Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Memòria d’activitats - Any 2011   Servei de Salut Pública i ConsumQuart i últim any de desenvolupament de l’estratègia ...
1. PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUESALS CENTRES EDUCATIUSDurant el curs 2010-2011 s’ha treballat l’acció preventiva en el ma...
RESUM DE LA INTERVENCIÓ REALITZADA ALS CENTRES EDUCATIUSDE SECUNDÀRIA:2.2. Intervencions tipus taller i/o xerrada a secund...
2.5. Altres intervencions  •  Programa de prevenció i salut a l’escola per a pares i mares:    S’han distribuït els f...
2. SERVEI MUNICIPAL D’INFORMACIÓ IASSESSORAMENT SOBRE DROGUES2.1. Atenció a adolescents i les seve famíliesDurant el 2010 ...
3. SOBREDROGUES.NET 2.0El servei compta amb un portal dinternet, www.sobredrogues.net, un projectedàmbit comunitari que es...
Estem totalment immersos en el món de l’entorn 2.0 -mitjans i xarxessocials-. Esperem que ens servei per crèixer raonablem...
Ús de la web www.sobredrogues.net, 2010Total visites 20101                    15989Pagines vistes 2011 ...
•   Mesures educatives educatives a Granollers: educació i/o reparació?. A     les jornades “Entre les ganes de prov...
•   Mesures educatives educatives a Granollers: educació i/o reparació?. A     les jornades “Entre les ganes de prov...
•   Mesures educatives educatives a Granollers: educació i/o reparació?. A     les jornades “Entre les ganes de prov...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Memòria drogues 10

1,114 views

Published on

Memòria activitats pla drogues 2012 Granollers (

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Memòria drogues 10

 1. 1. Memòria d’activitats - Any 2011 Servei de Salut Pública i ConsumQuart i últim any de desenvolupament de l’estratègia municipalGranollers_Acció municipal en el consum de drogues 2007-2010.
 2. 2. 1. PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUESALS CENTRES EDUCATIUSDurant el curs 2010-2011 s’ha treballat l’acció preventiva en el marcd’intervenció als centres d’ensenyament secundari del municipi. Lafinalitat ha estat elaborar una estratègia global de treball educatiu al’escola per potenciar la prevenció entre la comunitat educativa.2.1. Intervencions a primàriaRealització de sessions a alumnes i sobre els usos responsables de lestecnologies de la informació i comunicació (Estàs pantallat?). La finalitat haestat potenciar una acció preventiva que tingués com a finalitat (1) fomentaractituds que esdevinguin factors de protecció davant les pantalles: televisió,consoles de joc, mòbil i ordinador. (2) Afavorir l’ús responsable d’aquestselements de la seva quotidianitat. (3) Donar pautes per a una educació que evitio redueixi pràctiques d’alteració de la consciència. Aquestes actituds –a més-serviran als infants per desenvolupar habilitats útils per tal d’enfrontar-se a lesdrogues, sense fer referència directa al tema.Les activitats han estat realitzades i dinamitzades per l’associació EdPAC(Educació per a l’Acció Crítica). I s’han coordinat conjuntament entre el Serveide Salut Púlica i Consum i el Servei d’Educació.Durant el curs 2010-2011 s’han realitzat 11 intervencions. Les escoles que hanparticipat han estat les següents:
 3. 3. RESUM DE LA INTERVENCIÓ REALITZADA ALS CENTRES EDUCATIUSDE SECUNDÀRIA:2.2. Intervencions tipus taller i/o xerrada a secundàriaRealitzades pel mateix Servei de Salut Pública. Els objectius han estat elssegüents: (1) Oferir informació relativa a les diferents substàncies. (2) Potenciarreflexió crítica entorn el consum de drogues (3) Plantejar una imatge positiva isimpàtica de l’abstinència, i potenciar-la (4) Ajudar a resoldre situacionsrelacionades amb el tema –viscudes com a quotidianes -.En total, durant el curs 20010-2011 s’han realitzat 87 intervencions:► 9 intervencions Parlem de tabac?► 10 intervencions Parlem de cannabis?► 32 intervencions Parlem de drogues?► 18 intervencions Parlem de pantalles? 