16 miljoen speurneuzen

338 views

Published on

Judith van Erp, Zestien miljoen speurneuzen, Brabants Dagblad, 8 januari 2009

Published in: Social Media
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
338
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

16 miljoen speurneuzen

  1. 1. Opsporing via internet12 Donderdag 8 januari 2009 Brabants Dagblad Brabants Dagblad Donderdag 8 januari 2009 13 Zestien miljoen speurneuzen D e Amsterdam- se politiewebsi- te veroordeel- dengezocht.nl was pas een paar uur te be- kijken toen de eerste tip al tot resultaat leidde. De politie pakte een man op die nog negentig dagen de cel in moest, luidde het trotse bericht uit Am- sterdam. Gisteren meldde de poli- tie nóg een aanhouding. De politie zet steeds vaker nieuwe media in om boeven te vangen. Sms-jes, internet, het kan helpen. Vooral het gebruik van dat laatste medium levert discussie op. Want fouten zijn zo gemaakt en is zo’n opsporingssite geen schandpaal? Criminologe Judith van Erp van de Erasmus Universiteit in Rotter- dam ziet geen onoverkoombare be- zwaren tegen de nieuwe Amster- damse site. „Er zijn in Nederland meer opsporingssites, zowel van de politie als privaat. Deze nieuwe onderscheidt zich door de zorgvul- digheid. Ik zie weinig bezwaren, want het opsporingsbelang staat er voorop en het gaat om al veroor- deelde, zware criminelen.” Volgens haar is er bij het publiek volop belangstelling voor misdaad en criminaliteit. „Naar gezochten kijken is toch een vorm van lekker griezelen.” Van Erp heeft meer moeite met de website van het bekende tv-pro- gramma Opsporing Verzocht. Daar staan ook verdachten op. „Als die uiteindelijk niet veroor- deeld worden of als er later ver- zachtende omstandigheden blij- ken mee te spelen, zijn deze men- sen al wel maatschappelijk veroor- deeld. Je moet altijd het belang van de opsporing tegen dat van de privacy afwegen. Een jongere die een winkeldiefstal heeft gepleegd op internet zetten, gaat weer een stap verder en mag ook niet vol- gens de richtlijnen van justitie,” zegt Van Erp. Ook privacydeskundige Geert Munnichs van het Rathenau Insti- tuut is positief kritisch. „Er moet duidelijkheid zijn over de voor- waarden. Voor welke doeleinden dient een site? Als mensen een ge- vaar voor de samenleving zijn, heb ik daar niet zoveel problemen mee. Dat wordt anders als het om een tasjesdief gaat. Waar ligt de grens? De Amsterdamse hoofd- commissaris Welten wil het aantal van 42 veroordeelden dat nu ge- noemd wordt uitbreiden. Er lopen in Amsterdam 1.700 veroordeelden rond, zegt hij ook. Dat maakt me bezorgd. Hoe ver wil hij gaan?” Van Erp vindt het een pre dat de Amsterdamse site niet vermeldt voor welke delicten mensen zijn veroordeeld. „Dat is niet relevant voor de opsporing. Op boevenvan- gen.nl staan verdachten in catego- rieën ingedeeld: inbrekers, winkel- dieven, zakkenrollers, enzovoort. Daar heb ik wel moeite mee.” Onno Vos van Bonovox Produc- ties, het bedrijf achter boevenvan- gen.nl, zegt heel zorgvuldig te zijn. „Er zijn alleen opsporingsberich- ten te vinden zijn die door justitie zijn ‘goedgekeurd’. We plaatsen geen foto van een inbreker die door particulieren is gemaakt. Het is een startpagina, waarop berich- ten van onder meer politiekorp- sen worden verzameld. En die zijn met justitie afgekaart.” De site ging eind november de lucht in. Er zijn nu 3.000 bezoe- kers per dag. Volgens Vos heeft zijn site al tips opgeleverd. Criminologe Van Erp: „Burgers we- ten veel over criminaliteit, maar melden dat vaak niet omdat ze denken dat hun informatie toch al bekend is