Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Butlletí n.27. Acció de Govern Slide 1 Butlletí n.27. Acció de Govern Slide 2 Butlletí n.27. Acció de Govern Slide 3 Butlletí n.27. Acció de Govern Slide 4 Butlletí n.27. Acció de Govern Slide 5 Butlletí n.27. Acció de Govern Slide 6 Butlletí n.27. Acció de Govern Slide 7 Butlletí n.27. Acció de Govern Slide 8 Butlletí n.27. Acció de Govern Slide 9 Butlletí n.27. Acció de Govern Slide 10 Butlletí n.27. Acció de Govern Slide 11 Butlletí n.27. Acció de Govern Slide 12

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

Butlletí n.27. Acció de Govern Slide 14

0

Share

Download to read offline

Butlletí n.27. Acció de Govern

Download to read offline

De les accions del Govern del president Montilla detallem:
* Màxima presència de Catalunya en l’agenda de la presidència espanyola de la UE
* Catalunya en l’elit mundial de la supercomputació
* Solidaritat activa amb Haití
* Una justícia cada dia més moderna

També describim accions específiques territorials:
* Segarra
* Vallès Occidental
* Vallès Oriental

 • Be the first to like this

Butlletí n.27. Acció de Govern

 1. 1.
 2. 2. L’acció de Govern més destacada <br />Màximapresència de Catalunya en l’agenda de la presidènciaespanyola de la UE<br />El Govern presenta l’agendad’actes de la Presidènciaespanyola de la UE a Catalunya<br />A Catalunya es faranreunionsestratègiques de la presidència<br />espanyola de la UE<br />Reunió informal de Ministres d’Ocupació<br />Conferència Internacional sobre “ Noves capacitats per al futur de l’ocupació”<br />
 3. 3. L’acció de Govern més destacada <br />Màximapresència de Catalunya en l’agenda de la presidènciaespanyola de la UE<br />El Govern presenta l’agendad’actes de la Presidènciaespanyola de la UE a Catalunya<br />Perquè la lluita contra l’atur i contra la crisiés la primera prioritat de la Presidènciaespanyola de la UE i del Govern de la Generalitat<br />Conferència sobre NNTT aplicades a la Salut<br />Conferència sobre infraestructures de recerca<br />Conferència internacional sobre nanomaterials<br />TaskForce EUA/UE en matèriabiotecnologia(grupd’estudi i intercanvi)<br />
 4. 4. L’acció de Govern més destacada <br />Màximapresència de Catalunya en l’agenda de la presidènciaespanyola de la UE<br />El Govern presenta l’agendad’actes de la Presidènciaespanyola de la UE a Catalunya<br />Perquècal continuar el trànsitcap a una economiad’alt valor afegit, una clara garantia de sortirenfortits de la crisi<br />II Cimera Unió per la Mediterrània(Capsd’Estat i de Govern UE i de països del sud de la Mediterrània)<br />Reunió constitutiva de l’ARLEM(assemblea regional i local euromediterrània)<br />Reunió de xarxes de la Fundació Anna Lindh(fundacióinterculturaeuromediterrània)<br />1er fòrum del diàleg social euromediterrani.<br />
 5. 5. L’acció de Govern més destacada <br />Màximapresència de Catalunya en l’agenda de la presidènciaespanyola de la UE<br />El Govern presenta l’agendad’actes de la Presidènciaespanyola de la UE a Catalunya<br />Perquèl’aposta per part de l’Estat de Catalunyacom a centre de la mediterrània i Barcelonacom a capital de la Unió pelMediterraniés clara<br />
 6. 6. L’acció de Govern més destacada <br />Catalunya en l’elit mundial de la supercomputació<br />El President anuncia una inversió de 132 M€ en supercomputació<br />132 M€ és la inversió que destinarà el Govern i l’Estat en un nouedifici del Centre de Supercomputacióde Barcelona, la renovació del supercomputador MareNostrum i la coordinació des de Barcelona de la Xarxa de SupercomputacióEspanyola.<br />Ambaquestainversiós’assegura el futur del BSC fins a l’any 2022.<br />El MareNostrumés el superordinadorméspotent a Espanyai un delsméspotents a Europa, és una gran instal·lació científica de referència a nivell internacional.<br />
