DE SOCIAL MEDIAAGENDAVOOR 2012WAT ZIEN SOCIAL MEDIAVERANTWOORDELIJKEN VANTOPMERKEN ALS DE GROOTSTEUITDAGINGEN VOOR 2012?
WELKE UITDAGINGEN ZIEN TOP 100MERKEN VOOR SOCIAL MEDIA IN 2012?Welke uitdagingen ervaren de mensen     Daarnaast is va...
ACHT THEMA’SVan acht thema’s is gevraagd in      4 Interne acceptatie / adoptie vanhoeverre men het eens of oneens is...
RESULTATEN
1. STRUCTURELE DIALOOG MET FANS / KLANTEN                    HET VOEREN VAN EEN            ...
“HET AANGAAN VAN EEN STRUCTURELEDIALOOG, ANDERS KAN JE BETER NIET METSOCIAL MEDIA BEGINNEN.”JORRE RIENSTRA - VOLKSWAGEN“DI...
2. VERKRIJGEN VAN VOLDOENDE BUDGET                   BUDGET BLIJFT OOK IN 2012             ...
“RESOURCES IN ZOWEL BUDGET ALS FTEICM ROI. DE DAADWERKELIJKE ROL VANSOCIAL MEDIA IS MOEILIJK(GEÏSOLEERD) INZICHTELIJK TE M...
3. INTERNE GOVERNANCE            INTERNE GOVERNANCE EEN            VEELBESPROKEN ONDERWERP    ...
“INEENS WILLEN VERSCHILLENDEAFDELINGEN MET SOCIAL MEDIA BEGINNEN.BIJ WIE LIGT DE VERANTWOORDELIJKHEID NUEIGENLIJK?”HELLA D...
4. INTERNE ADOPTIE SOCIAL MEDIA INSIGHTS                      OVER INTERNE ADOPTIE /         ...
5. INTEGREREN VAN SOCIAL MEDIA KANALEN                     HET INTEGREREN VAN SOCIAL         ...
“INEENS WILLEN VERSCHILLENDE AFDELINGEN    MET SOCIAL MEDIA BEGINNEN. BIJ WIE LIGT DE    VERANTWOORDELIJKHEID NU EIG...
6. HET METEN VAN DE ROI / EFFECTIVITEIT                     EEN NEUTRALE HOUDING TEN         ...
7. AANTREKKEN / VRIJMAKEN VOLDOENDE FTE                   HET AANTREKKEN OF              ...
“EEN STRUCTURELE DIALOOG KUN JEALLEEN AANGAAN ALS ER IEMAND VANUIT DEORGANISATIE VOOR VERANTWOORDELIJKWORDT GESTELD. ZONDE...
“PRODUCT/PRIJS BIJ MENSEN INZICHTELIJKMAKEN, IN FEITE MEER TRAFFIC GENERERENNAAR DE WINKELS. DOORDAT MENSEN ONSALLEREERST ...
8. UITVOEREN VAN SUCCESVOLLE CAMPAGNES                  TEGENOVER HET UITVOEREN             ...
CONCLUSIESDat het aangaan van een structurele    Helaas blijft Budget ook in 2012 eendialoog als één van de belangrijks...
DEELNEMERSWij bedanken de volgendeorganisaties voor hun deelname:Achmea          Leo Burnett        Sony...
JOIN THE CONVERSATIONGEEF JE MENING OP #SMA2012
OVER DE SOCIAL MEDIA AGENDA 2012Over de SMA2012              media te ontwikkelen met merken zoalsDe Social ...
Social Media Agenda 2012 door Social Embassy
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Social Media Agenda 2012 door Social Embassy

6,159 views

Published on

Published in: Education

Social Media Agenda 2012 door Social Embassy

 1. 1. DE SOCIAL MEDIAAGENDAVOOR 2012WAT ZIEN SOCIAL MEDIAVERANTWOORDELIJKEN VANTOPMERKEN ALS DE GROOTSTEUITDAGINGEN VOOR 2012?
