Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Butlletí n.12 Acció de Govern

373 views

Published on

De les accions del Govern del president Montilla detallem:

Un nou centre de coordinació de la seguretat ciutadana

5 anys d’Euroregió, 5 anys de beneficis pels catalans

El Govern, impulsor de l’emprenedoria empresarial

L’Estat i la Generalitat col·laboren per millorar els barris catalans

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Butlletí n.12 Acció de Govern

 1. 1.
 2. 2. L’acció de Govern més destacada <br />Un nou centre de coordinació de la seguretatciutadana<br />El president José Montilla inaugura el nou el Complex Central dels Mossos d&apos;Esquadra a Terrassa<br />Un nou centre per coordinar encara mésl’activitat de la policiacatalana<br />Capacitat de fins a 2.000 policiesi 500 vehicles. Més de 80.000 m2 per garantir la seguretatdelscatalans<br />Un nou centre ambtecnologia per ferfrontalsdelictes del segleXXI<br />
 3. 3. L’acció de Govern més destacada <br />Un nou centre de coordinació de la seguretatciutadana<br />El president José Montilla inaugura el nou el Complex Central dels Mossos d&apos;Esquadra a Terrassa<br />Un nou centre que és la culminaciód’unaaposta decidida del Govern per una política de seguretat de màxims:<br /><ul><li> Els recursos en seguretat per habitant s’ha més que doblat en 6 anys, de 55€/càpita a 124€/càpita
 4. 4. Elsmossosjaestandesplegats a totCatalunya
 5. 5. Disposemde 15.000 agents, i creixeremfins als18.000</li></ul>Un nou centre emplaçatestratègicament en el territori<br />Mésinformació: Declaració del President Montilla en relació a la inauguració del nou centre<br />
 6. 6. L’acció de Govern més destacada <br />5 anysd’Euroregió, 5 anys de beneficispelscatalans<br />El Govern celebra els 5 anys de la constitució de l’Euroregió<br />Hemcreat la EuroBioRegió, que fa del nostreterritori un delspolsbiomèdicsmésimportantsd’Europa<br /> Hem aconseguit que el Govern francès es comprometi a prioritzar les obres de l’alta velocitat entre Montpellier i Perpinyà<br /> Treballem perquè el Corredor Ferroviari del Mediterrani sigui preferent en les xarxes de comunicacions europees<br />
 7. 7. L’acció de Govern més destacada <br />5 anysd’Euroregió, 5 anys de beneficispelscatalans<br />El Govern celebra els 5 anys de la constitució de l’Euroregió<br />Estem construint el futur hospital Transfronterer, exemple de la col·laboració entre territoris<br /> I ara encararem el futurfent de l’Euroregió un actor principal en la dinamització de la Unió pelMediterrani<br />
 8. 8. L’acció de Govern més destacada <br />El Govern, impulsor de l’emprenedoria empresarial<br />El President Montilla anuncia les deduccionsfiscalsalsinversors en projectesemprenedors i el Governaprova noves líniesd’ajuts a jovesempreses innovadores<br /> El Govern es compromet a ferdeduccionsfiscals de fins al 20% per quiinverteixi en projectesemprenedors<br /> Hem de sortir reforçats per la crisi, per això el Govern actua per què la innovació industrial continuï, i així garantir una economia forta basada en l’alt valor afegit<br />
 9. 9. L’acció de Govern més destacada <br />L’Estat i la Generalitat col·laboren per millorar els barris catalans<br />El Govern signa un conveniambl’Estat per invertir 43M€ en la rehabilitació de Barris<br />19,8 M€ del Govern i 23,2 M€ de l’Estat per rehabilitar barris de tot Catalunya<br />Inversionsper substituir edificisafectats per patologiesestructurals per edificisnous<br />Barrisafectats per les obres de l’AltaVelocitatveuranmilloratselsseusentorns<br />Eliminembarreresarquitectòniquesper millorar el dia a diadelsciutadans<br />
 10. 10. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Baix Camp...<br /><ul><li>Primer pas per millorar les comunicacions entre Reus i Cambrils</li></ul>El Governsotmet a informació pública el condicionament de la TV-3141 entre Cambrils i Reus<br />9,5 M€ per eixamplar la carretera al llarg de 7 km i reordenar-hielsaccessosamb 5 rotondes. <br />Elsciutadans del Baix Camp veuranmillorada la sevaseguretat a la carretera<br />
 11. 11. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Segrià...<br /><ul><li>Mésseguretatviària a Alfarràs</li></ul>El Governsotmet a informació pública la variantd’Alfarràs de la C-26<br />31 M€ per construir una nova variant que permetrà evitar el trànsit a l’interior del nucli urbà<br /> El Govern treballa per que elscatalanstinguincarreteresmés segures, i aquestn’és un exemple<br />
 12. 12. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Solsonès...<br /><ul><li>Aigüesmésnetes a Solsona i Olius</li></ul>El Govern inaugura una Depuradora a Solsona<br />Amb una inversió de 6,2 M€, les aigües utilitzades a Solsona tornaran més netes al riu Negre<br />L’aposta del Govern pel Medi Ambient és clara. Ja tenim 369 depuradores en funcionament que donen servei a més de 500 municipis, és a dir, assegurem el sanejament del 95% de la població catalana<br />
 13. 13. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />A la Terra Alta...<br /><ul><li>Serveis de telecomunicacionsmés a prop de Prat del Compte</li></ul>El Govern activa una estació base que donarà Internet de banda ampla a Prat de Compte<br />Els habitants de Prat del Compte tindran accés a Internet per banda ampla, i millor cobertura de les telecomunicacions<br />Noves oportunitats laborals, lúdiques i de serveis pels ciutadans del municipi<br />Amb aquesta ja són 15 les estacions de telecomunicacions que ofereixen banda ampla a les comarques de les Terres de l’Ebre<br />
 14. 14. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />A les Terres de l’Ebre...<br /><ul><li>Mésserveis per les famíliesamb infants</li></ul>El Govern obre dos nousserveis “Minutsmenuts” a l’Aldea i Alcanar<br />“Minuts menuts” és un servei del Govern que ofereix temps de respir a les famílies amb infants de 0 a 3 anys i facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.<br />Perquè el Govern treballa per millorar el benestar de les famílies<br />
 15. 15. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Vallès Oriental...<br /><ul><li>Mésequipamentseducatius a Granollers</li></ul>El Govern inaugura una escolabressol i les noves instal·lacions del Centre de Recursos Educatius per a DeficientsAuditius de Granollers<br />1,6 M€ per una nova escola bressolper a 94 nens i nenes<br />Posem enserveiunnou Centre de Recursos Educatius per a DeficientsAuditius per a 280 alumnes<br />

×