Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gedeelde waarde creëren samen met je stakeholders

908 views

Published on

Presentatie David Leyssens (KAURI) - Socius Trefdag 'Solidariteit?!' (20 november 2014)

KAURI is een netwerk van mensen en organisaties die innovatief willen samenwerken rond duurzaamheid in België. KAURI linkt profit en non-profit rond een brede waaier aan thema’s, zoals goed bestuur, maatschappelijke verantwoordelijkheid, eerlijke handel en leefmilieu. Enerzijds daagt het netwerk haar leden uit om zowel winst- als waardegedreven te werken.

Anderzijds stimuleren het hen om vooroordelen uit de weg te gaan en samen oplossingen te bedenken voor de grote maatschappelijke uitdagingen. Zo’n duurzame samenwerkingen slagen enkel als alle betrokken partijen zowel doelen, verantwoordelijkheden als resultaten delen. Tijdens deze workshop verneem je hoe je hier aan begint en geeft Danny Jacobs, directeur van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, dit met enkele concrete voorbeelden uit zijn organisatie.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gedeelde waarde creëren samen met je stakeholders

 1. 1. Werk maken van solidariteit Samen waarde creëren Socius trefdag 20/11
 2. 2. Outline ! Inleiding – duurzaamheid - samenwerken ! MVO en Shared Value Creation ! Creating Shared Value – BBL cases
 3. 3. Duurzaamheid– ISO 26000
 4. 4. KAURI KAURI IS HET LEIDENDE BELGISCHE DUURZAAMHEIDSNETWERK
 5. 5. Multi-stakeholder network of 265 organisations
 6. 6. Some examples of KAURI members
 7. 7. We create Trust Bringing people together
 8. 8. With the goal to create change Experimenten Opschalen.... Tipping point 8
 9. 9. Smart Collaboration Sustainable development can only be achieved in partnership with others
 10. 10. Maatschappelijk Verantwoord Handelen samen met Stakeholders
 11. 11. Stakeholder management vs engagement Stakeholder management Stakeholder engagement Top-­‐down Bo9om-­‐up One way Par=cipa=ve Risk management Opportunity driven Ad hoc Strategic Dialogue Collabora=on Listening Doing
 12. 12. 5 stappen rond Maatschappelijk Verantwoord Handelen Defensive Philantropy Promo=onal CSR Strategic Crea=ng Shared Value
 13. 13. CSR 2.0 The Age of Responsibility
 14. 14. Solidariteit 1.0 ECONOMISCHE WAARDE MAATSCHAPPEL IJKE WAARDE
 15. 15. Best Generalist Expert Good enough Solidariteit 2.0
 16. 16. Best Opportunity Generalist Expert Intern Extern Good enough Risk Solidariteit 2.0
 17. 17. Best Opportunity Economical win Generalist Expert Intern Extern Societal loss Societal win Good enough Risk Economical loss Solidariteit 2.0
 18. 18. Nuance: sommige maatschappelijke noden zullen altijd verlieslatend zijn! ! Niet alle maatschappelijke meerwaarde kan makkelijk in economische meerwaarde omgezet worden – hybride modellen zijn een deel van de oplossing ! Voor sommige maatschappelijke waardecreatie is altijd solidariteit 1.0 nodig (rol van de overheid?)
 19. 19. Solidariteit ECONOMISCHE WAARDE MAATSCHAPPEL IJKE WAARDE

×