Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Acció de Govern #3

855 views

Published on

De les accions del Govern del president Montilla detallem:
* L’impuls a l'economia de Medi Ambient amb el decret d'energies renovables
* El nou impuls a la recerca catalana amb la creació del Consell Català de la recerca

També describim accions específiques a:

* Al Baix Llobregat
* Bages
* Al Segrià

Mes informació a http://bit.ly/cC3Ki

Published in: News & Politics, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Acció de Govern #3

  1. 1.
  2. 2. L’acció de Govern més destacada <br />Impuls a l’economia del Medi Ambient<br />El Govern aprova el Decret d’energies renovables<br /> Un nou decret que agilitarà els tràmits per les empreses que instal·lin parc eòlics i horts fotovoltaics: els terminis passaran de 5 anys a 18 mesos.<br /> Un nou decret que ens encamina cap el compliment de Kyoto i marca el pas de la propera cimera de Copenhaguen contra el canvi climàtic.<br /> Un nou decret que obre les portes a noves oportunitats al territori.<br /> Un nou decret que garanteix el respecte al medi natural i al patrimoni paisatgístic de les energies renovables<br />
  3. 3. L’acció de Govern més destacada <br />Un nou impuls a la recerca catalana<br />Es constitueix el Consell Català de la recerca<br />14 experts de nivell mundial faran seguiment de les polítiques de recerca del Govern.<br />El Govern s’envolta dels professionals més destacats per seguir impulsant una política de recerca capdavantera a tot l’Estat.<br />Amb l’esforç en recerca, plasmat en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, Catalunya segueix avançant cap a una economia d’alt valor afegit, garantia d’un futur més benestant per la nostra societat.<br />
  4. 4. L’acció de Govern més destacada <br />Al Baix Llobregat...<br />Nova planta de Reciclatge<br />El Govern inaugura la primera planta de reciclatge i valorització de residus del Baix Llobregat.<br /> 2,5 M€ d’inversió per una infraestructura que generarà llocs de treball en benefici de la reducció de residus.<br /> Una aposta decidida per la lluita contra el canvi climàtic: lesrestes de la planta es podran utilitzar per asfaltar carreteres.<br />Millora de la mobilitat als edificis del Prat de Llobregat<br />Entren en servei nous ascensors al barri de Sant Cosme de El Prat de Llobregat.<br /> 16 famílies han vist com millora la seva qualitat de vida, amb ascensors en el seus edificis<br />
  5. 5. L’acció de Govern més destacada <br />Al Bages...<br />Nou espai públic a l’espera de nous habitatges a Sallent<br />S’inaugura el nou espai públic de Sallent, vinculat a la promoció urbanística que impulsa l’INCASOL<br /> 6.400 metres quadrats d’espai públic al costat del riu Llobregat.<br /> En un futur proper, 220 habitatges de protecció oficial.<br />
  6. 6. L’acció de Govern més destacada <br />Al Segrià...<br />Es dupliquen les ventes de targetes de transport públic<br />Gràcies a l’ampliació a altres zones de la Integració tarifària<br /> Els ciutadans satisfets amb els nous i millors serveis de transport públic a Lleida.<br /> La Integració Tarifària, la T-12, la coordinació horària deltren i dels autobusos: mesures que han millorat radicalment el transport públic a Lleida<br />

×