Fons Europeus A Catalunya Executats 2000-2006

605 views

Published on

Principals projectes realitzats a Catalunya en fons i ajudes europees (Fons de Cohesió, Fons Estructurals i PAC)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fons Europeus A Catalunya Executats 2000-2006

 1. 1. FONS I AJUDES EUROPEES INVERTIDES A CATALUNYA (2000-2006) Recerca + Desenvolupam ent 1.10% Medi am bient 18.34% Agricultura 37.84% Carreteres, ferrocarrils, i ports Restauració i rehabilitació Ocupació 24.96% nuclis urbans 15.38% 2.38% Inversió per àrees temàtiques En milers € Medi ambient 1.380.424.602 FEDER + FC Carreteres, ferrocarrils i ports 1.879.122.393 FEDER + FC Restauració i rehabilitació nuclis urbans 178.838.100 FEDER Ocupació 1.157.917.378 FEDER + FSE Agricultura 2.848.874.421 PAC FEOGA LEADER Recerca + Desenvolupament 82.691.438 FEDER Total inversions 7.527.868.332 Font: Generalitat de Catalunya i Comissió Europea
 2. 2. TRANSPORT I INFRAESTRUCTURES ■ Línia d'alta velocitat • Construcció de la línia ferroviària d'alta velocitat Madrid-Lleida-Tarragona-Barcelona-frontera francesa. • Cost: 4.724 milions d'euros • Finançament Unió Europea: 72,25% • Gestió/execució a càrrec de: Ministerio de Fomento-Adif • Més informació: ADIF-projecte d'alta velocitat
 3. 3. TRANSPORT I INFRAESTRUCTURES ■ Accessibilitat al metro i ferrocarril • Projecte: adaptació de la xarxa de metro de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) per tal de fer-la accessible per a persones amb mobilitat reduïda. • Cost: 15,84 milions d'euros • Finançament Unió Europea: 30% • Gestió/execució a càrrec de: Generalitat de Catalunya- Departament de Política Territorial i Obres Públiques • Més informació: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
 4. 4. TRANSPORT I INFRAESTRUCTURES ■ Noves línies de metro • Ampliació de la L3 de metro. Trams: Canyelles- Trinitat Nova / Montbau- Mundet. • Ampliació de la L2 de metro. Perllongament Pep Ventura-Badalona centre • Nou metro lleuger de Nou Barris. • Cost: • L3 - 22,7 milions d'euros • L2 - 29,9 milions d'euros • Metro lleuger de Nou Barris - 37,3 milions d'euros • Finançament Unió Europea: 30% • Gestió/execució a càrrec de: Generalitat de Catalunya-Departament de Política Terriotorial i Obres Públiques • Més informació: Departament de Política Terriotorial i Obres Públiques
 5. 5. TRANSPORT I INFRAESTRUCTURES ■ Ampliació del Port de Barcelona • Construcció dels nous dics sud i est del Port de Barcelona • Cost: 523 milions d'euros • Finançament: 53% • Gestió/execució a càrrec de: Autoritat Portuària de Barcelona, Ministerio de Fomento, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona • Més informació: Autoritat Portuària de Barcelona
 6. 6. TRANSPORT I INFRAESTRUCTURES ■ Ampliació del Port de Tarragona • Prolongació del dic de Llevant del Port de Tarragona. • Cost: 45,17 milions d'euros • Finançament Unió Europea: 50% • Gestió/execució a càrrec de: Ministerio de Fomento i Autoritat Portuària de Tarragona • Més informació: Autoritat Portuària de Tarragona
 7. 7. TRANSPORT I INFRAESTRUCTURES ■ Autovia Lleida-Barcelona • Construcció de l'autovia A-2 entre Barcelona i Lleida • Cost: 159 milions d'euros • Finançament Unió Europea: 85% • Gestió/execució a càrrec de: Ministerio de Fomento
 8. 8. EQUIPAMENTS I REFORMES URBANÍSTIQUES ■ Ampliació de la Fira de Barcelona amb la construcció del nou recinte Gran Via - Fira 2 • Reforma de la Gran Via amb la construcció del nou recinte Fira 2 i reforma urbanística de l'entorn. • Cost: 241,13 milions d'euros • Finançament Unió Europea: 35% • Gestió/execució a càrrec de: Generalitat de Catalunya– Consorci Fira 2000 • Més informació: Consorci Fira 2000
 9. 9. MEDI AMBIENT AIGÜES / RESIDUS ■ Plantes depuradores del Besòs i el Llobregat • Construcció de la planta depuradora d'aigües del Besòs (depuradora del Fòrum) • Ampliació de la capacitat i millora de la planta del Baix Llobregat • Cost: Planta del Besòs - 136 milions d'euros • Planta del Baix Llobregat - 100 milions d'euros • Finançament Unió Europea: 85% • Gestió/execució a càrrec de: Ministerio de Medio Ambiente i Generalitat de Catalunya-Agència Catalana de l'Aigua • Més informació: • Àrea Metropolitana de Barcelona. Entitat del Medi Ambient
 10. 10. MEDI AMBIENT AIGÜES / RESIDUS Eco-parc. ■ Planta de Tractament de Residus de Sant Adrià • Construcció de la planta de selecció i biotractament de residus de Sant Adrià de Besòs • Cost: 45 milions d'euros • Finançament Unió Europea: 80% • Gestió/execució a càrrec de: Generalitat de Catalunya- Departament de Medi Ambient. • Més informació: Area Metropolitana de Barcelona. Entitat del Medi Ambient
 11. 11. RECERCA I DESENVOLUPAMENT ■ Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona • Construcció i equipament d'un dels grans nuclis de recerca en biomedicina del sud d'Europa. El Parc de Recerca Biomèdica Barcelona (PRBB). El parc acull, entre d'altres, el Centre de Biologia Molecular • Cost: 11,82 milions d'euros • Finançament Unió Europea: 50% • Gestió/execució a càrrec de: Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Universitat Pompeu Fabra • Més informació: Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
 12. 12. RECERCA I DESENVOLUPAMENT ■ Institut Català d'Investigació Química a Tarragona • Construcció i equipament de l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), instal·lat a Tarragona • Cost: 27,56 milions d'euros • Finançament Unió Europea: 50% • Gestió/execució a càrrec de: Generalitat de Catalunya • Més informació: Institut Català d'Investigació Química
 13. 13. RECERCA I DESENVOLUPAMENT ■ Parc Científic de Barcelona • Construcció i equipament del Parc Científic de Barcelona • Cost: 21 milions d'euros • Finançament Unió Europea: 50% • Gestió/execució a càrrec de: Universitat de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Ministerio de Educación y Ciencia • Més informació: Parc Científic de Barcelona *Les xifres dels costos fan referència al cost elegible de cada projecte, és a dir, el que correspon a les despeses subvencionables. Es consideren costos elegibles tots aquells que entren dins dels criteris establerts als reglaments dels fons etructurals de la UE.

×