Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫העיר‬ ‫מועצת‬ ‫במליאת‬ ‫ערר‬
– ‫ציבורי‬ ‫נכס‬ ‫יעוד‬ ‫שינוי‬
‫צ'לנוב‬18
‫תמחוי‬ ‫לבית‬ ‫כנסת‬ ‫מבית‬
‫רחוב‬ ‫לדרי‬ ‫ומחסה‬
‫לשכונה‬ ‫המקום‬ ‫של‬ ‫והקשר‬ ‫ההיסטוריה‬
•"‫ישעיהו‬ ‫בית‬ ‫"אגודת‬ ‫מכספי‬ ‫הוקם‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬
‫דאז‬ ‫מרה"ע‬ ‫שקיבלו‬ ‫ק...
‫אלטרנטיבות‬ ‫הציעו‬ ‫התושבים‬
•(‫נבחרים‬ ‫אז‬ ‫)שכללה‬ ‫מקרקעין‬ ‫לועדת‬ ‫כשהגיעו‬ ‫גם‬
‫התושבים‬ ‫הציעו‬ ,‫המקומית‬ ‫לוו...
‫מתב"ע‬ ‫ניכרת‬ ‫סטייה‬
•‫תב"ע‬ ‫לפי‬44‫מסחרי‬ ‫באיזור‬ ‫נמצא‬ ‫הבניין‬ ,2,
‫ברשימת‬ ‫נכלל‬ "‫מחסה‬ ‫"בית‬ ‫של‬ ‫המבוקש‬ ‫...
•‫שימוש‬ ‫מתן‬ ‫היתנו‬ ,‫ערר‬ ‫וועדות‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫פסיקות‬
‫ההיתר‬ ‫זמן‬ ‫בהגבלת‬ ‫להיתר‬ ‫או‬ / ‫ו‬ ‫לתב"ע‬ ‫חורג‬...
‫שוויון‬ ,‫ותרבותי‬ ‫כלכלי‬ ‫מרכז‬
‫חיזוק‬ ,‫פערים‬ ‫וצמצום‬ ‫הזדמנויות‬
‫קהילתית‬ ‫לכידות‬ ,‫קהילתיות‬
-‫אטרקטיבית‬ ‫עירו...
‫קיים‬ ‫מצב‬ – ‫ציבור‬ ‫ומבני‬ ‫פתוחים‬ ‫שטחים‬‫קיים‬ ‫מצב‬ – ‫ציבור‬ ‫ומבני‬ ‫פתוחים‬ ‫שטחים‬
‫משווה‬ ‫ניתוח‬‫משווה‬ ‫נית...
‫התושבים‬ ‫התנגדות‬ ‫בדחיית‬ ‫סבירות‬ ‫אי‬
•-‫כ‬ ‫בשם‬ ‫הוגשה‬ ‫ההתנגדות‬800.‫השכונה‬ ‫מתושבי‬
•‫התחדשות‬ ‫קיימת‬ ,‫משתנים...
‫בפלורנטין‬ ‫מגורים‬ ‫לתוספת‬ ‫תוכניות‬‫בפלורנטין‬ ‫מגורים‬ ‫לתוספת‬ ‫תוכניות‬
‫ובהכנה‬ ‫)מאושרות‬‫ובהכנה‬ ‫)מאושרות‬))
‫ת...
‫ירוק‬ ‫שטח‬
‫לנפש‬ ‫מוצע‬
( " )‫ר‬ ‫מ‬
‫שטח‬
‫ירוק‬
‫נדרש‬
(' )‫ד‬
‫שטח‬
‫ירוק‬
‫מוצע‬
(' )‫ד‬
‫מבני‬
‫ציבור‬
‫מוצע‬
"‫ר‬...
"‫העלייה‬ ‫"שוק‬ ‫העירונית‬ ‫לתוכנית‬ ‫סתירה‬
•‫ההליכים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫עבר‬ "‫העלייה‬ ‫"שוק‬ ‫שטח‬
‫לשווק‬ ‫למכרז‬ ‫לצאת‬ ‫וי...
