Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El treball preventiu del consum de cànnabis en l'àmbit familiar

2,622 views

Published on

"El treball preventiu del consum de cànnabis en l'àmbit familiar". Presentació que hem realitzat avui al curs "El treball amb joves consumidors de cànnabis" organitzat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 20 de maig de 2011.

 • Com sempre ets clar, concís i massís, m'ha encantat la presentació sobe el treball preventiu. Molt, Molt interessant . Ara si alguna vegada escric alguna cosa, diré quasevol de les xerrades, converses, presentacions de'n Jordi Bernabeu. Felicitats
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

El treball preventiu del consum de cànnabis en l'àmbit familiar

 1. 1. El treball preventiu al voltant delconsum de cànnabis en làmbit familiar Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció Municipal en el consum de drogues http://www.sobredrogues.net Barcelona, 20 de maig de 2011 En el curs “El treball educatiu en els joves consumidors de cànnabis” Departament de Salut - GenCat
 2. 2. El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiarhttp://www.sobredrogues.net/familiacannabishttp://www.slideshare.net/sobredrogues/treball-preventiu-cannabis-familiahttp://www.facebook.com/sobredrogues - http://www.twitter.com/sobredroguesEstà permesa, i vivament aconsellada, la reproducció total o parcial dels continguts d’aquestdocument, fins i tot amb modificacions i millores del text. Lúnica condició és que figuri primer el nomde lautor i/o les referències a d’altres autors i després el de tots els qui hi hagin introduït millores.Totes les còpies han de portar aquesta nota de copyleft. No estan permesos els usos comercials
 3. 3. 0. Algunes idees per començar…1. Són necessàries algunes reflexionssobre els adolescents d’avui i el consumde cànnabis actual.2. Diferents lectures davant un mateix producte.3. Proposta de propostes sobre com portar-ho acasa…4. I si fuma, què?5. I si ens arriba al nostre servei? El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 4. 4. Algunes idees percomençar…Caldrà (re)pensar què significa “prevenir”: no és només evitar elconsum, ni només fomentar l’abstinència. També es potenciar laresponsabilitat, la presa de decisions, l’autonomia. I evitar-se problemes.Depèn quines famílies només necessitaran pautes preventives.D’altres potser requeriran atenció i seguiment.És possible què aquest discurs no coincideixi amb el d’alguns pares.Ni d’alguns professionals. Tinguem-ho clar.Hem de deixar clar que el nostre paper és el de ser referentspositius.La majoria d’intervencions es centraran en les dinàmiques familiars iles del propi adolescent/jove. Oblidant-nos sovint del paper delconsum… El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 5. 5. El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 6. 6. El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 7. 7. Són necessàries algunes reflexionssobre els adolescents d’avui i elconsum de cànnabis actual,Per entendre bàsicament,com ho viuen moltes famílies…
 8. 8. La metàfora de la “saleta d’estar” El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 9. 9. Font: http://periferics.blogspot.com El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 10. 10. El projecte del “nen tresor”.La planificació familiar. I els nous models de famílies. El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 11. 11. Els nous significats dels conceptes “oci” i “feina”. El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 12. 12. “Lo que distingue a los hombresno es su manera de ganarse lavida, sino más bien su manerade perder el tiempo” Frederik Pohl El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 13. 13. Concepte de treball Concepte d’oci des del des del món adult món jove “Esclau” Llibertat Aïllat Compartit Monóton Divertit El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 14. 14. Les dificultats per a l’emancipació: La crisi de la noció de futur El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 15. 15. Punk. Manuel Fontdevila Público. 28 de gener de 2011 Fontdevila. El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 16. 16. El Roto. El País. 14 de febrer de 2011. El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 17. 17. L’excessiu “proteccionisme” vers l’infància i adolescència… Fills consentits i sobreprotegits? El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 18. 18. Adolescents i joves consumidors.El mercat com a principi sobiranista El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 19. 19. El model actual que defineix el concepte del’adolescència i joventut genera un mercat immens alvoltant de la moda, l’oci, el temps lliure, la música, ladiversió… I les drogues? Aquest mercat immens també genera un entorn en elque les pautes i valors del consum són elementsimportants en la configuració de les identitats juvenils.El triomf del consum “low cost” El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 20. 