Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Appathon Ministerie VenJ verslag

469 views

Published on

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 november was de Cabbalero Fabriek in Den Haag het decor van de allereerste VenJ Appathon. In deze eerste editie werd nauw samengewerkt met de politie. Het ultieme doel: zorgen dat de agent op straat optimaal gebruik kan maken van technische hulpmiddelen

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Appathon Ministerie VenJ verslag

 1. 1. VenJ Appathon 2016: van woord naar geluid 1 VenJ Appathon 2016 van woord naar geluid 25 en 26 november 2016 | Caballero Fabriek Den Haag Op vrijdag 25 en zaterdag 26 november was de Caballero Fabriek in Den Haag het decor van de allereerste VenJ Appathon. In deze eerste editie werd nauw samengewerkt met de politie. Het ultieme doel: zorgen dat de agent op straat optimaal gebruik kan maken van technische hulpmiddelen. En als het even kan, deze technieken ook kunnen gebruiken in het proces van vervolging en in de Rechtszaal. Foto en film worden al veelvuldig ingezet om het opsporingsproces te versterken en te versnellen, maar voor geluid is dit nog niet het geval. Tijd dus voor ontwikkeling! Vanochtend #Appathon geopend. Mooie samenwerking @politie. 40 app-ontwikkelaars gaan voor de agent op straat aan de slag. Mooi ! Ronald Barendse, plaatsvervangend Secretaris-Generaal en CIO van het ministerie van Veiligheid en Justitie, opent de Appathon namens minister Van der Steur. Hij herinnert zich deze locatie nog goed van een van zijn jeugdbaantjes: “Dan werden we gefouilleerd of we niet een pakje in onze zak hadden gestoken.” Merkbaar veiliger Het ministerie van VenJ staat voor een goed werkende rechtsstaat en een veiliger Nederland. Een flinke opgave in een samenleving die in hoog tempo verandert en waarop wij voortdurend moeten inspelen. De pSG: “Neem de ontwikkelingen in de criminaliteit. De afgelopen jaren is Nederland merkbaar veiliger geworden. Zo krijgen steeds minder mensen te maken met ernstige gewelds- of vermogenscriminaliteit, zoals een overval, een straatroof of een woninginbraak. Een mooi succes!” Tegelijkertijd heeft het ministerie te maken met allerlei nieuwe vormen van criminaliteit, ook in het digitale domein. “De stemming zit er al goed in” “Dan werden we gefouilleerd”
 2. 2. 2 VenJ Appathon 2016: van woord naar geluid “Ook in cyberspace moet de maatschappij op ons kunnen rekenen als het gaat om bescherming. Dat betekent dat we als overheid óók goed thuis moeten zijn in zaken als Big Data, smart cities en the internet of things. Om oplossingen te bedenken voor eventuele nieuwe dreigingen en problemen die uit deze ontwikkelingen kunnen voortkomen. Digitalisering als kans Bijvoorbeeld om te komen tot nieuwe, effectieve oplossingen voor bestaande problemen. “Vandaag en morgen gaan jullie hier samen aan de slag om aan zo’n oplossing te werken. Jullie gaan ons helpen om onze VenJ-collega’s in de uitvoering op een eigentijdse wijze te voorzien van informatie. Ik heb een paar van jullie net al gesproken, en de stemming zit er goed in. We hebben ook een echt VenJ-team, daar in de hoek. Dus pas op: de concurrentie is groot.” Luiken open Op het departement loopt ook een breed veranderprogramma: VenJ Verandert. In het kader van dat programma streven we naar kwaliteitsverbetering en innovatie. “Dat doen we onder meer door de luiken van het departement open te gooien, in dialoog te gaan met de samenleving en kennis en expertise van buiten naar binnen te halen. Kennis en expertise van het bedrijfsleven, van universiteiten en kennisinstellingen, maar ook van burgers. Deze Appathon is daar een mooi voorbeeld van.” Voor de agent op straat Ronald neemt alvast een voorschot op de opdracht van de tweedaagse: “Vandaag en morgen gaan wij en de experts vanuit de politie samen met jullie aan de slag om een applicatie te ontwikkelen voor de politieman of -vrouw op straat. Ook - of misschien zelfs juist - voor de agent op straat is het cruciaal dat hij of zij snel actuele, relevante informatie kan verzamelen én uitwisselen met collega’s. Daarbij moeten ze optimaal gebruik kunnen maken van technische hulpmiddelen. Bijvoorbeeld om snel foto’s of filmpjes te maken van een situatie, of op de plaats delict. Of om kort na een gebeurtenis een verklaring op te nemen van slachtoffers, getuigen of verdachten. Dat alles levert informatie op die niet alleen van groot nut kan zijn voor de opsporing, maar ook een belangrijke rol kan spelen bij de vervolging én in de rechtszaal. Doe het tegenovergestelde! De pSG sluit af: “Morgen maken we de balans op en kijken wie deze dagen het beste heeft benut.” Hij refereert nog even aan de ontdekking in de Nieuwe Kerk in Delft waar deze week 2 kokers werden gevonden: een perkament van de architect uit 1924 en een bedankbrief van twee officieren aan 800 gesneuvelde soldaten anno 1834. “Vandaag en morgen gaan we het tegenovergestelde doen. Die informatie van ons moet niet in een koker zitten, maar zo snel mogelijk voor de dag komen. Het is aan jullie om hier een geniale oplossing voor te bedenken.” Namens de minister wenst hij alle teams veel succes. “En vergeet niet er ook van te genieten!” Opdracht(gever) Meer details over de opdracht en het verloop van de eerste dag krijgen de teams van Emine Özyenici: “Als directeur Informatisering & Inkoop ben ik vandaag eigenlijk jullie opdrachtgever”. Ze is trots dat deze Appathon samen met de collega’s van de politie en het programma Digitaal Werken in de Strafrechtketen is vormgegeven. Richting teams: “Als jullie er een succes van maken, straalt dat ook af op onze agenten op straat; en daarmee op heel VenJ.” Zij geeft de teams mee zich niet te blind te staren op de verhalen, voorbeelden en films die nog gaan volgen over beeld. “Het leuke is dat jullie out of the box kunnen denken. Kijk naar wat er is, en vooral naar alles wat er nog niet is.” En na de huishoudelijke mededelingen - “het licht gaat uit tussen 01.00 en 07.00 uur” - is het de beurt aan de inhoudelijke experts van de politie. “Het is aan jullie om een geniale oplossing te bedenken” “Kijk vooral naar wat er nog niet is”
