Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Butlletí n.19 Acció de Govern

De les accions del Govern del president Montilla detallem:
* Lluitem contra la violència de gènere
* Una MAT més respectuosa
* Més seguretat per accedir a un habitatge protegit
* Un altre impuls a l'ús de les TICS
* Una medicina més moderna per millorar la salut
* 3.750 noves places d’escola Bressol públiques
També describim accions específiques territorials:
* comarques de muntanya
* Pallars Subirà
* Ripollès
* Vallès Occidental

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Butlletí n.19 Acció de Govern

 1. 1.
 2. 2. L’acció de Govern més destacada <br />Lluitem contra la violència de gènere<br />El Govern presenta iniciatives contra la violència de gènera<br />Hemduplicat el nombre d’empresesque signen un conveniamb el Govern per integrar a les seves plantilles dones en situació de violència de gènere.<br />450 dones jas’estanbeneficiantdelsitinerarisespecífics de formació i inserció laboral.<br />El Govern del President Montilla estàdonantsuport a més de 17.000 empreses per ajudar-les a elaborar protocols de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe a la feina<br />
 3. 3. L’acció de Govern més destacada <br />Lluitem contra la violència de gènere<br />El Govern presenta iniciatives contra la violència de gènera<br />Crearem les TaulesTerritorials per millorar el servei a les dones que pateixenviolència de gènere en l’àmbit laboral. Jas’hanconstituït les taules de les Terres de l’Ebrei del Camp de Tarragona<br />El Governengega la campanya de sensibilització i prevencióadreçada a noies i noisamb el lema “Talla ambelsmalsrotllos. Per evitar la violènciamasclista. Tu quèhitens a dir?”<br />
 4. 4. L’acció de Govern més destacada <br />Lluitem contra la violència de gènere<br />El Govern presenta iniciatives contra la violència de gènera<br />El Govern del President Montilla lluitadecididament contra la violènciamasclista:<br />En 4 anys, s’hanmés que doblatels recursos destinats a la lluita contra la violènciamasclista, arribantals 37,75 M€<br />Enguanyjatenim16 jutjats de violènciamasclistaa Catalunya<br />Disposem de més de 150 efectiuspolicialsdedicats a atendre les víctimes de violència de gènere<br />
 5. 5. L’acció de Govern més destacada <br />Femuna MAT mésrespectuosa<br />La Generalitat i elsmunicipisacordencanvis en el traçat de la líniaBescanó-Santa Llogaia i la supressió de 39 km de línieselèctriques<br />La Generalitat imposa la modificació de 23,7 quilòmetres del traçat inicial perreduirl’impacte visual del projecte, més del 50% del traçat de la línia.<br />Les subestacions de SantJulià de Ramisi Santa Llogaias’ubicaranondecideixinelsmunicipis<br />El Governsol·licita al Ministeri que aquestmodifiqui el pas de la líniapelsmunicipis de SantGregori, Canetd’Adri, Palol de Revardit, SantJulià de Ramis, Cervià de Ter, Viladasens, Bàscara, Garrigàs, Borrassà, Santa Llogaiad’Àlguema i Saus, Camallera i Llampaies.<br />
 6. 6. L’acció de Govern més destacada <br />Femuna MAT mésrespectuosa<br />La Generalitat i elsmunicipisacordencanvis en el traçat de la líniaBescanó-Santa Llogaia i la supressió de 39 km de línieselèctriques<br />El Govern insta a compactar amb la nova línia de 400 kVelstramsjaexistents de la línia de 220 kVVic-Julià i de la línia de 132 kVJulià-Figueres, i a desmantellar-los un cops’hagiposat en marxa la nova infraestructura.<br />La proposta de modificació de la MAT i la compactació de líniespermetràferdesaparèixer 39,3 quilòmetresde traces jaexistents i que tenen un major impacte en el territori.<br />Mésinformació: Nota de premsa<br />
