Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מדיניות התחבורה והחנייה בת"א-יפו

319 views

Published on

מדיניות התחבורה והחנייה בת"א-יפו

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מדיניות התחבורה והחנייה בת"א-יפו

 1. 1. ‫והחנייה‬ ‫התחבורה‬ ‫מדיניות‬‫והחנייה‬ ‫התחבורה‬ ‫מדיניות‬ ‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫מועצה‬ ‫פורום‬‫מועצה‬ ‫פורום‬ ‫מאי‬‫מאי‬20062006
 2. 2. .....‫אבל‬ ‫יודעים‬ ‫כולם‬.....‫אבל‬ ‫יודעים‬ ‫כולם‬ •‫מתחבורה‬ ‫מקורו‬ ‫דן‬ ‫בגוש‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫עיקר‬ •‫מתים‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬1100‫אוויר‬ ‫מזיהום‬ ‫כתוצאה‬ ‫איש‬ ‫דן‬ ‫בגוש‬ •-‫כ‬28,000‫נשימתיים‬ ‫מסימפטומים‬ ‫סובלים‬ ‫ילדים‬ ‫האוויר‬ ‫מזיהום‬ ‫כתוצאה‬ •‫בסך‬ ‫כלכלי‬ ‫נזק‬ ‫גורם‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬77.4‫מיליון‬ ‫ובגין‬ ‫חולים‬ ‫באותם‬ ‫טיפול‬ ‫הוצאות‬ ‫בשל‬ ,‫בשנה‬ ‫דולר‬ ‫עת‬ ‫בטרם‬ ‫מוות‬
 3. 3. •‫רק‬ ‫מהווה‬ ‫ת"א‬ ‫מטרופולין‬7%‫מדינה‬ ‫של‬ ‫משטחה‬ -‫כ‬ ‫מצטופפים‬ ‫זה‬ ‫בשטח‬ ‫אך‬ ,‫ישראל‬44%‫מאוכלוסיית‬ (‫נתניה‬ ‫עד‬ ‫)מאשדוד‬ ‫המדינה‬ •-‫כ‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫לעיר‬ ‫נכנסים‬ ‫יום‬ ‫בכל‬670,000‫נוסעים‬ -‫מ‬ ‫למעלה‬ (‫)יוממים‬50%‫פרטי‬ ‫ברכב‬ •‫יותר‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫בעשר‬ – ‫פרבור‬ ‫מגמת‬ ‫קיימת‬ ‫הנסיעות‬ ‫במספר‬ ‫גידול‬ ,‫לעיר‬ ‫מחוץ‬ ‫גרים‬ ‫מועסקים‬ ‫פרטי‬ ‫ברכב‬ •-‫ל‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫תחזית‬2020-‫כ‬ ‫של‬ ‫גידול‬ ‫מראה‬25% ) ‫המטרופולין‬ ‫באוכלוסיית‬3.5(‫איש‬ ‫מליון‬ ‫במטרופולין‬ ‫תחבורה‬ ‫על‬ ‫נתונים‬ ‫קצת‬‫במטרופולין‬ ‫תחבורה‬ ‫על‬ ‫נתונים‬ ‫קצת‬ ‫העיר‬ ‫פרופיל‬ ‫מסמך‬ :‫מקור‬
 4. 4. :‫מסקנה‬:‫מסקנה‬ !!!‫בפקק‬ ‫העתיד‬