bij de politie of dat ande- ren dat al wel gedaan zullen heb- ben. Zulke websites kunnen hen er op attent maken dat ze wel dege- lijk bruikbare informatie voor de politie hebben.” Het politiekorps Holland-Midden probeert een nieuwe groep tipge- vers aan te boren door filmpjessite YouTube in te zetten. Renate den Elzen, medewerkster nieuwe me- dia van het korps: „We weten dat Opsporing Verzocht werkt, we we- ten dat een bericht in De Telegraaf werkt. Maar daarmee bereik je toch niet de jonge mensen. Terwijl de daders vaak jong zijn. Via inter- net lukt dat beter.” Het eerste filmpje had gelijk suc- ces. Binnen twee weken werd een overvaller gepakt die gezocht werd voor een overval op een tanksta- tion in Leiden. Sinds november staat het tweede filmpje online. Onder de titel Gesnapt! wordt kij- kers gevraagd of ze twee inbrekers in Gouda herkennen. Volgens Munnichs liggen bij de op- sporingssites fouten wel op de loer. „Er kan zomaar een verkeer- de foto bij een veroordeelde wor- den geplaatst, dat gebeurt.” Websi- tes moeten ook duidelijk melden welke regels gehanteerd worden. Alleen dan kan er een publieke dis- cussie ontstaan die volgens hem ‘sowieso noodzakelijk’ is. Er zijn wel regels, de Aanwijzing Opsporingsbericht- geving van het openbaar ministe- rie (OM), maar die zijn verouderd, zegt Elke Kool, beleidsmedewer- ker opsporingsberichtgeving. „Er staat wel iets in over internet, maar niet veel. Dat moet echt aan- gepast worden.” Het OM gaat zelf ook mee met de trend en komt binnenkort met een eigen ‘most-wanted’-site. Munnichs wil plaatsing van ie- mand op internet onderdeel van de strafmaat laten zijn. „ Zo van: als u uw straf niet uitzit, komt u op internet. Want plaatsing op in- ternet is natuurlijk een extra straf.” Van Erp zag laatst al iemand die een via marktplaats.nl gekochte fiets niet had betaald, pontificaal op YouTube staan. „Burgers en ook winkeliers zijn niet zo terug- houdend. Er zijn al sites waar men- sen iemand als oplichter kunnen aangeven. De politie zal zulke ont- wikkelingen willen volgen. Daar- om is het van belang dat de over- heid voor waarborgen gaat zorgen om misstanden te voorkomen.” Reageren? nieuwsredactie@wegener.nl De politie gebruikt bij de oplossing van misdrijven steeds vaker de moge- lijkheden van nieuwe media. ᮣ Burgernet (www.burgernet.nl) Deelnemers aan Burgernet krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een sms met het verzoek uit te kijken naar een persoon of voer- tuig. Burgernet startte in 2004 in Nieu- wegein maar wordt inmiddels in een tiental gemeenten ingezet. ᮣ Amber Alert (www.amberalertneder- land.nl) Via reclameschermen, e-mail, sms en instant messaging waarschuwt de poli- tie bij een vermissing van een kind waarvan vermoed wordt dat diens le- ven of gezondheid gevaar loopt. Ge- start in november 2008. Deelnemers moeten eerst software downloaden. ᮣ Camera Zo’n 80 politieagenten van het korps Rotterdam-Rijnmond hebben een mo- biele telefoon met camerafunctie op zak als ze aan het werk zijn. Daarmee kunnen ze verdachte personen of si- tuaties vastleggen. Dat moet tot meer aanhoudingen leiden. Beelden kunnen naar collega’s gestuurd worden, zodat er snel ingegrepen kan worden. Advocaat Peter Plasman maakte in het tv-programma Pauw & Witte- man gehakt van de site veroordeeldengezocht.nl, die volgens hem ‘vre- selijke fouten’ bevat. De politie zou zijn eigen criteria schenden. De ‘on- vindbaren’ moeten veroordeeld zijn voor delicten waar minimaal acht jaar cel voor staat en nog minimaal negentig cel te goed hebben. Een man die half oktober veroordeeld