20. Percebem el consum de drogues comquelcom…1. Normalitzat (integrat)“Porque estoy harta de ver en los institutos un grupito de chavales que estánfumando porros y al lado hay otro grupo de chavales de los típicos que nofuman porros, tal vez los más estudiosos, los más no sé qué, ¿no? que enteoría es eso, de cara al instituto, y pasan olímpicamente, ven los que estánfumando porros y lo ven súper normal. Quiero decir no es que se escandalicende decir, ¡ah! ¡no! ¡fuman porros! es que en absoluto. Y si hablas en las claseses que nadie está escandalizado de los porros, de hecho nadie, ¿eh?” (delavaluació del "Qué rule").2. Estès i generalitzat3. Fàcilment accessible El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 21. 21. 4. Voluntari“Jo decideixo consumir”“Jove, tu decideixes”5. Precoç6. En constant augment El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 22. 22. L’egocentrisme adolescent(paradoxa de l’individualisme). El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 23. 23. “Jo decideixo”“Faig el que em dónala gana”“Ho faig perquè vull” El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 24. 24. Adolescents i joves 2.0:Les noves formes de comunicació i relació El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 25. 25. Erlich. El País. 3 de març de 2011
 26. 26. Erlich. El País. 2 de febrer de 2011
 27. 27. Font: Erlich. El País. 7 de gener de 2011.
 28. 28. Font: Erlich. El País. 20 de novembre de 2010.
 29. 29. L’errònia percepció d’unaadolescència cada cop més “canyera” El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 30. 30. El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 31. 31. L’importància simbòlica de la Maria, el paper del botellón i la poca incidència de les altres drogues El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 32. 32. Diferents lectures davant un mateixproducte El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 33. 33. 1. La seva lògica no és la nostra lògica2. Dues idees: “experimentar i passar-m’ho bé, fent el passar-que em dona la gana”.3. “Als adults se’ns escapa tota aquesta història. Ellstenen més informació, en saben més...” El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 34. 34. 4. Nosaltres també hem estat adolescents. Iprobablement hauríem fet el mateix."Pienso que se olvidan de que han estado jóvenes e hicieron lomismo. Probablemente se escondían más. Lo que pasa es queúnicamente se quedan con lo malo y se olvidan de lo bueno”.5. “La nostra intranquilitat” vs “La seva percepciód’accessibilitat”6. A vegades les drogues estan més presents en elsseus discursos que en els seves pràctiques reals... El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 35. 35. Proposta de propostes sobre comportar-ho a casa… El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 36. 36. 1. Pactar amb conseqüència. Marcar límits i responsabilitzar-se amb progressió.2. Evitar estils educatius problematitzadors: sobreproteccióabsoluta ni permissivitat màxima.3. Aprofitar moments d’informalitat per parlar del tema. Idebatre i argumentar les nostres propostes. No interrogar-los ambexcés.4. Les idees “clau”: prudència i responsabilitat.5. Explicar el perquè de les nostres angoixes. Des de lapreocupació. El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 37. 37. 6. Per si algun dia s’equivoquen, que aprenguin de lesmales experiències…"A mi mhan tingut com en una bombolla. Perquè no em passésres... Potser perquè saben que és el què hi ha. Al final el quepassa és que acabes sortint amb més ganes, la cagues,tequivoques, i al final aprens o no a tornar a fer certes coses o afer-les duna altra manera. Si no teuiqvoques, no aprens."7. Davant del pessimisme: optar per un optimisme racional.Nosaltres també hem madurat. I ells també ho faran. Amb mésprobabilitat d’èxit que no de fracàs. El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 38. 38. 8. Saber observar. Sense intervenir sempre, sense opinar,ni invadir la seva intimitat.9. Predicar amb l’exemple i assumir les incoherències.10. Tenir molta paciència... El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 39. 39. Es possible detectar un consum? El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 40. 40. El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 41. 41. I si fuma, què? El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 42. 42. Evitar els interrogatoris a amistats, registres de roba ihabitació...“Fer de detectiu o perseguir al fill/a pot provocar un augment de la distànciaamb els pares. Més val parlar directament amb ell de formatranqàuil·la i, en un espai còmode i íntim, exposar el que ens preocupa iescoltar la seva opinió.”No deixar-se endur per la urgència i la “mala llet”:escollir un moment per parlar de manera serena iraonada.“Millor deixar passar els primers moments, els de més alteració, per tal deprocurar un clima adequat en que es pugui dialogar: una relació distesa irelaxada, sense “víctimes” ni “culpables” és imprescindible per assentarles bases d’un autèntic diàleg.”Conduir el nostre discurs cap a una opciócol·laboradora i reflexiva, que expressi preocupaciópels efectes que podria tenir el consum.“Les discussions pel fet de sentir-se enfadat són contraproduents: provoquendefensivitat i augmenten la resistència al canvi.” El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 43. 43. Parlar de quines circumstàncies o motius l’han portat aconsumir. I de quin tipus de consum es tracta.