Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Butlletí n.14 Acció de Govern

478 views

Published on

De les accions del Govern del president Montilla detallem:
* Uns pressupostos per seguir lluitant contra la crisi
* Gràcies a l’impuls del transport públic, 3 quarts de milió més de viatges
* Estem preparant la oferta immobiliària per quan finalitzi la crisi actual
* En tres anys el Govern ha ajudat a estalviar 550 tones de CO2

També describim accions específiques territorials:
* Alt Empordà
* Regió de Barcelona

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Butlletí n.14 Acció de Govern

 1. 1.
 2. 2. L’acció de Govern més destacada <br />Unspressupostos per seguir lluitant contra la crisi<br />El Govern ha aprovat els pressupostos per l’any 2010<br />Sónelsprimerspressupostos queinclouen el noumodel de finançament: 2.613 M€addicionalsdinsdelsingressos de la Generalitat.<br />Ambl’antic model de finançament, els ingressos, amb la crisiactualhauriencaigut un 22% respecte el 2009. Amb el nou model, la caigudaés de només un 9%<br />
 3. 3. L’acció de Govern més destacada <br />Unspressupostos per seguir lluitant contra la crisi<br />Uns pressupostos pensats per què ningú quedi enrere degut a la crisi, per això:<br />La despesa social representa més de la meitatdel Pressupost<br />Més de 280 M€ en Educació, per seguir transformant el modeleducatiucap a un de majorqualitat<br />Més de 500 M€ en Salut, ambl’objectiu de garantir una assistènciapropera, de qualitat i ràpida<br />Més de 500 M€ en polítiques de proteccióalsmés vulnerables: així la Renda Mínima d’Insercióaugmenta un 45,2% el seupressupost<br />
 4. 4. L’acció de Govern més destacada <br />Unspressupostos per seguir lluitant contra la crisi<br />Uns pressupostos pensats per sortir reforçats de la crisi, amb:<br />Més de 6.000 M€ en inversió. Seguimmantenint un altnivelld’inversió, amb 682 € per habitant, quasi el doble que el 2003 (365 €/hab)<br />Un incrementdels recursos en R+D del 21%<br />Amb121 M€ addicionalsper polítiquesd’ocupació<br />Injectantprop de 410M€ per facilitar finançament a les empreses<br />Mésinformació: PresentaciódelsPressupostos per l’any 2010<br />
 5. 5. L’acció de Govern més destacada <br />Gràcies a l’impuls del transportpúblic, 3 quarts de miliómés de viatges<br />El Govern fa balanç de la política de Transportpúblic del 2008<br />En un any, hemrealitzat135 millores en transportpúblic: l’equivalent a crear una nova línia de transportpúblic cada 3 dies o una millora una d’existent<br />Una estaciód’autobusosmillorada cada duessetmanes<br />Jatenim el 95%delsFGC, el 75%delsautobusos i el 70% del metro adaptatsa persones ambmobilitatreduïda.<br />
 6. 6. L’acció de Govern més destacada <br />Gràcies a l’impuls del transportpúblic, 3 quarts de miliómés de viatges<br />El Govern fa balanç de la política de Transportpúblic del 2008<br />Hemimplantat la integraciótarifària a Lleida, Girona, Tarragona i Bages, ambestalvis en el cost del viatge de fins al 72%<br />Elsresultatssónclars: prop750.000 nousdesplaçaments en transportpúblic.<br />Mésinformació: Nota de Premsa relativa a la política de transportpúblic de l’any 2008<br />
 7. 7. L’acció de Govern més destacada <br />Mésoportunitatslaborals per qui deixa els estudis<br />El Govern presenta els Programes de Qualificació Professional Inicial pelcurs 2009-2010<br />2.715 alumnes que no han acabatl’ESOpoden fermòdulsprofessionals per facilitar-los la incorporació al món laboral i continuar la seva etapa formativa<br />Més de 1.300 hores de mòdulsformatius 27 perfilsprofessionalsdiferents i fa pràctiques en empreses<br />El 83% delsalumnes que van cursar els Programes de Qualificació Professional Inicial l’anypassatvan aprovari obtenir la certificació<br />
 8. 8. L’acció de Govern més destacada <br />Mésoportunitatslaborals per qui deixa els estudis<br />El Govern presenta els Programes de Qualificació Professional Inicial pelcurs 2009-2010<br />7 de cada 10 alumnes va aprovar les provesd’accésals Cicles Formatius de Grau Mitjà, d’entreels que s’hi van presentar<br />El 70% delstitulats de la FP treballenals 6 mesosd’haver-se graduat i el 26% ho fa amb contracte indefinit<br />
 9. 9. L’acció de Govern més destacada <br />Estem preparant la oferta immobiliària per quan finalitzi la crisi actual<br />El Govern publica la relaciód’ajuntaments que ja han aprovatelsestatutsdelsconsorcisurbanístics que desenvoluparan les ÀreesResidencialsEstratègiques<br />El Govern va crear el 2007 la figura de les AREs, per poder construir habitatgeprotegit de forma ràpida per les persones que tinguindificultats per accediralshabitatges de lliuremercat<br />Desprésd’aprovarelsPlansDirectors que defineixen les ÀreesResidencialsEstratègiques, ara hemaprovatelsConsorcis que les desenvoluparan<br />En un futur, quan la crisiimmobiliàriahagipassat, construiremprop de 70.000 pisos, la meitatdelsqualsseran de protecció oficial<br />
 10. 10. L’acció de Govern més destacada <br />En tres anys el Govern ha ajudat a estalviar 550 tones de CO2<br />El Govern fa balançdelsajuts per millorarl’aïllament i l’eficiènciaenergèticadelsedificis<br />Hemsubvencionatambpropmés de 5 M€ per a 4.500 habitatges per quèfacinmillores de rehabilitacióenergètica<br />Gràcies a l’acció del Govern, hemestalviat 550 tones de CO2<br />El Govern té una estratègia global de lluita contra el canviclimàtic, ambactuacions en recerca, foment del transportpúblic, impuls de l’energia renovable i altres mesures de mitigaciódelsefectes del canviclimàtic<br />
 11. 11. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />A l’Alt Empordà...<br /><ul><li>Millorscamins per accedir a entornsnaturals</li></ul>El Govern condiciona 24,5 km de camins al Cap de Creus<br />El Govern ha millorat 24,5 km de camins al Cap de Creus<br />Gràcies a aquesta obra garantim una millorprotecció contra elsincendis<br />Ambaquestsnouscamins, elsentornsnaturalsmés a prop de tots<br />
 12. 12. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />A la Regió de Barcelona...<br /><ul><li>Millores al túnel de Parpers entre Argentona i La Roca del Vallès</li></ul>El Governfinalitza obres de modernització i de millora de la seguretatalstúnels de Parpers (C-60)<br />6,4 M€ per millorar la seguretatd’una infraestructura vital per les comunicacions entre el Vallès Oriental i el Maresme.<br />El Govern aposta per la seguretat en les carreteres, per això en 6 anyshemfetoperacions de manteniment a més de 2.000 km de carreteres<br />
 13. 13. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />A la Regió de Barcelona...<br /><ul><li>Noustrenslínia del Vallès</li></ul>El Conselld’Administraciód’FGCaprova la compra de 24 noustrens per a la línia Barcelona-Vallès<br />Hemacordat la compra de 24 noustrensper el metro regional del Vallès, per un import de 155 M€ <br />Gràcies a aquestsnoustrens, i alspropers que vindran, la línia del Vallès arribarà a oferir 40 trens a l’hora (ara n’ofereix 32)<br />

×