Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Butlletí n.13 Acció de Govern

De les accions del Govern del president Montilla detallem:
* Avancem en la transformació cap a una educació de molta qualitat
* Catalunya, amb un paper actiu i reivindicatiu contra el canvi climàtic
* Més suport a les Terres de l’Ebre
* Més crèdits a l’activitat empresarial
* Impuls a l’obra pública
* Major coordinació de les emergències

També describim accions específiques territorials:
* Baix Ebre
* Baix Llobregat
* Barcelonès
* Tarragonès
* Vall d'Aran

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Butlletí n.13 Acció de Govern

 1. 1.
 2. 2. L’acció de Govern més destacada <br />Avancem en la transformaciócap a una educació de moltaqualitat<br />El Govern ha aprovat el calendari de desplegament de la LEC<br />En un anys’aplicaranmesures per garantir l’autonomiadels centres i de les sevesdireccions, perquèels centres siguindinàmics, proactius i s’adaptin al seu entorn social<br />En un anyes crearàl’Agènciad’Avaluaciói Prospectiva que vetllarà per la qualitat del sistema Educatiu<br />Abansd’un any, els docentsdels centres concertats<br />tindran definida la homologació de sous i condicions<br />de treball respecte als centres públics: una garantia per un ensenyament de qualitata totarreu<br />
 3. 3. L’acció de Govern més destacada <br />Avancem en la transformaciócap a una educació de moltaqualitat<br />El Govern ha aprovat el calendari de desplegament de la LEC<br />En 8 anys el Governhauràdesplegat la LEC, i hi<br />destinaràfins a 1.500 M€<br />El Govern del President Montilla estàtransformant<br />l’educacióper què les generacionsfuturesvisquin en una societatambmésbenestar<br />
 4. 4. L’acció de Govern més destacada <br />Catalunya, ambunpaperactiu i reivindicatiu contra el canviclimàtic<br />Es celebra a Barcelona la Convenció Marc de NacionsUnides sobre CanviClimàtic Barcelona 2009, cimera prèvia a la Conferència de Copenhague<br />El President Montilla reivindica el paperdelsgoverns<br />regionals i localscom a peces fonamentals en la lluita<br />contra el canviclimàtic<br />Sónels governsregionals i els localsels qui posen les<br />mesures concretes per combatrel’escalfamentdel<br />Planeta<br />
 5. 5. L’acció de Govern més destacada <br />Catalunya, ambunpaperactiu i reivindicatiu contra el canviclimàtic<br />Es celebra a Barcelona la Convenció Marc de NacionsUnides sobre CanviClimàtic Barcelona 2009, cimera prèvia a la Conferència de Copenhague<br />El Govern del President Montilla ha establert una estratègia global en la lluita contra el canviclimàtic, per exemple:<br /><ul><li>Des de la planificació, essent la primera CCAAen disposard’unpla de mitigació contra el canviClimàtic
 6. 6. Des de la recerca, amb el nouInstitutCatalàde Ciènciesdel Clima, únic a Espanya i al Mediterrani
 7. 7. Des del foment de les energies sostenibles, ambel Decretd’energia fotovoltaica i eòlica, i l’incrementexponencialdels parc eòlics i delshortsfotovoltaics
 8. 8. Des de l’impuls del transportpúblicsostenible (carrils bus-vao, integraciótarifària, més i millorsserveis...)</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />Méssuport a les Terres de l’Ebre<br />El Govern El Governinclourà totes les comarques ebrenques al Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal (IDC)<br />El Govern del President Montilla no fuig de les seves<br />obligacions i fa frontambdecisió al tancament de<br />LEAR impulsant la dinamitzacióeconòmica de les<br />Terres de l’Ebre<br />A partir de l’anyvinent, el Baix Ebre, el Montsià i la<br />Ribera d’Ebreacompanyaran a la Terra Alta dins del<br />grup del Pla d’Iniciatives de DinamitzacióComarcal<br />La Terra Alta ha rebut, en els2 últimsanys, 920.000 €<br />en ajuts i 2,4 M€ en crèdits tous gràcies a aquestPla<br />
 9. 9. L’acció de Govern més destacada <br />Méscrèdits a l’activitatempresarial<br />El Govern aprova una nova línia de crèditsadreçats a pimes i autònoms. La Generalitat destina 2 M€ per facilitar el finançament del circulant a les empreses del sector del comerç<br />El Govern dona suportalscomerciants de Catalunya<br />perquèpuguin continuar la sevaactivitatfacilitant-los<br />l’adquisiciód’actius i circulant<br />El Govern crea una nova línia de crèdits per a pimes i<br />autònomsque tinguinnecessitats d’imports petits. Els<br />podrantornar a llargtermini<br />Davantla crisi, el Governacompanya les empreses:<br />s’hanmobilitzat recursos per un importequivalent al 15% delsPressupostos del 2009 (9.250 M€)<br />