 2. 2. WELKE UITDAGINGEN ZIEN TOP 100MERKEN VOOR SOCIAL MEDIA IN 2012?Welke uitdagingen ervaren de mensen Daarnaast is van de top 2 uitdagingendie verantwoordelijk zijn bij brand leaders gevraagd naar een motivatie.voor social media in 2012? In totaal reageerden 28Aan hen is gevraagd om van acht verantwoordelijkheden op onze oproep.thema’s aan te geven in hoeverre zij dit De antwoorden van deze 28 brandthema als een uitdaging zien voor leaders lees je in dit rapport.volgend jaar.
 3. 3. ACHT THEMA’SVan acht thema’s is gevraagd in 4 Interne acceptatie / adoptie vanhoeverre men het eens of oneens is met inzichten die uit social mediade stelling dat dit een uitdaging is voor (communities) gehaald worden2012 (op een schaal van 1 – 7): 5 Het integreren van verschillende social1 Het onderhouden van een structurele media kanalen (en de corporatedialoog met fans / klanten website)2 Het verkrijgen van (voldoende) budget 6 Het meten van de effectiviteit / ROIvoor het uitvoeren van mijn programma van social media3 Interne governance / het op één lijn 7 Het aantrekken / vrijmaken vankrijgen van verschillende initiatieven en voldoende FTEafdelingen 8 Het uitvoeren van succesvolle social media campagnes
 4. 4. RESULTATEN
 5. 5. 1. STRUCTURELE DIALOOG MET FANS / KLANTEN HET VOEREN VAN EEN STRUCTURELE DIALOOG MET FANS / KLANTEN WORDT GEZIEN ALS BELANGRIJKSTE UITDAGING VOOR 2012 Het aangaan van een structurele dialoog met fans wordt door het merendeel van de respondenten als de belangrijkste uitdaging voor 2012 gezien. 57% van de respondenten is het eens tot zeer eens met dit onderwerp.
 6. 6. “HET AANGAAN VAN EEN STRUCTURELEDIALOOG, ANDERS KAN JE BETER NIET METSOCIAL MEDIA BEGINNEN.”JORRE RIENSTRA - VOLKSWAGEN“DIALOOG EN ENGAGEMENT MET KLANTENZIJN VOOR ONS KEY. WIJ ZIJN ERVANOVERTUIGD DAT DIT, OP TERMIJN, EENBELANGRIJKE PIJLER VAN DE TOTALE MCGAAT WORDEN.”MARCEL VAN KESTEREN – C&A
 7. 7. 2. VERKRIJGEN VAN VOLDOENDE BUDGET BUDGET BLIJFT OOK IN 2012 EEN UITDAGING 46% van de respondenten geeft aan het eens tot zeer eens te zijn met de stelling dat het verkrijgen van (voldoende) budget voor het uitvoeren van zijn of haar programma in 2012 een belangrijke uitdaging is.
 8. 8. “RESOURCES IN ZOWEL BUDGET ALS FTEICM ROI. DE DAADWERKELIJKE ROL VANSOCIAL MEDIA IS MOEILIJK(GEÏSOLEERD) INZICHTELIJK TE MAKEN.HELEMAAL VOORAF OF OP KORTETERMIJN. DAARNAAST BLIJKT DAT AANMETRICS VAAK EEN VERKEERDECONCLUSIE WORDT GEGEVEN AL DANNIET OMDAT HET VANUIT EEN TETRADITIONELE INVALSHOEK WORDTBENADERD.”MENNO DAMSTÉ- TOYOTA
 9. 9. 3. INTERNE GOVERNANCE INTERNE GOVERNANCE EEN VEELBESPROKEN ONDERWERP Naast dat 46% van de respondenten het eens tot zeer eens is met deze stelling, ziet ook een klein percentage respondenten dit thema niet als uitdaging voor 2012.
