Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentaties seminar cocreatie in de opsporing

612 views

Published on

Seminar politieacademie
11-09-2012
Albert meijer

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentaties seminar cocreatie in de opsporing

 1. 1. Cocreatie in de opsporing Dr. Albert Meijer Universiteit Utrecht
 2. 2. Cocreatie in de opsporing: Perspectief van de wetenschap Albert Meijer Universiteit Utrecht Politieacademie 11 september 2012
 3. 3. Even voorstellen…  Bestuurskundige met interesse in innovatie en technologie, werkzaam bij de Universiteit Utrecht  Onderzoek gedaan naar Politieonderzoeken.nl, Burgernet en sociale media bij de politie  Mijn inbreng in dit symposium: wetenschappelijke achtergronden van cocreatie neerzetten.
 4. 4. Leidende vragen 1. Wat is cocreatie? 2. Waarom is er nu veel aandacht voor cocreatie? 3. Waarom doet de politie aan cocreatie? 4. Waarom doen burgers aan cocreatie? 5. Wat levert cocreatie op? 6. Wat vraagt cocreatie van de politie? 7. Hoe kan de politie verder gaan met cocreatie?
 5. 5. Vraag 1. Wat is cocreatie?  We hebben het over  Een geheel aan activiteiten waarbij stakeholders (burgers, bedrijven, overheden) en politie samen betrokken zijn in de productie van veiligheid.  Kernpunten:  Burgers (en andere stakeholders) zijn geen passieve objecten maar actieve subjecten.  Politie deelt de verantwoordelijkheid voor veiligheid met anderen (responsibilisering).
 6. 6. Cocreatie en coproductie Politie: originele ideeen over de opsporing Politie: gerichte informatie over de opsporing Overheid: meedenken over ontwikkeling van beleid Overheid: participatie in uitvoering van beleid VB: modellen van LegoVB: supermarkt Ideeen van klantenActiviteiten van klanten CocreatieCoproductie
 7. 7. Maar: in de kern gaat het om hetzelfde  Verbreding van burgerparticipatie  Niet alleen beleidsontwikkeling maar ook beleidsuitvoering  Niet alleen belangen maar ook ideeen
 8. 8. Dimensie (1): actoren bij cocreatie  Bedrijven  Overheden  Maatschappelijke organisaties  Burgers
 9. 9. Dimensie (2): mate van cocreatie Informeren Raadplegen Debatteren Meebeslissen Informeren Raadplegen Debatteren Burgers Politie
 10. 10. Dimensie (3): niveau van cocreatie  Co-productie  Co-management  Co-governance Bron: Pestoff (2012)
 11. 11. Dimensie (4): beleidsfasen  Cocreatie van de agenda  Cocreatie van de besluitvorming  Cocreatie van de uitvoering  Cocreatie van de evaluatie
 12. 12. Vraag 2: Waarom is er nu zoveel aandacht voor cocreatie?  Bestuurlijke ontwikkelingen  Overheidscentrisch  New Public Management  New Public Services  Coproductie Bron: Bovaird (2007)
 13. 13. Maatschappelijke ontwikkelingen  Maatschappelijke structuur  Lokale gemeenschappen  Georganiseerde verbanden  Netwerken van individuen  Maatschappelijke verschuivingen  Horizontalisering  Toenemend kennisniveau  …
 14. 14. Technologische ontwikkelingen  Nieuwe media  Goedkoop  Snel  Eenvoudig  Plaatsonafhankelijk  …  Bovenal:  Verlagen transactiekosten  Maken nieuwe organisatievormen mogelijk
 15. 15. Vraag 3. Waarom doet de politie aan cocreatie?  Burgers hebben veel te bieden:  Informatie  Middelen  Capaciteit  Legitimiteit  Waarde kan zijn:  Aanvullend (meer kwaliteit)  Vervangend (meer efficiency) Bronnen: Bovaird (2012), Meijer (2011)
 16. 16. Focus op externe organisatie  Elinor Ostrom zette het onderwerp op de agenda:  Voorheen: versterken interne effectiviteit  Coproductie: versterken externe effectiviteit  Het belang van externe organisatie verschilt:  Noodzaak (bijv. Aangiften)  Optie (bijv. Burgernet)
 17. 17. Vraag 4. Waarom doen burgers aan cocreatie?  Groepen van redenen:  Individueel belang  Groepsbelang  Publiek belang  Vanuit verschillende houdingen:  Positieve houding t.o.v. politie  Kritische houding  Deelname is – vergeleken met andere vormen van participatie – groot en divers.
 18. 18. Ook minder nobele motieven  Fun kan een belangrijk factor zijn.
 19. 19. Vraag 5. Wat levert cocreatie op?  Baten op verschillende niveaus:  Individu  Groep  Publiek  Directe en indirecte effecten  Direct: effectiviteit en efficiency  Indirect: legitimiteit en sociale cohesie  Perverse effecten:  Wantrouwende samenleving
 20. 20. Vooral aanwijzingen voor beperkte, positieve effecten  Onderzoek is beperkt en gefragmenteerd  Bijdrage aan effectiviteit  Burgernet  Bijdrage aan legitimiteit  Burgernet  Weinig aanwijzingen voor efficiency en sociale cohesie  Ook weinig aanwijzingen voor perverse effecten
 21. 21. Vraag 6. Wat vraagt cocreatie van de politie?  Operationele wijzigingen:  Informatieprocessen  Werkroutines  Personele wijzigingen:  Nieuw type van professionaliteit  Organiseren van cocreatie als competentie  Culturele wijzigingen  Interne uitdragen van waarde van cocreatie  Extern uitdragen
 22. 22. Vraag 7. Hoe kan de politie verder gaan met cocreatie?  Versterken van burgerparticipatie past bij een ‘strong democracy’.  Perverse effecten zijn een risico maar geen reden om niets te doen.  Cocreatie is een uitdaging voor de politie: dit vergt een cultuurverandering.
 23. 23. Cocreatie als sociale innovatie  Cocreatie vraagt om het herstructureren van de relatie tussen politie en samenleving.  Belangrijke elementen:  Geef innovators een kans.  Beoordeel hen op hun expertise en niet op hun positie.  Ondersteun individuele netwerken.  Een gedeeld perspectief op de relatie tussen politie en samenleving is van belang.
 24. 24. Dank voor uw aandacht!

×