“No tots els consums tenen la mateixa gravetat (depèn de la substància, lafreqüència, el context, la finalitat...). Saber si el consum es esporàdic o habitual,quina informació té i com observa els riscs de consumir-ne.”Contemplar la seva realitat: interessos, ocupacions, comes relaciona, els seus amics…“Valorar la seva conducta general: hi hahagut indicis d’altres problemes o és aquest un fet puntual?”Fomentar que prenguin consciència i aprenguin de lesmales experiències.“Ens ajudarà a establir major confiança i a ser reconeguts com areferents accessibles a qui sol·licitar ajuda.”Demanar informació o assessorament a algunprofessional o persona de referència.“Ens ajudarà a poder valorar de forma més objectiva el consumi determinar quines pautes podem seguir en cada situació.” El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 44. 44. I si ens arriba al nostre servei,-la família sencera, els pares sols,el/la jove…- què treballem? El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 45. 45. 1. Tranquilitzar/Calmar possibles angoixes2. Detectar relacions problemàtiques3. Focalitzar el problema4. Pla d’acció El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 46. 46. Detectar relacions problemàtiques El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 47. 47. 1. Com descriuen els problemes els diferents “implicats” de la família?2. Què s’ha intentat fins el moment?3. Interaccions familiars4. Trencar la “relació problemàtica/problematitzadora” El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 48. 48. Com descriuen els problemes els diferents “implicats” de la família? El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 49. 49. El problema són els amics… És molt influenciable… La culpa la té el PQPI/UEC…El pare no m’ajuda. Em sento sola… No el puc controlar… Estic desesperat… Què vagi a un centre…Els serveis públics no s’hi posen… Fumo perquè m’agrada… No hi ha per tant… Ho sé portar… A mi no m’afecta… No deixaré de fumar… Deixa’m fumar a casa… La policía va a per nosaltres… El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 50. 50. Interaccions familiars / I com ho viuen els fills… El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 51. 51. Exigència “Rígid” “Agobiant” “Dictador” “Pesat”“Desapego” “Apego” “Passota” “Hiperprotector” “Passa…” “Protector” Permisivitat El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 52. 52. La relació problemàtica… El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 53. 53. Ens arriba la consulta/demanda Apareix la conducta problema: “fuma”En la família… Els pares es volen “eliminar” la En el fill… conducta problemàtica Perd èmfasi la relació familiar El fill es veu com a problema S’incrementa pressió Importància del consum La relació es deteriora El fill no sent comprensió La conducta “problema” s’intensifica El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 54. 54. 1. Promoure el diàleg• Escoltar no significa “estar d’acord”• No calen respostes immediates• “Controlar” impulsivitat• Ser estratègicament hàbil• Explicar el perquè deles preocupacions El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 55. 55. 2. Posar de manifest altres conflictes3. Desalentar el control4. Conèixer quin consum té?5. Estimular el “canvi unilateral”6. Construir nous discursos7. Separar trobades8. Determinar eixos de treball El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 56. 56. 1. Ocupacional• Estudis/Inserció laboral• Motivacions• Resultats acadèmics• Dificultats en l’itinerari formatiu2. Familiar• Estils familiars• Estils educatius• Dinàmiques (horaris, normes, tasques, diners) El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 57. 57. 3. Alternives/Temps lliure/Relacions• Aficions• Gestió temps lliure• Relacions d’amics• Estils d’oci• Factors de risc El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 58. 58. 4. Consum• De diferents substàncies• Problemàtic/No problemàtic• Tipus• Estadi de consum• Factors de risc El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 59. 59. 5. Aspectes psicològics• Estabilitat emocional• Trets de personalitat • Impulsivitat • Afrontament • Animació • Etc• Grau d’alteració psíquica El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 60. 60. Gràcies El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 61. 61. Crèdits El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiar
 62. 62. Aquestes reflexions i idees exposades han estat inspirades a partirde la lectura, escolta i reflexió de les fonts següents:9 ideas para educar en la adolescenciaJaume Funes. Editorial Graó.I qualssevol dels seus textos, conferències, conversesi intervencions.Energy Control – ABDwww.energycontrol.org – Recomanem la guia “Educar sobre drogues, educar sobre la vida”I la seva intervenció.Los hijos de la desregulaciónFernando Conde. Editorial Crefat. I qualssevol dels seus articles.Enquesta escolar sobre consum de drogues 2008Departament de Salut (Gencat) i PNSD (Ministerio de Salud)El adolescente en la terapisa familiar.J. Micucci. Ed. Amorrortu.Treballant com a educadora o educador socialCarles Sedó. Edicions Pleniluni.I qualssevol de les seves xerrades. El treball preventiu al voltant del consum de cànnabis en làmbit familiarGranollers_Acció municipal en el consum de drogues Jordi Bernabeu Farrúswww.sobredrogues.net – www.parlemdedrogues.cat Granollers_Acció municipal en el consum de droguesDe moltes conferències d’en Domingo Comas.I de la pràctica sorgida d’aquesta i d’altres feines… Les imatges han estat agafades de www.gettyimages.es

×