 5. 5. :‫השלכות‬:‫השלכות‬ •‫כאזור‬ ‫העיר‬ ‫תפקוד‬ ‫המשך‬ ‫על‬ ‫איום‬‫כאזור‬ ‫העיר‬ ‫תפקוד‬ ‫המשך‬ ‫על‬ ‫איום‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫הראשי‬ ‫העסקים‬‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫הראשי‬ ‫העסקים‬ •‫משפחות‬ ‫של‬ ‫יציאה‬ – ‫פרבור‬ ‫מגמת‬ ‫המשך‬‫משפחות‬ ‫של‬ ‫יציאה‬ – ‫פרבור‬ ‫מגמת‬ ‫המשך‬ ‫מהעיר‬‫מהעיר‬ •‫של‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫ברמת‬ ‫ירידה‬ ‫המשך‬‫של‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫ברמת‬ ‫ירידה‬ ‫המשך‬ ‫בטיחות‬ ,‫רעש‬ ,‫אוויר‬ ‫זיהום‬ :‫התושבים‬‫בטיחות‬ ,‫רעש‬ ,‫אוויר‬ ‫זיהום‬ :‫התושבים‬
 6. 6. ?‫בעולם‬ ‫עושים‬ ‫מה‬?‫בעולם‬ ‫עושים‬ ‫מה‬ ‫העיר‬‫קוריטיבה‬‫קוריטיבה‬-‫מ‬ ‫צמחה‬ ,‫בברזיל‬300‫לפני‬ ‫תושבים‬ ‫אלף‬50 -‫מ‬ ‫ללמעלה‬ ,‫שנה‬2.4.‫כיום‬ ‫נפש‬ ‫מיליון‬ :‫גבוהה‬ ‫חיים‬ ‫איכות‬ ‫בעלת‬ ‫עיר‬:‫גבוהה‬ ‫חיים‬ ‫איכות‬ ‫בעלת‬ ‫עיר‬‫רמת‬ ,‫נמוכים‬ ‫פשיעה‬ ‫אחוזי‬ ‫מזערי‬ ‫אוויר‬ ‫וזיהום‬ ‫גבוהה‬ ‫השכלה‬ ‫מתבסס‬ ‫בעיר‬ ‫התכנון‬‫מתבסס‬ ‫בעיר‬ ‫התכנון‬ -‫ה‬ ‫משנות‬-‫ה‬ ‫משנות‬6060‫על‬‫על‬ ‫ברורה‬ ‫העדפה‬‫ברורה‬ ‫העדפה‬ :‫ציבורית‬ ‫לתחבורה‬:‫ציבורית‬ ‫לתחבורה‬ ‫אוטובוסים‬ ‫התאמת‬ ‫אמינות‬ ,‫יעד‬ ‫לקהלי‬ ‫תחבורה‬ ‫נתיבי‬ ,‫שירות‬ ‫שימוש‬ ,‫ציבורית‬ ‫מתקדמות‬ ‫בטכנולוגיות‬
 7. 7. ?‫בעולם‬ ‫עושים‬ ‫מה‬?‫בעולם‬ ‫עושים‬ ‫מה‬ Car sharing ‫בבולוניה‬ ‫הצורך‬ ‫ע"פ‬ ‫רכבים‬ ‫לשיתוף‬ ‫רשתות‬
 8. 8. ?‫בעולם‬ ‫עושים‬ ‫מה‬?‫בעולם‬ ‫עושים‬ ‫מה‬ ‫אופניים‬ ‫ורוכבי‬ ‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫לטובת‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ ‫פיתוח‬ ‫אמסטרדם‬‫אמסטרדם‬
 9. 9. ?‫בעולם‬ ‫עושים‬ ‫מה‬?‫בעולם‬ ‫עושים‬ ‫מה‬ :‫פרטי‬ ‫לרכב‬ ‫ערים‬ ‫למרכזי‬ ‫בכניסה‬ ‫גודש‬ ‫אגרות‬:‫פרטי‬ ‫לרכב‬ ‫ערים‬ ‫למרכזי‬ ‫בכניסה‬ ‫גודש‬ ‫אגרות‬ •‫לונדון‬ •‫סטוקהולם‬ •‫דנבר‬ •‫יוסטון‬ •‫וירג'יניה‬ •‫סיאטל‬
