Tvt osaksi opetuksen arkea

1,308 views

Published on

Kemin lyseon lukion tvt-hankkeen esittely

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,308
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tvt osaksi opetuksen arkea

 1. 1. Tvt osaksi opetuksen arkea Kemin lyseon lukio 15.8.2011 Susanne Nyman
 2. 2. Hankkeen tavoitteet <ul><li>lukio-opetuksen pedagogiikan ja oppimisympäristöjen arviointi ja uudistaminen </li></ul><ul><li>ajanmukaiset ja riittävän nopeat tietoliikenneyhteydet kaikkiin opetustiloihin </li></ul><ul><li>tieto- ja viestintätekniikan käytön edistäminen opetuksessa ja arvioinnissa </li></ul><ul><li>verkossa tapahtuvan oppimisen lisääminen osaksi jokaisen kurssin opiskelua </li></ul>
 3. 3. <ul><li>opiskelutaitojen ja oppimistulosten paraneminen verkko-opetuksen tarjoamien tukitoimien ja harjoitusten avulla </li></ul><ul><li>yhteisöllisyyden lisääminen koulun toimintakulttuurissa </li></ul><ul><li>lukio-opiskelijoiden tasa-arvoisuuden lisääminen </li></ul><ul><li>opettajakunnan pedagogisten taitojen kehittäminen verkko-opetuksen mahdollistavalla tasolle </li></ul>
 4. 4. Opettajien verkkopedagogisten taitojen kehittäminen <ul><li>uusien pedagogisten menetelmien oppiminen ja haltuunotto (aktiivinen harjoittelu) </li></ul><ul><li>aikaisemmin tuotettua materiaalia linkitetään koulun kotisivuille </li></ul>
 5. 5. <ul><li>jokaisella mahdollisuus käyttää omaa henkilökohtaista tietokonetta opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa </li></ul><ul><li>laitekannan uusiutuessa atk-tuki voi enemmän keskittyä opettajien opastamiseen Moodle-oppimisympäristössä sekä verkko-opetukseen kuuluvien tvt-taitojen harjoittelussa </li></ul>
 6. 6. Opiskelijoiden verkko-opiskelutaitojen parantaminen <ul><li>verkko-opiskelutaitoja edistävän opiskelutekniikan kurssin suunnittelu ja toteutus 1. vuosikurssille </li></ul><ul><li>mediataidot haltuun: </li></ul><ul><ul><li>tiedonhankinta </li></ul></ul><ul><ul><li>tiedon käsittely </li></ul></ul><ul><ul><li>tiedon oikeellisuuden arviointi sekä kriittinen ajattelu </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Verkko-opiskelutaidon kurssilla korostuvat opiskelutaidot: </li></ul><ul><ul><li>kyky ottaa itsenäisesti vastuu omasta opiskelusta </li></ul></ul><ul><ul><li>sosiaalisen median vuorovaikutustaidot </li></ul></ul><ul><ul><li>verkkokeskustelutaidot mielipiteiden vaihdossa sekä ongelmatilanteissa </li></ul></ul><ul><ul><li>tiedon julkistaminen (esseet, referaatit, tutkielmat, kommentoinnit) </li></ul></ul><ul><ul><li>sitoutuminen suoritusaikatauluihin </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Verkko-opiskelutaitojen kurssilla </li></ul><ul><ul><li>huomioidaan eri oppiaineissa tarvittavat taidot </li></ul></ul><ul><ul><li>vahvistetaan opiskelijoiden valmiuksia oppiainerajat ylittävien asiakokonaisuuksien käsittelyyn </li></ul></ul>
 9. 9. Oppilasarvioinnin uudistamiseen tähtäävät toimenpiteet (verkossa) <ul><li>” uudet” testi- ja koemallit verkossa, niiden arviointi sekä valmiin verkkomateriaalin hyödyntäminen </li></ul><ul><li>opettajien verkkokoepankki oppiaineisiin </li></ul><ul><li>arvioidaan </li></ul><ul><ul><li>prosessia, ei vain lopputulosta </li></ul></ul><ul><ul><li>tiedonhankintataitoja </li></ul></ul><ul><ul><li>kykyä arvioida tiedon oikeellisuus </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>kehitetään menetelmiä verkkopalautteen antamiselle </li></ul><ul><li>opiskelijat saavat mahdollisimman paljon neuvoja opiskelunsa tueksi </li></ul><ul><li>verkko-opetuspaketteja ja nauhoitteita heikosti menestyville </li></ul>
 11. 11. Tasa-arvon edistämiseen tähtäävät toimet <ul><li>kehitellään vaihtoehtoisia tapoja opiskella ja suorittaa lukiokursseja </li></ul><ul><li>opiskelijoilla tasa-arvoiset mahdollisuudet hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussaan </li></ul><ul><li>alueellinen tasa-arvo: opettajakunnan tvt-taidot sekä laitekanta </li></ul>
