Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫רבתי‬ ‫שלם‬ ‫כפר‬
200817
‫למזרח‬ ‫רחוק‬ ‫ממזרח‬‫ירוק‬
:‫רבתי‬ ‫שלם‬ ‫כפר‬
‫בהתחדשות‬ ‫שכונות‬
2
:‫רבתי‬ ‫שלם‬ ‫בכפר‬ ‫לשכונות‬ ‫אופייני‬ ‫מראה‬
•:‫רבתי‬ ‫שלם‬ ‫כפר‬ ‫שכונות‬
,‫כפיר‬ ‫נווה‬ ,‫ליבנה‬
‫נווה‬ ,‫אליעזר‬ ‫...
3
‫ת"א-יפו‬ ‫מזרח‬ ‫דרום‬ ‫רובע‬ :‫גבולות‬ ‫מפת‬
4
?‫אנחנו‬ ‫מי‬
•:‫תושבים‬ ‫מספר‬30,000–35,000
•‫סוציו-אקונומיים‬ ‫מאפיינים‬:
-‫פיזית‬ ‫בהתחדשות‬ ‫נתון‬ ‫אזור‬
-‫חוזרים‬ ...
5
‫השכונות‬ ‫פעילי‬ ‫של‬ ‫סביבתיות-חברתיות‬ ‫ויוזמות‬ ‫הצלחות‬
•- ‫למידה‬ ‫ליקויי‬ ‫עם‬ ‫לתלמידים‬ ‫לימודית‬ ‫לעזרה‬ ‫כיתו...
6
‫חירייה‬ ‫המחזור‬ ‫פארק‬
‫ופארק‬ ‫איילון‬ ‫לפארק‬ ‫בשכנות‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬
‫למהפכה‬ ‫והזדמנות‬ ‫השראה‬ ,‫חירייה‬ ‫המחזור...
7
:‫ומבקשים‬ ‫מקדמים‬‫ותרבות‬ ‫חינוך‬ ,‫ציבור‬ ‫שיתוף‬ ,‫ירוקה‬ ‫בניה‬
•‫לבניה‬ ‫מחייב‬ ‫עקרונות‬ ‫תקנון‬ ‫יצירת‬ !‫ירוק‬ ...
8
‫ת‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫ה‬
‫מרכזים‬ ‫חסר‬ ‫ת"א-יפו‬ ‫מזרח‬ ‫דרום‬ ‫ברובע‬
‫הקהילה‬ ‫לשירות‬ ‫מסחריי...
9
‫לסיכום‬
•‫בשכונות‬ ‫ירוקה‬ ‫בנייה‬ ‫תקנון‬ ‫בקביעת‬ ‫ציבור‬ ‫שיתוף‬ ‫תהליך‬ ‫קידום‬
‫המתחדשות‬
•‫בגין‬ ‫בפארק‬ ‫תרבותיי...
‫רבתי‬ ‫שלם‬ ‫כפר‬
) ‫קיץ‬ ‫חגיגת‬ ‫מתוך‬ "‫משמר‬ ‫"שיר‬1965‫אלתרמן‬ ‫לנתן‬ (‫הקיבוץ‬ ‫בהוצאת‬
‫המאוחד‬
. . "‫עם‬ ‫זה‬ ‫מה...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

