Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

UITM-(CTU) AQIDAH TERAS PEMBANGUNAN MUSLIM

21,107 views

Published on

 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

UITM-(CTU) AQIDAH TERAS PEMBANGUNAN MUSLIM

 1. 1. PRINSIP-PRINSIP ASAS ISLAM TAJUK 2: AQIDAH TERASPEMBANGUNAN MUSLIM
 2. 2. 2. Akidah teras pembangunan Muslim2.1 Pengertian akidah2.2 Asas –asas akidah2.3 Pembinaan dan pengukuhan akidah2.4 Unsur-unsur yang merosakkan akidah2.5 Peranan akidah dalam pembangunan ummah
 3. 3. 2.1 PENGERTIAN AKIDAHDEFINISI AKIDAH DARI SUDUT BAHASA
 4. 4. DEFINISI AKIDAH DARI SUDUT ISTILAH MohdSulaiman Hj Yasin
 5. 5. i. AL-ILAHIYYAH• Al-Ilahiyyah bermaksud Ketuhanan – Ikatan Ketuhanan dalam diri seseorang individu Muslim. Ikatan keyakinan yang diterjemahkan melalui kalimah thayibbah - syahadah – Pengakuan Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah Pesuruh Allah”.• Ma’rifatullah [mengenal Allah] – Pembuktian Kewujudan Allah – Pengakuan/Keyakinan Keesaan Allah – Keyakinan Kebesaran dan Kekuasaan Allah
 6. 6. Konsep tauhid• Tauhid Rububiyyah – Iktikad dengan tegas Allah adalah Rabb yang memilik, mentadbir dan mencipta segala yang ada di langit dan di bumi• Tauhid Uluhiyyah – Iktikad bahawa Allah adalah satusatunya Tuhan yang layak disembah• Tauhid Asma’ was sifat – Iktikad bahawa Allah bersifat kesempurnaan melalui 99 namanya yang terpuji dan 20 sifat wajib bagi Allah yang perlu diketahui.
 7. 7. ii. AN-NUBUWWAH Kepercayaan Kepada RasulSetiap Muslim MESTI:• Mengetahui dan meyakini bahawa Allah SWT mengutuskan setiap umat seorang Rasul• Rasul diutuskan untuk mengajak umat menyembah Allah, menjauhi taghut dan memimpin umat ke jalan selamat dunia / akhirat• Mengetahui dan meyakini bahawa para rasul menyampaikan ajaran Allah SWT• Menjadikan Rasul Qudwah Hasanah
 8. 8. Peranan Rasul• Memberi petunjuk dan panduan kepada manusia.Tanpa Rasul manusia tidak dapat mengenali Allah.• Menyelesaikan pertikaian yang timbul dikalangan manusia.• Menyatukan umat Islam. Semua Nabi dan Rasul membawa risalah yang sama iaitu Agama Allah• Menjadi qudwah hasanah• Memberi panduan yang tidak mampu dicapai oleh akal manusia.**aplikasi sifat rasul yang perlu ada pada manusia: tabligh, amanah, fatanah & siddiq
 9. 9. Kepercayaan Kepada Kitab• Setiap muslim wajib mengetahui dan meyakini bahawa Allah SWT telah menurunkan kitab- kitab tertentu kepada para Rasul untuk panduan manusia seluruhnya.• 110 buah suhuf• Kitab taurat = Nabi Musa a.s.• Kitab zabur = Nabi Daud a.s.• Kitab injil = Nabi Isa a.s.• Kitab Al-Quran = Nabi Muhammad a.s.
 10. 10. iii. As-sam’iyyat Kepercayaan Kepada Malaikati. Keyakinan bahawa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah di alam ghaib.ii. Malaikat adalah makhluk yang mulia,sentiasa ta’at dan patuh kepada Allah SWT.Tidak pernah derhaka kepada Allah.iii. Bukti keagongan Allah SWT.**10 nama-nama malaikat yang wajib diketahui jibril [menyampaikan wahyu], mikail [menurunkan rezeki], israfil [meniup sangkakala], izrail[mencabut nyawa], munkar & nakir [menyoal dalam qubur], raqib [mencatat amal kebajikan], ‘atid[mencatat amal kejahatan], malik[menjaga neraka] & ridhwan [menjaga syurga]
 11. 11. Kejadian dan Hakikat Malaikat• Dijadikan dari Nur (cahaya) Terjemahan hadis - “ Dijadikan malaikat dari cahaya dan dijadikan jin dari api dan dijadikan Adam dari apa yang telah digambarkan kepada kamu”.• Malaikat bersayap. Terjemahan hadis – “Rasululah SAW melihat Jibril mempunyai 600 sayap”.Peranan Dan Tanggungjawab Malaikat [tugas umum]i. Membawa wahyuii. Bertasbih,patuh, dan sujud kepada Allah swtiii. Memikul ‘arasyiv. Memberi salam kepada ahli syurgav. Memohon rahmat dan keampunan untuk orang- orang mukmin