 12. 12. Yhteisöllinen toimintakulttuuri <ul><li>verkon mahdollisuuksien hyödyntäminen sekä opetuksessa että koulun yhteisessä toiminnassa </li></ul><ul><li>Verkkokeskustelut </li></ul><ul><ul><li>opetuksessa </li></ul></ul><ul><ul><li>oppilaskunnan toiminta </li></ul></ul><ul><ul><li>teemapäivät ja tapahtumat </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>Facebook </li></ul><ul><ul><li>tiedottaminen ja mielipiteiden vaihto </li></ul></ul><ul><ul><li>suljettu ympäristö </li></ul></ul><ul><ul><li>aktiivisempaa kuin Moodlen käyttö keskusteluissa? </li></ul></ul><ul><li>Blogit </li></ul><ul><ul><li>viikon ajankohtaiskatsaus </li></ul></ul><ul><ul><li>kommentoinnit </li></ul></ul><ul><li>Wikialustat </li></ul><ul><ul><li>tiedonkeruussa </li></ul></ul><ul><ul><li>tasa-arvoinen tiedonjakelukanava (tietoa voi muokata ja täydentää => hyvää harjoitusta yhteistyöhön) </li></ul></ul>
 14. 14. Hankkeen konkreettiset tulokset <ul><li>opettajilla henkilökohtaiset tietokoneet </li></ul><ul><li>kaikissa opetustiloissa nopeat tietoliikenneyhteydet </li></ul><ul><li>opettajilla riittävät taidot tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa </li></ul><ul><li>oppimistulosten arvioinnissa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa </li></ul>
 15. 15. <ul><li>verkkokurssien suorittaminen kun opiskelijoiden taidot ovat riittävät </li></ul><ul><li>koulun yhteisöllisyys: hyvä opiskelu- ja työskentelyilmapiiri sekä aktiivisesti toimiva virtuaaliyhteisöllisyys </li></ul><ul><li>oppimistulokset paranevat </li></ul><ul><li>opiskelijoilla on erinomaiset verkko-opiskelutaidot jatko-opintoja varten </li></ul>
 16. 16. Hankkeen toteutus <ul><li>laaditaan toimintasuunnitelma sekä toteutumisaikataulu </li></ul><ul><li>hankkeen ohjausryhmä seuraa edistymistä tavoitteiden mukaan </li></ul><ul><li>luodaan malli arvioinnille </li></ul><ul><ul><li>palaute opettajilta ja opiskelijoilta koko hankkeen aikana </li></ul></ul><ul><ul><li>pääpainona opetusjärjestelyt, opetuksen toteutus sekä laatu </li></ul></ul><ul><li>hankkeen vaikuttavuus arvioidaan opiskelijoiden oppimistulosten sekä opiskeluilmapiirikyselyjen pohjalta </li></ul>
 17. 17. Hankkeen aikataulu <ul><li>alkaa elokuussa 2011 </li></ul><ul><li>päättyy joulukuussa 2012 </li></ul><ul><li>Hankkesta tiedotetaan koulun kotivisivuilla </li></ul><ul><ul><li>muotona blogi, mikä nimeksi? </li></ul></ul>
 18. 18. Hankkeen kustannusarvio <ul><li>koordinointi 10 000€ </li></ul><ul><li>suunnittelu 13 500€ (-1 500€) </li></ul><ul><li>neuvonta ja ohjaus 1 000€ </li></ul><ul><li>arviointi 1 000€ </li></ul><ul><li>raportointi ja julkaisut 1 500€ </li></ul><ul><li>tiedotus, viestintä ja markkinointi 500€ </li></ul>
 19. 19. <ul><li>kokous- ja koulutusmenot </li></ul><ul><li>4 000€ (- 6 000€) </li></ul><ul><li>matkustuskulut 2 000€ (- 2 000€) </li></ul><ul><li>laitehankinnat 46 500€ (-3 500€) </li></ul><ul><li>yhteensä 80 000 (-14 000€) </li></ul><ul><ul><li>valtion osuus 64 000€ </li></ul></ul><ul><ul><li>kaupungin osuus 16 000€ </li></ul></ul>
 20. 20. Koulutus ja tutkimus 2007-2012 Opetusministeriön kehittämissuunnitelma <ul><li>Oman ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen on opettajan oikeus ja velvollisuus. </li></ul><ul><li>Työnantaja vastaa ensisijaisesti täydennyskoulutuksesta. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Opetushenkilöstön jatko- ja täydennyskoulutuksesta kohdennetaan koulutukseen, joka </li></ul><ul><ul><li>luo valmiuksia osallistuvien, aktiivisten ja toiminnallisten työtapojen sekä erilaisten oppimisympäristöjen käyttöönottamiseen </li></ul></ul><ul><ul><li>parantaa opetushenkilöstön valmiuksia kohdata erilaisia oppijoita </li></ul></ul>

×