Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mesures alternatives per consum           adolescents:de cànnabis a joves i adolescents:educació reparacióeduca...
Mesures alternatives per consum            adolescents: de cànnabis a joves i adolescents: educació reparació e...
www.sobrepantalles.netwww.sobredrogues.net            Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i  ...
0. Joves, salut mental i addiccions: on som?1. En què consisteix una mesura educativa?2. Educar, prevenir, reparar…3. Són ...
Les mesures educatives alternatives són una oportunitatper poder treballar aspectes educatius i preventius des dela perspe...
Joves,Joves, salut mental i addiccions: on som?           addiccions:  som?               Mesu...
Estem davant d’una de les poblacions adolescents méstranquiles pel que fa a les drogues dels últims 15 anys.       ...
Estem davant d’una de les poblacions adolescents méstranquiles pel que fa a les drogues dels últims 15 anys.       ...
1. Darrere de molts consums de drogues adolescents existeixenmés disfuncions familiars i/o socials que no pas problemes de...
quèEn què consisteix el desenvolupament d’un             alternatives?  projecte de mesures alternatives?  ...
www.sobredrogues.net/alternativa      Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i      adolescents: ...
justificacióLa justificació legalLlei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretatciutadana.La llei o...
La justificació tècnica: perquè intervenim?  justificació cnica: perquè intervenim?La finalitat d’aquests programes és po...
La justificació tècnica: perquè intervenim?  justificació cnica: perquè intervenim?Objectiu GeneralAconseguir que els men...
La justificació tècnica: perquè intervenim?  justificació cnica: perquè intervenim?Objectius específcs* Detectar situacio...
Població destinatàriaPoblació destinatà    d’Menors d’edat, residents a Granollers, de 14 a 17 anys,         ...
reparar…Educar, prevenir, reparar…           Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i       ...
Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves iadolescents: educació o reparació?
Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves iadolescents: educació o reparació?
debatre…Algunes idees per debatre…Caldrà (re)pensar què significa “prevenir”: no és només evitar elconsum, ni només foment...
Són necessàries algunes reflexions  necessà sobre els adolescents d’avui i el  consum de cànnabis actual.       ...
Font: http://periferics.blogspot.com                    Mesures alternatives per consum de cànnabis a j...
• La consolidació de l’etapa i l’allargament de l’adolescència ijoventut• La planificació familiar. I els nous models de f...
Oportunitats de les mesures educatives              Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i  ...
Les mesures educatives han d’ajudar-nos a...              d’ajudar-1. Treballar conjuntament amb la Policía L...
Disposar d’un pla de treball i un procés estructurat            Mesures alternatives per consum de cànnabis a ...
1. Tranquilitzar/Calmar possibles angoixes2. Detectar relacions problemàtiques3. Focalitzar el problema4. Pla d’acció   ...
Detectar relacions problemàtiques      Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i      adolescents: e...
1. Com descriuen els problemes els diferents  “implicats” de la família?2. Què s’ha intentat fins el moment?3. Interaccio...
Com descriuen els problemes els diferents    “implicats” de la família?               Mesures alternati...
El problema són els amics…    És molt influenciable…  La culpa la té el PQPI/UEC…El pare no m’ajuda. Em sento sola… ...
Interaccions familiars / I com ho viuen els fills…                 Mesures alternatives per consum de càn...
Exigència  “Rígid”                 “Agobiant” “Dictador”                  “Pesat”“Des...
La relació problemàtica…          Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i          adolesc...
Ens arriba la consulta/demanda           Apareix la conducta problema: “fuma”En la família…      Els pare...
1. Promoure el diàleg• Escoltar no significa “estar d’acord”• No calen respostes immediates• “Controlar” impulsivitat• Ser...
2. Posar de manifest altres conflictes3. Desalentar el control4. Conèixer quin consum té?5. Estimular el “canvi unilateral...
1. Ocupacional• Estudis/Inserció laboral• Motivacions• Resultats acadèmics• Dificultats en l’itinerari formatiu2. Familiar...
