Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Best persons - Merlijn van Hulst

1,270 views

Published on

Presentatie van Merlijn van Hulst tijdens het Innovatiefestival van Socius (22 mei 2014).

Best persons zijn mensen die opvallen en die het verschil maken. Ze opereren op het grensvlak tussen verschillende werelden en leggen een combinatie van ondernemerschap en betrokkenheid aan de dag. Het zijn bevlogen mensen die sociale waarden willen realiseren. Regelmatig kleuren ze buiten de lijntjes om dingen voor elkaar te krijgen en tegelijkertijd weten ze anderen mee te krijgen. Kwaliteiten van best persons vinden we ook vaak terug bij innovatoren: ze slagen erin anderen te inspireren en dingen in beweging te brengen.

Merlijn van Hulst is hoofddocent aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur en observeerde en ondervroeg best persons in hun dagelijkse werk. Samen met Gabriël van den Brink en anderen portretteerde en analyseerde hij wat best persons (kunnen) betekenen voor Nederlandse achterstandswijken.

Meer informatie via www.socius.be/tag/innovatie.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Best persons - Merlijn van Hulst

 1. 1. Best Persons 22-05-2014, Socius Innovatiefestival dr. Merlijn van Hulst Tilburgse School voor Politiek en Bestuur
 2. 2. Even  voorstellen   •  Merlijn  van  Hulst  is  universitair  hoofddocent   aan  de  Tilburgse  School  voor  Poli:ek  en   Bestuur.  Portre>eerde  en  analyseerde  met   collega’s  best  persons  in  Nederlandse   achterstandswijken.   •  Ook  onderzoek  naar  vertellen  van  verhalen  op   de  werkvloer  en  naar  poli:e  
 3. 3. Best  persons   •  Kent  u  iemand  die  het  verschil  maakt?  
 4. 4. Wat  is  een  best  person?   •  Iemand  die  het  verschil  maakt   •  Iemand  die  opvalt   •  (Dat  is  niet  per  defini:e  iemand  die  ‘beter’  is)   •  Tegen-­‐systemisch   •  Innoverend?!   •  Verschil  dat  het  verschil  maakt   •  Tijdelijk,  contextgebonden    
 5. 5. Puzzel   •  Start  project:  begin  2008     •  Aandachtswijken  op  de  agenda   •  Publiek  management  +  best  prac:ces  ingezet     •  Hardnekkige  problemen   •  Onbedoelde  effecten   •  Sturing  moeilijk   •  Succes  prac:ces  contextaankelijk  
 6. 6. Systeem en leefwereld SW LW
 7. 7. Veldwerk  en  analyse     •  veldwerk:  Amsterdam,  Den  Haag,   Leeuwarden,  Utrecht,  Zwolle   •  scope:  breed  op  func:e,  smal  op  gebied   •  scou:ng:  225  gesprekken   •  selec:e:  50  mensen  geroemd  +  opvallend   •  volgdagen:  het  waarnemen  van  gedrag  en    omgeving  
 8. 8. Survival  of  the  fiang;  typologie   Vier  typen  best  persons:   • Frontliniewerkers   • Sociaal  ondernemers   • Alledaagse  doeners   • Bruggenbouwers    
 9. 9. Het  grotere  plaatje   Middenveld   Gemeenschappen   Formele  publieke  organisa:es  
 10. 10. Frontliniewerkers:  zaken  aanpakken   VANUIT  systeemwereld  NAAR  leefwereld:   •  Focus  op  snel  en  zichtbaar  resultaat   •     Geen  formele  procedures   •    Willen  alles  uit  de  kast  halen   •     Vermogen  tot  tactvol  handelen   •    Kennen  en  gekend  worden    
 11. 11. Sociaal  ondernemers:  in  de  leefwereld   VANUIT  waarden  met  de  REGELS  omspringen   •  Energie  en  ambi:e  laten  zien   •     Bereid  tot  het  nemen  van  risico   •    No-­‐nonsense  houding  en  eigenwijs   •     Veel  betrokkenheid  en  empathie   •     Mensen  aanraken  (ook  lichamelijk)   •    Bewoners  enthousiast  maken  
 12. 12. Alledaagse  doeners:  in  eigen  domein   RESULTAAT  halen  door  PERSOONLIJK  optreden:   •    Nadruk  op  zelfstandig  handelen   •             Niet  ideologisch  maar  pragma:sch   •     Geen  formaliteiten  of  :jd  verspillen   •     Handelen  waar  en  wanneer  het  kan   •     Verleiden  anderen  tot  samenwerking      
 13. 13. Bruggenbouwers:  meerdere  domeinen   VERBINDING  leggen  voorbij  SCHEIDSLIJNEN   •    Conflicten  zijn  produc:ef   •  Hebben  het  vermogen  om  te  luisteren   •     Kunnen  zorgen  voor  een  goede  sfeer   •    Reiken  nieuwe  betekenissen  aan   •     Gaan  tussen  domeinen  heen  en  weer   •    Zijn  zelf  meertalig  en  communica:ef   •    Scheppen  én  behouden  vertrouwen  
 14. 14. Algemene  lijnen   1.  Ze  laten  een  combina:e  zien  tussen  sociale   betrokkenheid  en  ondernemerschap.  (lezen  wijk  +   norma:ef  standpunt  innemen)   2.  Kleuren  buiten  de  lijntjes.  (improvisa:e,  innova:e,   verbeelding)   3.  Ze  opereren  op  het  grensvlak  tussen  verschillende   werelden.    >  sleutelposi:es  in  (governance)netwerken 4.  Dienen  best  persons  als  katalysatoren  tussen  systeem   en  leefwereld.     5.  Slagen  erin  anderen  te  inspireren  en  dingen  in  beweging   te  brengen.    
 15. 15. Best persons
 16. 16. Algemene  lijnen   Let  u  op!   1.  Ze  werken  niet  alleen   2.  Ze  hebben  steun  nodig     (erkenning,  big  person,  buddy)   3.  Ze  lopen  het  risico  op  burn-­‐out….        
 17. 17. Terug  naar:  Het  grotere  plaatje   Middenveld   Gemeenschappen   Formele  publieke  organisa:es  
 18. 18. Dank  voor  uw  aandacht     Meer  info?   Merlijn  van  Hulst:  m.j.vanhulst@uvt.nl   Tilburgse  School  voor  Poli:ek  en  Bestuur   Tilburg  University  

×