 10. 10. “INEENS WILLEN VERSCHILLENDEAFDELINGEN MET SOCIAL MEDIA BEGINNEN.BIJ WIE LIGT DE VERANTWOORDELIJKHEID NUEIGENLIJK?”HELLA DE WEGER – CENTRAAL BEHEERACHMEA“VANUIT DE STERKTE EN KENNIS EN KUNDEVAN DE AFDELINGEN INTERN, DEDOORVERTALING MAKEN NAAR HETSLAGVAARDIG AANGAAN VAN EEN DIALOOG.INTERNE AFSTEMMING OVER WIE, WATROEPT OVER WELK ONDERWERP EN OPWELK MOMENT IS DAN HEEL BELANGRIJK.”MARTIJN JONKER - ZIGGO
 11. 11. 4. INTERNE ADOPTIE SOCIAL MEDIA INSIGHTS OVER INTERNE ADOPTIE / ACCEPTATIE VAN SOCIAL MEDIA / COMMUNITY INSIGHTS LIJKT HET MAKKELIJKSTE TE WORDEN GEDACHT. Deze stelling kent het grootste percentage dat het oneens is met het onderwerp. 15% is het oneens tot zeer oneens dat interne adoptie / acceptatie van social media insights binnen de organisatie een uitdaging is. Daarentegen is 42% het eens tot zeer eens met deze stelling.
 12. 12. 5. INTEGREREN VAN SOCIAL MEDIA KANALEN HET INTEGREREN VAN SOCIAL MEDIA KANALEN (EN DE CORPORATE WEBSITE) ZIET 39% VAN DE RESPONDENTEN ALS EEN UITDAGING. 39% van de respondenten is het eens tot zeer eens met de stelling dat het integreren van verschillende social media kanalen (en de corporate website) een uitdaging is voor 2012. Geen van de respondenten is het oneens tot zeer oneens met deze stelling. 61% staat neutraal tegenover deze uitdaging.
 13. 13. “INEENS WILLEN VERSCHILLENDE AFDELINGEN MET SOCIAL MEDIA BEGINNEN. BIJ WIE LIGT DE VERANTWOORDELIJKHEID NU EIGENLIJK?” HELLA DE WEGER – CENTRAAL BEHEER ACHMEAFTES VRIJMAKEN VOOR DIT ONDERWERP ISLASTIG IN EEN TIJD DAT WE EERDER MEER KUNDE “VANUIT DE STERKTE EN KENNIS ENMET MINDER DE AFDELINGEN INTERN, DE VAN DOEN, BOVENDIEN OP EEN DOORVERTALING MAKEN NAAR HETONDERWERP WAT ZEER IN DE VAN EEN DIALOOG. SLAGVAARDIG AANGAANSCHIJNWERPERS AFSTEMMING OVERWEINIG ROEPT INTERNE STAAT, MAAR NOG WIE, WATAANTOONBAAR AAN DE DIRECTE BOTTOM OVER WELK ONDERWERP EN OP WELKLINE BIJDRAAGT. VOLDOENDEBELANGRIJK.” MOMENT IS DAN HEEL BUDGET MARTIJN JONKER - ZIGGOBLIJFT EEN ISSUE IS TIJDEN VANECONOMISCHE KRIMP. ZEKER OMDAT HETVOOR EEN BELANGRIJK DEEL GAAT OVEREEN INVESTERING WAARVAN DE RETURN PASLATER KOMT.SEBASTIAAN VAN RIJNSOEVER - KPN
 14. 14. 6. HET METEN VAN DE ROI / EFFECTIVITEIT EEN NEUTRALE HOUDING TEN OP ZICHTE VAN HET METEN VAN DE ROI VAN SOCIAL MEDIA Toch wel opvallend is dat de houding ten opzichte van het meten van de effectiviteit / ROI van social media redelijk neutraal lijkt te zijn. 36% van de respondenten is het eens tot zeer eens met de stelling dat het meten van de effectiviteit / ROI van social media als een uitdaging wordt gezien voor 2012. 7% het oneens tot zeer oneens met deze stelling. 57% van de respondenten staat neutraal tegenover deze stelling.
