Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Figueres

3,197 views

Published on

Sessió a la jornada del Consell Comarcal de l'Alt Empordà (25/3/2015)

Published in: Education
 • Be the first to comment

Figueres

 1. 1. L’acció socioeducativa en l’entorn 2.0 Està permesa, i vivament aconsellada, la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest document. L'única condició és que figuri primer el nom de l'autor i/o les referències a d’altres autors i després el de tots els qui hi hagin introduït millores. Totes les còpies han de portar aquesta nota de copyleft. No estan permesos els usos comercials. Totes les fotografies han estat extretes d’internet (si en alguns casos existeix qualsevol queixa feu-me-la arribar).     h"p://www.sobrepantalles.net    -­‐  h"p://www.slideshare.net/sobrepantalles/figueres-­‐46287050       Jordi Bernabeu Farrús (Servei de Salut Pública // Ajuntament de Granollers) @jordibernabeu @SobrePantalles Consell Comarcal Alt Empordà. 25 de març de 2015.
 2. 2. The best way to predict the future is to invent it Alan Kay [1963] Internet esdevé socialment interessant en el moment en que deixa de ser-ho tecnològicament @Ganyet [2011] Tant mort és qui és mor de set com qui és mor ofegat     Ramon Barnils (citat al pròleg d’Operación Garzón)
 3. 3. @berlich #El_pais_8_3_12
 4. 4. LV  23/3/15  
 5. 5. Entre la reflexió i la pràctica aplicada 1.  La base sempre serà l’acompanyament socioeducatiu 2.  L’espai 2.0 com un espai de relació (amb les pressions pròpies del SS) 3.  En els que es conformen noves identitats, que acaben fusionant-se amb les ja exsitents De les oportunitats (la cara xula) 4. La intel·ligència col·lectiva 5. La capactiat crítica 6. Les noves formes de participació Dels riscos i problemes (el costat fosc) 7. Persones i problemes, també a la xarxa 8. El negoci del control Sobre què prevenir (ajudar a decidir/acompanyar) 9. Els continguts a treballar 10. Quines idees per a quina intervenció?    
 6. 6. 2.0 #10anys
 7. 7. Facebook (2004) YouTube (2005) Twitter (2006) Whatsapp (2009) Instagram (2010) #10anys
 8. 8. Facebook (2004) YouTube (2005) Twitter (2006) Whatsapp (2009) Instagram (2010) #10anys
 9. 9. 24h#connexió #desconnexió
 10. 10. smartphone #integrat ‘Al 2020 es calcula que un 80% de la població mundial tindrà smartphone’ The Economist (2015)
 11. 11. smartphone #integrat ‘Al 2020 es calcula que un 80% de la població mundial tindrà smartphone’ The Economist (2015) Diari de Girona. 23 d’octubre de 2014.
 12. 12. smartphone #integrat ‘Al 2020 es calcula que un 80% de la població mundial tindrà smartphone’ The Economist (2015) ARA. 1 de març de 2015 #MWC15
 13. 13. Canvis       Castells (2006), Reig (2011), Sibilla (2011), Baumann (2006) h"p://blogs.cccb.org/lab/arDcle_laprenentatge-­‐a-­‐la-­‐xarxa-­‐1-­‐usos-­‐i-­‐dilemes/     Generació Zapping Persona Amistats Treball Oralitat Grup Suport físic Tasca Intimitat Prescriptor Seqüencialitat … Generació Facebook Identitat(s) Contactes Oci Multimèdia/Audiovisual Xarxa Núvol Multitasca Extimitat Facilitador Fragmentarietat … D’on venim… Cap a on anem…  
 14. 14. Entre la reflexió ètica i la pràctica aplicada
 15. 15. #1 La base sempre serà l’acompanyament socioeducatiu Treballar per ser conegut Professionals propers i positius >> referència Intromissió equilibrada/pensada Els però de la relació educativa (#dilemes) L’acompanyament i dinamització (també a la xarxa)
 16. 16. Granollers 2n – 4t ESO (2012/13)     El paper de referència de l'adult davant situacions problemàtiques és escàs.   h"p://prezi.com/wnhwjxtyoone/usos-­‐adolescents-­‐de-­‐les-­‐pantalles-­‐4-­‐abril-­‐2014/    
 17. 17. #2 L’espai 2.0 com un espai més (de #relació) Amb les tensions pròpies del món professional El repte no és només adaptar-se a la revolució tecnològica, pel que fa a l'adquisició, dinamització i coneixement de tecnologies educatives, sinó sobretot pel que fa a les noves categories que conformen el marc de l'educació i aprenentatge –social-.