‫קיים‬ ‫מצב‬ ‫של‬ ‫בניתוח‬‫קיים‬ ‫מצב‬ ‫של‬ ‫בניתוח‬
‫בפלורנטין‬ ‫פתוחים‬ ‫ושטחים‬ ‫ציבור‬ ‫מבני‬‫בפלורנטין‬ ‫פתוחים‬ ‫ושט...
‫החלטה‬ ‫הצעת‬:
‫התנגדויות‬ ‫ואת‬ ‫שהוגש‬ ‫הערר‬ ‫את‬ ‫מקבלת‬ ‫עיר‬ ‫בניין‬ ‫ועדת‬ ‫מליאת‬
‫לבית‬ ‫הציבורי‬ ‫המבנה‬ ‫יעוד‬...
ערר צ'לנוב 18
ערר צ'לנוב 18
ערר צ'לנוב 18
ערר צ'לנוב 18
ערר צ'לנוב 18
ערר צ'לנוב 18
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ערר צ'לנוב 18

149 views

Published on

ערר צ'לנוב 18

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ערר צ'לנוב 18

 1. 1. ‫העיר‬ ‫מועצת‬ ‫במליאת‬ ‫ערר‬ – ‫ציבורי‬ ‫נכס‬ ‫יעוד‬ ‫שינוי‬ ‫צ'לנוב‬18 ‫תמחוי‬ ‫לבית‬ ‫כנסת‬ ‫מבית‬ ‫רחוב‬ ‫לדרי‬ ‫ומחסה‬
 2. 2. ‫לשכונה‬ ‫המקום‬ ‫של‬ ‫והקשר‬ ‫ההיסטוריה‬ •"‫ישעיהו‬ ‫בית‬ ‫"אגודת‬ ‫מכספי‬ ‫הוקם‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫דאז‬ ‫מרה"ע‬ ‫שקיבלו‬ ‫קרקע‬ ‫על‬ ‫השכונה‬ ‫בני‬ ‫במימון‬ ‫משנת‬ ‫היתר‬ ‫עפ"י‬ ‫דיזנגוף‬ ‫מאיר‬ ‫מר‬1947 •‫זכות‬ ‫העמותה‬ ‫לחברי‬ ‫לאפשר‬ ‫היה‬ ‫הראוי‬ ‫מן‬ ‫המבנה‬ ‫ותפעול‬ ‫לשימוש‬ ‫הצעה‬ ‫להגשת‬ ‫ראשונים‬ ‫רק‬ ‫)ולא‬ ‫השכונה‬ ‫טובת‬ – ‫המקורי‬ ‫ייעודו‬ ‫לטובת‬ (‫התנגדויות‬ ‫להגיש‬
 3. 3. ‫אלטרנטיבות‬ ‫הציעו‬ ‫התושבים‬ •(‫נבחרים‬ ‫אז‬ ‫)שכללה‬ ‫מקרקעין‬ ‫לועדת‬ ‫כשהגיעו‬ ‫גם‬ ‫התושבים‬ ‫הציעו‬ ,‫המקומית‬ ‫לוועדה‬ ‫בבואם‬ ‫וגם‬ .‫במקום‬ ‫לשימוש‬ ‫אלטרנטיבה‬ •‫יחודו‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫בצורך‬ ‫התמקדו‬ ‫ההצעות‬ ‫תרבות‬ ‫למרכז‬ ‫והפיכתו‬ ‫הנכס‬ ‫של‬ ‫הארכיטקטוני‬ .‫והעצמה‬ •.‫למוסיקה‬ ‫ומשכן‬ ‫הד‬ ‫לעמותת‬ ‫כבית‬ •.‫המסורתית‬ ‫היהודית‬ ‫התרבות‬ ‫ברוח‬ ‫כנסת‬ ‫כבית‬