 3. 3. VenJ Appathon 2016: van woord naar geluid 3 Team | Milvum ‘Hoe nieuwe technologieën bedrijven kunnen helpen’ is de vraag die voor Milvum centraal staat. Apps op de werkvloer bijvoorbeeld, moet ervoor zorgen dat je je werk beter kunt doen. Daarmee sluit de VenJ Appathon helemaal aan bij hun werkfilosofie. Teamleden | Viresh Jagesser (captain), Arvind Jagesser, Salim Hadri en Randy Tjin Asjoe ‘Verhoord’ In de oplossing van Milvum is het proces van verhoor tot en met de rechter verbeterd. Daarmee hebben volgens teamcaptain Viresh alle ketenpartners profijt van hun app ‘Verhoord’. Hoe het werkt? Zodra de app wordt opgestart, start de opname. Metadata zoals locatie worden automatisch ingevuld, en het ID wordt gescand door de koppeling met MEOS. De agent doet de basiszaken met behulp van zijn telefoon, kan gesprekken opnemen, en realtime de kwaliteit van de opname zien. Dat laatste geeft de app weer door een combinatie van geluidsgolven en kleur. Daarnaast kan de agent via een ontwikkeld web portaal verder werken: door het inscannen van een QR code hoeft hij geen inloggegevens meer te onthouden. Hij ziet gelijk aan welke zaken hij werkt en welke opnames er al binnen dat dossier zijn gemaakt. Door op een opname te klikken, ziet hij wanneer hij zelf aan het woord was en wanneer diegene die verhoord werd. De oplossing biedt ook de mogelijkheid om verschillende stemmen van elkaar te onderscheiden. En met een druk op de tijdslijn kunnen aanvullingen of opmerkingen worden toegevoegd. Aan het einde van het proces kan het geluid worden omgezet naar tekst in een pdf, waarna een handtekening wordt gezet en alles (digitaal) op de post gaat naar de Officier van Justitie. Authenticiteit Verder zet Milvum blockchain in om een vingerafdruk (hash) te maken (vaststelling van het brondocument). Elk audiobestand heeft een vingerafdruk en door hier een timestamp (datum en tijd) aan toe te voegen, wordt een unieke waarde in de blockchain opgeslagen. Dat maakt de controle door justitie en OM op het brondocument eenvoudig. Door de inzet van de blockchain kunnen meerder partijen de authenticiteit controleren en dat maakt de oplossing ook decentraal inzetbaar. Onderscheidend ‘Verhoord’ onderscheidt zich op drie facetten  inzet van controleerbaarheid (blockchain en gedecentraliseerd inzetbaar)  inzet van fysieke aan/uit knop  machine learning algoritmes (training van apps): hoe meer informatie er bekend is, hoe beter het gaat werken Expert aan het woord Bert van Wijk | Politie De verandermanager van het programma DWS bijt het spits af: “Samen met 5 collega’s geef ik de komende 45 minuten een inkijkje in de behoefte vanuit de politie praktijk aan flexibele en duurzame registratie van gesprekken en andere vormen van geluid.” Verschil Bert start met het verschil tussen data en informatie: data wordt pas informatie zodra je er betekenis aan kunt geven. “En daarom zijn wij als politie meer dan anderen geïnteresseerd in het vastleggen van geluidsdata, zodat straks andere collega’s die ervoor doorgeleerd hebben er betekenis aan kunnen geven. Het onderscheid tussen data en informatie is volgens Bert wezenlijk voor ‘de politie als informatie verwerkend bedrijf’. “En die verwerkte informatie moet straks ook bij de rechter getoetst kunnen worden.” “Informatieverwerking staat constant onder druk
 4. 4. 4 VenJ Appathon 2016: van woord naar geluid Meer tijd De informatieverwerking staat ook constant onder druk: de info is veelzijdig, gegevens zijn soms lastig te interpreteren, en het kost veel tijd. “Alle tijd die onze collega’s van de basisteams, de opsporing en de andere uitvoerende teams straks kunnen besparen door hulp in de vorm van technische hulpmiddelen, kunnen we extra besteden aan contact met de burger. Jullie oplossingen dragen zo echt bij aan het maatschappelijk belang.” Waarom geluid? Bert legt uit dat geluid soms een andere betekenis kan krijgen, ook en met name in het donker. “Door een geluidsfunctionaliteit op de mobiele apparatuur van een agent kan hij oogcontact houden met de burger. En juist die non-verbale informatie is vaak het eerste moment van interactie.” Hij kijkt uit naar een oplossing die gaat helpen om sneller en effectiever te werken. “En vooral het contact met wie dan ook in de maatschappij plezieriger te laten verlopen.” Team | BLAUD BLAUD bedenkt mobiele slimme oplossingen die passen bij de gebruiker en organisatie in een beveiligde omgeving. Dus een oplossing die voor de eindgebruiker werkt, maar vooral ook met een systeem dat in het bedrijfsnetwerk aansluit op de rest van de organisatie. Het uitdaging van deze VenJ Appathon - informatie in een beveiligde omgeving - sluit 1-op-1 aan bij hun bedrijfsaanpak en dus zijn ze van de partij. De uitdaging: het bij elkaar brengen van de grote hoeveelheid componenten om daar een ‘eenvoudige’ oplossing voor de gebruiker van te maken. Teamleden | Thierry Lammers (captain), Stefan Jansen, Randy Huls en Alon Havivi ‘Peptalk’ BLAUD presenteert ‘Peptalk’: een geluidsopname App waarbij ‘het geluid’ op het apparaat direct wordt verrijkt met informatie over