Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Erasmus+ - volwasseneneducatie

Voorstelling van de werking van Erasmus+ voor volwasseneneducatie (28 oktober 2016)

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Erasmus+ - volwasseneneducatie

 1. 1. VolwASSENENEDUCATIE Brussel - Socius, 28/10/2016 ERASMUS +
 2. 2. ERASMUS+ 2014-2020 VETVolw vorming Hoger Ond School Ond Jeugd Sport KA1 Nascholing / Leermob KA2 Strategische partnersch KA3 beleidshervorming ! ALTIJD projecten door ORGANISATIES, NOOIT door individuen VOLW EDU
 3. 3. ERASMUS+ : Adult Education/VOLW EDU Adult education = niet-beroepsopleidings-gerichte vorming Formeel & non-formeel & informeel leren • Sterke link met het beleid * EUROPESE PRIORITEITEN
 4. 4. * Volwassen lerendenin de volw edu (KA2) ERASMUS+ : Adult Edu / Volw educatie * Leraren / opleiders / vormingswerkers / vrijwilligers = personeel uit organisaties uit de volw edu (KA1 & KA2) WIE ? * Organisaties die iets kunnen bijdragen aan volw edu (KA2)
 5. 5. WIE ? *Organisaties uit de Programma-Landen ERASMUS+ : Adult Edu / Volw educatie * Organisaties uit de Partner-landen (KA2)
 6. 6. ERA+/Volw edu & KA1: Leermobiliteit voor individuen Leermobiliteit Staf
 7. 7. Stafmobiliteit (KA1) in ERA+/Volw edu • Professionele ontwikkeling • Deelname aan gestructureerde cursus of ‘training event’ - Conferentie / seminarie / workshop…
 8. 8. Stafmobiliteit (KA1) in ERA+/Volw.edu • Professionele ontwikkeling • Job shadowing / observatie in een relevante organisatie • Onderwijs- of opleidingsopdracht in een gelijkaardigeorganisatie • Van min 2 tot max 60 dagen (excl reisdagen)
 9. 9. KA1: doelstellingen • Professionele ontwikkeling van de lesgevers/vormingswerkers • Cursisten beter ondersteunen in het verwerven van competenties om hun persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te vergroten • Vreemde talenkennis • Andere culturen, landen, Europees burgerschap • Europese dimensie in de organisatie/vorming
 10. 10. KA1: doelstellingen • Vorming beter laten aansluiten bij de noden van de cursisten ( ! Minder bevoordeelden) • Synergie tussen/begrip van formeel, non-formeel & informeel leren, de beroepsopleiding, ondernemerschap en werkgelegenheid
 11. 11. KA1: LEERmobiliteit • Betere erkenning van competenties die men tijdens leermobiliteit in het buitenland opdeed – *Europass – OSCAR… • Modernisering en internationalisering • sociale, taalkundige en culturele diversiteit: beter begrijpen en mee omgaan • *Motivatie en tevredenheid in het werk
 12. 12. Stafmobiliteit (KA1) in Volw Edu • European Development Plan • > Noden van het personeel EN aansluitend bij doelstellingen KA1 • ! Modernisering vanuit de ORGANISATIE • Selectie, voorbereiding en opvolging • Erkenning van de leerresultaten en de disseminatie ervan WHY ?
 13. 13. Stafmobiliteit (KA1) in Volw Edu • Learning agreement met buitenlandse organisator / ontvangenr • Gedetailleerd programma • Taken in het buitenland • Verworven kennis, vaardigheden, competenties • Monitoring, opvolging, mentoring • Evaluatie & erkenning /validation WHY ?
 14. 14. Stafmobiliteit (KA1) in Volw Edu • Zendende organisatie (kan een consortium zijn – min 3 organisaties uit de Volw Edu) • Ontvangende organisatie (indien gekend) • Coördinator (kan zendende org zijn)
 15. 15. Stafmobiliteit (KA1) in Volw Edu • Duur contract met NA: 1 of 2 jaar • Voor PERSONEELSLEDEN (hoeven nog niet gekend te zijn !) – eigen personeel • Aantal: onbeperkt • 1 Deadline: 2 febr 2017 om 12u ’s middags
 16. 16. KA 1 : financiering Bijzondere noden (100 %) Mobiliteit Organisatie (€ 350 p.p.) Cursuskosten (€ 70 per dag/max € 700) Extra* Deelname Reiskosten (afhvd km) Verblijf ( dag/week vergoeding) * o.b.v. reële kosten
 17. 17. ERASMUS+/volw edu : KA1 voorbeeld - consortium Gemeenschapscentrum De Pianofabriek & De Platoo & De Zeyp & Heembeek Mutsaard & VGC Noden: contacten tussen diverse gemeenschappen - omgaan met racisme – diversiteit vrijwilligers vergroten Activ: Cursussen (IS) – jobshadowing (FR & UK)
 18. 18. PIC (Personal Identity Code) • KA1: Max. 1 aanvraag in zelfde domein ! Slechts 1 PIC per organisatie; scholen: eigen PIC * KA2: Geen max. aantal aanvragen