 4. 4. ‫מתב"ע‬ ‫ניכרת‬ ‫סטייה‬ •‫תב"ע‬ ‫לפי‬44‫מסחרי‬ ‫באיזור‬ ‫נמצא‬ ‫הבניין‬ ,2, ‫ברשימת‬ ‫נכלל‬ "‫מחסה‬ ‫"בית‬ ‫של‬ ‫המבוקש‬ ‫והשימוש‬ ‫של‬ ‫המעוקב‬ ‫שחללו‬ ‫בתנאי‬ ‫המותרות‬ ‫התכליות‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫הבניין‬13,000= ‫מ"ק‬4,000‫מ"ר‬ •-‫מ‬ ‫פחות‬ ‫הוא‬ ‫המבנה‬ ‫שטח‬ ‫סה"כ‬1000‫לכן‬ ,‫מ"ר‬ .‫ניכרת‬ ‫ובסטייה‬ ,‫לתב"ע‬ ‫חורג‬ ‫בשימוש‬ ‫מדובר‬ •‫הוכחת‬ ‫הבקשה‬ ‫לאישור‬ ‫תנאי‬ ‫מה"ע‬ ‫בחו"ד‬ ‫הבניין‬ ‫נפח‬ ‫לעניין‬ ‫התב"ע‬ ‫להוראות‬ ‫התאמתה‬
 5. 5. •‫שימוש‬ ‫מתן‬ ‫היתנו‬ ,‫ערר‬ ‫וועדות‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫פסיקות‬ ‫ההיתר‬ ‫זמן‬ ‫בהגבלת‬ ‫להיתר‬ ‫או‬ / ‫ו‬ ‫לתב"ע‬ ‫חורג‬ •‫של‬ ‫זמן‬ ‫הגבלת‬ ‫ולפיכך‬ ‫היתר‬ ‫במתן‬ ‫דיון‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫דיון‬7 -‫ל‬ ‫אופציה‬ + ‫שנים‬7‫לא‬ ‫הגבלה‬ ‫הינה‬ ,‫נוספות‬ ‫שנים‬ ‫במתן‬ ‫לדון‬ ‫המליאה‬ ‫של‬ ‫סמכות‬ ‫לחוסר‬ ‫טוענת‬ ‫ואני‬ ,‫סבירה‬ ‫ארוכה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫לתקופה‬ ‫היתר‬ ‫במסגרת‬ ‫חורג‬ ‫שימוש‬ •‫שינוי‬ ‫של‬ ‫החוקי‬ ‫בהליך‬ ‫ללכת‬ ,‫לאשר‬ ‫ברצותה‬ ,‫העירייה‬ ‫על‬ ‫תב"ע‬ ‫היתר‬ ‫במסגרת‬ ‫לדון‬ ‫סמכות‬ ‫חוסר‬
 6. 6. ‫שוויון‬ ,‫ותרבותי‬ ‫כלכלי‬ ‫מרכז‬ ‫חיזוק‬ ,‫פערים‬ ‫וצמצום‬ ‫הזדמנויות‬ ‫קהילתית‬ ‫לכידות‬ ,‫קהילתיות‬ -‫אטרקטיבית‬ ‫עירונית‬ ‫סביבה‬ ‫לתושב‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫שיפור‬ ‫לתושב‬ ‫הפנים‬ ‫עם‬ ‫ממשל‬ ‫ושיתוף‬ ‫ניהולית‬ ‫אוטונומיה‬ ‫התרבות‬ ‫פני‬ ‫בעיצוב‬ ‫תושבים‬ ‫והפנאי‬
 7. 7. ‫קיים‬ ‫מצב‬ – ‫ציבור‬ ‫ומבני‬ ‫פתוחים‬ ‫שטחים‬‫קיים‬ ‫מצב‬ – ‫ציבור‬ ‫ומבני‬ ‫פתוחים‬ ‫שטחים‬ ‫משווה‬ ‫ניתוח‬‫משווה‬ ‫ניתוח‬ ‫אביב‬ ‫רמת‬ ‫פלורנטין‬ ? ‫המדינה‬ ‫כיכר‬ ‫איזור‬‫העירוני‬ ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬ :‫מקור‬