 18. 18. #2 L’espai 2.0 com un espai més (de #relació) Amb les tensions pròpies del món professional Més enllà de l'horari i itinerari laboral (ciutadà<>treballador) En un context d'interconnexió permanent Amb informació abundant Que es complementa entre l'espai físic i digital Que genera coneixement a partir de l'experimentació, participació, producció i creació col.lectiva.
 19. 19. Canvis per a nosaltres, els professionals  Vida  professional  //  Vida  personal    Exposició  pública  //  Privacitat    Carrer/Escola/Ciutat  //  Escenaris  digitals   Horaris  //  Disponibilitat      
 20. 20. Gràcies  Lluís  Cucurull  
 21. 21. #3 En el que es conformen noves identitats, que acaben fusionant-se amb les ja existents
 22. 22. Servei de Salut Pública - Carrer Portalet 4 2ª planta 93.842.66.68 www.sobredrogues.net www.facebook.com/sobredrogues - www.twitter.com/sobredrogues jbernabeu@ajuntament.granollers.cat http://www.slideshare.net/sobredrogues - www.sobredrogues.net/index.xml Les tecnologies redefineixen la nostra vida, la nostra presentació, la nostra identitat…
 23. 23. www.facebook.com/sobrepantalles - www.twitter.com/sobrepantalles www.slideshare.net/sobredrogues - www.slideshare.net/sobrepantalles www.youtube.com/sobredrogues - www.youtube.com/sobrepantalles http://www.sobredrogues.net/feed - www.sobrepantalles.net/feed jordi@duatlocentelles.cat – www.duatlocentelles.cat www.facebook.com/duatlocentelles - www.twitter.com/duatlocentelles jordibernabeufarrus@gmail.com – www.jordibernabeu.cat www.facebook.com/jordibernabeufarrus - www.twitter.com/jordibernabeu www.flickr.com/jordibernabeu jordi.bernabeu@uvic.cat – www.uvic.cat Identitats Múltiples Interaccionen/Convergents Límits difosos
 24. 24. L’identitat digital, com una nova manera de presentar-se al món El  País.28  de  desembre  de  2011  
 25. 25. L’identitat digital, com una nova manera de presentar-se al món El  País.21  de  juny  de  2012  
 26. 26. L’identitat digital, com una nova manera de presentar-se al món El  País.7  de  febrer  de  2013  
 27. 27. Adolescents, també a la xarxa @JaumeFunes: 'Per a la majoria dels adolescents actuals poques coses tenen sentit sense referència a ells. Són en la mesura que estan "en línia" i són en la mesura que són imatge. No hi ha identitat sense perfil de xarxa virtual. No hi ha sociabilitat sense interacció digital’ #Relació #Construcció_d_identitat #Participació #Coneixement #Aprenentatge #Comunitat    
 28. 28. Relació Participació Acceptació Autoestima Resultats, èxits, inciatives…
 29. 29. La presència a la xarxa identifica i genera “reputació” Font: Erlich. Montt. Dosis diarias.