 15. 15. 7. AANTREKKEN / VRIJMAKEN VOLDOENDE FTE HET AANTREKKEN OF VRIJMAKEN VAN VOLDOENDE FTE LIJKT NIET ALS GROOTSTE UITDAGING TE WORDEN GEZIEN 36% van de respondenten is het eens tot zeer eens met de stelling dat het aantrekken / vrijmaken van resources als een grote uitdaging wordt gezien voor 2012. Daarnaast is een vrij groot percentage van 14% het oneens tot zeer oneens met deze stelling.
 16. 16. “EEN STRUCTURELE DIALOOG KUN JEALLEEN AANGAAN ALS ER IEMAND VANUIT DEORGANISATIE VOOR VERANTWOORDELIJKWORDT GESTELD. ZONDER FTE GEENDIALOOG MET KLANT.”BERBER HOEKSTRA - SONY
 17. 17. “PRODUCT/PRIJS BIJ MENSEN INZICHTELIJKMAKEN, IN FEITE MEER TRAFFIC GENERERENNAAR DE WINKELS. DOORDAT MENSEN ONSALLEREERST GAAN ZIEN EN METBETREKKING TOT PRIJS/PRODUCTASSORTIMENT OOK ZIEN DAT WE ALLESHEBBEN.”SEBASTIAAN LEEMREIZE – SATURN
 18. 18. 8. UITVOEREN VAN SUCCESVOLLE CAMPAGNES TEGENOVER HET UITVOEREN VAN SUCCESVOLLE SOCIAL MEDIA CAMPAGNES STAAN RESPONDENTEN NEUTRAAL Opvallend is dat geen van de respondenten het oneens tot zeer oneens is met de stelling dat het uitvoeren van succesvolle social media campagnes een uitdaging is voor 2012. Daarentegen is slechts 36% van de respondenten het eens tot zeer eens met deze stelling. 64% van de respondenten staat er neutraal tegenover.
 19. 19. CONCLUSIESDat het aangaan van een structurele Helaas blijft Budget ook in 2012 eendialoog als één van de belangrijkste issue. Vooralsnog hanteren topmerkenuitdagingen wordt gezien stemt ons als een grotere ambitie dan dat het budgetSocial Embassy positief. De kwaliteit van toelaat. Als ieder merk een top positie inde dialoog die je voert met je klant de lijst met most engaged brandsbepaalt immers in belangrijke mate het ambieert wordt het dringen in die top 10.succes. Dit wordt door de industry Bedrijven doen er goed aan gezondeexperts onderkend. ambities te formuleren of een budget in te richten dat evenredig is met hetOrganisatie van het proces is daarmee realiseren van deze genoemde ambitie.een duidelijke succesfactor voor de Gelukkig staat hier tegenover dat de drukinzet van social media in 2012. Interne op FTE minder lijkt te worden.governance staat daarmee bij de industryexperts op de agenda. Daarbij speelt deadoptie van insights uit social media eenbelangrijke rol.
 20. 20. DEELNEMERSWij bedanken de volgendeorganisaties voor hun deelname:Achmea Leo Burnett SonyBCC Mediamarkt StaatsloterijC&A NS Stip ReizenCarglass® Plus Retail ToyotaEssent Post NL UnileverH&M Rabobank UPCING Sara Lee / Douwe Egberts V&DKPN Saturn VolkswagenKras SNS Reaal wehkamp.nl Ziggo
 21. 21. JOIN THE CONVERSATIONGEEF JE MENING OP #SMA2012
 22. 22. OVER DE SOCIAL MEDIA AGENDA 2012Over de SMA2012 media te ontwikkelen met merken zoalsDe Social Media Agenda is een initiatief Volkswagen, KPN en Douwe Egberts.van Social Embassy.Share the knowledge ContactgegevensMaar geef de credentials door via een Martin Kloos - Sr. Strateegbronvermelding. Dank! martin@socialembassy.nl 020-4350294Over ons www.socialembassy.nlSocial Embassy verbindt merken en @socialembassymensen via social media.Wij zijn gespecialiseerd in social media Researchstrategie, -implementatie en communitymanagement. Tim van der Sman Frank SnijdersWij hebben het voorrecht om social

×