 10. 10. ?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬ .......‫הירוק‬ ‫הקו‬.......‫הירוק‬ ‫הקו‬
 11. 11. ?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬ ‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫פרטי‬ ‫ברכב‬ ‫שימוש‬ ‫של‬ ‫העדפה‬‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫פרטי‬ ‫ברכב‬ ‫שימוש‬ ‫של‬ ‫העדפה‬ - ‫בגין‬ ‫מנהור‬ ‫המהיר‬ ‫הנתיב‬ ‫ביטול‬ ‫ציבורית‬ ‫לתחבורה‬ ‫עקב‬ ‫הנסיעה‬ ‫זמן‬ ‫משך‬ ‫הארכת‬ ‫בצמתים‬ ‫ופקקים‬ ‫רמזורים‬
 12. 12. ?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬ •‫של‬ ‫השירות‬ ‫רמת‬ ‫התחבורה‬ ‫ירודה‬ ‫הציבורית‬ •‫הנסיעה‬ ‫מהירות‬ ‫נמוכה‬ ‫באוטובוסים‬ ‫נסיעה‬ ‫ממהירות‬ ‫פרטי‬ ‫ברכב‬ •‫של‬ ‫נמוך‬ ‫דימוי‬ ‫התחבורה‬ ‫הציבורית‬ ‫העיר‬ ‫פרופיל‬ ‫מסמך‬ :‫מקור‬ !!! ‫ציבורית‬ ‫בתחבורה‬ ‫הנוסעים‬ '‫במס‬ ‫מתמדת‬ ‫ירידה‬!!! ‫ציבורית‬ ‫בתחבורה‬ ‫הנוסעים‬ '‫במס‬ ‫מתמדת‬ ‫ירידה‬
 13. 13. ?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬ ‫הרגל‬ ‫הולכי‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫פרטי‬ ‫ברכב‬ ‫שימוש‬ ‫של‬ ‫העדפה‬‫הרגל‬ ‫הולכי‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫פרטי‬ ‫ברכב‬ ‫שימוש‬ ‫של‬ ‫העדפה‬ ‫מעזריאלי‬ ‫הדרך‬ :‫הממשלה‬ ‫לקריית‬ 175‫מטר‬ 5‫חצייה‬ ‫מעברי‬ -‫כ‬ ‫באורך‬23‫כל‬ '‫מ‬ ‫אחד‬ ‫הצללה‬ ‫ללא‬ ,‫בשמש‬ ‫וזיהום‬ ‫רעש‬
 14. 14. ?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬ ‫מגורים‬ ‫שכונות‬ ‫בתוך‬ ‫כבישים‬ ‫וסלילת‬ ‫הרחבת‬ ‫קידום‬ ‫המשך‬‫מגורים‬ ‫שכונות‬ ‫בתוך‬ ‫כבישים‬ ‫וסלילת‬ ‫הרחבת‬ ‫קידום‬ ‫המשך‬ ‫שלבים‬ ‫ציר‬‫שלבים‬ ‫ציר‬ ‫הקו‬ ‫לתוואי‬ ‫מקביל‬ ‫ציר‬ ‫האדום‬ ‫בין‬4-9‫כולל‬ ,‫מסלולים‬ ‫מפלסיות‬ ‫הפרדות‬ ,'‫ד‬ ‫יפו‬ ‫שכונות‬ ‫דרך‬ ‫עובר‬ ‫ובהמשך‬ '‫ג‬ ‫יפו‬ ,‫עופר‬ ‫נווה‬ ‫צדק‬ ‫בנווה‬ ‫מרכזי‬ ‫קטע‬‫)אילת-נס‬ (‫לגויים‬
