creëren in deze wijk condities voor sociale, economische en ook ecologische groei. deze plek steeds rijker; rijker aan bodemorganismen en are mineralen, rijker aan voedsel en biodiversiteit en ook rijker e waarden. Dit project is een lab, alles wat leeft gaat hier erken, en samen leren we hoe we dit kunnen doen! uwaert slé n N PARTNERS 2015 tie) uut (moutafval) staurant De Zuidkant (voedselafval) aerens (houtafval) Carrefour (voedselafval) plaats De Sleutel (onderhoud terrein en constructies) hooi) ECT GENIET DE STEUN VAN STAD GENT us sponsort de werfkeet en sociaal restaurant Parnassus sponsort een varken MALISEREN VAN CONDITIES SING ECONOMISCH PROCESSING ECOLOGISCH PROCESSING O UDE BRUSSELSEW EG Re-Vive VICTORIA REGIAPARK 1e 2e 3e 4e KLEEMBURG
  • 23. ONDERZOEK VANUIT DE CONCRETE ACTIE Universiteit Antwerpen: Vives Hogeschool Ugent:
  • 24. SUPERMARKET SPILVARKEN Animal food 68,85 m2 (soybeans) - 151,47 m2 (wheat) - 220,32 m2 (total) 0 m2 (total) Living space 0,22 m2 (rural) 11,22 m2 (city) Space (Total) 220 + 0,22 =220,22 m2 (total) 0 + 11,22 =11,22 m2 (total) Categories Space (m2) 0 75 150 225 300 Supermarket Spilvarken SPACE ANALYSIS (OF HOEVEEL OPPERVLAKTE HEEFT EEN SPILVARKEN NODIG?) COMPARATIVE LIFE CYCLE ASSESSMENT SUPERMARKET VS SPILPARKEN
  • 25. Supermarket Spilvarken Animal food 28458 g CO2 (soybeans) - 32589 g CO2 (wheat) - 61 kg CO2 (total) 0 kg CO2 (total) Manure (mest) 44, 2 kg CO2 (total) 44, 2 kg CO2 (total) Transport 2007 g CO2 (farm-slaughter) 85 g CO2 3935 g CO2 (slaughter-super) - 0 g CO2 (slaughter-super) 0 g CO2 5,94 kg CO2 (total) 85 g CO2 CO2 equivalent (Tot) 61 + 44,2 + 5,94 = 111,1 kg CO2 (total) 44,2 + 0,08 = 44,28 kg CO2 CO2-equivalent (kg) 0 30 60 90 120 Supermarket Spilvarken CO2 EQUIVALENT ANALYSIS (OF HOEVEEL CO2 SPAART EEN SPILVARKEN UIT?)
  • 26. Revenue Streams Customer SegmentsValue PropositionsKey ActivitiesKey Partners Cost Structure Customer Relationships Channels Key Resources Lokale besturen met beleidsprojecten en programma’s rond klimaat, buurtparticipatie, duurzame wijken, tijdelijke invulling, korte keten, lokale voedselstrategie cfr. ‘Gent Klimaatstad’ en ‘Gent en Garde’ Scholen Zorginstellingen rusthuizen, MPI’s, welzijnsorganisaties, sociale werkplaatsen, therapeutische dagverblijven, hulpverlening Restaurants en chefkoks Stadsbewoners en buren Consument van eindproducten Projectontwikkelaars (varken op kot, Re-vive, woonprojecten) Abonnementen - Deelname aan evenementen - Nieuwsbrief - Eco workshops - Tips & trics Verkoop vlees en nevenproducten Bvb. eieren, groentenpakket, ... Aankoop biggen en kippen Omheining en infrastructuur - Stallen, hekwerken en schrikdraad - Werfkeet/tuinhuis/opslagruimte - Recipienten (emmers en bakken) - Klein materiaal en nutsvoorzieningen - Fietskar (zoveel mogelijk recup) Slachtplan - Erkend transport - Slachten en uitbenen varkens - Vlees verwerken tot pakketten Dierenarts, verzekering en registratie Expertisedag RUIMTE Privé-tuinen Hogescholen Projectontwikkelaars Pauze landschappen Publieke ruimte Stadslandbouw Ongebruikte ruimte AFVAL Afvalleveranciers (nabije