is, zou er volgens Plasman ook op staan. Volgens hem is het echter doodnormaal dat mensen soms zo lang moeten wachten voor ze een oproep krijgen om te gaan zitten. Ook toont de site een man die in het buitenland vastzit en hier nog een taakstraf moet vervullen. Zelfs zijn 06-nummer zou bij justitie be- kend moeten zijn. De derde fout betreft volgens de advocaat een man die in 1993 veroor- deeld is voor zware mishandeling, sindsdien niets meer misdaan zou hebben en nu nog vijf maanden moet brommen. Iets wat in Plasmans ogen niet bepaald prioriteit verdient. Hij vindt dan ook niet dat hier sprake is van de voor de maatschappij gevaarlijke zware jongens, waar hoofdcommissaris Bernhard Welten zich op zegt te richten. En voor hetzelfde geld zijn de op de site ge- plaatsten naar het buitenland gevlucht en dan is er volgens Plasman al helemáál geen reden via internet op hen te jagen. Het criterium van ‘acht jaar celstraf’ vindt hij een wassen neus. Ook ‘lichtere’ gevallen van bijvoorbeeld drugshandel kunnen in Plasmans ogen zomaar op de site belanden. Welten laat via een woordvoerster weten dat ‘iedereen die op de site staat voldoet aan de criteria’. „Dat is zorgvuldig getoetst door het openbaar ministerie.” En wie klachten heeft, kan bellen. Via de telefoon Advocaat Plasman vindt ‘vreselijke fouten’ in opsporingssite Op internet zijn op veel plekken op- sporingsberichten te vinden. Vaak uit de koker van de politie. Een greep uit het aanbod. 1. www.veroordeeldengezocht.nl Website van het korps Amster- dam-Amstelland met daarop foto’s van mensen die zijn veroordeeld en de gevangenis in moeten maar nog op vrije voeten zijn. Het delict waar- voor ze zijn veroordeeld wordt niet genoemd. 2. www.overvallersgezocht.nl Foto’s (en een geluidsfragment) van gezochte overvallers in de regio’s Am- sterdam-Amstelland, Kennemerland en Rotterdam-Rijnmond. De site is van de politie. 3.www.pit.tv Politie Internet televisie (PIT) van het korps Limburg-Zuid met filmpjes over politiewerk, maar ook met opsporings- berichten. 4. www.boevenvangen.nl Initiatief van Bonovox Producties met opsporingsberichten uit het hele land. 5. www.politieonderzoeken.nl Website opgezet door de Utrechtse politie maar sinds een paar weken overgenomen door het KLPD. Burgers wordt gevraagd te helpen bij het op- lossen van langlopende onderzoeken naar serieuze misdrijven zoals een moord in Utrecht uit 2005 of een dia- mantroof uit het Museon in 2002. 6. http://nl.youtube.com/ hollandsmidden YouTube-kanaal van de politie Hol- lands-Midden met een filmpje over in- braken in Gouda. 7. www.opsporingverzocht.nl Internetversie van het bekende televi- sieprogramma met actuele zaken en een archief. 8. www.politie.nl Algemene website van alle politiekorp- sen, met links naar de eigen sites en regio-overschrijdende oproepen. 9. www.inbrekergezocht.nl Website van ondernemers uit de be- veiligingsbranche. Bezoekers kunnen zelf filmpjes uploaden, maar het mees- te materiaal komt van politiesites. ‘Er kan zomaar een verkeerde foto bij een veroordeelde worden geplaatst, dat gebeurt’ privacydeskundige Geert Munnichs De ogen en oren van heel Nederland. Daar wil de politie natuurlijk graag gebruik van maken bij het opsporen van criminelen. Internet is een ideaal medium om die ‘burgerpolitie’ te activeren. Maar foto’s en filmpjes van verdachten of veroordeelden op een website zetten kan niet zomaar. Het moet geen heksenjacht worden. door Miriam van den Brand en Joep Trommelen illustratie Jos Diender / foto HH Internet ‘Naar gezochten kijken is toch een vorm van lekker griezelen’

×