3. Alternives/Temps lliure/Relacions• Aficions• Gestió temps lliure• Relacions d’amics• Estils d’oci• Factors de risc   ...
4. Consum• De diferents substàncies• Problemàtic/No problemàtic• Tipus• Estadi de consum• Factors de risc         ...
5. Aspectes psicològics• Estabilitat emocional• Trets de personalitat • Impulsivitat • Afrontament • Animació • Etc• G...
Valoracions,Valoracions, conclusions i reflexions              Mesures alternatives per consum de cànnabis a...
“Vaig venir aquí per una multa i        he acabat sortint amb feina”          Guillem, 17 anys      ...
“El friqui ese del ayuntamiento me ha llevao a raya un huevo pero me e pegado unas risas y se lo ha currao”     Félix...
www.sobredrogues.net/visionsadolescents               Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i ...
La valoració del servei per part dels entrevistatsés, per norma, positiva. La majoria delsentrevistats manifesta que la fe...
També tenen referència amb elprofessional via xarxes socials (bàsicamentFacebook). A través del seu perfil personal(no pro...
Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves iadolescents: educació o reparació?
Gràcies     Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i     adolescents: educació o reparació?
CrèCrèdits     Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i     adolescents: educació o reparació?
Aquestes reflexions i idees exposades han estat inspirades a partirde la lectura, escolta i reflexió de les fonts següents...
referenciades:Imatges referenciades:                   La Vanguardia     El Mundo   Roto     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mesures alternatives: educació o reparació?

2,220 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Mesures alternatives: educació o reparació?

 1. 1. Mesures alternatives per consum adolescents:de cànnabis a joves i adolescents:educació reparacióeducació o reparació? Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció Municipal en el consum de drogues http://www.sobredrogues.net Canovelles, 8 de novembre de 2011 Jornada “Joves, salut mental i addiccions: on som?”
 2. 2. Mesures alternatives per consum adolescents: de cànnabis a joves i adolescents: educació reparació educació o reparació?http://www.sobredrogues.net/jornadacanovelleshttp://www.slideshare.net/sobredrogues/alternativareflexiohttp://www.facebook.com/sobredrogues - http://www.twitter.com/sobredroguesEstà permesa, i vivament aconsellada, la reproducció total o parcial dels continguts d’aquestdocument, fins i tot amb modificacions i millores del text. Lúnica condició és que figuri primer el nomde lautor i/o les referències a d’altres autors i després el de tots els qui hi hagin introduït millores.Totes les còpies han de portar aquesta nota de copyleft. No estan permesos els usos comercials
 3. 3. www.sobrepantalles.netwww.sobredrogues.net Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 4. 4. 0. Joves, salut mental i addiccions: on som?1. En què consisteix una mesura educativa?2. Educar, prevenir, reparar…3. Són necessàries algunes reflexions sobre elsadolescents d’avui i el consum de cànnabis actual.4. Oportunitats de les mesures educatives5. Disposar d’un pla de treball i un procésestructurat6. Valoracions, conclusions i reflexions Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 5. 5. Les mesures educatives alternatives són una oportunitatper poder treballar aspectes educatius i preventius des dela perspectiva de detecció precoç i de gestió de riscos.Esdevenen un mecanisme útil per apropar-nos adeterminats col·lectius. I establir-nos com a referents.Ens permeten treballar globalment i de forma coordinadaamb altres agents comunitaris (els quals també escolten“nous” discursos sobre la reparació).Tot i què cal dotar-les de contingut teòric i metodològic perfomentar una idea de la prevenció que vagi molt “mésenllà” del paradigma clàssic de l’abstinència.Alhora, són l’excusa perfecte per revisar quèsignificar tot això d’educar… (i no reparar!) Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 6. 6. Joves,Joves, salut mental i addiccions: on som? addiccions: som? Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 7. 7. Estem davant d’una de les poblacions adolescents méstranquiles pel que fa a les drogues dels últims 15 anys. Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 8. 8. Estem davant d’una de les poblacions adolescents méstranquiles pel que fa a les drogues dels últims 15 anys. Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 9. 9. 1. Darrere de molts consums de drogues adolescents existeixenmés disfuncions familiars i/o socials que no pas problemes desalut mental. lexcè tendè adolescent:2. Compte amb lexcèssiva tendència al diagnòstic adolescent: necessàsovint és necessària però alhora justifica, etiqueta i condiciona.3. Els usos de drogues adolescents poden tenir diferents grausde gravetat/problematicitat. gravetat/problematicitat.4. Els consums de drogues problemàtics solen ser el resultat problemà determinats.duns hàbits de consum lligats a uns estils de vida determinats. laddició5. Existeixen riscos i problemes més importants que laddició. Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 10. 10. quèEn què consisteix el desenvolupament d’un alternatives? projecte de mesures alternatives? Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 11. 11. www.sobredrogues.net/alternativa Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 12. 12. justificacióLa justificació legalLlei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretatciutadana.La llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penaldels menors.Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracionspúbliques i del procediment administratiu comú.Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública deCatalunya.Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionadord’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.Reial decret 1774/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de laLlei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penaldels menors. Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 13. 13. La justificació tècnica: perquè intervenim? justificació cnica: perquè intervenim?La finalitat d’aquests programes és poder oferir una intervenciód’atenció, seguiment i prevenció als menors que han estat denunciatsper una infracció administrativa relacionada amb consum o tinençade drogues, que es basa en una resposta educativa alternativa a lasanció administrativa, a canvi de la suspensió de la sancióeconòmica (sempre i quan la mesura alternativa es compleixisatisfactòriament).Aquesta resposta ha de poder ser una intervenció integral – des dediferents serveis municipals- amb la finalitat de disminuir els riscosassociats al consum de drogues.El programa també es pot considerar com una estratègia de deteccióprecoç (per evitar o disminuir riscos associats al consum). Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 14. 14. La justificació tècnica: perquè intervenim? justificació cnica: perquè intervenim?Objectiu GeneralAconseguir que els menors, presumptes autors d’una infraccióadministrativa prevista a l’article 25.1 de la Llei orgànica1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretatciutadana, referent al consum en llocs, vies, establiments otransports públics, així com la tinença il.lícita de droguestòxiques, estupefaents o substancies psicotròpiques, puguinoptar a una mesura educativa per evitar o disminuir riscosassociats al consum. Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 15. 15. La justificació tècnica: perquè intervenim? justificació cnica: perquè intervenim?Objectius específcs* Detectar situacions de risc i fer la derivació que s’escaigui aaltres recursos de la xarxa sociosanitària.* Orientar en relació a les necessitats personals detectades enel menor denunciat* Assessorar a la família en relació al consum de drogues ialtres riscos associats.* Vetllar perquè la mesura educativa es compleixisatisfactòriament.* Garantir una òptima coordinació entre tots els agentsimplicats.* Garantir la qualitat del servei. Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 16. 16. Població destinatàriaPoblació destinatà d’Menors d’edat, residents a Granollers, de 14 a 17 anys, tinenç il—sancionats per consum o tinença de drogues il—legals. I les sevesfamífamílies.En cas de reincidència –menors que s’han adherit almenys unavegada al programa- es desestimarà una nova mesura educativa,pel que es seguirà amb el procediment sancionador ordinari. Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 17. 17. reparar…Educar, prevenir, reparar… Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 18. 18. Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves iadolescents: educació o reparació?
 19. 19. Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves iadolescents: educació o reparació?
