Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La prevenció de les drogodependències en la infància i adolescència

5,280 views

Published on

Presentació feta a les jornades de la UOC "Jóvenes y adicciones".

La prevenció de drogues en la infància i l'adolescència. Jordi Bernabeu Farrús.

12 de febrer de 2011. Barcelona.

Published in: Health & Medicine

La prevenció de les drogodependències en la infància i adolescència

 1. 1. La prevenció de les drogodependències_ en la infància i l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues Servei de Salut Pública i Consum Ajuntament de Granollers En la jornada “Jóvenes y adicciones” UOC. 12 de febrer de 2011
 2. 2. La prevenció de les drogodependències_ en la infància i l’adolescència Està permesa, i vivament aconsellada, la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest document, fins i tot amb modificacions i millores del text. L'única condició és que figuri primer el nom de l'autor i/o les referències a d’altres autors i després el de tots els qui hi hagin introduït millores. Totes les còpies han de portar aquesta nota de copyleft. No estan permesos els usos comercials www.sobredrogues.net /drogues-i-adolescencia www.slideshare.net / sobredrogues /drogues-i- adolescncia -6895658 www.twitter.com / sobredrogues - www.facebook.com / sobredrogues
 3. 3. 1. Breu decàleg de puntualitzacions sobre la infància i l’adolescència 2. El paper de les drogues 3. Diferents lectures davant una mateixa realitat 4. Qüestions prèvies a qualsevol intervenció 5. Algunes idees per treballar les drogues en l’adolescència 0. Tres hipòtesis per començar el debat La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 4. 4. Tres hipòtesis per començar el debat… La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 5. 5. La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència 1. Probablement estem fent una lectura de l’adolescència segons paràmetres d’epoques antigues. I l’adolescència actual esdevé una etapa per se , diferent a l’infància i la joventut, amb les seves necessitats educatives i de conceptualització. 2. El discurs que es genera al voltant de les drogues segueix condicionat per l’experiència viscuda anys anteriors amb els consums problemàtics d’heroïna (amb tot el que això comporta: idea d’addicció, sobredosi, VIH, etc.). I actualment el panorama és totalment diferent. Així com les noves formes d’exclusió i inclusió. 3. El consequent discurs preventiu i d’atenció no respon a les necessitats més evidents. I s’apliquen des d’una perspectiva massa adulta. Hem incorporat noves metodologies (reduccció de danys). Però, hem acceptat la filosofia de base? Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 6. 6. Algunes puntualitzacions sobre la adolescència La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 7. 7. La metàfora de la “saleta d’estar” La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 8. 8. Infància Edat adulta La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Abans Infància Edat adulta Adolescència Ara Adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 9. 9. El projecte del “nen tresor”. La planificació familiar. I els nous models de famílies. La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 10. 10. La reconceptualització de l’oci i de la feina La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 11. 11. <ul><ul><ul><li>“ Lo que distingue a los hombres no es su manera de ganarse la vida, sino más bien su manera de perder el tiempo” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> Frederik Pohl </li></ul></ul></ul>La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 12. 12. <ul><li>“ Esclau” </li></ul><ul><li>Aïllat </li></ul><ul><li>Monóton </li></ul><ul><li>Llibertat </li></ul><ul><li>Compartit </li></ul><ul><li>Divertit </li></ul>Concepte de treball des del món adult Concepte d’oci des del món jove La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 13. 13. Les dificultats per a l’emancipació La crisi de la noció de futur La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 14. 14. La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues Punk. Manuel Fontdevila . Público. 28 de gener de 2011
 15. 15. L’excessiu “proteccionisme” vers l’infància i adolescència La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 16. 16. Adolescents i joves consumidors. El mercat com a principi sobiranista La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 17. 17. <ul><li>El model actual que defineix el concepte de l’adolescència i joventut genera un mercat immens al voltant de la moda, l’oci, el temps lliure, la música, la diversió… </li></ul><ul><li>Aquest mercat immens també genera un entorn en el que les pautes i valors del consum són elements importants en la configuració de les identitats juvenils. </li></ul><ul><li>El triomf del consum “low cost” </li></ul>La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 18. 18. L’egocentrisme adolescent (paradoxa de l’individualisme) La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 19. 19. Adolescents i joves 2.0: Les noves formes de comunicació i relació La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 20. 20. La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues Erlich. El País. 2 de febrer de 2011