 7. 7. L’acció de Govern més destacada <br />Catalunya en l’elit mundial de la supercomputació<br />El President anuncia una inversió de 132 M€ en supercomputació<br />El President Montilla té un compromís personal en el desenvolupament de polítiques de R+D+i, perquè<br />La recerca d’altnivellha de ser una de les puntes de llança del futur de la nostraeconomia i del futur del país.<br />Per això, en el pressupost de l’any 2010, els recursos destinats a R+D s’hanincrementat un 21%, a pesar de la situacióeconòmica<br />+ informació: nota de premsa<br />
 8. 8. L’acció de Govern més destacada <br />Solidaritat activa amb Haití<br />El Govern destina 205.000 euros per ajudar a les víctimes del terratrèmold’Haití<br />205.000 euros que Creu Roja i Farmamunditraduiran en equipamentmèdic i d’higieneper les víctimes del terratrèmold’Haití.<br />L’ajudaja ha sortitdes de l’aeroport de Barcelona<br />El govern destina 300.000 euros mésper aprojectesd’accióhumanitària que es concretaran mésendavant<br />El govern del President Montilla ésactiu en la cooperació al desenvolupament. Per això en els 3 últimsanyss’hanmés que doblatels recursos destinats a Cooperació al Desenvolupament (185,77 M€ en el període 2007-2009 per 67,07 M€ en el període 2001-2003)<br />
 9. 9. L’acció de Govern més destacada <br />Una justícia cada dia més moderna<br />El Govern ha informatitzat 877 jutjats de pau en 3 anys<br />El 99,7% delscatalanspoden obtenir de forma mésàgilcertificats, tenen un accésimmediata les dades del Registre Civilgràcies a que el Govern ha implantat la gestióinformatitzadadels Registres Civils<br />L’Administració de justícia catalanaésl’única de totl’Estat que permet que totselsseusòrgansestiguinconnectats<br />Ambaquestaactuació, només manca informatitzar 20 jutjats de pau a tota Catalunya<br />El Govern del President Montilla treballa per les persones: una justícia moderna és una garantiad’unservei de mésqualitatpelsciutadans<br />
 10. 10. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />A la Segarra...<br /><ul><li>El Governlliura 16 habitatges de protecció oficial a Cervera</li></ul>El Govern adjudica les obres per millorarl’embarcadord’Amposta<br />Es lliurenels16 primershabitatgesd’unapromocióde 24 a Cervera<br />1,72 M€ per unshabitatgesprotegits de lloguer, delsquals 11 són per a menors de 35 anys.<br />
 11. 11. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Vallès Occidental...<br /><ul><li>Un nou CAP a Cerdanyola del Vallès</li></ul>El Govern inaugura un nou CAP a Cerdanyola del Vallès<br />1,6 M€ per un nou CAP que beneficiaràalsciutadans del Nord de Cerdanyola i de Ripollet<br />El Govern fa un esforç per aproparl’atenciósanitàriaalsciutadans. Així, el 97% delscatalansjatenenun CAP a menys de 10 minuts de casaseva.<br />
 12. 12. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Vallès Oriental...<br /><ul><li>Milloressanitàries al Vallès Oriental</li></ul>El Govern presenta el projecte del nou Hospital de Mollet del Vallès i inaugura el CAP reformat a l’Ametlla del Vallès<br />Es presenta el projecte del nou Hospital Sociosanitari de Mollet del Vallès, que tindrà una inversióassociada de 10 M€<br />Un nou hospital amb110 llits, 35 places d’Hospital de Dia, una àrea de rehabilitació funcional i consulta externa d’ambulatori<br />A més, s’haposat en servei el CAP ampliat de l’Ametlla del Vallès, amb una inversió de 1,7 M€<br />Ambl’ampliació del CAP de l’Ametlla del Vallès es dona resposta a l’altcreixement de poblaciód’aquestterritori en elsdarrers 10 anys<br />

De les accions del Govern del president Montilla detallem: * Màxima presència de Catalunya en l’agenda de la presidència espanyola de la UE * Catalunya en l’elit mundial de la supercomputació * Solidaritat activa amb Haití * Una justícia cada dia més moderna També describim accions específiques territorials: * Segarra * Vallès Occidental * Vallès Oriental

Views

Total views

572

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×