omgeving) Fietskoeriers Freecycle, Reekup (oproep) MENSEN (tijd, kennis, talenten) Hulpboeren = buurtbewoners Sociale projecten (welzijnsorganisaties) Sociale werkplaats (lokale tewerkstelling) Handige harry’s RESEARCH Academische partners voor onderzoek vanuit de concrete actie: foodliteracy, vleesconsumptie en moraliteit, strategische beleidsaanpassingen, afval- verwerking, ecologische en psychosociale impact of als case study in stadslandbouw, actief burgerschap, co-creatie EXPERTISE Het Spilvarken Voedselagentschap Dierenarts Slachter ILVO Voor de stad van morgen: - Duurzamere voedingsproductie/consumptie - Milieuwinsten en CO2 -reductie - Afval is voedsel: gesloten kringlopen - Voedselverspilling terugdringen - Maatschappelijke innovatie: rendabiliseren en valoriseren van reststromen (afval, ruimte en mensen) - Actief burgerschap in stadsontwikkeling - New governance en smart citizenship Voor scholen: - Natuureducatie, organische landbouw - Voedselgeletterdheid (weet wat je eet) Voor zorginstellingen: - Psychosociale impact en gezondheid - Faciliteren reïntegratie en activering doelgroepbewoners Voor restaurants en koks - Lokaal gekweekt vlees - Duurzaamheidsgedachte - Transparantie in de voedingsindustrie - Niets gaat verloren van het varken - Technieken/ambacht - Op zoek naar persoonlijkere aanpak Voor buurtbewoners - Korte keten producten: eieren, groenten, fertilizers, varkensvlees - Sociale cohesie versterken - Gedeelde plek - Verduurzaming van de buurt - Ecoprocessing Projectontwikkelaars - Voortrekkersrol spelen - Duurzame projecten ontwikkelen - Expertise kringloopbeheer - Deeleconomie als drager van het ontwerp - Imago Kennis delen - Lezingen, key note speaker - Initiëren ‘het SPILVARKEN’ project in buurten en steden - Opstartfee aan de stad (visie op KT en LT) - Één locatie opstarten (infosessie, code van goede praktijken, ...) - Draaiboek met waardepropositie - Terugverdienmodel buurtbewoners - Inbreng expertise VOEDSELAFVAL Brood en banket Moutafval Kaaswei Groenten en fruit Onkruid ... LOGISTIEK Fietskar Recipiënten Ophaalschema TIJD VAN HULPBOEREN EN VRIJWILLIGERS Online beurtrolsysteem RESTRUIMTE RECUPMATERIALEN - Drie varkens in de wei - Website met agenda - Draaiboek (DIY-manual) - Facebookpagina met events - Facebookgroep hulpboeren - Ambassadeurs - Visibiliteit op de site zelf: signalisatie , informatieborden, weetjes, ... Hulpboeren - Ondersteunende tools: logboek, facebook, google drive - Update-mailings - Transparante communicatie - Planning klusjesdagen - Infosessie - Samen ‘doen’ en ‘maken’ Afvalleveranciers - One to one - Ophaalschema maken - Learning by doing - Co-creatie Stedelijk beleid - Juiste personen binnen juiste diensten - Horizontaal netwerken - Praktijk loopt voor op beleid - Wederzijdse dialoog - Zelfredzaamheid ontwikkelen bij de burgers - Participatieve omgang van burgers Restaurants en koks - Gericht aanspreken om te verkopen Varkens grootbrengen in een gemeenschap Voedselkringlopen installeren Ecologisch verantwoord varkensvlees Abonnementen, arrangementen, workshops, events Nevenproducten Kennisdelen HET SPILVARKEN MODEL