488 alumnes► 8 intervencions sobre drogues al Centre de Dia del CSMIJ de Granollers2.3. Projecte ALBAHan participat 4 centres. S’ha arribat a 247 alumnes.La valoració general de les monitores respecte a tots els alumnes que haformat ha estat positiva, tant a nivell de participació dels alumnes com d´implicació del professorat.La valoració per part dels responsables dels centres ha estat també bona omolt bona en quant a aspectes de impliació del monitor, organització idisponibilitat del monitor per fer les xerrades, adaptació del monitor a ladinàmica del centre, de la qualitat de la xerrada, de l´arrivada i utilitat delsmaterials i implicació i valoració dels alumnes.Hi ha hagut una reducció a la maeïtat del nombre d’intervencions en relació a l’anypassat.2.4. Concurs “Classe sense fum”En aquesta edició del concurs, a nivell local, han participat 4 classes de 2nd’ESO de l’IES Antoni Cumella.CLASSE SENSE FUMEscola Curs GrupsAntoni Cumella Segon d’ESO 3 grupsPer tal de reforçar la tasca preventiva que van fer els tutors es va oferir unasessió sobre “ la prevenció de l’hàbit tabàquic en els adolescents”.
 4. 4. 2.5. Altres intervencions • Programa de prevenció i salut a l’escola per a pares i mares: S’han distribuït els fulls mensuals informatius de drogues entre les mares i pares dels alumnes de 1er d’ESO a tots els centres públics i concertats de Granollers. • Treball amb professorat: Presentació i coordinació del treball preventiu a tots els centres. Sessions de presentació a coordinadors de curs
 5. 5. 2. SERVEI MUNICIPAL D’INFORMACIÓ IASSESSORAMENT SOBRE DROGUES2.1. Atenció a adolescents i les seve famíliesDurant el 2010 el Servei ha fet un seguiment personalitzat a 52 adolescents i/ojoves i les seves famílies. Procedència de la demanda Demanda d’un familiar 3 Protocol Mesures Educatives Alternatives 10 Centres d’ensenyament 12 CSMIJ 5 CAS 2 Justícia juvenil 4 Iniciativa pròpia 0 Altres 16D’aquests 52 casos la substància que ha originat el motiu de la demanda haestat, bàsicament, el cànnabis. Es detecta un augment de població jove majorde 18 anys (18-21 anys aproximadament).2.2. Implementació de mesures educatives alternatives perconsum de drogues il·legals a menors d’edat de granollersEls menors dedat (majors de 14 anys i menors de 18 anys), residents aGranollers, que han estat sancionats per consum o tinença de drogues il·legals,són els principals destinataris, juntament amb les seves famílies, dun programade mesures educatives alternatives que es posa en marxa a Granollers. Lafinalitat principal és oferir una intervenció d’atenció, seguiment i prevenció aaquests menors, que es basa en una resposta educativa alternativa a la sancióadministrativa, a canvi de la retirada de la sanció econòmica. Aquesta tasca tédos objectius, per una banda pedagògica per al menor i per l’altra és unbenefici per a la comunitat. Amb aquest programa s’intenta que el fet no quedinomés en una mesura punitiva, ja que la sanció econòmica, de facto imajoritàriament, repercuteix sobre els pares o tutors.Enguany s’ha reduït el nombre de persones ateses en el marc d’aquestprojecte, atesa la reducció de sancions imposades. Tanmateix, s’ha atès unapoblació jove major d’edat per qüestions relacionades amb el consum.Adhesions al programa 10Informes tancaments positius 10Informes tancament negatius 0
 6. 6. 3. SOBREDROGUES.NET 2.0El servei compta amb un portal dinternet, www.sobredrogues.net, un projectedàmbit comunitari que es dirigeix a persones o col·lectius que trobaran un bloginformatiu constament actualitzat, en el que es descriuen qüestionsrelacionades amb el tema, notícies, informació bàsica sobre substàncies,material preventiu, servei de consulta telemàtic per a respondre dubtes,consells, assessorament i recomanacions de pàgines webs on trobarinformació més concreta i específica per temàtiques.Durant el 2010 sha dut a terme una renovació total de la web. Hem adoptat unformat associat plenament als canals 2.0.Durant el període comprès entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de2011 la pàgina web www.sobredrogues.net ha tingut un total de 15.989 visites –47.769 pàgines vistes- amb un total de 11.390 usuaris absoluts. Es manté en lalínia de lany anterior.
