Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Twittertips201

317 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Twittertips201

  1. 1. Twittertips deel 1 Beginnen met twitteren Twitteren in 4 stappen: 1. Maak een account aan 2. Richt een dashboard in 3. Lees de basisregels nog even door 4. Begin! Zie hiervoor Twitteren tijdens een crisis. Opzetten van een twitteraccount Hoe begin je? 1. Voor het openen van een account, ga naar twitter.com; 2. Kies voor de optie: sign up; 3. Vul de full name in, niet je eigen, maar bv Gemeente Duckstad; 4. Kies een username en wachtwoord. Kijk ook even in de rechterkolom; 5. Vul een emailadres in. Je kunt per account maar één emailadres gebruiken. Gebruik het liefst een gedeeld bedrijfsmailadres; 6. Sla de volgende stappen “interests” en “friends” over; 7. Ga naar het opgegeven emailadres en bevestig je account. Klaar!; 8. Het account is nu vindbaar op twitter.com/accountnaam. Inrichten van het profiel Als je gaat twitteren vanuit de overheid is het aan te bevelen om het profiel van het twitteraccount goed in te vullen. Dus: gemeentelogo als beeld gebruiken en in de bio duidelijk vertellen dat dit om een officieel account van de (lokale) overheid gaat. Bv: dit is het officiële account van de gemeente Krabbenbeek over de brand in de verffabriek. Welke username? Als je gaat twitteren tijdens een crisis en het account is daarvoor bedoeld, neem dan de naam van de crisis, bijvoorbeeld “brandduckstad”. Kijk eerst even welke termen (hashtags, voorafgegaan door #) men al gebruikt om de ramp te beschrijven. Wil je het account langer dan alleen tijdens deze crisis gebruiken, neem dan een logische naam, bv “Gem_duckstad” of “politie_ krabbenbeek”. Bedenk wel, hoe langer je naam, hoe minder tekens je overhoudt voor je berichten, je hebt er maar 140. Randvoorwaarden voor twitteren Besef goed de impact en mogelijkheden van Twitter tijdens een crisis. Wil je Twitter als serieus communicatiemiddel inzetten, dan zijn er een aantal randvoorwaarden. 1. Monitoring Wat gebeurt er allemaal op Twitter (en liever nog breder in alle media, on- en offline)? Wie zijn de spelers, wat zijn de geruchten, welke feiten zijn al wel en niet bekend, welke beelden doen de ronde, wat zijn de onwaarheden die weerlegd moeten worden? Pas als je dit op een rijtje hebt, kun je adequaat reageren. 2. Capaciteit Zeker op het hoogtepunt van de crisis moet er iemand zijn die online ervaren is en feeling heeft met de online etiquette en dynamiek. De webredacteur kan zowel de website als het twitteraccount bijhouden, maar tijdens de crisis zal vanzelf duidelijk worden hoeveel capaciteit dit werkelijk vraagt. 3. Korte lijnen en vooraan in de communicatieketen Wil je effectief kunnen informeren en reageren, dan moet je ook dicht bij de bron zitten en het mandaat hebben om informatie naar buiten te brengen zonder uitgebreide en meertrapse afstemming. Internetcommunicatie, en ook twitter, moet in het hart van het crisiscommunicatieteam zitten. Anders is het afbreekrisico enorm groot: je loopt achter de feiten aan en wordt niet serieus genomen, en de publieke opinie kan zich tegen je keren. Mandaat is dus van groot belang! 4. Techniek Veel overheidssystemen zijn dichtgetimmerd, terwijl het handig is als je goede twittersoftware (zie hier onder) hebt en alles (filmpjes, websites) kunt zien en benaderen. Probeer dus een laptop of pc te regelen los van het netwerk, waar je wèl alle rechten hebt en installeer daarop alles wat je nodig hebt. Laptop met draadloos internet is ideaal, met als voorwaarde dat de firewall wel zaken doorlaat. Monitoren en dashboard Basistwitteren kan altijd online vanuit www.twitter.com/ accountnaam. Je wilt echter meer kunnen bij een crisis, namelijk: • Luisteren naar wat er nog meer gebeurt op internet (monitoren); • Eventueel samen met anderen een account beheren (= voor gevorderden, meestal pas later in het proces); • Eventueel meerdere twitter- of social media accounts beheren. Daarom is het handig als je gebruik maakt van software waarmee je dit kunt. Goede downloads hiervoor zijn tweetdeck en hootsuite. Vaak zijn de overheidsnetwerken zo beveiligd, dat je niet gemakkelijk kunt downloaden. Een goed webbased alternatief is dan Seesmic.com. Klik op Try Seesmic Web en je kunt direct een eigen dashboard inrichten. 1/3