מצגת כפר שלם

450 views

Published on

מצגת כפר שלם

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מצגת כפר שלם

 1. 1. ‫רבתי‬ ‫שלם‬ ‫כפר‬ 200817 ‫למזרח‬ ‫רחוק‬ ‫ממזרח‬‫ירוק‬ :‫רבתי‬ ‫שלם‬ ‫כפר‬ ‫בהתחדשות‬ ‫שכונות‬
 2. 2. 2 :‫רבתי‬ ‫שלם‬ ‫בכפר‬ ‫לשכונות‬ ‫אופייני‬ ‫מראה‬ •:‫רבתי‬ ‫שלם‬ ‫כפר‬ ‫שכונות‬ ,‫כפיר‬ ‫נווה‬ ,‫ליבנה‬ ‫נווה‬ ,‫אליעזר‬ ‫נווה‬ ‫נווה‬ ,‫אביב‬ ‫ניר‬ ,‫ברבור‬ ‫כפר‬ ,‫חן‬ ‫נווה‬ ,‫צה"ל‬ .‫ועזרא‬ ‫הארגזים‬ ,‫שלם‬
 3. 3. 3 ‫ת"א-יפו‬ ‫מזרח‬ ‫דרום‬ ‫רובע‬ :‫גבולות‬ ‫מפת‬
 4. 4. 4 ?‫אנחנו‬ ‫מי‬ •:‫תושבים‬ ‫מספר‬30,000–35,000 •‫סוציו-אקונומיים‬ ‫מאפיינים‬: -‫פיזית‬ ‫בהתחדשות‬ ‫נתון‬ ‫אזור‬ -‫חוזרים‬ – ‫הטרוגנית‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫העמים‬ ‫מחבר‬ ‫עולים‬ ,‫בתשובה‬ ‫ושלישי‬ ‫שני‬ ‫דור‬ - "‫ו"ותיקים‬ ‫קו‬ ‫גלריה‬ ‫שיח‬16‫ותושבים‬ ‫אומנים‬ ,‫אליעזר‬ ‫נווה‬ ‫מתנ"ס‬ ‫שכונות‬ ‫שיקום‬ ‫תקציבי‬ ‫קיצוץ‬ ‫בנושא‬ ‫דיון‬ ‫מארח‬ ‫בארבור‬ ‫בית‬ ‫בחיריה‬ ‫חנוכה‬ ‫נר‬ ‫להדלקת‬ ‫מצטרפים‬ ‫רבתי‬ .‫כ.ש‬ ‫פעילי‬
 5. 5. 5 ‫השכונות‬ ‫פעילי‬ ‫של‬ ‫סביבתיות-חברתיות‬ ‫ויוזמות‬ ‫הצלחות‬ •- ‫למידה‬ ‫ליקויי‬ ‫עם‬ ‫לתלמידים‬ ‫לימודית‬ ‫לעזרה‬ ‫כיתות‬ ‫פתיחת‬‫אנו‬ ‫לקויות‬ ‫עם‬ ‫לתלמידים‬ [‫מתקנת‬ ‫]הוראה‬ ‫מל"ל‬ ‫מרכז‬ ‫בהקמת‬ ‫ליוזמה‬ ‫שותפים‬ .‫נפש‬ ‫לכל‬ ‫שווה‬ ‫במחיר‬ ‫בארבור‬ ‫בית‬ ‫מנהל‬ ‫בשיתוף‬ ,‫למידה‬ •‫לוד‬ ‫בדרך‬ ‫המשטרה‬ ‫תחנת‬-‫קב‬‫וצת‬‫סגירת‬ ‫בתוכנית‬ ‫נאבקה‬ ‫הפעילים‬ .‫המקומית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫לטובת‬ ‫שדרוג‬ ‫בברכה‬ ‫וקידמה‬ ,‫התחנה‬ •‫איילון‬ ‫בפארק‬ ‫ירוקה‬ ‫ריאה‬-‫תושבי‬‫נאבקו‬ ‫סביבתיים‬ ‫וארגונים‬ ‫השכונות‬ ‫בהצלחה‬.‫הפארק‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫בנייה‬ ‫נגד‬
 6. 6. 6 ‫חירייה‬ ‫המחזור‬ ‫פארק‬ ‫ופארק‬ ‫איילון‬ ‫לפארק‬ ‫בשכנות‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫למהפכה‬ ‫והזדמנות‬ ‫השראה‬ ,‫חירייה‬ ‫המחזור‬ ‫רבתי‬ ‫שלם‬ ‫לכפר‬ ‫.בהתייחסות‬ - ‫בת"א‬ ‫מזרח‬ ‫דרום‬ ‫ב‬ ‫והשכונות‬ ‫ימים‬ ‫יבואו‬ ‫יפו‬‫יהיו‬‫האיילון‬ ‫גדות‬ ‫על‬ ‫"מנהטן‬ : ".