 8. 8. ‫התושבים‬ ‫התנגדות‬ ‫בדחיית‬ ‫סבירות‬ ‫אי‬ •-‫כ‬ ‫בשם‬ ‫הוגשה‬ ‫ההתנגדות‬800.‫השכונה‬ ‫מתושבי‬ •‫התחדשות‬ ‫קיימת‬ ,‫משתנים‬ ‫השכונה‬ ‫פני‬ ‫כי‬ ‫הוצג‬ ‫ואוכלוסיה‬ ‫ילדים‬ ‫עם‬ ‫משפחות‬ ‫להתגורר‬ ‫נכנסות‬ ,‫קהילתית‬ .‫הוותיקים‬ ‫השכונה‬ ‫לתושבי‬ ‫בנוסף‬ ‫וזאת‬ ,‫חזקה‬ •‫את‬ ‫לדחות‬ " :‫העיר‬ ‫מהנדס‬ ‫בהמלצת‬ ‫הוועדה‬ ‫החלטת‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫ולאשר‬ ‫ההתנגדויות‬7‫שכן‬ ,‫שנים‬ ‫מדרי‬ ‫ולהפרעה‬ ‫המטרד‬ ‫להקטנת‬ ‫יגרום‬ ‫הבקשה‬ ‫אישור‬ ‫הקיים‬ ‫המצב‬ ‫לעומת‬ ‫הרחוב‬
 9. 9. ‫בפלורנטין‬ ‫מגורים‬ ‫לתוספת‬ ‫תוכניות‬‫בפלורנטין‬ ‫מגורים‬ ‫לתוספת‬ ‫תוכניות‬ ‫ובהכנה‬ ‫)מאושרות‬‫ובהכנה‬ ‫)מאושרות‬)) ‫תוכנית‬44 ‫ככר‬ ‫עליה‬
 10. 10. ‫ירוק‬ ‫שטח‬ ‫לנפש‬ ‫מוצע‬ ( " )‫ר‬ ‫מ‬ ‫שטח‬ ‫ירוק‬ ‫נדרש‬ (' )‫ד‬ ‫שטח‬ ‫ירוק‬ ‫מוצע‬ (' )‫ד‬ ‫מבני‬ ‫ציבור‬ ‫מוצע‬ "‫ר‬ ‫מ‬ ‫תוספ‬ ‫ת‬ ‫תושבי‬ ‫ם‬ "‫ד‬ ‫יח‬ ‫התוכנית‬ 3.45 2.75 1.9 550 197 1‫אברבנל‬ . 2.8 4.45 2.5 675‫מ"ר‬ 890 314 2‫החרש‬ . ‫והאומן‬ 0 1.19 238 85 3‫אליפלט‬ . ‫אילת-שלבים‬ 0 4.1 0.2 2150‫מ"ר‬ 818 292 4‫מעון‬ ‫מתחם‬ . 2.4 7.84 3.75 1500‫מ"ר‬ 1568 560 5‫גבולות‬ . 1 7 1.4 1400 )500( 6‫תוכנית‬ .44 6.7 2.24 3 1600 448 160 7‫עליה‬ ‫.שוק‬ 29.57 12.55 5,925 5,912 2,108 ‫סה"כ‬ ‫בפלורנטין‬ ‫קיימות‬ ‫מגורים‬ ‫תוכניות‬‫בפלורנטין‬ ‫קיימות‬ ‫מגורים‬ ‫תוכניות‬ ‫מתאריך‬ ‫עיר‬ ‫בנין‬ ‫בוועדת‬13.12.2006-‫כ‬ ‫של‬ ‫תוספת‬ ‫אושרה‬ ,2‫לשכונה‬ ‫פתוח‬ ‫דונם‬ [‫בתל-אביב‬ ‫הטבע‬ ‫להגנת‬ ‫החברה‬ ‫בסיוע‬ ‫הוכנה‬ ‫]הטבלה‬