wanneer, door wie en met wie er is opgenomen. Vervolgens wordt een koppeling gemaakt met de (politie)systemen aan de achterkant van het systeem. Dat gebeurt door slimme synchronisatie die het mogelijk maakt om ook bij slechte en zelfs wegvallende verbindingen, gegevens te verplaatsen naar ‘kantoor’. Daarna wordt het geluidsbestand opgeslagen met verrijking in Sharepoint, waar het is het terug te vinden door de politiecollega’s. Ook kan extra analyse plaatsvinden. Het geluid wordt omgezet naar woord waarna de context eromheen wordt geplaatst. Door de inzet van deze technieken kun je relaties leggen binnen de zaak, maar ook met andere zaken. De informatie is door de agent (op straat) ook weer opvraagbaar. Door de verreikte informatie in Sharepoint te delen met andere ketenpartners ontstaan maximale gegevensdeling. Stakeholder aan het woord Bas van Tol | Politie Als programmanager ‘Digitaal Werken in de Strafrechtketen (DWS)’ namens de politie is Bas erbij om nieuwe, andere oplossingen te horen en zien. “Ik weet dat er een grote bereidheid is om samen met de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en het ministerie van VenJ mee te werken en te denken hoe onze organisaties effectiever IT in kunnen zetten bij de opsporing.” Hij hoopt en verwacht dat dit na vandaag zal leiden tot een prototype van een oplossing om woorden om te zetten in digitaal bewijs. “Zodat het kan leiden tot vervolging en uiteindelijk het veroordelen van criminelen. Zo maken wij met elkaar Nederland veiliger.” Teamgevoel Nog voor het licht werd ging Bas op pad met het gevoel ‘mensen bij elkaar te hebben die samen iets moois gaan maken. “Ik stapte binnen in een atmosfeer waar ik mij helemaal in thuis voelde: uniformen, wanden met politiehelikopters en - vaartuigen en allemaal blauwe hoodies. Dat geeft zo’n gevoel van ‘wij horen bij elkaar’. Vandaag is “Wij horen bij elkaar” “Die non-verbale informatie is vaak het eerste interactiemoment”
 5. 5. VenJ Appathon 2016: van woord naar geluid 5 niet alleen van de politie of het OM, we doen het met elkaar.” Mooiste moment Na de pitches door de collega’s van politie en het OM was er ruimte voor vragen uit de zaal. En die leverde Bas’ mooiste moment van de dag op: van Derek Vonk van GlobalOrange kwam de vraag of het op te leveren prototype voor een app op termijn ook door burgers in Nederland gebruikt mag worden. “En toen viel er een stilte en onder andere ik dacht: dit idee was nooit uit de opsporingsorganisaties gekomen.” Het ultieme voorbeeld van de meerwaarde van het samenwerken met mensen die echt van buiten naar binnen kijken. “Ik heb ze vooral uitgedaagd om dat idee vandaag en morgen verder uit te werken.” Het echte gesprek Zichtbaar genoot Bas van de verhalen van de collega’s in de opsporingsketen: “Praktische en ongepolijste verhalen van echte mensen uit de echte praktijk. Met de vaktermen erbij maakt dat de verhalen authentiek.” Het resultaat waren de juiste vragen vanuit gasten en teams. “De dialoog is echt gestart, terwijl wij voorheen merkten dat collega’s van de werkvloer en IT-ers te weinig of te laat bij elkaar kwamen. Door ze vandaag in alle openheid bij elkaar te brengen, zijn wij met elkaar in staat om het echte gesprek te hebben.” Volgens Bas vertegenwoordigen de teams van vandaag ‘de generatie van het delen’. “En ook voor ons als strafrecht keten is delen het nieuwe hebben.” Vervolg Zaterdag om 17.00 uur is de eerste VenJ Appathon 2016 een feit, en een vervolg komt er zeker: “Ik kan nu al zeggen dat deze formule voor het DWS-programma een reden is om vaker de ‘wisdom of the crowd’ te benutten voor het vinden van oplossingen. Om via dit soort evenementen structureel bevragingen te gaan doen in de maatschappij. En dat doen wij natuurlijk wel volgens de spelregels waar wij ons als onderdeel van de overheid aan moeten houden.” Team | VisionsConnected VisionsConnected richt zich op het bedenken van innovatieve oplossingen voor beeldcommunicatie. De persoonlijke gesprekken met de experts van de politie, de verhalen en filmpjes zijn voor het team een belangrijke reden om mee te doen. Teamcaptain Joris: “Wij gaan voor impact en vinden het belangrijk om een verschil te maken op zowel sociaal als technologisch gebied. Er zijn maar weinig dingen in een maatschappij zo essentieel als de manier waarop mensen toegang hebben tot het rechtssysteem.” Teamleden | Joris Arts (captain), Robert Bakker, David Jupijn en Jochem van Engers ‘Van woord naar daad’ De oplossing brengt bestaande oplossingen bij elkaar en voegt daarbij de benodigde stappen die ze de afgelopen 2 dagen hebben gehoord samen. De toepassing maakt het mogelijk dat de agent meer tijd heeft voor de burger, doordat hij weet dat alle informatie die hij opneemt zorgvuldig en professioneel achteraf bewerkt kan worden. Tegelijkertijd wordt de originele opname wel bewaart met een hash key. De app maakt een koppeling tussen de MEOS omgeving - die wordt gebruikt voor authenticatie en beveiliging - en de dienst Beeldspraak van de politie. De audiofragmenten worden dusdanig opgeslagen (hash key) dat ze achteraf als bewijsmateriaal zijn te gebruiken en dat er nog audio bewerking op plaats kan vinden, zoals speech to tekst en gedragsherkenning. “Ultieme voorbeeld van meerwaarde” “Structureel de ‘wisdom of the crowd’ gebruiken” “Delen is het nieuwe hebben”