 30. 30. Manu  Fernández  (AP)  
 31. 31. Xaume  Olleros  (AFP/Ge"y  Images)  
 32. 32. Sherry Turkle (1997) ‘Los personajes virtuales son objetos con los que podemos pensar’ Exemple:  Second  Life   Paula Sibilla (2008) ‘Show del yo’/ ‘Extimidad’ Autobiografia:  autor-­‐narrador-­‐personatge  (autolegimitació)   Castaño (2012) ‘Identidad mosaico’ Adaptada  a  les  caracterísDques  de  les  xarxes  socials    
 33. 33. Back, Stofer, Varize, Gaddis, Shumukle, Egloff i Gossling (2010) ‘La vida off line tiene gran correspondencia con la vida on line’   Rodríguez-Said (2010) ‘No ens presentem tal com som sinó com volem que ens vegin’    
 34. 34. Via @Dreig 2013 •  Difícil crear identitats idealitzades en la web social // ‘No som els ‘amos’ exclusius d’aquesta’ •  Perfils altament falsejats correlacionen amb trets de neuroticisme
 35. 35. Ritmes Facebook (Agost 2013) 700  milions  usuaris  diaris  (70%  per  mòbil)   350  milions  fotos  pujades  per  dia   Quasi  1  de  8  usuaris  del  planeta   Watsapp (Abril 2014) 500  milions  d’usuaris  diaris    Font:  h"p://www.trecebits.com/2013/08/26/13-­‐sorprendendes-­‐estadisDcas-­‐de-­‐facebook-­‐infografia/   h"p://es.engadget.com/2014/04/23/whatsapp-­‐500-­‐millones-­‐usuarios        
 36. 36. Ritmes Instagram (2014) 75  milions  d’usuaris  diaris   68%  dones  32%  homes   90%  <  35  anys   Youtube (2015) 300  hores  pujades  per  minut   Dels  50  vídeos  més  vists:  49  són  cançons  
 37. 37. De les noves oportunitats #la_cara_xula
 38. 38. #4 La intel·ligència col·lectiva Accès a la cultura >> produir, compartir i distribuir informació i coneixement. Major distribució de la informació Tensions en les que ‘guanyem’ els ciutadans: Insúa (2014): ‘Una vindicació de la intel·ligència col·lectiva, suposa una reactivació intensa de les pràctiques comunitàries i condueix a una reformulació dels béns i espais comuns.’ Insúa,  2014   h"p://blogs.cccb.org/lab/arDcle_web-­‐2-­‐0-­‐deu-­‐anys-­‐despres/    
 39. 39. #5 La capacitat crítica Més facilitat per generar capactiat crítica Afavoreix l’emergència de models i estructures obertes a nous creadors i a comunitats locals ‘Noves categories de coneixement i la irrupció de nous prescriptors.’ Pràctiques expandides: dinàmiques més obertes i participatives. Insúa,  2014   h"p://blogs.cccb.org/lab/arDcle_web-­‐2-­‐0-­‐deu-­‐anys-­‐despres/    
 40. 40. Festa des del mòbil d’un ciutadà i penjada a l’Instagram
 41. 41. #6 Les noves formes de participació Expansió de la crítica als models econòmics i polítics, amb la qual cosa amplia la capacitat participativa dels ciutadans. Nous models i estructures obertes a nous creadors i a comunitats locals connectades globalment. Noves categories de coneixement Dinàmiques entre-usuaris més obertes I transparents Insúa,  2014   h"p://blogs.cccb.org/lab/arDcle_web-­‐2-­‐0-­‐deu-­‐anys-­‐despres/    
 42. 42. Dels riscos i problemes #el_ costat_fosc #les_noves_tensions
 43. 43. #7 Persones i problemes, també a la xarxa Ens estem movent amb problemes que ja coneixíem, però en nous escenaris, d’un entorn connectat i que ens proposa noves variables: #exponencialitat #rapidesa #dimensió #l_audiència (l’intragrup)
 44. 44. Demandes Seguretat i riscos Masses pantalles alhora? El que es diuen a la xarxa Com es presenten? A qui recorren quan tenen un problema Adults, escoles i famílies 2.0
 45. 45. Vells problemes Nous contextos #digitals (Ciber)Assetjament Adicció Reputació digital Relacions Pornografia …
 46. 46. Vells problemes #Interrogants És l’adicció un transtorn amb entitat pròpia o símptoma d’un problema de base?
