Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Butlletí n.17 Acció de Govern

448 views

Published on

De les accions del Govern del president Montilla detallem:
*Menys tràmits per les empreses (el Parlament aprova la Llei de Prevenció i Control Ambiental de les Activitat)
*FP = menys atur (el Govern presenta l’estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals 2009)

Territorial:

*Nou Espai de Benvinguda Educativa a Cornellà (el Govern inaugura l’Espai de Benvinguda Educativa de Cornellà de Llobregat)
*Millores en les comunicacions entre Manresa i El Pont de Vilomara. BERGUEDÀ (el Govern presenta el projecte de millora de la BV-1225 entre Manresa i el Pont de Vilomara i Rocafort).
*Aigua més neta a Montmajor. BERGUEDÀ (el Govern inicia les obres de la Depuradora de Montmajor)
*Depuració d’aigua a Vidreres. LA SELVA (el Govern inicia les obres de la Depuradora de Vidreres)

Published in: News & Politics, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Butlletí n.17 Acció de Govern

 1. 1.
 2. 2. L’acció de Govern més destacada <br />Menystràmits per les empreses<br />El Parlamentaprova la Llei de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats<br />Menystràmitsper inciar una activitat. Opció de fer les peticionstelemàticament.<br />Menys costos i tempsper obrir un nounegoci. Un màxim de 10 mesos per resoldre cada petició, i 178M€ d’estalviper les empreses.<br />Majoreficàciaa l’hora de controlar que les empreses no afectin al mediambient<br />
 3. 3. L’acció de Govern més destacada <br />Menystràmits per les empreses<br />El Parlamentaprova la Llei de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats<br />Les activitats que puguin perjudicar el medi no s’estalviaran el control, la resta, veurancomaquestes racionalitza<br />Som un Governd’Esquerresque treballa per generar riquesa, per aixòsimplifiquemtràmits per crear noves empreses<br />Som un Governd’Esquerresque lluita contra el canviclimàtic, per aixòexigim la protecció del medi per part de les empreses que el poden malmetre<br />
 4. 4. L’acció de Govern més destacada <br />FP = menysatur<br />El Govern presenta l’estudiInserció laboral delsensenyamentsprofessionals 2009<br />La taxad’aturdelsgraduats en FPés26 punts inferior a la mitjana catalana<br />El 57% delsestudiantsd’FPtrobenfeinaal capde 6 mesos de finalitzarelsestudis<br />El 32% delsestudiantsque han cursatensenyaments de nivellmitjàaconsegueixen un contracte indefinit, 18 punts per sobre de la mitjana catalana.<br />El 41% delsgraduatssuperiorstambé té un contracte indefinit, 27 punts per sobre de la mitjana.<br />
 5. 5. L’acció de Govern més destacada <br />FP = menysatur<br />El Govern presenta l’estudiInserció laboral delsensenyamentsprofessionals 2009<br />El Govern del President Montilla aposta per una FP d’excel·lència, perquèvolemunsprofessionals de primera per una economiad’alt valor afegit, per això:<br />Potencieml’FPamb 43 nous cicles<br />Mésjoves aposten per l’FP: 106.486 alumnes per 87.154 de batxillerat<br />Mésinformació: Estudi sobre la Inserció Laboral de l’FP 2009<br />
 6. 6. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Baix Llobregat…<br /><ul><li>NouEspai de Benvinguda Educativa a Cornellà</li></ul>El Govern inaugura l’Espai de Benvinguda Educativa de Cornellà de Llobregat<br />L’espai de benvinguda educativa de Cornellàpermet a les famíliesnouvingudesprendre el primer contacte ambel municipi<br />Un espaiperquèelsfutursalumness’incorporin al sistema educatiuambplenesgaranties.<br />Des que es van posar en marxa395 infants i joves han utilitzatelsEspais de Benvinguda Educativa de Reus, Vic i Cornellà<br />
 7. 7. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Berguedà…<br /><ul><li>Millores en les comunicacions entre Manresa i El Pont de Vilomara</li></ul>El Govern presenta el projecte de millora de la BV-1225 entre Manresa i el Pont de Vilomara i Rocafort<br />3,3 M€ per millorarels1,3 km que separen Manresa de El Pont de Vilomara<br />Una majorseguretatviàriai un menor temps de recorregut, elsbeneficispelsveïnsd’ambdósmunicipis<br />
 8. 8. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Berguedà…<br /><ul><li>Millores en les comunicacions entre Manresa i El Pont de Vilomara</li></ul>El Govern inicia les obres de la Depuradora de Montmajor<br />400.000€ per una nova depuradora<br />Una actuacióperquèl’aiguautilitzadadel municipide Montmajortorni a la riera de Navelamb la majorqualitat<br />
 9. 9. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />A la Selva…<br /><ul><li>Depuraciód’aigua a Vidreres</li></ul>El Govern inicia les obres de la Depuradora de Vidreres<br />1,5 M€ per garantir un retornadequatdel’aiguaa la Tordera<br />Una política de sanejamentque jabeneficia al 95% delscatalans, i garanteixunsriuscada copmésnets<br />

×