 6. 6. 6 VenJ Appathon 2016: van woord naar geluid Team | GlobalOrange Core business is het maken van geavanceerde webapplicaties en apps in een veelal gecompliceerde omgeving. Dat doet GlobalOrange met hoog opgeleide creatieve mensen vanuit Amsterdam en verschillende Oost-Europese steden. Het bedrijf is sterk vertegenwoordigd in de financiële en zorgsector. Essentieel is het succes van de klant. Teamcaptain Derek: “Wij doen mee omdat we het uitdagend en leuk vinden om als slim en gemotiveerd bedrijf bij te dragen aan een oplossing die de agent op straat gaat helpen.” Teamleden | Derek Vonk (captain), Wadim van Akkeren, Stefan Ansink, Robert Boomgaard (vrijdag) en Ramon Dor (zaterdag) ‘Geluidsmaat’ Geluidsanalyse heeft de specifieke interesse van GlobalOrange. De oplossing voor vandaag heet ‘Geluidsmaat, je partner bij het opnemen van bewijs’ waarbij de app de partner is van de agent. Je zet de app aan door 1 druk op de volumeknop waarbij het geluid altijd op dezelfde manier wordt opgenomen. Daarnaast analyseert de oplossing de kwaliteit en geeft advies om die eventueel te verbeteren. De gebruiker kan zelf ook aanpassingen doen, tussentijds de opname stoppen, pauzeren, etc. Een trilling van het apparaat geeft aan dat er iets aan de opname moet worden gedaan: dichter naar het geluid gaan of juist verder af. Door inzet van sensoren kan bepaald worden wie er spreekt. Uiteraard worden GPS, tijd en data toegevoegd aan het geluidsfragment. Het bestand wordt in drie files opgesteld: een webfile, een gestreamde variant (Wave-file blijft op apparaat) en een derde versie waarin het mogelijk is om aantekeningen op te nemen. Die aantekeningen kan de agent ter plaatse maken, maar ook als hij terug is op het bureau. Door spraak- en tekstmogelijkheden kunnen bij het afluisteren ook nog opmerkingen worden toegevoegd. Dat maakt het mogelijk om zoekfuncties toe te voegen. De applicatie is op den duur ook te gebruiken door de burger. Expert aan het woord Olof van der Ziel | Politie Gewoon zonder microfoon vertelt Olof zijn verhaal. Als medewerker bij de basis politiezorg is hij vertegenwoordiger van de meeste politiemensen in Nederland. Zijn dagelijkse praktijk is die van de gebiedsgebonden politie in de regio Den Haag; daarbij is Olof wel verbonden aan het programma Mobiel Werken (de nieuwe naam voor MEOS), maar werkt hij gewoon op straat. Aan de hand van twee praktijkverhalen geeft ook hij de appathonners zijn ‘wensenlijst’ mee. In de stromende regen een verklaring opnemen “Tijdens mijn surveillance door de wijk word ik aangesproken door een bewoonster die aangeeft mij wat te willen vertellen over een buurman. En ze wil dat er ook echt iets mee wordt gedaan. Het gaat over een buurman die mogelijk illegale handel drijft. Ik zeg dat ik wat gegevens van haar op mijn MEOS telefoon wil zetten en ik leg uit dat ik ook graag een korte verklaring van haar wil opnemen. Zoals wel vaker sta ik midden op een plein omdat dat een algemene ontmoetingsplek is en ik dan makkelijk in gesprek kom met mensen uit de wijk. Ineens begint het flink te regenen en ik heb alleen mijn notitieblokje bij me…(en van alles staan intypen op zo’n klein schermpje schiet ook niet op). Wat zou het handig zijn als ik nu op een knop kon drukken en een verklaring van haar op mijn telefoon kon opnemen. En dan wel in een beveiligde omgeving en de mogelijkheid om de opname gelijk in ons bedrijfsproces-systeem (BHV) te zetten. Ik zou het wel prettig vinden als deze opname dan ook zodanig beveiligd is dat hij niet meer aangepast kan worden.” De teams in de zaal schrijven en typen ondertussen driftig mee…
 7. 7. VenJ Appathon 2016: van woord naar geluid 7 Burenruzie “Tijdens een interventie bij een burenruzie tussen een Afghaans en Chinees gezin probeer ik wat helderheid te krijgen over wat er nu precies aan de hand is. Omdat ik niet goed hoogte krijg van wat er allemaal wordt gezegd, bel ik naar de tolkenlijn. Terwijl ik aan de lijn hang, gaan de partijen ineens giga tegen elkaar schreeuwen….Wat zou het mooi zijn als ik nu met een druk op een toets het hele gesprek kon opnemen. Nadat de rust was weder gekeerd heb ik met behulp van 2 tolken de gesprekken afgeluisterd en gemuteerd. Toen bleek na de vele wederzijdse verwensingen dat een van de aanwezige ‘Ga de clan waarschuwen, dan pakken we ze wel als de politie weg is’ riep. Hierdoor kon ik een gerichte afspraak op locatie maken zodat de zaak niet verder zou escaleren.” Met een blik naar de zaal: “Jullie begrijpen mijn wens: directe vertaalmogelijkheden graag!” Team | Labland ‘App Agency’, een alumni-collectief van The App Academy, bestaande uit allemaal iOS geschoolde app ontwikkelaars. Als coding academy wordt The App Academy vaak benaderd om opdrachten uit te voeren die geknipt zijn voor hun studenten. De VenJ Appathon is voor Labland een geweldige uitdaging met een leuk competitief element. Als collectief denken ze graag actief mee in het bedenken van handige en vooral simpele oplossingen. Teamleden | Martijn Wuite (captain), Jim Petri, Fouad Astitou Taher en Abdel Hadi ‘Geluidsapp’ Bij de oplossing is de kwaliteit van het geluid essentieel. Door een andere manier van geluidsopname - een directe audio van een externe microfoon die gekoppeld is aan de telefoon van de agent - wordt het geluid tegelijkertijd omgezet naar tekst. De app start simpelweg door een aanraking. Bij een interne geluidsopname kan het geluid ook 1 op 1 via de app opgenomen worden. Zodra de opname start, worden metadata zoals GPS, tijd en datum automatisch toegevoegd. Het document wordt gehasht als brondocument en is in de multimediamap van MEOS terug te vinden. Het audiobestand kan ge-edit en geannoteerd (tekst binnen het audiobestand) worden. Als ‘nice to have’ is er de mogelijkheid om realtime te vertalen en ook de Nederlandse tekst op te slaan (speech to tekst); deze optie is er ook vice versa. “Wat zou het handig zijn als….”