 7. 7. 7 :‫ומבקשים‬ ‫מקדמים‬‫ותרבות‬ ‫חינוך‬ ,‫ציבור‬ ‫שיתוף‬ ,‫ירוקה‬ ‫בניה‬ •‫לבניה‬ ‫מחייב‬ ‫עקרונות‬ ‫תקנון‬ ‫יצירת‬ !‫ירוק‬ ‫בינוי‬ :‫לדוגמא‬ .‫השכונה‬ ‫פני‬ ‫חידוש‬ ‫עם‬ ‫מקיימת‬ ‫ירוקה‬ ‫מיכלים‬ ,‫סולארים‬ ‫קיר‬ ‫לוחות‬ ,‫ירוקים‬ ‫גגות‬ .‫ועוד‬ ‫גשם‬ ‫מי‬ ‫לאיסוף‬ •‫הבנייה‬ ‫תוכניות‬ ‫בכל‬ ‫הציבור‬ ‫שיתוף‬ ‫הגברת‬ .‫לתב"עות‬ ‫הנגישות‬ ‫ועידוד‬ ‫שלם‬ ‫לכפר‬ ‫והפיתוח‬ •‫התל-אביבי‬ ‫להווי‬ [‫]דרום‬ ‫בגין‬ ‫פארק‬ ‫חיבור‬ ‫איכותיים‬ ‫תרבותיים‬ ‫אירועים‬ ‫קידום‬ ‫באמצעות‬ •‫של‬ ‫התכנון‬ ‫צוות‬ ‫מול‬ ‫הציבורית‬ ‫התחבורה‬ ‫עידוד‬ .‫איילון‬ ‫נתיבי‬ ‫חברת‬‫לראות‬ ‫מחכים‬ ‫עדיין‬ ‫אנו‬ !! ‫עמלנו‬ ‫פרי‬ ‫את‬ •‫להשכלה‬ ‫השכונות‬ ‫לתושבי‬ ‫הזדמנויות‬ ‫שוויון‬ ‫ראויים‬ ‫חינוכיים‬ ‫מוסדות‬ ‫הקמת‬ ‫ע"י‬ ‫אקדמאית‬ ‫לסטודנטים‬ ‫המלגות‬ ‫והגדלת‬ ‫ועידוד‬
 8. 8. 8 ‫ת‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫מרכזים‬ ‫חסר‬ ‫ת"א-יפו‬ ‫מזרח‬ ‫דרום‬ ‫ברובע‬ ‫הקהילה‬ ‫לשירות‬ ‫מסחריים,וציבוריים‬ ‫חסר‬ ‫ובעיקר‬ *‫קפה‬ ‫בית‬‫לבניית‬ ‫כהזדמנות‬ : :‫ידי‬ ‫על‬ ‫קהילתית‬ ‫ולהעצמה‬ ,‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ •‫השכונות‬ ‫תושבי‬ ‫בין‬ ‫חיבור‬ •‫המוחלשת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫חיזוק‬ :‫ארכימדס‬ ‫אמר‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫להזיז‬ ‫ואוכל‬ ‫אחיזה‬ ‫נקודת‬ ‫לי‬ ‫"תנו‬
 9. 9. 9 ‫לסיכום‬ •‫בשכונות‬ ‫ירוקה‬ ‫בנייה‬ ‫תקנון‬ ‫בקביעת‬ ‫ציבור‬ ‫שיתוף‬ ‫תהליך‬ ‫קידום‬ ‫המתחדשות‬ •‫בגין‬ ‫בפארק‬ ‫תרבותיים‬ ‫אירועים‬ ‫קידום‬ •‫המחזור‬ ‫ופארק‬ ‫איילון‬ ‫לפארק‬ ‫הקרבה‬ ‫חיזוק‬ •‫הקהילה‬ ‫חיי‬ ‫להחייאת‬ – ‫ציבוריים‬ ‫מרכזים‬ ‫הקמת‬
 10. 10. ‫רבתי‬ ‫שלם‬ ‫כפר‬ ) ‫קיץ‬ ‫חגיגת‬ ‫מתוך‬ "‫משמר‬ ‫"שיר‬1965‫אלתרמן‬ ‫לנתן‬ (‫הקיבוץ‬ ‫בהוצאת‬ ‫המאוחד‬ . . "‫עם‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫איש‬ ‫אין‬ ‫חשכה‬ ‫העיר‬ , .‫חם‬ ‫בערב‬ ‫בחוצות‬ ‫אך‬ ‫אשה‬ ‫ומה‬ ‫איש‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫עם‬ ‫אין‬ ,‫השמים‬ ‫שתים‬ ‫על‬ ‫רצים‬ ‫וכלחישה‬ ‫כצחוק‬ ‫השט‬ ‫חם‬ ‫בערב‬ ‫והשפה‬ ‫והדגלים‬ ‫העולם‬ ‫מן‬ ‫שנפרדה‬ ‫והשקיעה‬ ‫והים‬ . ,‫לחמם‬ ‫יינם‬ ‫והנשים‬ ‫האנשים‬ ‫החדשה‬ ,‫לדעת‬ ‫אין‬ ‫עוד‬ ‫ורק‬ ‫הערב‬ ‫צופן‬ ‫טובות‬ ‫הלא‬ ‫נפשך‬ ‫שמרי‬ .‫ואיך‬ ‫מי‬ ‫ביד‬ , ,‫נוגעת‬ ‫רכות‬ ‫לחינם‬ ‫לא‬ ‫מדברת‬ ‫שאיננה‬ ‫הרוח‬ ‫הלא‬ .‫בכתפך‬ , , .‫שמרי‬ ‫בינתך‬ ‫חייך‬ ‫שמרי‬ ‫מוארת‬ ‫העיר‬ ‫וחשמל‬ ‫ירח‬ ‫באור‬ ".‫נפשך‬ ‫רבתי‬ ‫שלם‬ ‫כפר‬ ‫פעיליי‬ ‫לשותפים:קבוצת‬ ‫תודות‬ .‫זוגם‬ ‫המופלאים,ובנותובניי‬ ‫את‬ ‫להשמיע‬ ‫הזדמנות‬ ‫לנו‬ ‫שנתנו‬ ‫חלה"ט‬ ‫וצוות‬ ‫למנהלת‬ ,‫קולנו‬ ‫וליועצים‬ ‫אפיקים‬ ‫מלשכת‬ ‫המסורות‬ ‫קהילה‬ ‫למנחות‬ .‫המתנדבים‬

×