Presentationsbilder - Rödgrön regeringsplattform

2,267 views

Published on

Presentationsbilder - Rödgrön regeringsplattform

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

Presentationsbilder - Rödgrön regeringsplattform

 1. 2. EN REGERINGSPLATTFORM FÖR EN NY REGERING 2011-2014
 2. 3. Ansvar för Sverige <ul><li>En rödgrön regering kommer att ta ansvar. För ekonomin, för jobben, för välfärden och för kommande generationer. </li></ul><ul><li>Sverige ska tillbaka till överskott i de offentliga finanserna. Reformer genomförs bara om det statsfinansiella läget så tillåter. De budgetpolitiska målen ska ligga fast. </li></ul><ul><li>Välfärd ska gå före skattesänkningar. </li></ul>
 3. 4. Vår politiska inriktning <ul><li>Nya jobb och växande företag </li></ul><ul><li>Alla ska ha tillgång till en välfärd av hög kvalitet – när man behöver det. </li></ul><ul><li>Sverige ska bli världsledande i klimatomställningen </li></ul><ul><li>Ett jämlikt och jämställt Sverige är ett framgångsrikt Sverige. </li></ul>
 4. 5. Ett framgångsrikt Sverige – där jobben sätts först <ul><li>100 000 fler jobb, praktik och utbildningsplatser </li></ul><ul><li>Minst tolv miljarder mer till välfärden. </li></ul><ul><li>Ökat bostadsbyggande. Fördubblat byggande av hyresrätter. </li></ul><ul><li>Sänkt arbetsgivaravgift för småföretag. </li></ul><ul><li>Sänkt restaurangmoms. </li></ul><ul><li>Innovationsprogram för en konkurrenskraftig industri och kunskapsintensiv tjänstesektor </li></ul><ul><li>Jämställda jobb – rätt till heltid och lönekartläggning </li></ul>
 5. 6. Rivstart för Sveriges unga <ul><li>Ungdomsavdrag </li></ul><ul><li>Ta bort regeringens aktivitetsförbud på Arbetsförmedlingen </li></ul><ul><li>Långsiktig ambition att alla före 25 års ålder ska ha en fullständig gymnasieexamen </li></ul><ul><li>Ungdomslyft och Framtidslyft </li></ul><ul><li>Ungas rätt till trygga anställningar måste stärkas </li></ul><ul><li>Generationsväxlingsprogram </li></ul>
 6. 7. Ett Sverige som konkurrerar med kunskap – 44 000 utbildningsplatser <ul><li>Bygga ut högskolan, yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen redan 2011 </li></ul><ul><li>Satsningar på kvalitet, bättre vägledning och praktik i högskolan </li></ul><ul><li>Högre studiemedel: +400 kronor i bidrag och +200 kronor i lån </li></ul><ul><li>Arbetsförmedlingen ska utvecklas till en Kompetensförmedling </li></ul><ul><li>Kvalitetshöjning av SFI – enklare få jobb för nyanlända </li></ul>
 7. 8. Tryggare jobb <ul><li>Förbättrad arbetslöshetsförsäkring – avgiften sänks till ca 80 kr, ersättningsnivån och taket höjs. Alla som tjänar upp till cirka 25 000 kronor i månaden 2012 får ut 80 procent av sin lön i a-kassa. </li></ul><ul><li>Mål att minst 80 procent ska få 80 procent av sin lön i arbetslöshetsersättning </li></ul><ul><li>Arbetsrätten stärks. Begränsa återkommande visstidsanställningar. Riv upp Lex Laval. Se över lagstiftningen kring bemanningsföretag. </li></ul><ul><li>Investeringar i bättre arbetsmiljö. Mer pengar till tillsyn, skyddsombud och forskning. </li></ul>
 8. 9. Ett hållbart Sverige <ul><li>100 miljarder kronor ytterligare för utbyggnad av järnvägar, kollektivtrafik och hållbar infrastruktur 2010-2021. </li></ul><ul><li>Renovera slitna bostäder. Utvidgat ROT-avdrag under hela mandatperioden och klimatbonus </li></ul><ul><li>Nytt Klimatinvesteringsprogram </li></ul><ul><li>Stöd till omställning av tunga fordon och efterkonvertering av bensinbilar </li></ul><ul><li>Sverige ska inom EU driva på för att höja dagens mål på reduktion med 20 procent till 30 procent </li></ul><ul><li>Fler biogasmackar </li></ul><ul><li>Det ska löna sig att tanka miljövänligt. Nedsättningen av skatten på förnybara bränslen behålls efter 2013. </li></ul><ul><li>Nettomätning för småskaliga elproducenter </li></ul>