  2. 2. Twittertips deel 1 2/3 Ga je op locatie twitteren met een mobiele telefoon, gebruik dan een smartphone en installeer tweetdeck, echofon, twitterific of übertwitter. Dashboard Wat is een dashboard? Dat is een venster waarin je in één oogopslag alles wat er rondom de crisis op twitter gebeurt kunt zien. Maak in bv. Seesmic meerdere kolommen aan: • Accounts die je volgt: kranten, nieuwszenders, of andere betrokkenen rondom de crisis; • Mentions: tweets waarin je wordt aangesproken (waarin dus @ jouwaccountnaam voorkomt) of retweets* van jouw berichten; • Direct Messages*: als jouw account mensen volgt die jou ook volgen, voor het uitwisselen van afgeschermde berichten; • Alle hashtags* en zoekwoorden die betrekking hebben op de huidige crisis. Bv: #Brandduckstad, Duckstad, Brand, rookwolk, giftige stoffen, namen ministers, burgemeesters etc. Maak evt. meerdere kolommen met zoekwoorden. Als je in een zoekopdracht de woorden scheidt door OR pakt hij alle woorden. Dus: Brand OR Duckstad OR verffabriek. Hashtags zijn specifieker, zoek bij een crisis vooral ook breder. • Uitleg over de basisregels Aanspreekvorm Op Twitter is de algemene aanspreekvorm meestal jij, het medium leent zich niet echt voor formele communicatie. Van de overheid verwacht men echter een meer formele toon, een advies voor de aanspreekvorm is dus u. Direct Message (DM) DM staat voor direct message, waarbij twitteraars direct apart met elkaar kunnen praten, zonder dat anderen mee kunnen kijken. Handig voor het uitwisselen van persoonlijke gegevens of zaken waarbij je geen meelezers wilt. Wanneer gebruik je DM? Let wel: DM is alleen mogelijk als beide tweeps (twitteraars) elkaar volgen. DM is echt een persoonlijk bericht, verplaats je in de ontvanger. Hoe zou je zelf de boodschap willen ontvangen? DM is geschikt voor boodschappen die je niet aan iedereen wil sturen, maar aan een specifieke persoon. Reply’en: @ @ betekent aan. Als je op de reply button klikt in Twitter, opent zich vanzelf een bericht met @ en de twitternaam van degene die je wilt reply’en. Als je @, gevolgd door de twitternaam aan het begin van je tweet zet, is dit specifiek gericht aan diegene, en zichtbaar voor: • Degene aan wie het bericht is gericht; • Tweeps die jullie beiden volgen (vaak het geval in een netwerk van specialisten of incrowd); • Iedereen die direct in je timeline van verzonden berichten kijkt (i.t.t. tot de mensen die alleen berichten van je ontvangen omdat ze je volgen); • Berichten waar @ later in de zin staat of waar meer @’s in staan voor meerdere personen, zijn voor iedereen zichtbaar. Wanneer gebruik je @? • Bij berichten die direct voor de ander bestemd zijn, maar niet per se privé; • Bij openbare discussies, zet de @ dan niet aan het begin; • Bedenk wel dat een @ een openbaar persoonlijk bericht is en verplaats je in de ontvanger: hoe zou je zelf de boodschap willen ontvangen?
  3. 3. Twittertips deel 1 Berichten • Houd het zakelijk, maar niet te formeel; • Bedenk vooraf waarom je een bericht wilt posten. Is het nieuwswaardig of interessant voor je volgers?; • Denk vanuit de ontvanger, hoe zou je zelf de berichten vanuit deze crisis willen ontvangen?; • Vermijd onnodig gebruik van “erg” of “heel veel” of “te”, etc; • Sluit aan bij de gangbare copy richtlijnen van jouw organisatie; • Tweets worden gezien als verlengstuk van online communicatie, zorg dat de tweets aansluiten op de informatie op de website; • Gebruik verkorte url’s. Veel twittersoftware verkort urls automatisch, anders kun je verkorte urls maken via o.a. http:// tinyurl.com, http://bit.ly en http://ow.ly. Gebruik waar mogelijk een customized url, daarin kun je je eigen termen opnemen (handig voor google); • Dubbelcheck op tikfouten, spelfouten en autocorrect fouten in de tweets; • Gebruik een locatie (kun je soms “aan” zetten of bijvoegen in de tweets) alleen als dat nut heeft; • Gebruik zo min mogelijk uitroeptekens; • Gebruik niet meer dan 3 # in de tweet. De # die je gebruikt moeten gangbaar zijn en toegevoegde waarde hebben om op gevonden te worden. Een # gevolgd door een woord, bv #brandduckstad is een hashtag. Vaak zijn dit de “afgesproken” woorden waarmee over iets wordt gecommuniceerd. Vb. #bzv (boerzoektvrouw) en #penw (pauw en witteman). Zo kun je gemakkelijk de verhaallijn over een onderwerp volgen. Retweeten Als je op twitter iets interessants of nieuwswaardigs ziet, kan je dat retweeten. Tweet begint met RT, twitternaam: Bv. RT @telegraaf: bericht. Dat kan, als je twittert vanuit een crisisaccount, bijvoorbeeld nieuws of een compliment zijn dat je retweet. Het is wel etiquette dat je altijd de naam van degene die je retweet vooraan het bericht laat staan (dat doet twitter vanzelf als je op de retweetbutton drukt). Als het aantal tekens wordt overschreden, kort dan liever het bericht in. Twittiquete • Niet teveel twitteren, ook bij een crisis (wees kritisch) • Niet te formeel en afstandelijk • Geen borstklopperij • Beantwoord mensen die je direct benaderen. Als je hier in de eerste uren van de crisis geen tijd voor hebt, geef dat dan even aan met een algemene tweet en verwijs dringende vragen door naar bv een publiekstelefoonnummer als men wel persoonlijk te woord gestaan wil worden. • Afkorten is prima en wordt ook verwacht, evenals verkorte links • Bij twijfel, de tweet niet posten! Maart 2011 Publicatienr. 7504 3/3

×