 10. 10. L’acció de Govern més destacada <br />Impuls a l’obra pública<br />El Govern adjudica projectes i obres en infraestructuresi equipamentsper valor de 19,4 M€<br />15 M€ per obres públiques, i 4,4 M€ per redacció de<br />projectes i estudisper futuresobres. Per exemple:<br /><ul><li>Nova escola de 4 M€ a Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 11. 11. L’ampliaciód’unaescola a Roquetes (Baix Ebre), per 3,2 M€
 12. 12. 2,2 M€ per ampliar de l’Institut Ronda de Lleida
 13. 13. Una nova àreaambulatòria a l’HospitalGermansTrias i Pujol de Badalona, per 2 M€</li></ul>Elsprojectes que s’hancontractat es centraran en:<br /><ul><li>La millora del vial d’accésa la Granja d’Escarp
 14. 14. El reforç de ferm de la L-310 entreTàrregai Guissona
 15. 15. La futura plataforma reservada al transportpúblic entre Castelldefels i Cornellà, per la C-245</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />Majorcoordinació de les emergències<br />El Governaprova una inversió de 30,19M€ per posar en marxa una plataforma tecnològica que unificarà la gestió de les emergències<br />30,19 M€ per millorarles connexions entre els<br />diferentscossosd’emergències<br />Un saltimportant per actuar de forma mésràpida i<br />salvar méspersones<br />El Governestàdonant un impuls a la gestiód’emergències, per aixòconstruïm els nous centres<br />112 a Reus, i properament a Barcelona<br />
 16. 16. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al BaixEbre...<br /><ul><li>Aiguamés neta cap a l’Ebre</li></ul>El Governcomença les obres de la depuradora de Benifallet, a la comarca del BaixEbre<br />1,1 M€ per la futura depuradora deBenifallet, una garantiade retornmés net de les aigües a l’Ebre<br />El Govern aposta pelmediambient: assegurem el sanejamentdel 95% de la població catalana<br />
 17. 17. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Baix Llobregat...<br /><ul><li>Depuraciód’aigua a la llera del Fondo de Lledoner</li></ul>El Governaprova les obres de la Depuradora de Lledoners a Vallirana<br />1,3 M€ per la futura depuradora deLledoners<br />Gràciesa aquesta obra, es donaràservei a més de 3.000 persones<br />
 18. 18. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Barcelonès...<br /><ul><li>El Govern treballa per crear nousllocs de treball</li></ul>El Govern i TMBcol·laboren per cobriramb persones en atur 1.000 llocsde treball als autobusos i el metro<br />1.000 persones aturadestreballaran a TMBgràcies a la formacióque rebran del SOC<br />El Govern dona suport als treballadors, ara, en temps de crisi, encara més: hem destinat 9 M€ per anticipar i reduir l’impactedels tancaments d’empreses i per formar persones afectades per EROs<br />
 19. 19. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Tarragonès...<br /><ul><li>Aigües més sanejades</li></ul>El Governaprova les obres de la Depuradora de Lledoners a la Nou de Gaià<br />Gràciesa la futura depuradora de la Nou de Gaià, es<br />tractarà l’aigua equivalent al consum de prop de 1.500<br />persones<br />Més de 500 municipis de Catalunya tenen depuradores per tractarl’aigua de consumurbà<br />
 20. 20. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />A la Vall d’Aran...<br /><ul><li>Mésequipaments pels aranesos</li></ul>El Govern aprova un conveni amb el ConselhGenerau d’Aran<br />El Govern signarà un conveni amb el Conselh Generau d’Aran per desenvolupar i executar el Pla d’Infraestructures de la Vall d’Aran<br />Gràciesa aquestconveni, els aranesostindrannous<br />equipamentsculturals i turísticsal seu servei<br />

  Be the first to comment

  Login to see the comments

De les accions del Govern del president Montilla detallem: * Avancem en la transformació cap a una educació de molta qualitat * Catalunya, amb un paper actiu i reivindicatiu contra el canvi climàtic * Més suport a les Terres de l’Ebre * Més crèdits a l’activitat empresarial * Impuls a l’obra pública * Major coordinació de les emergències També describim accions específiques territorials: * Baix Ebre * Baix Llobregat * Barcelonès * Tarragonès * Vall d'Aran

Views

Total views

539

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×