Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Butlletí n.11 Acció de Govern

370 views

Published on

De les accions del Govern del president Montilla detallem:
- El Govern dona suport a la internacionalització de les empreses catalanes
- Seguim considerant Catalunya segura (el Govern presenta l’informe de percepció de la seguretat ciutadana)
- El Govern inicia la millora de les urbanitzacions amb dèficits

També describim accions específiques territorials:

- Nou centre de recerca alimentària a Lleida
- Més educació al Maresme (ampliació d’una escola bressol a Calella i una escola a Vilassar de Dalt)
- El govern ajuda a la promoció de les Terres de l’Ebre (atorga 110.000 euros en ajuts)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Butlletí n.11 Acció de Govern

 1. 1.
 2. 2. L’acció de Govern més destacada <br />El Govern dona suport a la internacionalitzacióde les empreses catalanes<br />El president José Montilla ha viatjat a Algèria amb un grup d’empresaris catalans<br />El Governlidera i acompanya a les empreses en la cerca de nousMercats<br />75 empreses i 120 directius i directiveshanacompanyatal President Montilla en la missióempresarial a Algèria<br />Ésel primer cop que el President de SEATacompanyaal President de la Generalitat en una missió empresarial<br />La internacionalització és una prioritat pel Govern català:<br /><ul><li>prop de 40 M€ de recursos el 2008
 3. 3. 20 M€ suport a l’inici de l’exportació en 3 anys
 4. 4. ajutsque han generatcrèditsper la internacionalització per valor de prop de 800 M€</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />Seguim considerant Catalunya segura<br />El Govern presenta l’informe de percepció de la seguretatciutadana<br />La percepció de seguretatciutadana es mantéestable en un 6,1 (sobre 10) en elsdarrers6 anys<br />Els mossos d’esquadra són la policia millor valorada <br />La majoria dels catalans opina que la seguretat viària ha milloratprop d’un 20% més que fa 6 anys.<br />Tenimles xifres de mortalitatviàriamésbaixesdelsúltims 30 anys: Més d’un mort menys per dia a les carreteres catalanes respecte l’any 2000<br />
 5. 5. L’acció de Govern més destacada <br />El Govern inicia la millora de les urbanitzacionsamb dèficits<br />La Generalitat rep 128 sol.licituds d’ajuntaments per millorar 213 urbanitzacions amb dèficits<br />El Govern soluciona un problema històric: la millora de les urbanitzacionsambdèficits. Mentrealtresgovernsno feien res, el Govern del President Montilla actuafront alsproblemes de les persones<br />10 M€ és la inversió prevista per la primera convocatòria de millora d’urbanitzacions amb dèficits<br />
 6. 6. L’acció de Govern més destacada <br />A Lleida...<br />Nou centre de recercaalimentària<br />S’inaugura el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari com a aposta estratègica de Ponent per liderar el sector<br />55,3 M€ per construir un potent viver d’empreses i<br />equipaments de recerca. En breu s’hi ubicaran:<br /><ul><li>Fruitcentre(per a investigacionssobre la cadena de la fruita, impulsat per l’IRTA)
 7. 7. Innova (per a firmes innovadores)
 8. 8. Maqcentre(innovació de maquinària agrícola)
 9. 9. Magical(un complex dedicat al món audiovisual per a grans produccions)
 10. 10. un centre de càlcul i telecomunicacionsentre d’altres</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />Al Maresme...<br />Més educació al Maresme<br />El Govern inaugura l’ampliació d’una escola bressol a Calella i una escola a Vilassar de Dalt<br />4,4 M€ per una nova escola per més de 430 alumnes a Vilassar de Dalt<br />Ampliemuna escolabressol a Calella per que en gaudeixin100 infants<br />El Govern aposta per l’educació, construint al ritme de duesescoles per setmana i oferint 48.000 places de llars d’infants, el doble que l’any 2003<br />
 11. 11. L’acció de Govern més destacada <br />A les Terres de l’Ebre...<br />El Governajuda a la promoció de les Terres de l’Ebre<br />El Govern, mitjançantl’IDECE, atorga 110.000 euros en ajuts per a la promocióde les Terres de l’Ebre<br />90.000 euros per a fomentar actuacions de promoció de les comarques ebrenques<br />20.000 euros per a promoureactivitatsculturals, lúdiqueso esportives de la zona<br />El Govern dóna suport a les terres de l’Ebre, amb actuacions per valor de 2.913 € per càpita, per sobre de la mitjanacatalana (2.400 € per càpita)<br />

×