 8. 8. 8 VenJ Appathon 2016: van woord naar geluid Ochtendsprekers Voor het ochtendprogramma zijn twee sprekers uitgenodigd. Niet om de appathonners nog meer inhoudelijk informatie te geven, maar om ze tips te geven hoe ze op een succesvolle manier kunnen samenwerken met de overheid. Dirk van Brederode | Smart City Den Haag Dirk werkt bij Smart City, een programma dat ruimte schept voor innovatie binnen de gemeente Den Haag. Dirk geeft tijdens zijn presentatie op een duidelijke en humorvolle manier tips aan de innovatieve ondernemers om op een succesvolle manier zaken te doen met de overheid. Geen teleshopping Hij vertelt dat het tegenwoordig niet meer om de klassieke manier van opdrachtnemer, opdrachtgever gaan. Het gaat om samenwerking tussen marktpartijen-onderzoekspartijen- publieke organisaties waarbinnen de burger staat. “We zoeken gelijkwaardigheid, waarin iedereen in zijn eigen kracht staat, zijn eigen slimheid meebrengt. Alleen als die de oplossing gebruikt (en blijft gebruiken), kun je spreken van publieke meerwaarde. Een soort teleshopping oplossing (leuk idee op papier, maar hoe vaak gebruik je een set met 40 steakmessen nu werkelijk) zitten we niet op te wachten.” Werk samen Dirk geeft de tip om de samenwerking te met andere kleine organisaties/start ups: maak een samenwerkingsconsortium. “Samen komen, versterkt je kansen op succes omdat je als startup vaak al een deel van een oplossing of deel van de expertise in huis hebt.” Op welke deur je moet kloppen om te kunnen samenwerken met de overheid? De deuren van de gemeente Den Haag (bijvoorbeeld Startup in Residence). Startups worden namelijk gezien als de bron van echte innovaties, van echte vernieuwing, van echte disruptie en de stap naar de toekomst. Zo zijn er veel organisaties om startups te helpen ontwikkelen en met steden te binden. Denk aan de Startup Delta, en de Startup in Residence. Living Labs Een ander voorbeeld is Living Labs Scheveningen: een omgeving waar de gemeente ruimte faciliteert om samenwerking tussen startups en innovatieve (kleine) bedrijven en de overheid stimuleren. Startups kunnen daar experimenteren en hun propositie toetsen, of het product werkt en of ze er ook hun brood me kunnen verdienen. Daarnaast zijn er thematische netwerken voor startups, zoals The Hague Security Delta - een netwerk organisatie binnen Den Haag om startups te ondersteunen, te verbinden en te stimuleren. Zorg dat je nog niet klaar bent “Om een gesprek met een overheidsorganisatie in te gaan, is het niet van belang om een compleet gereed product te hebben, in tegendeel. Een concept waar de vervolgstappen nog samen gezet kunnen worden, werkt vaak beter. Denk daarin ook alvast na over de schaalbaarheid van je oplossing: wie gaat het straks betalen als de pilotfase voorbij is? Dit is namelijk de lastigste vraag en nu nog te vaak een dealbreaker.” Een volgende tip is een goede inschatting van je gesprekspartner. “Word niet te technisch of te vaag…nee, wees duidelijk over wat je aanbiedt. Wat je nu al aan product hebt en wat je op korte termijn verwacht te kunnen. Leun niet te veel op grote toekomstverhalen, zoals rondom big data en het internet of things, want dat zijn vaak dingen die je nu nog niet kunt waarmaken.” Verplaats je in de ander Verplaats je echt in degene tegenover je en bedenk wat de ander opgelost wil krijgen, wat hij echt wil weten. “Een verhaal aan een financiële afdeling is een andere dan het verhaal wat je vertelt aan de bestuurder. Bouw de verhalen op vanuit verschillende invalshoeken, waarbij de vraag ‘wie je waarmee blij maakt’ centraal staat. “Denk van tevoren na over de schaalbaarheid van je oplossing” “Stem je verhaal af op je gesprekspartner”
 9. 9. VenJ Appathon 2016: van woord naar geluid 9 En maak het je gesprekspartner makkelijk: zorg dat hij voldoende munitie, vanuit allerlei perspectieven heeft, om jouw propositie aantrekkelijk te maken voor zijn organisatie.” Voor meer informatie over Smart City Den Haag kun je terecht bij dirk.vanbrederode@denhaag.nl. Jens Steensma | Yucat Jens is directeur van Yucat, bekend van de BuitenBeter App. In een filmpje van 30 seconden wordt duidelijk waar de app voor staat. En dat is gelijk zijn eerste tip: maak zaken eenvoudig en duidelijk. Best lastig “De app moet gemaakt zijn vanuit de burger en niet vanuit de overheid: hij moet perfect aansluiten bij de gebruiker.” Jens maakt een mooie combi van marketing en techniek legt uit dat het best lastig kan zijn om je gebruiker volledig centraal te zetten. Want aan de ene kant wil je oude toestellen ondersteunen, aan de andere kant krijg je dan bij het installeren van de app de melding dat de app het gebruik van de telefoon kan vertragen. BuitenBeter De BuitenBeter App is geboren uit een samenwerking met verschillende Nederlandse partijen. “In 2005 hebben we samen met de Provincie Gelderland en zo’n 40 ‘organisaties met ogen en oren’ (de politie, waterschappen, natuurmonumenten) het systeem opgezet met de ambitie om het landelijk uit te rollen. Toen nog zonder structureel budget, maar de basis was gelegd.” Eerste ter wereld Vervolgens ontwikkelde de pilot zich in 2009 tot een intern MVO-project. Geredeneerd vanuit het perspectief van de burger, bleef de opzet simpel en werd de app in 2010 echt gelanceerd. Voor Jens het mooiste moment: “De eerste op de wereld, vanuit het mobiele perspectief, met een landelijke uitrol, waarbij je als burger een melding kunt doen op het moment dat je het ongemak ervaart.” Wereldwijd wordt het concept inmiddels overgepakt, zij het vaak nog beperkt tot een stad. Visie “Wij hadden een visie hoe we de app wilden realiseren. Het is geweldig als in de ontwikkelfase dan het moment komt dat alle puzzelstukjes op hun plek vallen.” En dat is precies wat hij de appathonners toewenst: een visie op wat ze willen maken en voor wie; en er dan als eerste ter wereld mee komen. Met de BuitenBeter App meld je een probleem snel bij je gemeente. Een losse stoeptegel, vernielingen of kapotte straatverlichting geef je eenvoudig via een foto door met je smartphone. Op deze manier kunnen medewerkers van de afdeling leefomgeving sneller actie ondernemen om het probleem op te lossen. Medewerkers hoeven niet altijd meer op locatie te gaan kijken, op de foto is al duidelijk waar het om gaat. Meer informatie vind je op www.buitenbeter.nl. “Sluit perfect aan bij je gebruiker” “Be the voice, not the echo”