 9. 10. Ett nytt Klimatavdrag <ul><li>Klimatavdrag går till hushåll som gör investeringar i sina bostäder som får ned energiförbrukningen radikalt, med mer än cirka 30 procent </li></ul><ul><li>Klimatavdraget är ett avdrag på fastighetsavgiften, så att fastighetsavgiften blir 0 kr i tre års tid. </li></ul><ul><li>Subventionen motsvarar upp till 18 000 kronor. </li></ul><ul><li>Kommunerna kompenseras krona för krona av staten för Klimatavdraget. </li></ul><ul><li>250 mkr 2011, och 500 mkr därefter. </li></ul><ul><li>Totalt omfattas cirka 25 000 småhus. </li></ul>
 10. 11. En starkare klimatpolitik Källa: Sveriges femte nationalrapport om klimatförändringarna, DS 2009:63
 11. 12. Ansvar för kommande generationer <ul><li>Förstärka kemikalieinspektionens tillsynsarbete för att få bort gifter, t.ex. i barnens leksaker </li></ul><ul><li>Skyndsamt se över kemikalielagstiftningen </li></ul><ul><li>Nya mål ska tas fram för ekologisk matproduktion </li></ul><ul><li>Stödet till biologisk mångfald ska öka </li></ul><ul><li>Internationell konvention för att skydda Arktis </li></ul>
 12. 13. Bättre kvalitet i förskola och skola <ul><li>Kvalitetslyft i förskolan </li></ul><ul><ul><li>Nytt mål: Max 5 barn per personal </li></ul></ul><ul><li>Kunskap och kvalitet i skolan – fler lärare och mindre klasser </li></ul><ul><ul><li>Lärartätheten i grundskolan ska öka till 9 lärare per 100 elever </li></ul></ul><ul><ul><li>Det motsvarar drygt 6 000 fler heltidslärartjänster </li></ul></ul><ul><li>Betyg från årskurs 7 </li></ul><ul><li>Nationellt initiativ mot mobbning och kränkande behandling </li></ul><ul><li>Elevhälsa </li></ul><ul><li>Barnomsorg på obekväm arbetstid </li></ul>
 13. 14. Sänkt maxtaxa i förskolan Maxtaxa idag kronor Sänkning kronor Ny maxtaxa kronor Förändring % Första barnet 1 260 -360 900 -29 % Andra barnet 840 -240 600 -29 % Tredje barnet 420 -120 300 -29 %
 14. 15. Färre i fattigdom <ul><li>Minska barnfattigdomen – mål om 50 000 färre barnfamiljer som tvingas leva på socialbidrag 2015 </li></ul><ul><li>Höjt underhållstöd, bostadsbidrag för ensamstående och tak i tillfälliga föräldrapenningen </li></ul><ul><li>Höjt bostadstillägg för förtidspensionärer </li></ul>
 15. 16. Vård i världsklass – en riktig sjukförsäkring <ul><li>Lagstifta om att alla ska få vård efter behov </li></ul><ul><li>Vårdval ersätts av Hälsoval </li></ul><ul><li>Dagens avgiftsfria tandvård från 19 förlängs till och med 24 år </li></ul><ul><li>Förbättrad tandvård för äldre </li></ul><ul><li>Stupstocken avskaffas – ingen ska bli försäkringslös för att en administrativ gräns passeras </li></ul><ul><li>Investera mer i rehabilitering </li></ul>
 16. 17. Rättvisa för äldre <ul><li>Klyftan i beskattning mellan lön och pension avskaffas under mandatperioden </li></ul><ul><li>Minskad skillnad i beskattning mellan löntagare och andra grupper, exempelvis förtidspensionärer </li></ul><ul><li>Maxtak på 100 kronor för timavgiften i hemtjänsten </li></ul><ul><li>Parbogaranti </li></ul><ul><li>Fria timmar i hemtjänsten som de äldre kan använda som de själva vill </li></ul><ul><li>Förbättra bostadstillägget för pensionärer och förtidspensionärer </li></ul>
 17. 18. Tillsammans kan vi göra skillnad <ul><li>Sverige ska vara militärt alliansfritt. Nej till medlemskap i Nato. </li></ul><ul><li>En kulturmiljard </li></ul><ul><li>Nytt handslag med idrottsrörelsen </li></ul><ul><li>En Jämlikhetskommission </li></ul>
 18. 19. Två olika Sverige <ul><li>Nu finns två program – två vägbeskrivningar för Sveriges framtid </li></ul><ul><li>De borgerliga vill fortsätta med stora skattesänkningar – mest till de som har det bäst </li></ul><ul><li>Vi vill i stället investera i jobb, klimat och välfärd </li></ul><ul><li>Vägvalet är: </li></ul><ul><ul><li>Investeringar i skola och sjukvård – eller fortsatta stora skattesänkningar? </li></ul></ul><ul><ul><li>Fler jobb eller ökade klyftor? </li></ul></ul>
 19. 20. Fördelningseffekter av borgerliga skattesänkningar

×