 7. 7. Estem totalment immersos en el món de l’entorn 2.0 -mitjans i xarxessocials-. Esperem que ens servei per crèixer raonablement, explicar-nosamb més efectivitat i fent un ús amb cert sentit comú.1/ Disposem duna pàgina de la web al Facebook.Més informació a http://www.facebook.com/sobreDrogues2/ Tenim compte al Twitter. Més informació ahttp://www.twitter.com/sobredrogues3/ Realitzem vídeos i en seleccionem dañtres per penjar-los al YouTube.Més informació a http://www.youtube.com/sobredrogues4/ Per als lectors dRSS es pot adherir al FEED RSS. Més informació ahttp://www.sobredrogues.net/index.xml5/ Penjem les presentacions de jornades, cursos, etc al canal delSlideshare. Més informació ahttp://www.slideshare.net/sobredrogues/presentations6/ Penjem fotos i daltres imatges al Flickr. Més informació ahttp://www.flickr.com/photos/sobredrogues
 8. 8. Ús de la web www.sobredrogues.net, 2010Total visites 20101 15989Pagines vistes 2011 47769Usuaris absoluts -únics- 2011 113904. CURS DE FORMACIÓ “(RE)PENSEM LESDROGUES?Durant el 2011 (1, 2, 8 i 9 d’abril) sha realitzat el curs de formació (20 hores)“(Re)pensem les drogues?”.Està organitzat conjuntament pel Servei de Salut Pública i el Servei de Joventutde l’Ajuntament de Granollers.Nombre dalumnes: 255. ALTRES ACTIVITATS (ASSISTÈNCIA IPONÈNCIES A JORNADES,COORDINACIONS, ETC)Articles:“Porros, aolescencias y señales de humo”. Gener de 2011.www.lasdrogas.info“Crisis y planes de prevención. Compatibles y necesarios”. Octubre de2011. www.lasdrogas.info“Para una propuesta sensata sobre la regulació del consumo decannabis”. Desembre de 2011. www.lasdrogas.infoConferències i particpació en jornades, cursos, etc. • “I si fuma porros, què?”. 15 de novembre de 2011. Centre Cívic de Can GiliGranollers. • Adolescents i noves tecnologies. 15 de juny de 2011. Escola Municipal del Treball. Granollers. • Existeixen els consums adolescents de cocaïna? Departament de Salut. 14 de desembre de 2011. Barcelona
 9. 9. • Mesures educatives educatives a Granollers: educació i/o reparació?. A les jornades “Entre les ganes de provar i les ganes de repetir”. 11 de novembre de 2011. Vilanova i la Geltrú. • Mesures educatives educatives a Granollers: educació i/o reparació? 4 de novembre de 2011. A les jornades Joves, salut mental i addiccions: on som? Canovelles. • Usos adolescents de les xarxes socials. A la jornada “web.joves” Badalona. 4 de novembre de 2011. • Usos adolescents de les xarxes socials. 27 doctubre. A “Lespai compartir” dels Maristes. Barcelona. • Mesures educatives educatives a Granollers: educació i/o reparació? 3 de juny de 2011. Al Col·loqui REDAM dAntropologia Mèdica. Joves i desigualtats de salut. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. • El treball preventiu del consum de cànnabis en làmbit familiar. 25 de maig de 2011. En el curs “El treball educatiu amb joves”. Departament de Salut. Barcelona. • Adolescència i NTIC. Connexió i/o addicció? A la jornada dEREIA “Ens veiem a la web?”. Santa Coloma de Gramenet. • La prevenció de les drogues a linfància i adolescència. 27 de gener de 2011. A la jornada “Jóvenes y adicciones”. UOC. Barcelona. • Game Over? La relació que establim amb les tecnologies i com afecta a les nostres vides. 11 de febrer de 2011. A les jornades “Robo.Tik”. Santa Eulàlia de Ronçana.Altres • Coordinació amb el Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) • Coordinació amb el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) • Coordinació amb el Servei de Joventut de l’Ajuntament de Granollers • Coordinació amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Granollers • Col·laboració amb tècnics comarcals de Medi Obert de Justícia Juvenil • Col·laboració amb el Centre de Justícia Juvenil Folch i Torres de Granollers.