 21. 21. Adolescència i processos migratoris La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 22. 22. L’errònia percepció d’una adolescència cada cop més “canyera” La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 23. 23. L’importància de la Maria, el paper del botellón i la poca incidència de les altres drogues La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 24. 24. La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 25. 25. El paper de les drogues La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 26. 26. D’on venim i cap a on anem La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 27. 27. La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 28. 28. La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues “ Quema de droga”. Reuters. El País 2 de desembre de 2010
 29. 29. Les drogues: un element de consum més? La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 30. 30. Consum de drogues La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues Consum de drogues
 31. 31. Percebem el consum de drogues com quelcom… 1. Normalitzat (integrat) “ Porque estoy harta de ver en los institutos un grupito de chavales que están fumando porros y al lado hay otro grupo de chavales de los típicos que no fuman porros, tal vez los más estudiosos, los más no sé qué, ¿no? que en teoría es eso, de cara al instituto, y pasan olímpicamente, ven los que están fumando porros y lo ven súper normal. Quiero decir no es que se escandalicen de decir, ¡ah! ¡no! ¡fuman porros! es que en absoluto. Y si hablas en las clases es que nadie está escandalizado de los porros, de hecho nadie, ¿eh?” (de l'avaluació del &quot;Qué rule&quot;). 2. Estès i generalitzat 3. Fàcilment accessible La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 32. 32. Percebem el consum de drogues com quelcom… 4. Voluntari “ Jo decideixo consumir” “Jove, tu decideixes” 5. Precoç 6. En constant augment La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 33. 33. Quin paper juguen les drogues en l’adolescència? La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 34. 34. <ul><li>Segurament un paper diferent al que nosotros atorguem </li></ul><ul><li>Integrades en un marc de consum més ampli </li></ul><ul><li>En molts casos, receptes de plaer, felicitat i diversió. Altres vegades, actuaran com elements de connexió o desconnexió, d’integració o exclusió -fonamentadors de problemes-. </li></ul><ul><li>“ Las drogas no son buenas pero a mi me son útiles” </li></ul><ul><li>Compte quan darrera del consum de drogues s’amaguen altres problemes o serveixen d’evasió. </li></ul>La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 35. 35. Diferents lectures davant una mateixa realitat La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 36. 36. Lectures adultes vs Lectures adolescents A. La seva lògica no és la nostra lògica B. Dues idees: “experimentar i passar-m’ho bé, fent el que em dona la gana”. C. “Als adults se’ns escapa tota aquesta història. Ells tenen més informació, en saben més...” D. Nosaltres també hem estat adolescents. I probablement hauríem fet el mateix. &quot;Pienso que se olvidan de que han estado jóvenes e hicieron lo mismo. Probablemente se escondían más. Lo que pasa es que únicament se quedan con lo malo y se olvidan de lo bueno”. E. “La nostra intranquilitat” vs “La seva percepció d’accessibilitat” F. A vegades les drogues estan més presents en els seus discursos que en els seves pràctiques reals... La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 37. 37. Qüestions prèvies a qualsevol intervenció La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 38. 38. L’atenció, prevenció i informació no poden tenir como eix central i únic l’abstinència. La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues <ul><li>Centrem-nos més en els usos que en les pròpies substàncies </li></ul><ul><li>L’adicció no ha de ser el problema més important (i finalitzador del procés problemàtic”) </li></ul><ul><li>Alguns usos son més greus que altres: determinem doncs quins usos són els que realment donen problemes </li></ul><ul><li>No utilitzem la regulació legal de les drogues com a excusa per abstenir-se </li></ul>