 47. 47. Comorbilitat del 86% amb altres trastorns Adicció a internet Widyanto i Grifiths (2006): Internet addiction –a critical review-
 48. 48. Comorbilidad i AI (Matalí, 2013 HSJD) T. Depresivo Mayor >> 41.4% T. Bipolar (tipo I o II) >> 70% T. Ansiedad Generalizada >> 36.4% T. Ansiedad Social >> 45% Abuso Sustancias >> 13.6% T. Control de los impulsos >> 50% TDAH >> 33% TP >> T. Límite 14%; T. Obsesivo 7%; T. Evitativo 7% Ko et al., 2008 Bernardi et al., 2009 Bakken et al., 2009
 49. 49. CRITERIS DIAGNÒSTICS Ko,  Comprehensive  Psychiatry  2009  (via  Matalí,  HSJD)     Problemes durant més de 3m Preocupació excessiva No poder parar Síndrome d’Abstinència: buidor sense internet, irritabilitat, ansietat Molt temps i esforç Alteració en la presa de decisions Repercussions negatives
 50. 50. Vells problemes #Interrogants Cal tractar el tema delciberassetjament com pun problema de tecnologia o com un problema de convivència? #ciberbulling #sexting
 51. 51. Les variables a no perdre de vista, apart de les ja exposades exponencialitat #rapidesa #dimensió_del_missatge L’intragrup L’audiència El respecte L’anonimat
 52. 52. Vells problemes #Interrogants Com es reprodueixen les desigualtats socials en l’entorn 2.0?
 53. 53. Granollers 2n – 4t ESO (2012/13)     1.  L'alumne 1x1 el fa servir més com a eina de treball (“Feina d’escola” 70.2% vs 55.6%) i baixen molts dels altres usos: Comunicar-me amb els amics (85.3% vs 92.2%), Comunicar- se amb familiars (50.4% vs 67.0%), Informar- me (52.0% vs 60.1%), Escoltar música (81.3% vs 88%) i Conèixer gent nova (28.2% vs 35.7%) 2.  Els alumnes de centres amb el programa 1x1 presenten indicadors més baixos d'addicció (mitjana sobre 21: 1x1 3’31 vs. no 1x1 3’92) 3.  L'ús de les pantalles per crear continguts és molt baixa (13%) per a tots: no hi diferències per gènere, ni per edats, ni per 1x1. A un dels grups de discussió es va apuntar que els alumnes no entenen les feines de l’escola com a creació de continguts. 4.  Els problemes més presents són els insults entre ells mateixos (27.1% ho ha patit i 14.8% ho ha fet i ho ha patit). Tot i que no són xifres molt elevades, el professorat afirma genera força problemàtica 5.  El paper de referència de l'adult davant situacions problemàtiques és escàs.   h"p://prezi.com/wnhwjxtyoone/usos-­‐adolescents-­‐de-­‐les-­‐pantalles-­‐4-­‐abril-­‐2014/    
 54. 54. #8 El negoci del control O de quan darrere de paraules com participació s’amaguen grans negocis i d’altres interessos    
 55. 55. ARA. 3 de març de 2015 #MWC15
 56. 56. Foxconn  Technology  Group  
 57. 57. Sobre què prevenir #ajudar_a_decidir #acompanyar
 58. 58. #9 Els continguts a treballar La  idenDtat  digital   Les  relacions   La  sobreuDlizació   La  visió  críDca   Ciutadania  i  conviència,  també  a  la  xarxa       h"p://blogs.cccb.org/lab/arDcle_laprenentatge-­‐a-­‐la-­‐xarxa-­‐2-­‐entre-­‐laccio-­‐prevenDva-­‐i-­‐educaDva/    
 59. 59. 1.  Ajustar  l’enfocament  de  la  mirada.   2.  Apendre  a  veure,  a  observar,  a  conèixer  els  significats  i  els   senPts  de  les  seves  vides,  a  saber  preguntar  sobre  el  que   viuen.   3.  Tenir  conflictes  no  és  tenir  problemes.   4.  L’adolescència  potser  també  també  un  temps  de  malestars.   5.  L’escola  (o  els  centres  de  formació)  com  un  important   territori  per  intervenir.   6.  Construir  espais  d’influència  educaPva  al  seu  voltant.   7.  Suprimir  la  distància,  construir  la  proximitat.  Acceptar   converDr-­‐se  en  adults  propers.   #Referents_virtuals_d_adolescents_digitals   8.  Acompanyar  (que  no  derivar).   9.  Controlar  l’angoixa  que  ens  provoquen  els  seus  riscos.   GaranPtzar  que  no  s’estan  fent  mal.   10.  Deixar  de  considerar-­‐los  menors  i  tractar-­‐los  com  a   subjectes  responsables.  Que  es  construeixin  els  seus  propis   límits.   Decàleg d’idees per a la intervenció socioeducativa (adaptació de Funes, 2010) #Acompanyament   #Referència   #Comunitat   #UDlitat   #Responsabilitat  