 10. 10. 10 VenJ Appathon 2016: van woord naar geluid Expert aan het woord Frans Biegelaar | Politie “Of ik in 7 minuten 38 jaar ervaring wil vertellen? Dat doe ik natuurlijk graag!” Aan de hand van kleine voorbeelden schetst Frans zijn dagelijkse praktijk. Maar niet voordat de man van eenheid Oost- Nederland ‘even’ wat cijfers neerlegt: van de jaarlijks 2,6 miljoen telefoontjes naar 112 worden er 1,6 miljoen echt doorverbonden. De eenheid Oost-Nederland neemt daar zo’n 250.000 van voor haar rekening. Die gesprekken gaan vaak gepaard met veel emotie en onsamenhangendheid; daarom is het belangrijk dat ze gelijk worden opgenomen. Bijgeluiden en intonatie “Voor een 112-melding is het belangrijk om direct te weten om wat voor spoedgeval het gaat, net als het vaststellen van de locatie. Achtergrond en/of bijgeluiden kunnen daarbij helpen - een voorbij rijdende trein, een spoorwegovergang - want niet elke melder weet waar hij/zij is of staat, zeker niet als die op doorreis is. Ook de intonatie bij een melding is belangrijk en Frans illustreert dit met een klein voorbeeld: De gesproken woorden ‘wat drinkt die man?’ worden toch heel anders geïnterpreteerd dan ‘wat drink die man!!’ De intonatie van het gesproken woord, kan dus ook iets zeggen over de gemoedstoestand van de melder. Ten slotte zijn geluidsfragmenten van een melding ook belangrijk voor als de collega’s ter plaatse komen en er wordt ontkend dat er is gebeld. “Bijvoorbeeld in het geval van een melding van een mishandeling, of huiselijk geweld. Het dan kunnen aanbieden van het geluidsfragment aan de collega’s ter plaatse, kan wel eens een opening zijn, om de ontkenning te ontkrachten.” Duiding Van een 112-melding komen vaak meerdere telefoontjes binnen en die kunnen verschillend van aard zijn. Zo heeft de ene melder bijvoorbeeld de aanrijding zien gebeuren, terwijl een ander meldt dat zij een aanrijding heeft gehoord. Dan worden beide stukken informatie samengevoegd in één melding om zo een juiste duiding te kunnen doen van het voorval. Geluidsfragmenten worden niet alleen gebruikt voor de juiste duiding, maar ook voor onderzoeken. Precies weten wanneer een melding binnenkwam, wat er toen werd gezegd, etc., is dus erg belangrijk. Elkaar begrijpen Frans schetst nog veel andere voorbeelden en sluit af met een voorbeeld over verwachtingen en klachten van burgers. Als er een melding is gedaan en een burger is niet tevreden over het verloop, kan er soms best tijd tussen zitten tot het moment dat het gesprek door de collega’s nog even wordt terug geluisterd. In een daaropvolgend gesprek met de burger die de klacht heeft, wordt het fragment ook vaak terug geluisterd en dan blijkt dat verwachtingspatronen niet altijd hetzelfde zijn. Zo heeft de klager de melding / klacht gedaan vanuit bepaalde verwachtingen en heeft degene die de melding heeft opgepakt dit misschien gedaan vanuit een bepaalde, andere context en kader. Het geluidsfragment kan dan dienen om met elkaar in gesprek te komen over die verschillende interpretaties en verwachtingen. “Om op die manier elkaar beter te begrijpen en te leren van elke situatie.” “Achtergrond- of bijgeluiden kunnen enorm helpen” “Geluidsfragmenten samen terug luisteren helpt elkaar te begrijpen” “Het commitment van de teams om voor de politie te ontwikkelen was hartverwarmend.” Corry van Ballegooijen | Operationeel Specialist Programma Administratieve Lastenverlichting | Politie
 11. 11. VenJ Appathon 2016: van woord naar geluid 11 Team | Capgemini “Als een van de grootste ICT-dienstverleners van Nederland mogen wij hier vandaag niet ontbreken”, aldus teamcaptain S!d. “De politie is een belangrijke klant en wij benutten dit evenement graag om van toegevoegde waarde te zijn.” Voor het team zijn samenwerking en de persoonlijke ‘touch’ essentieel. Teamleden | S!d Dane (captain), Mark de Jong, Jan-Willem van Doornspeek en Johan Markenstein ‘Audio App’ Het uitgangspunt voor de functionaliteit is een makkelijke en intuïtieve oplossing voor de agent op straat. De app staat in MEOS multimedia en wordt zo aangezet. Naast het identificeren van de ondervraagde via het scannen van het ID bewijs wordt ook een ‘blueprint’ van de stem gemaakt. Dat maakt het mogelijk om een onderscheid te maken tussen de personen in het geluidsfragment. Tijdens de opname wordt het geluid gestreamd en daarna omgezet naar tekst. Daar zijn twee redenen voor: de software hoeft niet op elke telefoon geïmplementeerd te worden, en het geeft de mogelijkheid om de woorden in een andere taal om te zetten. Na afloop van het interview is er een hoge resolutie van de opname op de telefoon opgeslagen en staat er een transcript - inclusief de naam van de agent, de geïnterviewde en de metadata - op de server. Tijdens het gesprek kan de agent ook ‘bookmarks’ in de opname opnemen, bijvoorbeeld het later toevoegen van informatie over een kenteken. De app kan gebruikt worden om een digitaal (audio) PV op te stellen: hierin verklaart de agent dat hij de verklaring heeft opgenomen en overige data die daarvoor noodzakelijk zijn. Daarmee is gewaarborgd dat het (geluids)document digitaal gedeeld kan worden in de keten. Aanvullende mogelijkheden zijn het toevoegen van specifieke alerts op specifieke woorden (in andere talen) of het toevoegen van specifieke microfoons, waardoor het mogelijk is om specifieke geluiden en spraak van elkaar te onderscheiden. Kortom het systeem is modulair opgebouwd om in te spelen op (toekomstige) ontwikkelingen. Eén van de vijf experts die vrijdagochtend zijn zeer tot de verbeelding sprekende verhalen deelde, is werkzaam als Operationeel Specialist A bij de Tactische Opsporing. Helaas gaan wij ze in deze congreskrant - om moverende redenen - niet herhalen. Wat doet de tactische recherche? De tactische recherche verzamelt informatie over strafbare feiten en verdachte personen. Een rechercheur probeert onder meer te achterhalen wat er precies is gebeurd en welk motief de dader had. Om meer te weten te komen, ondervraagt hij slachtoffers, getuigen en buurtbewoners. Ook kijkt hij of voor of na het delict opvallende dingen zijn gebeurd. Zo wordt het plaatje steeds completer. Het forensisch onderzoek kan daarbij helpen en aan de hand van verzameld sporen materiaal kunnen verdachten in beeld worden gebracht. “Hoe kom ik aan zo’n hoodie?” een enthousiaste gast, die wij helaas teleur moesten stellen