 7. 7. L’acció de Govern més destacada <br />Mésseguretat per accedir a un habitatgeprotegit<br />La Generalitat posa en marxa el Registre per accedir a un habitatgeambprotecció oficial<br />El Govern ha creat un registre per accedir a l’Habitatge de Protecció oficial facilitarà i agilitaràl’adjudicaciód’habitatgesambprotecció oficial<br />Aquest registre afavorirà la transparència, la concurrència pública i el control administratiu en l’adjudicaciódelshabitatgesambprotecció oficial a Catalunya<br />Mésinformació: Dossier de premsa<br />
 8. 8. L’acció de Govern més destacada <br />Un altreimpuls a l’ús de les TIC<br />El Govern obra les proves de l’acreditació ACTIC a la ciutadania per poder certificar les competènciesdigitals<br />Ambaquestcertificats’impulsa el reconeixement de les competències en l’ús de les TIC<br />És un estímulperquè les TIC s’utilitzin cada copmés<br />En líniaambaquesta mesura, el Govern de Progrésfa temps que treballa per desplegar les TIC<br />TindremTDT, Banda Ampla, i TelefoniaMòbil a totselsnuclis de més de 50 habitants<br />Hemcreat les anelles industrial i logística, per incrementar l’interrelació empresarial<br />Fem arribar la oferta cultural a totarreuambl’anella cultural<br />
 9. 9. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />A les Comarques de Muntanya...<br /><ul><li>Ajuts a lesEstacions d’Esquí</li></ul>El Governatorga 2,2 M€ en ajuts a les estacionsd’esquí<br />Una inversió de 2,2 M€ per millorarcanons de neu, remuntadors i accessos<br />En 3 anys, el Governha invertit7,6 M€ per millorar les estacionsd’esquí catalanes<br />
 10. 10. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al PallarsSobirà...<br /><ul><li>Més recursos per famíliesambinfants</li></ul>El Govern inaugura el nouservei “Minutsmenuts” al PallarsSobirà<br />Elsmunicipisd’Esterrid’Àneu i Sortcontenjaambnousserveis de “Minutsmenuts”<br />Un servei que beneficiarà a totes les famílies de la Comarca del PallarsSobirà<br />“Minutsmenuts” són un respir per les famílies, ja que permet guarda elsfillsdurant unes hores a la setmana. A totCatalunya ja en tenim 21 en funcionament.<br />
 11. 11. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Ripollès...<br /><ul><li>Millora de laMobilitat a Queralbs</li></ul>El Govern licita les obres per a construir un noupas inferior a la GI-V-5217 per a creuar la líniad’FGC del Cremallera a Queralbs<br />3,9 M€ per un noupas de vianants que millorarà la seguretat de pas<br />Una obra que aportaràmajorfluïdesa de la circulació del trànsitrodati delsserveisferroviaris en aquestencreuament.<br />
 12. 12. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Vallès Occidental...<br /><ul><li>Nova escola a Sant Cugat</li></ul>El Govern inaugura una nova escola a SantCugat<br />5,3 M€ per una nova escolaambcapacitat per 450 alumnes<br />Aquestaescola participa en el projecte de llenguaanglesa que avançal’aprenentatged’aquestallengua a l’educació infantil.<br />Mantenim la inversió de construir 2 escoles noves per setmana, perquèvolem que elsnostresfills i fillesestudiïn en les millorscondicions<br />

  Be the first to comment

  Login to see the comments

De les accions del Govern del president Montilla detallem: * Lluitem contra la violència de gènere * Una MAT més respectuosa * Més seguretat per accedir a un habitatge protegit * Un altre impuls a l'ús de les TICS * Una medicina més moderna per millorar la salut * 3.750 noves places d’escola Bressol públiques També describim accions específiques territorials: * comarques de muntanya * Pallars Subirà * Ripollès * Vallès Occidental

Views

Total views

459

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×