 39. 39. La nostra primera intervenció ha d’anar dirigida sempre a reduir els possibles danys del consum <ul><li>Les persones es preocupen per la seva salut </li></ul><ul><li>Consumir drogues no és igual a tenir problemes </li></ul><ul><li>Acceptem que hi ha drogues i n’hi haurà </li></ul><ul><li>Existeixen riscos més importants que l’addicció </li></ul>La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 40. 40. Canviar el discurs implica... <ul><li>...reconèixer que les polítiques de prevenció universal han estat ineficaces. I en alguns moments, fins i tot, contraproduents. </li></ul><ul><li>...que en les estratègias més específiques de prevenció (indicada, selectiva, escolar, etc.) haurem de parlar d’” elements” que van més enllá de l’abstinència </li></ul><ul><li>...que aquests canvis no ens portin a pensar que les drogues són “bones”, pero sí mirar-les “positivament”: reflexionar a partir de pensamients i idees positives , sense anticipar problemes ni prejudicis. </li></ul>La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 41. 41. Algunes idees per treballar les drogues en l’adolescència La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 42. 42. 1. Prevenir és un terme complex que engloba diferents aspectes: <ul><li>Fomentar la responsabilitat </li></ul><ul><li>Potenciar l’autonomia </li></ul><ul><li>Evitar-se problemes </li></ul>2. ...que abarca alhora diferents temes: <ul><li>Informació </li></ul><ul><li>Actituds </li></ul><ul><li>Coneixement </li></ul><ul><li>Experiència </li></ul><ul><li>Percepció d’utilitat </li></ul><ul><li>Interès </li></ul>La prevenció de les drogodependències_ e n la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 43. 43. 3. Que s’ha de treballar desde diferents àmbits... 4. Que compta amb diferents estratègies: <ul><li>Universal </li></ul><ul><li>Selectiva </li></ul><ul><li>Indicada </li></ul><ul><li>La Reducció de Riscs </li></ul><ul><li>La detecció i intervenció precoç </li></ul><ul><li>L’abstinència... </li></ul><ul><li>El medi obert </li></ul><ul><li>Les llars domèstiques </li></ul><ul><li>Els centres educatius </li></ul><ul><li>La xarxa </li></ul><ul><li>L’atenció especialitzada </li></ul><ul><li>Els cossos de seguretat </li></ul><ul><li>La consciència política </li></ul><ul><li>La comunitat </li></ul><ul><li>Etcètera... </li></ul><ul><li>Els MdC </li></ul>La prevenció de les drogodependències_ e n la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 44. 44. 5. Que ha de saber presentar una imatge positiva de l’abstinència <ul><li>“ Una bona manera d’evitar-se problemes” </li></ul><ul><li>Si pot ser: “simpàtica” </li></ul><ul><li>Coherent entre “forma” i “contingut” </li></ul>6. Donant respostes útils davant el consum <ul><li>Aportant estratègies per prevenir problemes </li></ul><ul><li>Donant pautes per a un consum no problemàtic </li></ul>La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 45. 45. 7. Plantejant el consum adolescent com una qüestió d’adolescents i no de persones amb problemes per drogues <ul><li>No fem del consum adolescent un problema de drogues </li></ul><ul><li>Distingim entre conflictes/tensions i problemes </li></ul><ul><li>Sapiguem atendre els vertaders problemes de drogues adolescents (com abordem el tractament, s’emmarca o no en un problema de salut mental, etc.) </li></ul>La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 46. 46. 8. Que apel·li a que la lògica adolescent és basa en la provisionalitat <ul><li>“ Avui sí, demà no ho sé, i demà passat ni de conya” </li></ul>9. Que no es deixi endur per l’ansietat del “què serà d’ell/a en un futur!” <ul><li>Abans està el “jove present” que el “futur adult” </li></ul><ul><li>Tractar abans el que “és ara” que el que “serà demà” </li></ul>La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 47. 47. 10. I que sigui conseqüent amb la realitat <ul><li>Coneixent-la; </li></ul><ul><li>havent detectat les necessitats a treballar; </li></ul><ul><li>essent crítica amb ella (que no vol dir “criticar-la”): </li></ul><ul><li>i respectant-la (els seus canals de comunicació, espais de relació i formes de diversió, etc.). </li></ul>Doncs acabarà sent la nostra oportunitat per poder intervenir La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 48. 48. <ul><li>Gràcies per haver arribat fins aquí (essent cap de setmana) </li></ul>Jordi Bernabeu Farrús La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 49. 49. <ul><li>Crèdits </li></ul>La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues
 50. 50. La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència 9 ideas para educar en la adolescencia Jaume Funes. Editorial Graó. I qualssevol dels seus textos, i exposicions. Energy Control – ABD www.energycontrol.org I la seva intervenció. Los hijos de la desregulación Fernando Conde. Editorial Crefat. I qualssevol dels seus articles. Enquesta escolar sobre consum de drogues 2008 Departament de Salut (Gencat) i PNSD (Ministerio de Salud) Treballant com a educadora o educador social Carles Sedó. Edicions Pleniluni. I qualssevol de les seves xerrades. Granollers_Acció municipal en el consum de drogues www.sobredrogues.net I de la pràctica sorgida d’aquesta i d’altres feines… Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues Aquestes reflexions i idees exposades han estat inspirades a partir de la lectura, escolta i reflexió de les fonts següents:
 51. 51. La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència Per a més informació (dubtes, qüestions, atenció, etc.)_ Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues Punk. Manuel Fontdevila . Público 28 de gener de 2011 Erlich. El País 2 de febrer de 2011 D’Energy Control “ Quema de droga”. Reuters. El País 2 de desembre de 2010

×