Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Digit@le pestkoppen
Een onderzoek naar de gedragsdeterminanten van cyberpesten bij
kinderen en jongeren
Digit@l bullies
A ...
INHOUDSOPGAVE
Samenvatting 3
Hoofdstuk 1 Inleiding 6
1.1. Wat wordt precies onder cyberpesten verstaan? 8
1.2. Hoe vaak wo...
Samenvatting
Om een effectieve gedragsinterventie gericht op het tegengaan van cyberpesten te kunnen
ontwikkelen, moet er ...
Keywords: cyberpesten, ASE-model, gedragsdeterminanten attitude, sociale invloed,
eigen effectiviteitsverwachting, intenti...
cyberbullying increased among the students. In conclusion: all the behavioural
determinants of the ASE model should form a...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Digit@le pestkoppen. een onderzoek naar de gedragsdeterminanten van cyberpesten bij kinderen en jongeren

2,701 views

Published on

Digit@l bullies

A research on the behavior determinants of cyberbullying among
children and youngsters

Published in: Social Media
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Digit@le pestkoppen. een onderzoek naar de gedragsdeterminanten van cyberpesten bij kinderen en jongeren

  1. 1. Digit@le pestkoppen Een onderzoek naar de gedragsdeterminanten van cyberpesten bij kinderen en jongeren Digit@l bullies A research on the behavior determinants of cyberbullying among children and youngsters mr. K.W. Reurslag, BSc 836292272 Open Universiteit Nederland eerste begeleider: dr. F.M.J. Dehue tweede begeleider: dr. T. Völlink november 2009
  2. 2. INHOUDSOPGAVE Samenvatting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1. Wat wordt precies onder cyberpesten verstaan? 8 1.2. Hoe vaak wordt er gecyberpest? 11 1.3. Jongens en meisjes: wie doet wat? 12 1.4. Op welke leeftijd wordt gecyberpest? 12 1.5. De gevolgen van cyberpesten 13 1.6. Theoretisch kader en hypothesen 14 Hoofdstuk 2 Methode 18 2.1. Respondenten 18 2.2. Procedure 18 2.3. Onderzoeksinstrumenten 18 2.4. Analyse 20 Hoofdstuk 3 Resultaten 3.1. Correlaties 21 3.2. Regressieanalyse 21 3.3. Correlatieanalyse 22 Hoofdstuk 4 Discussie 4.1. Conclusies 23 4.2. Enige kanttekeningen 24 4.3. Aanbevelingen voor verder onderzoek 25 Literatuurlijst 27 Bijlage 1 Toestemmingsbrief ouders / verzorgers basisonderwijs 30 Bijlage 2 Toestemmingsbrief ouders / verzorgers voortgezet onderwijs 31 Bijlage 3 Vragenlijst 32
  3. 3. Samenvatting Om een effectieve gedragsinterventie gericht op het tegengaan van cyberpesten te kunnen ontwikkelen, moet er eerst duidelijkheid worden verkregen over hoe het gedrag ontstaat. Met behulp van het ASE-model is getracht de determinanten van het cyberpestgedrag te onderzoeken. Volgens het ASE-model wordt gedrag gevormd door de gedragsdetermi- nanten attitude, sociale invloed, eigen effectiviteitsverwachting en intentie. Het doel van dit onderzoek is de relatie tussen cyberpesten en deze gedragsdeterminanten in kaart te brengen. De onderzoeksvraag luidt dan ook: hebben de gedragsdeterminanten attitude, sociale invloed en eigen effectiviteitsverwachting invloed op de intentie tot cyberpesten en heeft de intentie tot cyberpesten invloed op daadwerkelijk cyberpesten? Voorspeld werd dat naarmate de attitude ten opzichte van cyberpesten positiever, de sociale invloed vanuit de peer groep sterker en de eigen effectiviteitsverwachting ten opzichte van cyberpesten sterker is, de intentie tot cyberpesten sterker is. Daarnaast werd voorspeld dat naarmate de intentie tot cyberpesten sterker is het daadwerkelijk cyberpesten toeneemt. Bij twaalf klassen van drie basis- en twee middelbare scholen in een grote stad in de Randstad in Nederland en op vier basis- en vijf middelbare scholen in een middelgrote stad in Vlaanderen is aan de kinderen tussen tien en zestien jaar een vragenlijst voorgelegd. In totaal hebben 1252 respondenten met een gemiddelde leeftijd van 13 jaar deelgenomen aan het onderzoek. Uit de resultaten blijkt dat naarmate de leerlingen een positievere attitude hebben ten aanzien van cyberpesten, zij ook een hogere intentie hebben om te gaan cyberpesten. Hetzelfde geldt ten aanzien van de gedragsdeterminanten sociale invloed en eigen effectiviteitsverwachting: naarmate er sprake is van een sterkere sociale invloed en een sterkere eigen effectiviteitsverwachting zal de intentie tot cyberpesten toenemen. Uit de resultaten blijkt ook dat indien er sprake is van sterkere intentie tot cyberpesten de leerlingen vaker cyberpesten. Alle gedragsdeterminanten van het ASE-model dienen dan ook een onlosmakelijk onderdeel te vormen van een adequate gedragsinterventie gericht op het stoppen van cyberpesten.
  4. 4. Keywords: cyberpesten, ASE-model, gedragsdeterminanten attitude, sociale invloed, eigen effectiviteitsverwachting, intentie, internet, adolescenten, kinderen. Summary In order to effectively prevent cyberbullying from occurring, one must first understand fully how the behaviour comes about. By using the ASE model it is possible to research the different behavioural causes of cyber bullying. According to the ASE model, behaviour is shaped by the behavioural-determinants attitudes, by social influences, one’s own expectation of self-efficacy and intention. The goal of this research is to examine the relationship between cyber bullying and these behavioural-determinants. The question is: do the behavioural-determinants attitude, the social influences and the self-efficacy expectations influence the intention to cyberbully and does the intention to cyberbully influence cyberbully behaviour? The research predicts that the more positive the attitude toward cyberbullying, the stronger the social influences through the pressure from the peer group and the stronger the self efficacy expectation with regards to cyberbullying is the more positive the intention to cyber bully will be. Subsequently, the research predicts that when the intention to participate in cyberbullying increases, the actual incidence of cyberbullying will also increase. A questionnaire was distributed among members of 12 classes in three primary and two secondary schools in a large city in the Netherlands as well as four primary schools and five secondary schools in a medium size city in Flanders (Belgium). In total 1252 students, with an average age of 13 years, responded. The results showed that the more positive the attitude toward cyberbullying, the more likely the youngsters had the intention to participate in cyberbullying. Similar results were seen when considering behavioural determinants, social influences and self efficacy expectations: stronger social influences and stronger self efficacy expectations also lead to increased intentions to cyberbully. The results also showed that whenever there was an increased intention to participate in cyberbullying, that the actual incidences of
  5. 5. cyberbullying increased among the students. In conclusion: all the behavioural determinants of the ASE model should form an integral part of any behavioural intervention aimed at preventing or stopping cyber bullying. Keywords: cyberbullying, ASE-model, behavioral determinants attitude, social influence, self-efficacy expectations, intention, internet, adolescents, children.

×