 20. 20. debatre…Algunes idees per debatre…Caldrà (re)pensar què significa “prevenir”: no és només evitar elconsum, ni només fomentar l’abstinència. També es potenciar laresponsabilitat, la presa de decisions, l’autonomia. I evitar-se problemes.És possible què aquest discurs no coincideixi amb el d’algunsprofessionals. Ni d’alguns pares. Tinguem-ho clar.Depèn quins casos només necessitaran pautes preventives. D’altrespotser requeriran atenció i seguiment.Hem de deixar clar que el nostre paper és el de ser referents positius.La majoria d’intervencions es centraran en les dinàmiques familiars iles del propi adolescent/jove. Oblidant-nos sovint del paper delconsum… Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 21. 21. Són necessàries algunes reflexions necessà sobre els adolescents d’avui i el consum de cànnabis actual. Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 22. 22. Font: http://periferics.blogspot.com Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 23. 23. • La consolidació de l’etapa i l’allargament de l’adolescència ijoventut• La planificació familiar. I els nous models de famílies.• Els “nous” significats dels conceptes “oci” i “feina”• Dificultats per a l’emancipació (crisi de noció de futur)• L’excessiu “proteccionisme” vers l’infància i adolescència…• El mercat com a principi sobiranista• “L’egocentrisme” adolescent: paradigma de l’individualisme• 2.0: les noves formes de comunicació i relació• L’errònia percepció d’una adolescència cada cop més“canyera”• L’importància simbòlica de la Maria, el paperdel botellón i la poca incidència de les altres drogues
 24. 24. Oportunitats de les mesures educatives Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 25. 25. Les mesures educatives han d’ajudar-nos a... d’ajudar-1. Treballar conjuntament amb la Policía Local del municipi iMossos d’Esquadra; i optimitzar la relació.2. Alhora, possibilitar el desenvolupament d’una mesuraeducativa (no reparadora) de seguiment educativa consistent(tenint en compte, a més, les complicacions existents en el procésde sanció administrativa per consum i/o tinença de drogues. I laconseqüent possibilitat de donar resposta).3. Ara bé, cal emmarcar-les en un marc de treball més amplique complementi altres tasques de prevenció, atenció,informació i assessorament relacionades amb el consum dedrogues.4. El fet d’ahrerir-se a un seguiment no anula la sanció per se.La valoració depèn del procés. Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 26. 26. Disposar d’un pla de treball i un procés estructurat Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 27. 27. 1. Tranquilitzar/Calmar possibles angoixes2. Detectar relacions problemàtiques3. Focalitzar el problema4. Pla d’acció Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 28. 28. Detectar relacions problemàtiques Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 29. 29. 1. Com descriuen els problemes els diferents “implicats” de la família?2. Què s’ha intentat fins el moment?3. Interaccions familiars4. Trencar la “relació problemàtica/problematitzadora” Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 30. 30. Com descriuen els problemes els diferents “implicats” de la família? Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 31. 31. El problema són els amics… És molt influenciable… La culpa la té el PQPI/UEC…El pare no m’ajuda. Em sento sola… No el puc controlar… Estic desesperat… Què vagi a un centre…Els serveis públics no s’hi posen… Fumo perquè m’agrada… No hi ha per tant… Ho sé portar… A mi no m’afecta… No deixaré de fumar… Deixa’m fumar a casa… La policía va a per nosaltres… Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 32. 32. Interaccions familiars / I com ho viuen els fills… Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 33. 33. Exigència “Rígid” “Agobiant” “Dictador” “Pesat”“Desapego” “Apego” “Passota” “Hiperprotector” “Passa…” “Protector” Permisivitat Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 34. 34. La relació problemàtica… Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 35. 35. Ens arriba la consulta/demanda Apareix la conducta problema: “fuma”En la família… Els pares es volen “eliminar” la En el fill… conducta problemàtica Perd èmfasi la relació familiar El fill es veu com a problema S’incrementa pressió Importància del consum La relació es deteriora El fill no sent comprensió La conducta “problema” s’intensifica Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 36. 