Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eric Corijn - Lerende steden als basis voor wereldburgerschap

193 views

Published on

Trefdag 17

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eric Corijn - Lerende steden als basis voor wereldburgerschap

 1. 1. 20-11-17 1 • Eric Corijn •Vrije Universiteit Brussel Lerende steden als basis voor wereldburgerschap Rescaling the planet / remodelling the city De context: Mondialisering is verstedelijking De stad is de wereld! 1900: 10% in de stad (220 miljoen) 1970: 37% in de stad 2000: 50% in de stad 2025: 75% in de stad (5 miljard) West Europa: 82% verstedelijkt Latijns Amerika: 78% verstedelijkt Japan/Korea 78% verstedelijkt USA: 77% verstedelijkt Rusland: 75% verstedelijkt eacorijn@vub.ac.be De grootstad is de wereld In 1900: 11 steden van 1 miljoen In 1960: 166 steden van 1 miloen 19 meer dan 5 miljoen In 2015: 545 steden van 1 miljoen 14 meer dan 20 mijoen In 2030: 750 steden van 1 miljoen waarvan 150 in China Dus: urbanisatie metropolitanisering eacorijn@vub.ac.be Stad in Europa 70 metropolen van meer dan 1 miljoen 36 steden van meer dan 1 miljoen 52 steden van tussen 500.000 en 1 miljoen 497 steden van meer dan 150.000 = ruim meer dan helft bevolking Thus: urbanisatie metropolitanisering eacorijn@vub.ac.be De grootstad is de wereld
 2. 2. 20-11-17 2 The renewal of the metropolitan growth Relative economic performances vs. national or sub-national reference De stad maakt ook de wereld Steden als innovatiecentra Zie Castells & Hall, Taylor, Sassen etc. “information technology” zaken / diensten culturele industriën Gemengde postindustriële functies Space of flows Netwerk van metropolitane knopen De stad: van uitzondering naar norm eacorijn@vub.ac.be eacorijn@vub.ac.be
 3. 3. 20-11-17 3 The city is the worldNieuwe geografie eacorijn@vub.ac.be kern – periferie 19 % van gebied van EU 27 + 2 (N. en Zw.) 60 % bevolking 72 % van BBP internationalisering connectiviteit Nieuwe geografie eacorijn@vub.ac.be
 4. 4. 20-11-17 4 eacorijn@vub.ac.be Middeleeuwen user: Kopiersperre / wikipedia … a world of networked cities. Wereld (systeem) Natie-Staat Steden EUROPA Glocalisering Netwerken Wereld (systeem) Europa Natie-Staat Steden Wereld als stedennetwerk eacorijn@vub.ac.be Wereld (systeem) Natie - Staat Steden EUROPA
 5. 5. 20-11-17 5 De wereldproblemen aanpakken 3 systemische uitdagingen Die zich niet meer vanzelf zullen oplossen Dus toenemende polarisatie Ken Douglas / flickr Mondiale agenda 1: Verhouding met de natuur ❚ Ecologische voetafdruk ❚ Eco-uitdaging ❚ Climate change footprintnetwork.org jean pierre candelier / flickr
 6. 6. 20-11-17 6 Mondiale agenda 2: Sociale ongelijkheid ryan seyeau / flickr Mondiale agenda 3: Cosmopolitische stedelijkheid ❚Migratie/Vluchtelingen ❚Superdiversiteit ❚Multicultuur ❚Intercultuur Rudi Janssens Meertaligheid in Brussel www.cosmopolis.be TB 2001 TB 2005 TB 2013 Frans 95,5% Frans 95,6% Frans 88,8% Nederlands 33,3% Engels 34,4% Engels 29,7% Engels 33,3% Nederlands 28,3% Nederlands 23,1% Arabisch 10,1% Spaans 7,4% Arabisch 17,9% Duits 7,1% Arabisch 6,6% Spaans 8,9% Spaans 6,9% Italiaans 5,7% Duits 7,0% Italiaans 4,7% Duits 5,6% Italiaans 5,2% Turks 3,3% Turks 1,4% Turks 4,5% Taalbeheersing (zeer goed/excellent) Bron: Janssens, 2013 (Taalbarometer I en II, III) Meertaligheid in Brussel Thuistaal TB 2001 TB 2005 TB 2012 Nederlands 9,1% 6,8% 5,4% Frans 51,7% 56,4% 33,6% Tweetalig (N-F) 10,1% 8,7% 14,1% Nieuw tweetalig (Fr + andere taal) 9,4% 11,4% 14,9% Andere taal 19,7% 16,7% 32,0% Totaal 2500 2500 2500 Bron: Janssens, 2013 (Taalbarometer I en II, III) 61% www.cosmopolis.be
