Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Op zoek naar een 'burning platform'

606 views

Published on

Presentatie van Fanny Matheusen - begeleidster van de collegagroep diversiteitsmedewerkers in de schoot van Socius (steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk) - over het opzetten, begeleiden en evalueren van diversiteitsacties.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Op zoek naar een 'burning platform'

 1. 1. Interculturalisering van de sectoren Cultuur, Jeugd, Sport en Media OP ZOEK NAAR EEN ‘BURNING PLATFORM’
 2. 2. KOP OF MUNT: DE LAATSTE MAROKKAAN… http://www.youtube.com/watch?v=wNhiIe3g70s
 3. 3. EEN AANTAL ONMISKENBARE FEITEN In Vlaanderen 330.000 mensen met een andere nationaliteit -> Steeds meer mensen met wortels in een andere cultuur of opgevoed in meerder culturen-> potentieel percentage publiek onbekend, maar groeiend  20 % van de min-12 jarigen (13 % van de bevolking) is ‘van allochtone origine’ 
 4. 4. VERSTEDELIJKING EN INTERCULTURALITEIT Bron: De Morgen, 9 februari 2010
 5. 5. VERSTEDELIJKING EN INTERCULTURALITEIT Antwerpen: een stad met 480.000 inwoners en 175 nationaliteiten. 58% van de basisschoolkinderen in het centrum van Antwerpen spreekt thuis geen NL  Brussel: knooppunt in Europa: Eric Corijn  http://homepages.vub.ac.be/~clorand/WISSELBOX/mechelen_14_05_09.zi p
 6. 6. CIJFERS MIGRATIE  Drie op de honderd van allemensenzijninternationalemigranten. Het gaat nu om in totaal 214 miljoenmensen, aldus de InternationaleOrganisatievoorMigratie, net ietsmeermannendanvrouwen. In 2005 warendater 190 miljoen.  In 2008 stuurden al die migranten in totaalmaarliefst 444 miljard dollar naarhunlanden van herkomst. Ruimdriekwart van die som, 338 miljard, gingnaarontwikkelingslanden.  Bij de InternationaleArbeidsorganisatiesschattenze het aantalmigrantenwerkers op honderdmiljoen. Die zijn extra hard getroffen door de financiële en economische crisis. Maarterugkerendoenzenietecht. Daar is ookweinigreden toe. De globalisering van de jongste decennia heeft in velelanden en regio'sforsegatengeslagen in het aanbod van werk en inkomen. De bewonerszijnzoverplichtomhunboeltjetenemen en uittewijkenom elders hungeluktebeproeven. Het aantalmigrantenzal in de toekomstdusbijnazekerstijgen. Bron:DirkBarrez Beeldmatreiaal: The Migrant' Story
 7. 7. MOTIEVEN MIGRATIE Bron: De Morgen, 7 mei 2010
 8. 8. DE PIJN VAN MIGRATIE Twee jonge Nederlands-Chinese vrouwen gaan voor het eerst op bezoek bij verre familie in een streek waaruit destijds veel mensen straatarm waren vertrokken en waarheen ze nu soms op hun oude dag welvarend terugkeren. Er is een aangrijpend moment (in de documentaire) wanneer één van de vrouwen met haar vader probeert dóór te praten over die moeilijke jaren. ‘Je bent zelf opgegroeid zonder je eigen vader. Dus toen je ons op jouw beurt achterliet… Hoe voelde je je toen?’ Ze weet het antwoord natuurlijk best: verscheurd, maar het kon niet anders. Beeldmateriaal: documentaire HuaQiao van IkeBertels (2005)
 9. 9. MIGRATIE ALS BEVRUCHTING GerardoSalinas in Tracks, p. 97
 10. 10. ZIJN WE BEREID OM EEN MIGRATIELAND? EEN HYBRIEDE SAMENLEVING TE WORDEN, Cover: handboek Wereldburger
 11. 11. STELLING 1 Veronderstel: •U kent een zwangere vrouw die reeds 8 kinderen heeft, waarvan er drie doof zijn, twee blind, en één een mentale achterstand vertoont. •Bovendien heeft de vrouw syfilis. •Raad u haar een abortus aan? Hou uw antwoord in gedachten en ga naar de tweede stelling
 12. 12. STELLING 2: Er moet een wereldpresident worden gekozen. Het toeval wil dat uw stem doorslaggevend zal zijn. Ziehier de gegevens over 3 kandidaten: Kandidaat A wordt gelinkt aan corrupte politici en raadpleegt astrologen.Hij heeft twee minnaressen, rookt als een schoorsteen, en drinkt acht tot tien ‘Martini’s per dag. Kandidaat B werd reeds tweemaal ontslagen, slaapt tot ‘s middags, rookt opium tijdens collegezittingen en drinkt elke avond een kwartliter whisky. Kandidaat C is een gedecoreerde oorlogsheld. Hij is vegetariër, drinkt bij gelegenheid een pintje en heeft nooit buitenechtelijke affaires gehad. Welke van de 3 kandidaten zal u kiezen?
 13. 13. ANTWOORDEN: STELLING 2: •Kandidaat A is Franklin D. Roosevelt •Kandidaat B is Winston Churchill •Kandidaat C is Adolf Hitler STELLING 1: Indien u “ja” heeft geantwoord op stelling 1, dan had Ludwig van Beethoven nooit het levenslicht gezien…
 14. 14. HET VERHAAL VAN EEN BURNING PLATFORM Een burning ‘platform’ is ook een perron: langs dit perron komt een trein voorbij. Die trein vervoert passagiers, steeds andere mensen. Ook het landschap verandert terwijl de trein rijdt. Deze trein rijdt op een dubbel spoor van inclusieve en categoriale initiatieven. In zijn inclusieve benadering voorziet de trein in comfort voor alle reizigers, in communicatie, in innovatieve faciliteiten, in een betere dienstregeling,… Op categoriaal vlak staat de trein stil bij specifieke stations, zoekt ze naar manieren om bepaalde passagiers toch mee te kunnen nemen op de trein. Vooral op dit laatste spoor mag de overheid meer met de spierballen rollen, een strakker spoor uitzetten, terwijl het inclusieve spoor mits enkele criteria zijn eigen weg gaat en als die inclusiviteit zowel in de breedte als in de diepte wordt uitgewerkt een neverending story is. En hopelijk komen we binnen afzienbare tijd dan aan een wissel en hoeven die categoriale initiatieven niet meer… Maar ondertussen rijden we voorbij een perron dat in lichterlaaie staat en we doen… te weinig….

×