Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Visste du att… Det finns ungefär 200.000 ideella föreningar i Sverige och de har tillsammans 32 miljoner medlemsskap Käll...
Visste du att… De ideellas insatser varje år motsvarar lika mycket i arbetstid som arbetstiden för alla anställda i Sveri...
Visste du att… Det ideella engagemanget i Sverige motsvarar 300.000 årsarbeten Källa: ”Den Ideella Sektorn. Organisationer...
Visste du att… Den ideella sektorn i Sverige omsätter ca150 miljarder kronor Källa: Socialstyrelsen och den social ideell...
Visste du att… De ideellt producerade tjänsterna motsvarar ett värde på 150 miljarder kronor per år Källa: Socialstyrelse...
Visste du att… Den ideella sektorn har ca 150.000 anställda Källa: Socialstyrelsen och den social ideella sektorn. Nr: 20...
Visste du att… Den ideella sektorns omsättning uppgår till 6% av landets samlade produktion Källa: Socialstyrelsen och den...
Visste du att… Mer än var femte person du möter på gatan är engagerad i en socialt inriktad ideell verksamhet Källa: Demok...
Visste du att… En halv miljon människor i Sverige får stöd, i någon form, av de socialt inriktade ideella organisationer...
Visste du att… Mer än varannan person du möter på gatan är ideellt engagerad Källa: Demokratiutredningen SOU 1999:84
Visste du att… I snitt ger de frivilliga 14 timmar per månad i ideellt engagemang Källa: Demokratiutredningen SOU 1999:84
Visste du att… Stat, kommun och landsting ger de ideella organisationerna 11,6 miljarder kronor i bidrag per år Källa: Sta...
Visste du att… Vårt land inte fungerar utan den ideella sektorn Källa: Stadskontoret - Bidrag till de ideella organisation...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Om det ideella engagemanget i Sverige

2,149 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

Om det ideella engagemanget i Sverige

 1. 1. Visste du att… Det finns ungefär 200.000 ideella föreningar i Sverige och de har tillsammans 32 miljoner medlemsskap Källa: ”Den Ideella Sektorn. Organisationerna i det civila samhället” av Filip Wikström och Tommy Larsson (2002)
 2. 2. Visste du att… De ideellas insatser varje år motsvarar lika mycket i arbetstid som arbetstiden för alla anställda i Sveriges tio största företag varje år Källa: ”Den Ideella Sektorn. Organisationerna i det civila samhället” av Filip Wikström och Tommy Larsson (2002)
 3. 3. Visste du att… Det ideella engagemanget i Sverige motsvarar 300.000 årsarbeten Källa: ”Den Ideella Sektorn. Organisationerna i det civila samhället” av Filip Wikström och Tommy Larsson (2002)
 4. 4. Visste du att… Den ideella sektorn i Sverige omsätter ca150 miljarder kronor Källa: Socialstyrelsen och den social ideella sektorn. Nr: 2005-131-25
 5. 5. Visste du att… De ideellt producerade tjänsterna motsvarar ett värde på 150 miljarder kronor per år Källa: Socialstyrelsen och den social ideella sektorn. Nr: 2005-131-25
 6. 6. Visste du att… Den ideella sektorn har ca 150.000 anställda Källa: Socialstyrelsen och den social ideella sektorn. Nr: 2005-131-25
 7. 7. Visste du att… Den ideella sektorns omsättning uppgår till 6% av landets samlade produktion Källa: Socialstyrelsen och den social ideella sektorn. Nr: 2005-131-25
 8. 8. Visste du att… Mer än var femte person du möter på gatan är engagerad i en socialt inriktad ideell verksamhet Källa: Demokratiutredningen SOU 1999:84
 9. 9. Visste du att… En halv miljon människor i Sverige får stöd, i någon form, av de socialt inriktade ideella organisationerna Källa: Demokratiutredningen SOU 1999:84
 10. 10. Visste du att… Mer än varannan person du möter på gatan är ideellt engagerad Källa: Demokratiutredningen SOU 1999:84
 11. 11. Visste du att… I snitt ger de frivilliga 14 timmar per månad i ideellt engagemang Källa: Demokratiutredningen SOU 1999:84
 12. 12. Visste du att… Stat, kommun och landsting ger de ideella organisationerna 11,6 miljarder kronor i bidrag per år Källa: Stadskontoret - Bidrag till de ideella organisationerna 2004 (Inkl. folkbildning, idrott och bistånd)
 13. 13. Visste du att… Vårt land inte fungerar utan den ideella sektorn Källa: Stadskontoret - Bidrag till de ideella organisationerna 2004 (Inkl. folkbildning, idrott och bistånd)

×