 19. 19. INTERNATIONALISATION@HOME - Volgen een Cursus in Vlaanderen - Doen jobshadowing bij jouw organisatie * KA2: Geen max. aantal aanvragen Buitenlandse collega’s : - Sturen stagiairs (leerlingen / pas afgestudeerden) naar je organisatie - Komen bij jou vorming / les geven
 20. 20. KA2: Samenwerking voor innovatie en goede praktijken Samenwerking Strategische partnerschappen IT ondersteuning (EPALE)
 21. 21. Strategische partnerschappen (KA2) : 2 types • eenvoudige samenwerkingsverbanden (uitwisseling van ideeën / methoden / praktijk) • projecten om nieuwe productente maken & te verspreiden INNOVATIE via: OF
 22. 22. Strategische partnerschappen (KA2) Min 3 org van 3 verschillende progr landen Deadline: 29 maart 2017 om 12u ’s middags Partnerlanden: toegelaten
 23. 23. Strategische Partnerschappen (KA2) 1 horizontale prioriteit OF 1 specifieke prioriteit in de Volw Edu WHY ? * Link met beleid, uitdagingen en noden Schoolonderwijs Beroepsonderwijs Hoger onderwijs
 24. 24. KA2: horizontale prioriteiten 2017 – bv: WHY ? * competenties verbeteren & beoordelen (bv vreemde talen – digitale vaardigh…) * Aantrekken van de beste lkrn/begeleiders * Omgaan met diversiteit * Kansarme lerenden V
 25. 25. KA2: Volw Edu: sectorspecifiek 2017 WHY ? • Laaggeschoolden aanzetten om geletterdheid, rekenvaardigh en ICT-vaardigh te verbeteren via ‘outreach’, begeleidings- en motivatie-strategieën • Effectief aanbod om basisvaardigheden (geletterdh, rekenvaardigh en digitale vaardigh) van laaggeschoolden te verbeteren en te erkennen (vnl n-f /inf verworven) • Vaardigheden van lesgevers / vormingswerkers in het geven v basiscompetenties v laaggeschoolden verbeteren via ICT
 26. 26. KA2: doelstellingen: • Interregionale samenwerking met lokale overheden • Actief burgerschap / kritisch denken • Inclusie • Samenwerking met bedrijven • Aandacht voor meertaligheid
 27. 27. KA2: * In 1 specifiek domein * cross-sectoraal * Mobiliteit ALS die aansluit bij de doelstellingen van het project: bv. projectvergaderingen + : Korte duur: • Personeel: Joint staff training events (5 – 60 dagen) • Cursisten: Blended mob of learners (< 2 maanden) Lange duur: * Personeel: Onderwijs/vormingsopdrachten (2 – 12 maanden)
 28. 28. KA2: activiteiten • Blendedmobility: fysieke mobiliteit (= naar het buitenland) in combinatie met virtuelemobiliteit (= via Skype, e-mail…) • Joint staff training: gezamenlijk leren; samen opleiding volgen rond het thema van het project
 29. 29. KA 2 Activiteiten voor de organisatie Partner Coördinator Aantal partners 2 3 987654 10 2 j 3 jDuur Soort partner Soort activiteit Activiteiten voor cursisten en organisatie 1 j
 30. 30. Strategische partnerschappen (KA2) • Land v Co selecteert • Financiering in modules • Projectmanagement en implementatie • Transnationale vergaderingen • Transnationale leeractiviteiten (max 100 voor ‘uitwisselings’ proj) • Uitzonderlijke kosten • Intellectuele produkten • Multiplicator-evenementen * Co ontvangt contract en budget van NA ‘produkt’ proj
 31. 31. KA 2: financiering Reiskosten (pp & afst) €275/360 Transnat projectvergad (p.p.& afst) €575 /760 Lang verblijf (p.p) Project- management coordinatorschap €500 p ma partner €250 p ma Transnationale leeractiviteiten Cursisten Taalvoorbereiding (2-12 ma/ €150pp) personeel Verblijf (p.p.) Taalvoorbereiding (2-12 ma/ €150pp) Reiskosten (pp & afst) €275/360 Kort verblijf (p.p.) €100 (per dag / per pers)
 32. 32. KA2 : financiering Uitzonderlijke kosten **Special needs*Extra * o.b.v. reële kosten Deelnemers (lokaal: € 100 pp/ internat: € 200 pp) Bepaalde personeelskostenIntellectuele producten Multiplicator Evenementen (aant dln) ** Max 75 % vd ontv kosten CO-financiering: hoeft NIET bewezen te worden !
 33. 33. Erasmus+ : Partner-finding ? EPALE http://ec.europa.eu/epale - Contactseminaries - Voorbereidende bezoeken
 34. 34. • Relevance max. 30 pts • Quality of the project design and implementation max. 20 pts • Quality of the project team and the cooperation arrangements max. 20 pts • Impact and dissemination max. 30 pts • Min. needed: 60% in total and 50% per criterion • “Proportionality” ! Award criteria

×