 60. 60. #10 Quines idees per a quina intervenció? Observar  amb  discreció   Treballar  la  idenDtat  digital   La  ciutadania,  també  a  la  xarxa   Oferir  pautes  per  usos  ‘segurs’   Treball  i  detecció  de  factors  de  risc  de  l’addicció   Presentar  un  discurs  críDc  entorn  la  nostra  privacitat,  dades  i  drets   Transmetre  responsabilDat,  moderació  i  prudència   Desenvolupar  normaDves  d’ús  raonables  i  possibles   ComparDr  perfils  amb  adolescents  i  joves:  construir  xarxa  plegats   ParDcipar  com  a  forma  d’aprenentatge  
 61. 61.     Gràcies ;-) @JordiBernabeu   jbernabeu@ajuntament.granollers.cat        
 62. 62. Fonts
 63. 63. I sobretot en l’impressionant llibre de Dolors Reig Los jóvenes en la era de la hiperconectividad. Dolors Reig, Luis F. Vílchez. Fundación Telefónica, 2013. http://www.dreig.eu/caparazon/2013/05/17/jovenes-en-la-era-de-la-hiperconectividad/ En aquest es troben la majoria d’estudis que he citat. Destaco els que he contemplat i llegit en les diapos següents. També destaca la seva obra Socionomía (Deusto, 2012) i el seu bloc de referència El Caparazón (dreig.eu/elcaparazon). I les presentacions vistes a Josep Matalí (HSJD) i els seus estudis i aprofundiments sobre la matèria. Força inspiració en: El món dels joves a través dels mitjans. Un nou paradigma de comunicació. Josep Maria Ganyet http://www.slideshare.net/ganyet/xarxes-socials-i-joventut-5813571 A  conPnuació  cito  les  fonts  uPlitzade  si  que  no  s’han  fet  durant  la  presentació:  
 64. 64. BACK, M. D., STOPFER, J. M., VAZIRE, S., GADDIS, S., SCHMUKLE, S. C., EGLOFF, B. y GOSLING, S. D. (2010): “Facebook profiles reflect actual personality, not self‐idealization”, en Psychological Science, 21 (3), p. 372‐374. BOYD, D. (2008): Taken Out of Context: American Teen Sociality in Networked Publics. Berkeley: Universidad de California. BOYD, D. y HARGITTAI, E. (2010): “FacebooK privacy settings: Who cares?”, en First Monday, 15(8). BOYD, S. (2011): 307,369 Crashes Means Very Few Of Us Are Supertaskers. Yet. En http://stoweboyd.com/post/ 4557503857/307‐369‐crashes‐means‐very‐ few‐of‐us‐are‐supertaskers (accedido el 8 de diciembre de 2012). CARR, N. (2010): The Shallows: How the Internet Is Changing the Way We Think, Read and Remember. Atlantic Books. CASTELLS, M. (2009): Comunicación y poder. Alianza Editorial. DERESIEWICZ, W. (2009): “The End of Solitude”, en The Chronicle of Higher Edu‐ cation, http://chronicle.com/article/ The‐End‐of‐Solitude/3708 (accedido el 8 de diciembre de 2012). ESADE (2012): Del consumismo feliz al consumo ciudadano. En http://www.esade.edu/web/esp/about‐esade/ today/news/viewelement/ 237601/1/un‐estudio‐de‐creafutur‐y‐esade‐senala‐un‐cambio‐en‐el‐ modelo‐de‐ consumo‐mundial:‐del‐consumismo‐feliz‐al‐consumo‐ciudadano (accedido el 8 de diciembre de 2012). FLYNN, J. R. (2012): “Are We Getting Smarter?”, The Guardian. En http://www.guardian.co.uk/books/2012/sep/ 28/are‐we‐getting‐smarter‐ review (accedido el 8 de diciembre de 2012). FUNDACIÓN MACARTHUR (2012): Does the Internet Make for More Engaged Citizens? En http:// www.macfound.org/press/press‐releases/does‐the‐ Internet‐make‐for‐more‐engaged‐citizens/ (accedido el 3 de septiembre de 2012).