 12. 12. 12 VenJ Appathon 2016: van woord naar geluid Team | A New Hope Dit team is ‘het vreemde eendje in de bijt’, het is namelijk een team bestaande uit Rijks-ICT-trainees. Deze allereerste lichting is net in september begonnen met hun traject. Het is de bedoeling dat zij 3x8 maanden binnen de Rijksomgeving aan de slag gaan met innovatieve ICT-projecten. Twee leden zijn trainees bij de politie en hebben via die weg van de Appathon gehoord. Teamcaptain Christian: “De overheid heeft ‘new hope’ nodig om de ICT-uitdagingen het hoofd te bieden. Met onze deelname willen we meer bekendheid geven aan het ICT-Rijkstrainee traject. Het gaat om het vinden en aangrijpen van mogelijkheden!” Teamleden | Christian Szyinski (captain), Inga van Doornmalen, Baris Köse en Muhammet Özer Gebruiksgemak, betrouwbaarheid en realiseerbaarheid A New Hope hanteert tijdens de VenJ Appathon drie uitgangspunten: gebruiksgemak (zo eenvoudig mogelijk proces), betrouwbaarheid (de oplossing moet altijd en op verschillende vlakken ingezet kunnen worden, is een onderdeel van de primaire politietaak) en realiseerbaarheid (zelfs aan de juridische aspecten is gedacht)! De App ‘P-Audio’ wordt geactiveerd binnen MEOS, zodat jong en oud er gebruik van kan maken. Er komt een tabje Audio opname en vervolgens wordt aangegeven met welke omgevingsfactoren rekening moet worden gehouden, zoals binnen, buiten, rumoerig). Voordat de opname überhaupt gestart wordt, verschijnt een melding met de vraag of er gemeld is aan de andere persoon dat er een opname plaatsvindt. De agent heeft op dit moment de mogelijkheid om een aantal personen toe te voegen, waarvan de gegevens later worden gecompleteerd. Ter bevestiging van de opname wordt een ‘sound-wave’ getoond die een melding geeft als de kwaliteit niet goed is. De agent kan kiezen uit een aantal opties zoals tijd, locatie, en voorwerpen. Deze ‘bookmarks’ kan hij gebruiken om desgewenst later toe te voegen aan de opname. Na opname wordt een pincode toegevoegd om zeker te stellen dat de opname gemaakt en afgesloten is. Ter afsluiting worden de persoonsgegevens toegevoegd. Dat gebeurt met een link met MEOS. Als laatste krijgt de agent de vraag of het een Nederlandstalig gesprek was of een andere taal, en de mogelijkheid om direct aan te geven welke andere taal het was. Tussentijds zijn de metadata geregistreerd (locatie, tijd, dienstnummer agent), en na afloop van de opname kan de agent naar rechts swipen en worden alle opnamen die de agent gemaakt heeft, getoond. “De overheid heeft ‘new hope’ nodig om de ICT-uitdagingen het hoofd te bieden”
 13. 13. VenJ Appathon 2016: van woord naar geluid 13 Expert aan het woord Rick Mol Openbaar Ministerie Rick is Officier van Justitie bij het arrondissementsparket Den Haag en lid van het team dat onderzoek doet naar de zware georganiseerde criminaliteit. Hij constateert dat in de steeds digitaler wordende wereld veel van de huidige onderzoekstactieken en - technieken al lang niet meer voldoende zijn om de misdaad op een gelijk niveau te bevechten. Op een ander niveau heeft ook de rechtspraak steeds meer te maken met de digitale wereld en de ontwikkelingen die daarbij horen. Sommige rechtbanken en rechters werken daarbij al volledig digitaal. Smartphone als uitdaging De ontwikkeling van de smartphones met alle mogelijkheden die erbij horen, leveren ook de nodige uitdagingen op: waren opnames van een incident of een misdrijf vroeger uitzondering, als het tegenwoordig niet op film staat, is er twijfel of het wel is gebeurd. Als OvJ maakt hij ook regelmatig mee dat makers van filmpjes deze liever eerst met het land deelt dan ze direct aan de politie te verstrekken en is er veel tijd gemoeid met het traceren van het filmmateriaal. Om nog maar te zwijgen van de filmpjes die zijn gemaakt van slachtoffers, daders of juist de politie aan het werk, die bewust online worden gezet om daarmee te scoren. Wettig en overtuigend bewijs En in deze wereld moet de politie zich staande houden en hun werk doen. Daarbij moet de politie moet ook zorgen dat zij voldoende wettig en overtuigend bewijs verzamelen, zodat het Openbaar Ministerie een verdachte succesvol kan vervolgen. Dat vraagt dat de politie mee gaat met de tijd. Hun bevindingen worden steeds vaker in twijfel getrokken en de roep is dus algemeen om dat werk beter, maar ook makkelijker controleerbaar te laten zijn. Rick: “En wat mij betreft is de App waar jullie vandaag aan gaan werken een goed voorbeeld van een manier om de politie hun werk enerzijds makkelijker te maken, maar anderzijds ook controleerbaar. Met een goede geluids-App hoeven zij zich niet meer op detailniveau te verantwoorden bijvoorbeeld over wat een getuige op straat precies heeft gezegd of over wat een verdachte heeft geroepen. De opnames spreken dan voor zich.” Team | SSC-I Dit team is een van de ICT-leveranciers van het ministerie van VenJ. Daarnaast zijn ze dagelijks druk met het ontwikkelen van diverse apps voor verschillende onderdelen van de overheid, waaronder een app voor de CIO-Raad en JeugdConnect. Teamcaptain Herman: “Als app ontwikkelclub met kennis en ervaring binnen de veiligheids- en politie omgeving mogen wij hier niet ontbreken. Teamleden | Herman Bakker (captain), Bas Drenth, Karel Rietveld, Remco Cossee (vrijdag) en Michaël Ramlal (zaterdag) ‘Agent Frank’ De applicatie helpt de agent binnen MEOS direct audio opnamen te maken en om te zetten naar tekst. ‘Agent Frank’ maakt gebruik van de bestaande functionaliteiten binnen MEOS en ontwikkelt daar op verder. Het innovatiegedeelte zit in de ontwikkeling van taal naar woord binnen de beveiligde omgeving, waarbij alle complexiteit in de backend zit. Vanuit de backend kunnen (toekomstige) systemen aangevuld worden met informatie. Het systeem blijft daardoor efficiënt, eenvoudig en gebruiksvriendelijk voor de agent op straat. “In onze steeds digitaler wordende wereld zijn nieuwe onderzoekstactieken en -technieken nodig”
 14. 14. 14 VenJ Appathon 2016: van woord naar geluid Team | Anycode Anycode levert het jongste team van de VenJ Appathon 2016: een energiek bedrijf met net afgestudeerde informatica studenten. “Wij staan voor de mogelijkheid dat alles programmeerbaar is en dat wij daar de oplossingen voor vinden. Wij vinden deelnemen aan deze appathon enorm leuk en zien het als een mooie gelegenheid om onze frisse kennis toe te kunnen voegen aan grotere (overheids)organisaties”, aldus teamcaptain Cyriel. “De veiligheid van Nederland is een mooi en belangrijk onderwerp waar Anycode graag een bijdrage levert.” Teamleden | Cyriel de Ceuninck van Capelle (captain), Aike van den Brink, Romeo Goosens en Remi van Veen Aanwinst voor de hele keten De focus van de app ‘Geluidsagent’ ligt op het opnemen van geluid met een grote knop waarop de agent op drukt om de opname te starten. Tijdens de opname wordt het geluid direct omgezet naar tekst, in elke taal. De tekst is daadwerkelijk te lezen op het scherm. Na opslag wordt geluid en tekst zonder informatieverlies opgeslagen, daarna volgt de vertaaloptie. Zo wordt bijvoorbeeld Finse tekst direct omgezet naar de Nederlandse taal. Metadata worden automatisch gekoppeld en het document wordt gehasht. De tekst wordt niet als document opgeslagen, maar als onderdeel van de metadata, en vervolgens gestreamd naar de politiesystemen. En juist omdat de tekst in de metadata zit, wordt het mogelijk om te zoeken in de audiofile. De hashing gebeurt zowel over het geluidsmateriaal als de metadata, waarmee de informatie gebruikt kan worden als bewijsstuk in bijvoorbeeld rechtszaken. Doordat alle facetten in de keten ‘aan elkaar zijn geknoopt’ wordt de app een aanwinst voor de hele keten.