 12. 12. Kepercayaan Kepada Hari AkhiratSetiap muslim mesti:-i. Mengetahui dan menyedari bahawa manusia dan seluruh makhluk akan musnah bila tiba masanya.ii. Yakin qiamat pasti berlaku.iii. Yakin adanya Hari Kebangkitan, perkiraan amal(hisab), pembalasan syurga dan neraka.iv. Yakin bahawa manusia akan dibangkitkan dan dipersoalkan setiap apa yang dilakukan sewaktu hidup di dunia.
 13. 13. • Terjemahan surah al ‘Araf ayat 187 : “ Mereka bertanya kepadamu tentang hari qiamat, bilakah terjadinya?. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang qiamat itu adalah di sisi Tuhanku, tidak seorang pun dapat menjelaskan selain dia.Hari Qiamat itu adalah amat berat(huru hara bagi makhluk) yang dilangit dan di bumi.Hari qiamat itu tidak datang kepadamu melainkan dengan tiba- tiba”.
 14. 14. Hakikat Hari Qiamat1. Alam barzakh (alam kubur)2. Hari kebangkitan3. Manusia dihimpunkan4. Pembentangan amalan5. Hisab dan timbangan amalan6. Jambatan (sirat)7. Balasan syurga / neraka Maksud Hadis tentang hisab dan timbangan: ‘Tidak berganjak tapak kaki seorang hamba sehingga dia disoal dengan empat perkara, tentang umurnya untuk apa dihabiskan, masa mudanya untuk apa digunakan, dan hartanya dari mana diperolehi, dan untuk apa dibelanjakan, dan apakah amalan yang dilakukannya dengan apa yang diketahuinya’. (Riwayat al-Tirmizi)
 15. 15. Persiapan Menghadapi Hari Akhirati. Berhati-hati terhadap tanda-tanda qiamat kecil dan besarii. Meneguhkan keimanan kepada Allah SWT dengan menghampirkan diri (muraqabah), bertaubat serta beramal dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan.iii. Menjauhkan diri dari melakukan perkara-perkara yang merosakkan aqidah serta kemungkaran.iv. Menyuburkan rasa takut terhadap azab Allah SWT serta sentiasa bertaubat kepadaNya.v. Melaksanakan tanggungjawab sebagai Khalifah Allah.
 16. 16. Tanda-Tanda Kiamat kecil• Penaklukan Baitulmuqaddis• Zina bermaharajalela• Pemimpin yang terdiri dari orang yang jahil dan fasik• Bermaharajalela alat muzik• Menghias masjid dan membanggakannya• Banyaknya berlaku gempa bumi• Banyaknya berlaku huru-hara yang menyebarkan kejahatan• Banyaknya berlaku pergaduhan dan pembunuhan• Banyak wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang• Ramai orang soleh meninggal dunia
 17. 17. Tanda-Tanda Qiamat BESAR menurut Hadis• Keluar sejenis binatang dari bumi bernama Daabatul Ardii.• Lahirnya Dajjal.• Keluar asap tebal.• Turunnya Nabi Isa A.S.• Kemunculan Imam Mahdi.• Matahari terbit ke arah barat.• Keluarnya suku Yajuj dan Majuj.• Perempuan mengandung akan terburai kandungannya.• Terdengar tiupan sangkakala pertama.
 18. 18. Kepentingan Beriman dengan Hari aKHirat• Supaya manusia yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah• Agar manusia mengambil iktibar dan membuat persediaan• Supaya manusia mempertingkatkan lagi keimanan kepada Allah• Melembutkan hati-hati manusia• Amar ma`ruf dan nahi mungkar• Melahirkan manusia yang gigih berusaha
 19. 19. Kepercayaan Kepada Qada’ Dan Qadar• Setiap muslim mestilah:-a. Faham dan menerima segala ketentuan Allah SWT samada baik atau buruk.b. Mengetahui bahawa Allah SWT Maha ‘adil dan tidak pernah menzalimi hamba- hambanya.c. Meyakini bahawa ketetapan dan takdir Allah SWT mempunyai hikmah tersendiri.
 20. 20. Sikap ketika menerima takdir Allah• Menerima dengan redha• Bersabar dalam menghadapi dugaan• Bersyukur apabila dikurniakan nikmat daripada Allah• Berusaha dan mengambil pengajaran• Berdoa• Bertawakkal
 21. 21. Kepentingan Meyakini Qada’ Dan Qadar1) Melahirkan sifat yakin terhadap segala ketentuan Allah SWT.2) Melahirkan sifat-sifat redza, sabar, syukur, ikhlas, tawadhu’ dan sifat-sifat mahmudah yang lain dalam menerima takdir Allah SWT.3) Melahirkan sikap rajin berusaha, gigih, berani, tabah menghadapi dugaan dan cabaran dalam kehidupan.