 15. 15. ?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬ ‫מגורים‬ ‫שכונות‬ ‫בתוך‬ ‫כבישים‬ ‫וסלילת‬ ‫הרחבת‬ ‫קידום‬ ‫המשך‬‫מגורים‬ ‫שכונות‬ ‫בתוך‬ ‫כבישים‬ ‫וסלילת‬ ‫הרחבת‬ ‫קידום‬ ‫המשך‬ ‫שלבים‬ ‫ציר‬‫שלבים‬ ‫ציר‬ ‫הקו‬ ‫לתוואי‬ ‫מקביל‬ ‫ציר‬ ‫האדום‬ ‫בין‬4-9‫כולל‬ ,‫מסלולים‬ ‫מפלסיות‬ ‫הפרדות‬ ,'‫ד‬ ‫יפו‬ ‫שכונות‬ ‫דרך‬ ‫עובר‬ ‫ובהמשך‬ '‫ג‬ ‫יפו‬ ,‫עופר‬ ‫נווה‬ ‫צדק‬ ‫בנווה‬ ‫מרכזי‬ ‫קטע‬‫)אילת-נס‬ (‫לגויים‬
 16. 16. ?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬ ‫מגורים‬ ‫שכונות‬ ‫בתוך‬ ‫כבישים‬ ‫וסלילת‬ ‫הרחבת‬ ‫קידום‬ ‫המשך‬‫מגורים‬ ‫שכונות‬ ‫בתוך‬ ‫כבישים‬ ‫וסלילת‬ ‫הרחבת‬ ‫קידום‬ ‫המשך‬ ‫בנווה‬ ‫המסילה‬ ‫כביש‬‫בנווה‬ ‫המסילה‬ ‫כביש‬ ‫צדק‬‫צדק‬ ‫שלבים‬ ‫ציר‬ ‫המשך‬ ‫כלי‬ ‫תנועת‬ ‫להוביל‬ ‫אמור‬ '‫לרח‬ ‫ת"א‬ ‫למרכז‬ ‫רכב‬ ‫הלוי‬ ‫יהודה‬ 15‫עד‬ ‫מטר‬18!‫רוחב‬ ‫מטר‬
 17. 17. ?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬ ‫תמ"מ‬‫תמ"מ‬55‫מטרופולינית‬ ‫עורקית‬ ‫דרך‬ :‫מגדירה‬‫מטרופולינית‬ ‫עורקית‬ ‫דרך‬ :‫מגדירה‬ •‫המהווה‬ ,‫יותר‬ ‫או‬ ‫אחת‬ ‫מקומית‬ ‫ברשות‬ ‫העוברת‬ ‫דרך‬ " ‫במערכת‬ ‫מחלפים‬ ‫בין‬ ‫מחברת‬ ‫ו/או‬ ‫בינעירונית‬ ‫לדרך‬ ‫המשך‬ ‫)פרק‬ ."‫הבינעירונית‬3.(‫הגדרות‬ : •‫שאינה‬ ,‫מטרופולינית‬ ‫עורקית‬ ‫דרך‬ ‫של‬ ‫בתשריט‬ ‫"הסימון‬ ‫של‬ ‫ברוחב‬ ‫תכנון‬ ‫רצועת‬ ,‫כולל‬ ,‫בפועל‬ ‫קיימת‬100,'‫מ‬50'‫מ‬ ‫)סעיף‬ ."(‫צד‬ ‫לכל‬ ‫הדרך‬ ‫מציר‬6.2.2(
 18. 18. ?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬ ‫אבן-גבירול‬ '‫רח‬ ‫דיין‬ ‫משה‬ '‫רח‬ ‫)כביש‬ ‫לוד‬ ‫דרך‬461( ‫שלמה‬ ‫דרך‬ ‫המסילה‬ ‫כביש‬ ‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬ ‫שלבים‬ ‫כביש‬ ‫הלר‬ ‫גינת‬ ‫ההגנה‬ '‫רח‬ ‫גארדיה‬ ‫לה‬ ‫השלום‬ ‫ארלוזורוב‬ ‫בגין‬ ‫מנחם‬ ‫תמ"מ‬ ‫תחבורה‬ ‫תשריט‬5