 11. 11. "‫העלייה‬ ‫"שוק‬ ‫העירונית‬ ‫לתוכנית‬ ‫סתירה‬ •‫ההליכים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫עבר‬ "‫העלייה‬ ‫"שוק‬ ‫שטח‬ ‫לשווק‬ ‫למכרז‬ ‫לצאת‬ ‫ויכול‬ ‫הנדרשים‬ ‫והפרסומים‬ ,‫יוקרה‬ ‫מגדלי‬ ‫יקומו‬ ‫בשטחו‬ ‫התכנון‬ ‫עפ"י‬ .‫הקרקע‬ .‫ציבורי‬ ‫ומתחם‬ ‫שכונתי‬ ‫פארק‬ •‫בסמיכות‬ ‫המחסה‬ ‫בית‬ ‫הקמת‬ ‫על‬ ‫החלטה‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫לפרוייקט‬7+7‫החלטה‬ ‫מהווה‬ – ‫שנים‬ ‫ערכי‬ ‫את‬ ‫למקסם‬ ‫שמבקשים‬ ‫למי‬ ‫סבירה‬ ‫בלתי‬ .‫העירייה‬ ‫קופת‬ ‫עם‬ ‫ולהטיב‬ ‫באזור‬ ‫הנדל"ן‬
 12. 12. ‫קיים‬ ‫מצב‬ ‫של‬ ‫בניתוח‬‫קיים‬ ‫מצב‬ ‫של‬ ‫בניתוח‬ ‫בפלורנטין‬ ‫פתוחים‬ ‫ושטחים‬ ‫ציבור‬ ‫מבני‬‫בפלורנטין‬ ‫פתוחים‬ ‫ושטחים‬ ‫ציבור‬ ‫מבני‬ "‫לשטחים‬ ‫המוקצה‬ ‫מאוד‬ ‫מצומצם‬ ‫שטח‬ ‫קיים‬ ‫בפלורנטין‬ ‫פתוחים‬ ‫".ציבוריים‬ "‫פתוחים‬ ‫ציבוריים‬ ‫שטחים‬ ‫של‬ ‫מוחלט‬ ‫"העדר‬ ",‫מתנ"ס‬ :‫השכונה‬ ‫בתוך‬ ‫ציבוריים‬ ‫ושירותים‬ ‫עוגנים‬ ‫העדר‬ ‫ניצול‬ ‫חוסר‬ ...‫אחרים‬ ‫קהילתיים‬ ‫שירותים‬ ,‫קהילתי‬ ‫מרכז‬ ‫בשדרוג‬ ‫צורך‬ ...(‫האומנים‬ ‫)סדנאות‬ ‫קיימים‬ ‫עוגנים‬ ‫של‬ ‫התיכון‬ ‫ועד‬ ‫הרך‬ ‫מהגיל‬ ‫החינוך‬ ‫".מערך‬ ‫מסכם‬ ‫דו"ח‬ – ‫פלורנטין‬ ‫אב‬ ‫תוכנית‬ ‫:מתוך‬
 13. 13. ‫החלטה‬ ‫הצעת‬: ‫התנגדויות‬ ‫ואת‬ ‫שהוגש‬ ‫הערר‬ ‫את‬ ‫מקבלת‬ ‫עיר‬ ‫בניין‬ ‫ועדת‬ ‫מליאת‬ ‫לבית‬ ‫הציבורי‬ ‫המבנה‬ ‫יעוד‬ ‫שינוי‬ ‫את‬ ‫מאשרת‬ ‫ואינה‬ ‫התושבים‬ ‫לשדרוג‬ ‫והעתידיים‬ ‫הקיימים‬ ‫לצרכים‬ ‫במענה‬ ‫וזאת‬ ‫מחסה‬ .‫התחנות‬ ‫ומתחם‬ ‫צ'לנוב‬ ‫אזור‬ ‫ולשיקום‬ 1.‫לתב"ע‬ ‫נוגד‬ ‫המבוקש‬ 2‫שהוגשה‬ ‫לבקשה‬ ‫בהתאמה‬ ‫בזמן‬ ‫מספיק‬ ‫מוגבל‬ ‫אינו‬ ‫המבוקש‬ ‫מהיתר‬ ‫חורג‬ ‫כשימוש‬ 3‫בשכונה‬ ‫החיים‬ ‫לאיכות‬ ‫תרומה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫שהמבוקש‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ‫קהילתיים‬ ‫לצרכים‬ ‫מספיק‬ ‫מענה‬ ‫בה‬ ‫שאין‬

×