 22. 22. Kepetingan meyakini Qada’ dan Qadar:4) Melahirkan keyakinan pada diri mukmin bahawa kemalangan, penderitaan, kesusahan, kesakitan dan seumpamanya, terdapat hikmah disebaliknya.5) Mendorong setiap mukmin berusaha , berdo’a dan bertawakkal bagi mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat.6) Menghindarkan diri dari sifat-sifat mazmumah seperti ‘ujub, takabbur, riya’, putus asa, hasad dengki dan seumpamanya, kerana setiap sesuatu yang berlaku adalah ketentuan Allah SWT.
 23. 23. 2.3 Pembinaan Dan Pengukuhan ‘Aqidah Ilmu Iman Amal Taqwa• Ilmu• Mengelakkan diri dari suasana dosa dan jahiliah• Iltizam meninggalkan yang haram• Iltizam melakukan ibadat• Mujahadah al Nafs dan muhasabah diri• Taubat dan doa
 24. 24. ILMU• Perlunya penguasaan ilmu yang mendalam menjadikan seseorang itu arif dan tidak melakukan sesuatu secara membuta tuli.• Iman tanpa ilmu = sesat…• Perlunya didikan sejak kecil..• Sumber ilmu mestilah dari tempat yang betul..• Firman Allah yang bermaksud:”Katakanlah (wahai Muhammad): (Tuhanku) ialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat pergantungan sekalian makhluk. Ia tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sesiapa yang setara dengannya’. (al-Ikhlas : 4)
 25. 25. Mengelakkan diri dari suasana dosa dan jahiliah• Nabi s.a.w diutus untuk menyelamatkan masyarakat jahiliyah yang sesat dan terpesong ajaran mereka…• Umat Islam mesti mesti mengelakkan diri dari melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang- orang jahiliyah..• Firman Allah yang bermaksud:”Dan sesiapa yang melakukan dosa, maka sesungguhnya ia hanya mengerjakannya untuknya untuk (menjadi bala bencana) yang menimpa dirinya sendiri. Dan (ingatlah) Allah sentiasa mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(al- Nisa’ : 111)
 26. 26. Iltizam meninggalkan yang haram• Dunia hanyalah sementara (Darul Fana’) dan kehidupan Akhirat yang akan kekal (Darul Baqa’).• Hendaklah membentuk diri dengan IMAN dan AQIDAH yang benar.• Perbuatan manusia akan dipandu oleh kekuatan Imannya..• Firman Allah yang bermaksud:”Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya serta kepada penerang cahaya (al-Qur’an) yang kami turunkan. Dan ingatlah Allah amat dalam pengetahuanNya Akan segala yang kamu kerjakan”. (AL-Taghabun: 8)
 27. 27. Iltizam melakukan ibadat• Firman Allah yang bermaksud:”Dan (ingatlah) aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaKu’. (al-Zariyat: 56)• Manusia yang berpegang dengan konsep ibadah ini dijamin berada pada jalan yang benar.• Kelebihan ibadah/pekerjaan yang ikhlas;- Menjaga hubungan Manusia dan Allah- Menjaga hubungan sesama manusia
 28. 28. Taubat dan Doa• Manusia ciptaan Allah kadang-kadang tidak terlepas dari melakukan dosa dan maksiat.• Perlanggaran perintah Allah memerlukan tindakan yang cepat…iaitu• Taubat dan Doa senjata Mukmin yang ampuh dan kuat.• Taubat mestilah dilakukan dalam ertikata yang sebenarnya.• Firman Allah yang bermaksud:”Dan sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang ingkar kepadaNya melainkan orang-orang yang fasik”. (al-Baqarah ayat 99)
 29. 29. 2.4 Unsur- unsur yang merosakkan Akidah Seseorang itu dianggap terkeluar daripada iman dan Islamapabila dia beriktikad, Berkata-kata, atau melakukan perbuatan yang membatalkan ikrar dan tasdiq. Dan keatasnya akan dilaksanakan hukuman had (hudud). Perkataan Perbuatan Keyakinan
 30. 30. Empat pErkara asas yang mEbatalkan iman mEnurut imam al-tahawi…• Mengingkari sifat Rububiyyah dan mencelanya.• Mengingkari atau mencela Asma’ Allah s.w.t dan sifat-sifatnya.• Mengingkari atau mencela sifat Uluhiyyah.• Mengingkari dan mencela keRasulan Nabi Muhammad s.a.w.
 31. 31. 2.5 Peranan Aqidah Dalam Pembangunan Ummah• Melahirkan ummah • Melahirkan ummah yang tunduk kepada yang memiliki peribadi ajaran Allah dan Rasul yang unggul• Melahirkan ummah • Melahirkan ummah yang mempunyai yang berfikiran halatuju dan matlamat kritis,progresif dan yang jelas dinamis• Menegakkan sistem • Membangunkan pemerintahan yang ekonomi ummah secara stabil komprehensif

×