Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מצגת שכונת התקווה

293 views

Published on

מצגת שכונת התקווה

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מצגת שכונת התקווה

 1. 1. ‫התקוה‬ ‫שכונת‬
 2. 2. ‫השכונה‬ ‫אופי‬ ‫כ‬ ‫יש‬ ‫התקוה‬ ‫בשכונת‬-13,000‫תושבים‬ ‫ברווחה‬ ‫מטופל‬ ‫מהתושבים‬ ‫מבוטל‬ ‫לא‬ ‫חלק‬ 35%‫חדשים‬ ‫עולים‬,‫זרים‬ ‫עובדים‬,‫משפחות‬ ‫פיתוח‬ ‫מעיירות‬,‫משת‬"‫פים‬
 3. 3. ‫ושירותים‬ ‫ציבור‬ ‫מוסדות‬ ‫השכונה‬ ‫ועד‬ ‫חינוך‬-‫ספר‬ ‫בתי‬,‫ילדים‬ ‫גני‬,‫צעירים‬ ‫מועדון‬ ‫תרבות‬-‫לוינשטיין‬ ‫יורם‬ ‫של‬ ‫למשחק‬ ‫סטודיו‬,‫אודיטוריום‬ ‫דוהל‬. ‫ציבור‬ ‫מוסדות‬-‫עולים‬ ‫אולפן‬,‫לקשיש‬ ‫מוגן‬ ‫דיור‬,‫מתנ‬"‫ס‬ ‫דני‬ ‫בית‬ ‫מסחר‬-‫התקוה‬ ‫שוק‬,‫מסעדות‬,‫חנויות‬.
 4. 4. ‫דני‬ ‫בית‬ ‫וצופי‬ ‫פעילים‬ ‫של‬ ‫משותפת‬ ‫יוזמה‬
 5. 5. ‫העירייה‬ ‫בשיתוף‬ ‫מתנדבים‬ ‫פעילים‬ ‫של‬ ‫יוזמות‬ ‫האצ‬ ‫רחוב‬ ‫שיפוץ‬"‫ל‬–‫ת‬ ‫עיריית‬ ‫בשיתוף‬"‫פרויקט‬ ‫במסגרת‬ ‫א‬ ‫שש‬"‫במהלך‬ ‫שיתחיל‬ ‫ת‬2008 ‫חניה‬ ‫שטח‬ ‫להיות‬ ‫הפך‬ ‫בתשלום‬ ‫לחניה‬ ‫מיועד‬ ‫שהיה‬ ‫שטח‬ ‫ציבורי‬(‫הטבע‬ ‫להגנת‬ ‫החברה‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬.) ‫מתקנים‬ ‫כולל‬ ‫המחודש‬ ‫התקוה‬ ‫גן‬. ‫חברת‬ ‫עם‬ ‫ישיבה‬ ‫תואמה‬ ‫בשכונה‬ ‫גז‬ ‫בלוני‬ ‫פיצוץ‬ ‫בעקבות‬"‫פז‬ ‫גז‬"‫בשכונה‬ ‫הפיראטי‬ ‫הגז‬ ‫תופעת‬ ‫את‬ ‫למגר‬ ‫מנת‬ ‫על‬(‫הנושא‬ ‫בטיפול‬ ‫עדיין‬.) ‫הרגל‬ ‫להולכי‬ ‫המדרכות‬ ‫החזרת‬
 6. 6. ‫פתרונות‬ ‫בינוי‬ ‫פינוי‬ ‫בתוכה‬ ‫שכוללת‬ ‫לשכונה‬ ‫אב‬ ‫תוכנית‬ ‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫עירונית‬ ‫ואכיפה‬ ‫פיקוח‬ ‫האצ‬ ‫ברחוב‬ ‫התנועה‬ ‫שיפור‬"‫בשכונה‬ ‫ובכלל‬ ‫ל‬ ‫השכונה‬ ‫בכל‬ ‫ביוב‬ ‫מערכות‬ ‫שיפור‬ ‫וירוקים‬ ‫עסקיים‬ ‫מגורים‬ ‫שטחי‬ ‫בין‬ ‫איזון‬ ‫חדשים‬ ‫שטחים‬ ‫והוספת‬ ‫ירוקים‬ ‫שטחים‬ ‫טיפוח‬
 7. 7. ‫הירוק‬ ‫נעלם‬ ‫היכן‬? ‫הירוק‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬ ‫רוצים‬ ‫העיר‬ ‫מזרח‬ ‫לדרום‬
 8. 8. ‫קיפוח‬ ‫יש‬,‫טיפוח‬ ‫אין‬ •‫העיר‬ ‫דרום‬ ‫לעומת‬ ‫העיר‬ ‫צפון‬
 9. 9. ‫דרום‬ ‫מול‬ ‫צפון‬
 10. 10. ‫דרום‬ ‫מול‬ ‫צפון‬

×