 19. 19. ?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬ -‫ה‬ ‫חמישי‬ ‫יום‬ ,‫גרדיה‬ ‫לה‬ '‫רח‬11.5.0614:00
 20. 20. ?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬ ‫אביב-יפו‬ ‫תל‬ ‫עיריית‬ ‫התנגדות‬
 21. 21. ?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬ ‫כביש‬5 ‫כביש‬4 :‫מזרח‬ ‫איילון‬ ‫פרברית‬ ‫דרך‬ ‫מהירה‬ "‫הנופש‬ ‫"כביש‬ :‫חדש‬ ‫כביש‬ ‫ולנברג‬ ‫ראול‬ ‫חיבור‬ ‫לכביש‬4‫דרך‬ : ‫מטרופולינית‬ ‫עורקית‬ ‫נמיר‬ ‫דרך‬ ‫הגדרת‬ ‫ראשית‬ ‫כדרך‬ ‫איילון‬ ‫רמת‬ ‫החיל‬ ‫כביש‬ – ‫קק"ל‬ ‫מטרופוליני‬ ‫עורקי‬ ‫תמ"מ‬ ‫תחבורה‬ ‫תשריט‬5
 22. 22. ?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬ ‫במקום‬ ‫העיר‬ ‫במרכז‬ ‫ענק‬ ‫חניוני‬ ‫קידום‬ ‫המשך‬‫במקום‬ ‫העיר‬ ‫במרכז‬ ‫ענק‬ ‫חניוני‬ ‫קידום‬ ‫המשך‬ !!!‫וכיכרות‬ ‫גנים‬!!!‫וכיכרות‬ ‫גנים‬ •‫של‬ ‫הבימה‬ ‫חניון‬1500‫חנייה‬ ‫מקומות‬ •‫רבין‬ ‫כיכר‬ ‫חניון‬2000‫הירוק‬ ‫הקו‬ ‫תוואי‬ ‫על‬ ‫חנייה‬ ‫מקומות‬ •,‫ביאליק‬ ‫כיכר‬ ‫חניון‬280‫מתחת‬ ‫קומות‬ ‫ב-תשע‬ ‫חנייה‬ ‫מקומות‬ ‫לאדמה‬
 23. 23. ?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬?‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬ ‫)ע"מ‬ ‫העיר‬ ‫פרופיל‬ ‫מסמך‬ ‫מתוך‬‫)ע"מ‬ ‫העיר‬ ‫פרופיל‬ ‫מסמך‬ ‫מתוך‬8383: (: (
 24. 24. ?‫לעשות‬ ‫צריך‬ ‫מה‬ ‫אז‬?‫לעשות‬ ‫צריך‬ ‫מה‬ ‫אז‬ •‫בקידום‬ ‫עדיפויות‬ ‫סדרי‬ ‫שינוי‬ ‫על‬ ‫מיידית‬ ‫להחליט‬ ‫משאבים‬ ‫הקצאת‬ ‫תוך‬ ,‫תחבורה‬ ‫בנושאי‬ ‫תוכניות‬ ‫בהתאם‬ •‫מחלפים‬ ‫והוספת‬ ‫כבישים‬ ‫להרחבת‬ ‫תוכניות‬ ‫ביטול‬ ‫מגורים‬ ‫בשכונות‬ •‫תעודד‬ ‫אשר‬ ‫מטרופולינית‬ ‫אב‬ ‫תוכנית‬ ‫להכין‬ ‫זיהום‬ ‫להפחתת‬ ‫יעדים‬ ‫ותציב‬ ‫אלטרנטיבית‬ ‫תחבורה‬ ‫דן‬ ‫בגוש‬ ‫והרעש‬ ‫האוויר‬ •‫בכל‬ ‫שנהוג‬ ‫כפי‬ ‫לתחבורה‬ ‫גג‬ ‫מנהלת‬ ‫להקים‬ ‫בעולם‬ ‫המטרופולינים‬
 25. 25. ‫יפו‬ – ‫אביב‬ ‫תל‬‫יפו‬ – ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫לאנשים‬ ‫עיר‬‫לאנשים‬ ‫עיר‬

×