 7. 7. 20-11-17 7 Breughel 1563 Voor de (groot)steden is dat een dringende agenda ❚ Duurzaam stedelijk ecosysteem ❚ Urban commons : Het recht op de stad ❚ Stedelijkheid als postnationaal samenleven Transitie 1 De duurzaamheidstransitie: Ruimtelijke ordening: blauwe/groene structuren Infrastructuren: water, energie… Mobiliteit Habitat, pollutie, gezondheid Voedsel Een duurzaam sociaal ecosysteem ontwerpen Transitie 2 Van sociale ongelijkheid naar gemeengoed: Ongelijkheid versus kansenongelijkheid Openbare dienst en overheidsdienst Fiscaliteit Sociale alternatieven, cohesie en solidariteit Kleine revoluties Herverdeling + de commons uitbouwen Transitie 3 Samenleven in diversiteit: Een stad is geen land Gemeenschappen en Samenleving Intercultuur (belang van de kunsten) Governance, nieuwe democratie De postnationale samenleving Stedelijkheid als werkplaats ❚ Globaal-lokale nexus ❚ Sense of urgency ❚ Wereldburgers worden
 8. 8. 20-11-17 8 Convening September 10-12, 2016 in The Hague Een stad is geen land Nationale Cultuur traditie identiteit representatie Densiteit Gelaagdheid Diversiteit Metabolisme Democratie Stedelijke Cultuur programma/project hybride participatie eacorijn@vub.ac.be territorium netwerk Gemeenschapsvorming is niet samenlevingsopbouw Cultuur, gemeenschap en maatschappij ❚ Significante Referenties ❚ Gemeenschap ❚ «bonding» ❚ De Groep ❚ Maatschappij ❚ «bridging» ❚ De Ander - Intercultuur ❚ Burger- Republiek - Staat ❚ Polis - La cité eacorijn@vub.ac.be Wat is een samenleving? ❚ Sociologie: Welke sociale banden? ❚ In moderne samenleving? ❚ Ferdinand Tönnies: 1887 ❚ Gemeinschaft und Gesellschaft ❚ Communauté et Société ❚ Gemeenschap en Maatschappij ❚ Legitimatie van politieke macht ❚ Moderne staatsvorming ❚ Lid van de natie? ❚Rijkdom? ❚Nationaliteit ❚Geslacht...... Het idee van de democratie Ancien Regime Macht: God & Koning Kennis: Geopenbaard Onderdanen van de Koning Moderne Staat Macht: Bevolking/Volk Kennis: Ontdekt Burgerschap
 9. 9. 20-11-17 9 Natie = op zoek naar “het volk” ❚ Franse revolutie: universalisme DEMOS ❚In de naam van het volk ❚Def. Natie: “ Partners in gedeelde wet en gedeeld parlement” ❚Geen lidmaatschap ngl. status, vrijheid ❚Geen onderdanen... Partners, participanten... Contract …Constructie ❚Droit du Sol: wettelijkheid ❚ Romantisme: Nationalisme: ETNOS ❚Natie is niet gevolg van vrije keuze ❚Samenleving bestaat vóór individu ❚“Volksgeist”, identiteit, eenheid ❚Onbewust determinisme: essentie ❚Droit du Sang: ethniciteit, cultuur ❚ Multiple society paradigm Eric Corijn - Free University Brussels Culturele integratie? Inburgering? ❚“Multiple society paradigm” ❚ De Natie-Staat: ❚cultuur als basis voor de staat ❚Welke cultuur? … “Onze cultuur”… ❚Cultuurstudies (Williams)... ❚Cultuur en dagelijks leven ❚Gedocumenteerde cultuur ❚Culturele traditie en identiteit Culturele insluiting en uitsluiting I: De natiestaat Stad Alledaagse cultuur Gedocumenteerde cultuur Dagelijks leven - Levenspad - Sociale praktijken Selectieve traditie Culturele insluiting en uitsluiting II : Glocalisering Stad Andere tradities en referenties Selectieve traditie Gedocumenteerde culturen Alledaagse culturen Dagelijks leven - Levenspad - Sociale praktijken Culturele insluiting en uitsluiting Dubbele uitsluiting Gedocumenteerde culturen Andere tradities en referenties Selectieve traditie Stad Dagelijks leven - Levenspad - Sociale praktijken Alledaagse culturen Dubbele uitsluiting ❚Tekort aan gedocumenteerde cultuur ❚Tekort aan openheid van de dominante cultuur Dus –Niet participatie –En weerstand, verzet –Segmentatie, fragmentatie
 10. 10. 20-11-17 10 Een stad is geen land eacorijn@vub.ac.be Een stad is geen land ❚ Herschaling van de wereld ❚ Van natiestaat naar multicultuur ❚ Europa als metropolen-netwerk ❚ Taal is niet automatisch Cultuur ❚Welke referenties?Eindtermen? ❚ Cultuur is niet vanzelf Levenswijze ❚ Sociale praktijken. Gedrag. ❚ Samenleving is niet Gemeenschap ❚Maatschappij. Interculturele polis. ❚Wereldproblemen zijn stedelijke problemeneacorijn@vub.ac.be Nieuwe eeuw van de Verlichting? ❚ 18 E. : Scheiding Kerk en Staat ❚ 19 E. : Natie-Staat (Staatscultuur) ❚ 20 E. : «Age of Extremes» (Hobsbawn) ❚ 21 E. : Scheiding Cultuur en (Stads-)Staat? ❚Rechtsstaat en Mensenrechten ❚Glocale samenleving en Stedelijke netwerken ❚De plaats in de wereld bepalen ❚Intercultuur van de plek ❚Stedelijkheid als postnationale cultuureacorijn@vub.ac.be Cultuur als stemStad en stedelijkheid als politiek project Eric Corijn eacorijn@vub.ac.be Met dank voor de aandacht

×