Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GAUC2010 - Mark Hoebe, Netsociety

800 views

Published on

Conversie Attributie in Google Analytics

Published in: Technology
 • Be the first to like this

GAUC2010 - Mark Hoebe, Netsociety

 1. 1. 1<br />ConversieAttributie in Google Analytics<br />21 april 2010, Amsterdam<br />
 2. 2. Wat is het…???<br />Conversieattributie<br />2<br />Het verdelen van credits aanconversies op de website.<br />
 3. 3. Waarom...???<br />”95% van online advertentieskrijgtgeen credits”<br />Bijbepaling ROI wordtfeitelijkgekekennaarslechts 5% van de media contacten.<br />3<br />Microsoft Atlas Institute:<br />
 4. 4. Dus…???<br />Conversieattributie: eennieuwinzicht<br />4<br />
 5. 5. Online marketing / web analytics<br />Conversietoegekendaanlaatstebron<br />
 6. 6. 6<br />Voorbeeld vraagstuk<br />
 7. 7. 7<br />Voorbeeld vraagstuk<br /><ul><li>Bijdrage per onderdeel?
 8. 8. Sale ookgerealiseerdalseenbron had ontbroken?
 9. 9. Kansdat de sale niet was gerealiseerd?</li></li></ul><li>Wat hebben we nodig?<br />Als basis eencentrale hub, waarmeealleadvertentieinteractieskunnenwordengemeten. <br />Eensolide model met eenlogischewegingvoor de interacties<br />Maximum aantaladvertenties<br />Lengte van sitebezoek<br />Weging view en click<br />Verschillende banner formaten<br />Maximaleperiode<br />8<br />
 10. 10. Weging en variabelenzijnvoordiscussievatbaar<br />Afhankelijk van branche en product<br />Er is (nog) geen waarheid<br />Meten, testen en optimaliseren<br />9<br />
 11. 11. Online Marketing Mix (simpel)<br />Organisch<br />Campagnes<br />Social Media<br />Direct<br />
 12. 12. Google Analytics Campagne Attributie v1<br />11<br />Versie 1 gelanceerd in maart 2010<br /><ul><li> Beperkt door cookie gebruik
 13. 13. Geen conversie data
 14. 14. Geen Timestamp</li></li></ul><li>Google Analytics Campagne Attributie v2<br />12<br /><ul><li> Verbeterd door gebruik van andere cookie
 15. 15. Combinatie met conversies
 16. 16. Timestamp
 17. 17. Variabele invulling bronnen</li></li></ul><li>De data in Google Analytics<br />13<br /><ul><li> Gebruik van CustomVar 1 t/m 5</li></li></ul><li>De data in Google Analytics<br />14<br /><ul><li> Data eruit halen met API</li></li></ul><li>Rapportage 1 - Channel Management<br />15<br /><ul><li> 5 touchpoints
 18. 18. Data getoond is conversie
 19. 19. Breakdown mogelijk met top 5
 20. 20. Trend conversie over afgelopen 12 weken</li></li></ul><li>Rapportage 2 – Attributie Matrix<br />16<br /><ul><li> Welke kanalen hebben invloed op elkaar
 21. 21. Touchpoints voor conversie</li></li></ul><li>Rapportage 3 – Attributie matrix<br />17<br />
 22. 22. Andere mogelijkheden<br /><ul><li> Uitsplitsen Social Media
 23. 23. Verdeling binnen campagnes
 24. 24. Uitbreiden met meerdere kanalen</li></li></ul><li>Hoe te verkrijgen…?<br />19<br /><ul><li> Script is nog in beta fase.
 25. 25. Verkrijgbaar voor aantal klanten van Netsociety.
 26. 26. Vanaf mei 2010 verdere verspreiding.</li></li></ul><li>20<br />Bedanktvooruwaandacht! Vragen?<br />bi@netsociety.nl<br />20<br />

×