 10. 10. • Mesures educatives educatives a Granollers: educació i/o reparació?. A les jornades “Entre les ganes de provar i les ganes de repetir”. 11 de novembre de 2011. Vilanova i la Geltrú. • Mesures educatives educatives a Granollers: educació i/o reparació? 4 de novembre de 2011. A les jornades Joves, salut mental i addiccions: on som? Canovelles. • Usos adolescents de les xarxes socials. A la jornada “web.joves” Badalona. 4 de novembre de 2011. • Usos adolescents de les xarxes socials. 27 doctubre. A “Lespai compartir” dels Maristes. Barcelona. • Mesures educatives educatives a Granollers: educació i/o reparació? 3 de juny de 2011. Al Col·loqui REDAM dAntropologia Mèdica. Joves i desigualtats de salut. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. • El treball preventiu del consum de cànnabis en làmbit familiar. 25 de maig de 2011. En el curs “El treball educatiu amb joves”. Departament de Salut. Barcelona. • Adolescència i NTIC. Connexió i/o addicció? A la jornada dEREIA “Ens veiem a la web?”. Santa Coloma de Gramenet. • La prevenció de les drogues a linfància i adolescència. 27 de gener de 2011. A la jornada “Jóvenes y adicciones”. UOC. Barcelona. • Game Over? La relació que establim amb les tecnologies i com afecta a les nostres vides. 11 de febrer de 2011. A les jornades “Robo.Tik”. Santa Eulàlia de Ronçana.Altres • Coordinació amb el Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) • Coordinació amb el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) • Coordinació amb el Servei de Joventut de l’Ajuntament de Granollers • Coordinació amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Granollers • Col·laboració amb tècnics comarcals de Medi Obert de Justícia Juvenil • Col·laboració amb el Centre de Justícia Juvenil Folch i Torres de Granollers.
 11. 11. • Mesures educatives educatives a Granollers: educació i/o reparació?. A les jornades “Entre les ganes de provar i les ganes de repetir”. 11 de novembre de 2011. Vilanova i la Geltrú. • Mesures educatives educatives a Granollers: educació i/o reparació? 4 de novembre de 2011. A les jornades Joves, salut mental i addiccions: on som? Canovelles. • Usos adolescents de les xarxes socials. A la jornada “web.joves” Badalona. 4 de novembre de 2011. • Usos adolescents de les xarxes socials. 27 doctubre. A “Lespai compartir” dels Maristes. Barcelona. • Mesures educatives educatives a Granollers: educació i/o reparació? 3 de juny de 2011. Al Col·loqui REDAM dAntropologia Mèdica. Joves i desigualtats de salut. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. • El treball preventiu del consum de cànnabis en làmbit familiar. 25 de maig de 2011. En el curs “El treball educatiu amb joves”. Departament de Salut. Barcelona. • Adolescència i NTIC. Connexió i/o addicció? A la jornada dEREIA “Ens veiem a la web?”. Santa Coloma de Gramenet. • La prevenció de les drogues a linfància i adolescència. 27 de gener de 2011. A la jornada “Jóvenes y adicciones”. UOC. Barcelona. • Game Over? La relació que establim amb les tecnologies i com afecta a les nostres vides. 11 de febrer de 2011. A les jornades “Robo.Tik”. Santa Eulàlia de Ronçana.Altres • Coordinació amb el Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) • Coordinació amb el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) • Coordinació amb el Servei de Joventut de l’Ajuntament de Granollers • Coordinació amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Granollers • Col·laboració amb tècnics comarcals de Medi Obert de Justícia Juvenil • Col·laboració amb el Centre de Justícia Juvenil Folch i Torres de Granollers.

×