36. 1. Promoure el diàleg• Escoltar no significa “estar d’acord”• No calen respostes immediates• “Controlar” impulsivitat• Ser estratègicament hàbil• Explicar el perquè deles preocupacions Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 37. 37. 2. Posar de manifest altres conflictes3. Desalentar el control4. Conèixer quin consum té?5. Estimular el “canvi unilateral”6. Construir nous discursos7. Separar trobades8. Determinar eixos de treball Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 38. 38. 1. Ocupacional• Estudis/Inserció laboral• Motivacions• Resultats acadèmics• Dificultats en l’itinerari formatiu2. Familiar• Estils familiars• Estils educatius• Dinàmiques (horaris, normes, tasques, diners) Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 39. 39. 3. Alternives/Temps lliure/Relacions• Aficions• Gestió temps lliure• Relacions d’amics• Estils d’oci• Factors de risc Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 40. 40. 4. Consum• De diferents substàncies• Problemàtic/No problemàtic• Tipus• Estadi de consum• Factors de risc Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 41. 41. 5. Aspectes psicològics• Estabilitat emocional• Trets de personalitat • Impulsivitat • Afrontament • Animació • Etc• Grau d’alteració psíquica Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 42. 42. Valoracions,Valoracions, conclusions i reflexions Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 43. 43. “Vaig venir aquí per una multa i he acabat sortint amb feina” Guillem, 17 anys “Això no m’ha servit de res” Adriana, 15 anys “M’ha ajudat a relacionar-me millor amb els meus pares” Ruben, 15 anys“M’he endut una sorpresa respecte com tracteu el tema de les drogues. M’ha servit més a mi que a ell…” Jordi, 46 anys (pare del Guillem) Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 44. 44. “El friqui ese del ayuntamiento me ha llevao a raya un huevo pero me e pegado unas risas y se lo ha currao” Félix, 16 anys (al seu Facebook) Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 45. 45. www.sobredrogues.net/visionsadolescents Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 46. 46. La valoració del servei per part dels entrevistatsés, per norma, positiva. La majoria delsentrevistats manifesta que la feina que es fa desde el Servei els agrada. Destaquen: (1) l’enfocdavant les drogues -normalitzador-, (2) laproximitat i (3) que se’ls tracta de manera “normal”(no com a persones amb problemes de drogues). Ivaloren que es vengui el Servei com a quelcomd’utilitat. Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 47. 47. També tenen referència amb elprofessional via xarxes socials (bàsicamentFacebook). A través del seu perfil personal(no professional). I també per companys encomú. Els centres d’ensenyamentapareixen com a nexe comú. Més que serveis, pensen en subjectes i veuena persones. Necessiten adults positius, propersi referents – vinguin del camp professional opersonal- que responguin amb confidencialitat isinceritat als seus maldecaps. Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 48. 48. Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves iadolescents: educació o reparació?
 49. 49. Gràcies Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 50. 50. CrèCrèdits Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 51. 51. Aquestes reflexions i idees exposades han estat inspirades a partirde la lectura, escolta i reflexió de les fonts següents: reflexió següents:Granollers_Acció municipal en el consum de drogueswww.sobredrogues.net9 ideas para educar en la adolescenciaJaume Funes. Editorial Graó.I qualssevol dels seus textos, conferències, conversesi intervencions.Energy Control – ABDI la seva intervenció.Los hijos de la desregulaciónFernando Conde. Editorial Crefat. I qualssevol dels seus articles.Enquesta escolar sobre consum de drogues 2008Departament de Salut (Gencat) i PNSD (Ministerio de Salud)El adolescente en la terapisa familiar.J. Micucci. Ed. Amorrortu.Treballant com a educadora o educador socialCarles Sedó. Edicions Pleniluni.I qualssevol de les seves xerrades.De moltes conferències d’en Domingo Comas.I de la pràctica sorgida d’aquesta i d’altres feines… Les imatges han estat agafades de www.gettyimages.es
 52. 52. referenciades:Imatges referenciades: La Vanguardia El Mundo Roto 27 d’abril de 2011 17 de maig de 2011 El País 14 de febrer de 2011 informacióPer a més informació i/o contacte: Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?

×