 15. 15. VenJ Appathon 2016: van woord naar geluid 15 Pitches! Zaterdagmiddag 15.00 uur was het zover: tijd voor de pitches van de teams. Elk van de teams kreeg exact 5 minuten de tijd om het bedachte idee te presenteren. Juryvoorzitter Ronald Barendse werd links en rechts geflankeerd door Operationeel specialist van de politie Corry van Ballegooijen en Hoofd Operatien Eenheid Amsterdam Hanneke Ekelmans. Vanuit het Kernteam Hennep vulde teamleider Karel Hunsche zich bij hen en Gerard Kuijlaars, afdelingshoofd Strategie, Beleid en Bestuur, maakte het vijftal compleet. Juryberaad Na alle pitches te hebben beleefd trok de jury zich terug voor beraad. Geflankeerd door Wim Setz van de politie die de technische aspecten nader onder de loep nam, was het tijd voor een streng doch rechtvaardig oordeel. De jury beoordeelde of de gepresenteerde oplossingen voldeden aan alle technische aspecten en keek naar hun gebruiksvriendelijkheid, of het idee innovatief en origineel was, en de mate van begrijpelijkheid. Ook belangrijk waren de manier van presenteren, de snelle toepasbaarheid en eenvoudige realiseerbaarheid. Het winnende concept moest het predicaat ‘1 + 1 = 3’ kunnen waarmaken. Meest innovatie idee Het ‘Meest innovatieve idee’ kwam van het jongste team Anycode. Helemaal verrast - “Dit hadden we echt niet verwacht” - gingen zij naar huis met een cheque van € 5.000. Deze net startende app-ontwikkelaars leggen met hun app ‘De Geluidsagent’ de focus op het opnemen. Tijdens de opname wordt het geluid direct omgezet naar tekst, in elke taal. De tekst is daadwerkelijk te lezen op het scherm. Na opslag wordt geluid en tekst zonder informatieverlies opgeslagen, daarna volgt de vertaaloptie. Beste functioneel ontwerp Met de App ‘Verhoord’ sleepte Milvum de titel Best Functioneel Ontwerp in huis en daarmee een cheque van € 15.000. Deze app onderscheidt zich op drie onderdelen, namelijk inzet van controleerbaarheid (blockchain en gedecentraliseerd inzetbaar), inzet van fysieke aan/uit knop en machine learning algoritmes (training van apps): hoe meer informatie er bekend is, hoe beter het gaat werken. Runner Up Het gejuich van de mannen van VisionsConnecte d was er niet minder om: zij werden met hun App ‘Van woord naar daad’ Runner Up en ontvingen de cheque van € 7.500. De kracht van ‘Van woord naar daad’ ligt vooral in het bij elkaar brengen van bestaande oplossingen en voegt daarbij de benodigde stappen die ze de afgelopen 2 dagen hebben gehoord samen. De toepassing maakt het mogelijk dat de agent meer tijd heeft voor de burger, doordat hij weet dat alle informatie die hij opneemt zorgvuldig en professioneel achteraf bewerkt kan worden.
 16. 16. 16 VenJ Appathon 2016: van woord naar geluid Alle foto’s van de VenJ Appathon 2016 | https://m.flickr.com/#/photos/venjappathon/ Het Appathon organisatieteam is trots op haar sprekers, experts van de politie en het Openbaar Ministerie en deskundige juryleden. Het was een feest om met jullie te mogen werken. In het bijzonder bedanken wij Iris Broekhuis & Anna Garghetty (politie) en Myanneke Vermeer (IND) voor hun gastvrije hosting met een glimlach  Jan Bongers (politie) voor al het voorbereidende werk aan de politiekant  Wim Setz (politie) voor zijn extra paar ‘technische oren en ogen’ tijdens de pitches en het juryberaad  Corry van Ballegooijen (politie) die op beide dagen van vroeg tot laat vraagbaak was voor onze appathonners  Sebastian & Sankari voor hun hulp bij de Kids Corner  Femke Zilverschoon (politie) die ons scherp hield in alle communicatie uitingen voor, tijdens en na de Appathon  Bas van Tol (politie), Paul Huijser (Digi-OM) & Peter Muijen (OM) voor hun enthousiasme vanuit het programma Digitaal Werken in de Strafrechtketen  alle deelnemers van alle teams voor twee fantastische dagen en een (gebroken) nacht waarin zij bij ons waren en tot het uiterste gingen  Emine Özyenici (VenJ) voor haar nimmer aflatende steun en vertrouwen  en onze pSG en CIO Ronald Barendse voor zijn bezielende portefeuillehouderschap. Mede dankzij jullie kijken wij terug op een succesvolle eerste VenJ Appathon, editie 2016. Organisatie De organisatie van de Appathon was in handen van de directie Informatisering & Inkoop (DI&I) en voor de 2016-editie werkten we nauw samen met de politie. Relatie met het Informatieplan 2014-2017 De VenJ Appathon 2016 is een van de deliverables van deelproject 2.1.4 ‘Multimedia’ van thema 2.1 ‘Digitalisering documentenstroom’ van het I-Plan 2014-2017. Colofon Deze congreskrant is een speciale uitgave van de Nieuwsbrief (DI&)I-Plan. Voor een abonnement stuur je een mailtje aan I-Plan@minvenj.nl. Eindredactie Rianne Blacquière (VenJ) & Femke Zilverschoon (politie) “Deze Appathon heeft meerwaarde” Ronald Barendse | pSG en CIO VenJ

×