Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tugas jururawat dan kerjayanya

28,143 views

Published on

  • Be the first to comment

Tugas jururawat dan kerjayanya

  1. 1. Tugas Jururawat dan KerjayanyaJururawatMungkin ada yang berminat untuk menjadi seorang jururawat, Terlebih dahulu perlumempunyai informasi serta mengetahui apakah tugas jururawat. Jururawat bukan sahajatugasnya dilihat seperti kebiasaan di hospital membantu pesakit, tetapi ada beberapaperkara lagi perlu diketahui bekenaan tugas sebagai jururawat.Jururawat ini terdapat di kumpulan Pengurusan dan Profesional, Sokongan (SkimPerkhidmatan Bersepadu) dibawah Kementerian Kesihatan sekiranya bekerja sebagaijururawat di sektor kerajaan.Gaji JururawatSebut pasal gaji ini, kami tidak dapat member jumlah yang tepat kerana ia bergantung padasituasi semasa dan imbuhan lain. Walaubagaimanapun kami memberikan anggaranmengikut sumber kami iaitu sekitar RM 1,300 hingga 3,600 gaji pokok tanpa elaun bagi yangbaru mula bertugas. Untuk kenaikan tangga gaji seterusnya boleh mencapai sehingga RM4,000.Syarat dilantik ke jawatanwarganegara Malaysia;Diploma Kejururawatan daripada institusi-institusi latihan Kementerian Kesihatan Malaysiayang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telahberdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia.lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SijilPelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.Tugas JururawatRawatan Kesihatan KeluargaPerkhidmatan kesihatan ibu dan kanak-kanak.Perkhidmatan lawatan ke rumah.Perkhidmatan kesihatan di sekolah.Perkhidmatan perancang keluarga.Pendidikan kesihatan.PenyeliaanMenyelia kakitangan ‘ Auxilliary’ dan kakitangan lain dalam institusi semasaMenyelia bidan kampung dan swasta berdaftarPentadbiranMentadbir klinikMembantu membuat penilaian kakitangan dibawahMenyimpan rekod kesihatan secara sistematik di kawasan semasaMerancang dan menjalankan lawatan ke rumahMemberi latihan kepada pelatih kesihatan baru separa perubatan semasa.Tugas jururawat semasa di hospitalMenjaga pesakit seperti mengurus, melayan makan minum, kebersihan pesakit, merawatibu bersalin, merawat dan penjagaan bayi selepas kelahiran.Membantu doktor dalam rawatan pesakit.Menyelia Penolong Jururawat, Bidan dan Kakitangan bawahan.Membantu ketua jururawat, pentadbiran wad serta penilaian pelatih baru.
  2. 2. Menjadi seorang jururawat perlulah mempunyai ketahanan mental yang tinggi kerana iaberada pada tahap pekerjaan melayan karenah manusia lain yang mana boleh menimbulkanketidakselesaan dan masalah-masalah luar jangka akibat dari ragam manusia yangberlainan.---------------------------------------------------------------------------------------------------------SyaratLantikan: Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut : LANTIKAN KE GRED U29 (a)(i)Diploma Kejururawatan daripada institusi-institusi latihan Kementerian Kesihatan Malaysia yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia. GRED U29 [ Gaji Permulaan P1 : RM1,687.59 ] LANTIKAN KE GRED U41 (a)(i)ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf dengannya serta telah berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia. GRED U41 [ Gaji Permulaan P1 : RM2,259.08 ] Deskripsi Tugas: JURURAWAT GRED U29 Tugas-tugas Jururawat Kesihatan 1. Perawatan Kesihatan Keluarga i. Perkhidmatan kesihatan ibu dan kanak-kanak. ii. Perkhidmatan lawatan ke rumah. iii. Perkhidmatan kesihatan di sekolah. iv. Perkhidmatan perancang keluarga. v. Pendidikan kesihatan. 2. Latihan Membantu dalam mengajar pelbagai kategori pelatih separa perubatan semasa latihan mereka. 3. Menyelia Menyelia pekerja-pekerja Auxilliary dan kakitangan kesihatan lain dalam i. kawasan operasi. ii. Menyelia bidan kampung dan bidan swasta berdaftar. 4. Pentadbiran i. Mentadbir klinik. ii. Merancang dan menjalankan lawatan ke rumah. Menyimpan rekod-rekod dan reten perkhidmatan kesihatan keluarga di dalam iii. kawasan operasi. iv. Membantu dalam penilaian kakitangan bawahan.
  3. 3. Tugas-tugas Jururawat Di Hospital1. Penjagaan Pesakit i. Mengurus dan melayan makan minum pesakit. ii. Mengurus dan menjaga kebersihan pesakit. iii. Penjagaan dan merawat ibu selepas bersalin. iv. Penjagaan dan merawat bayi selepas kelahiran.2. Membantu Doktor dalam menjalankan tugas-tugas perawatan.3. Menyelia Penolong Jururawat, Bidan dan kakitangan bawahan.4. Membantu Ketua Jururawat dalam pentadbiran wad dan penilaian pelatih-pelatih.5. Rawatan-rawatan lain mengikut arahan.JURURAWAT GRED U411. Fungsi Klinikal/PenguatkuasaanPemantauan KejururawatanMengawalselia perawatan dengan melakukan rondaan ke wad/klinik/unitberjadual untuk memantau keberkesanan perawatan, peralatan dan keselamatanpelanggan.2. Fungsi Pengurusan dan PenyeliaanMerancang perkhidmatan kejururawatan dan perawatan selari dengan aliran sainsdan teknologi juga konsep terkini.Menyelia pembentukan dan pembangunan kerjaya kejururawatan melalui latihandan kursus dalam perkhidmatan, penyelidikan dan pembangunan.3. Kawalan MutuMerancang lawatan penyeliaan untuk memastikan amalan kejururawatandijalankan mengikut piawaian.Memastikan perawatan dilakukan berpandukan Standard Operating Procedures(SOP) - menentukan protokol dan garis panduan dalam prosedur kejururawatandipraktikkan.4. Latihan KejururawatanMerancang dan menyelaras kursus/latihan amali anggota kejururawatan di antarakolej dan diperingkat negeri.

×