 65. 65. GRAHAM, S. y HEBERT, M. (2010): Writing to Read: Evidence for How Writing Can Improve Reading. Washington: Alliance for Excellent Education. GRAHAM, S., MCKEOWN, D. KIUHARA, S. y HARRIS, K. (2012): “A Meta‐Analysis of Writing Instruction for Students in the Elementary Grades”, en Journal of Educational Psychology, 104 (4). ITO, M. (2009): Hanging Out, Messing Around, and Geeking Out: Kids Living and Learning with New Media. The MIT Press. JENKINS, H. (2008): Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. Revised. NYU Press. JENKINS, H. et al. (2009): Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century. The MIT Press. PEW RESEARCH CENTER (2011): Americans and Social Trust: Who, Where and Why. En http:// pewresearch.org/pubs/414/americans‐and‐social‐trust‐ who‐where‐and‐why (accedido el 8 de diciembre de 2012). Chih-Hung Ko, Ju-Yu Yen, Cheng-Fang Yen, Huang-Chi Lin, and Ming-Jen Yang. CyberPsychology & Behavior. August 2007, 10(4): 545-551. doi:10.1089/cpb.2007.9992.   Laura Widyanto and Mary McMurran. CyberPsychology & Behavior. August 2004, 7(4): 443-450. doi:10.1089/ cpb.2004.7.443.   Mark Griffiths. CyberPsychology & Behavior. April 2000, 3(2): 211-218. doi:10.1089/109493100316067.   Silvia Bernardi, Stefano Pallanti. Comprehensive Psichiatry. Department of Psichiatry, Mount Sinai School, Manhattan, NY. Universitá degli Fierenze, Florence, Italy. Instituto di Neuroscienze Firenze, Florence, Italy.  
 66. 66. jbernabeu@ajuntament.granollers.cat - 93.842. 66.68 Font imatges: Getty Images, referenciades a flickr.com/jordibernabeu. Totes  les  fotografies  han   estat  extretes  d’internet  (si  en  alguns  casos  existeix  qualsevol  queixa  feu-­‐me-­‐la  arribar).     PRENSKY, M. (2006): Don’t Bother Me Mom ‐ I’m Learning. Paragon House. REIG HERNÁNDEZ, D. y MARTÍNEZ, J. (2010): Entornos / Redes Personales de Aprendizaje en Organizaciones: Compartim. En http://es.scribd.com/doc/34277315/Entornos‐Redes‐Personales‐de‐ Aprendizaje‐en‐ Organizaciones‐Compartim (accedido el 8 de diciembre de 2012). REIG HERNÁNDEZ, D. y FRETES TORRUELLA, G. (2011): “Identidades digitales. Lí‐ mites poco claros”, en Cuadernos de Pedagogía, 418. En http://www.dreig.eu/caparazon/2011/12/05/identidad‐digital/ (accedido el 8 de diciembre de 2012). SPARROW, B., LIU, J. y WEGNER, D. M. (2011): “Google effects on memory: Cog‐ nitive consequences of having information at our fingertips”, en Science, 333 (6043), p. 776‐778. YERKES, R. M. y DODSON, J. D. (1908): “The Relation of Strength of Stimulus to Rapidity of Habit‐formation”, en Journal of Comparative Neurology and Psy‐ chology, 18(5), p. 459‐482. Convivencia en la escuela. Convives Número 3. http://convivenciaenlaescuela.es/wp-content/uploads/2013/06/Revista-CONVIVES-N_3-Abril-2013.pdf   A  www.sobrepantalles.net  i  www.slideshare.net/sobrepantalles  trobareu  la  resta  d’informació  que   complementa  les  fonts  d’aquesta  presentació.  

×