Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Samarbeid med fylkeskommunene Fylkessamling, Gardermoen 2011-11-08 Eva Mjøvik [email_address] Snorre Løvås s [email_addre...
Senterets ansvars- og fagområder <ul><li>Underlagt Kunnskapsdepartementet </li></ul><ul><li>Tildelingsbrevene beskriver f...
Nettverk, samordning og kommunikasjon <ul><li>”… initiere samarbeid om IKT i og for utdanningen slik at IKT kan nyttes m...
Læring og digitale læringsressurser <ul><li>”… vurdere ny teknologi og digitale medier, analysere deres pedagogiske pote...
Systemer, standarder og rammeverk <ul><li>”… bidra til utviklingen av systemer, standarder, tjenester og programvare på...
Kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning <ul><li>”… ansvar for kunnskapsutvikling og skal formidle, veilede om og tilret...
Samarbeid og leveranser
Utdanning, karriere og yrkesvalg
Du bestemmer
Skolementor
Monitor <ul><li>Kvantitativ over tid </li></ul><ul><li>+ dybdeintervjuer </li></ul>
Feide m.m. <ul><li>Felles innloggingsløsning på web </li></ul><ul><li>Beste praksis for lokal identitetsforvaltning </li>...
Internasjonale prosjekter <ul><li>eQNet </li></ul><ul><ul><li>Quality Network for a European Learning Resource Exchange <...
Veiledere, anbefalinger og kurs <ul><li>Infrastruktur </li></ul><ul><li>IKT-drift </li></ul><ul><li>Personvern </li></ul><...
Andre <ul><li>Egne samlinger </li></ul><ul><li>1-1 møter, diskusjonspartnere </li></ul><ul><li>Foredragsholdere på andres...
Andre mulige virkemidler <ul><li>Referansekatalog for standarder/grensesnitt </li></ul><ul><li>Kartlegging av mulige samar...
Gruppeoppgaver <ul><li>Oppgaver og gruppeinndeling på eget ark </li></ul><ul><ul><li>To grupperom og to grupper her </li><...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Samarbeid med fylkeskoummunene

373 views

Published on

Presentasjon om samarbeid med fylkeskommunene på fylkessamling 8. nov 2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samarbeid med fylkeskoummunene

 1. 1. Samarbeid med fylkeskommunene Fylkessamling, Gardermoen 2011-11-08 Eva Mjøvik [email_address] Snorre Løvås s [email_address] @snorrelo http://www.slideshare.com/snorrelo
 2. 2. Senterets ansvars- og fagområder <ul><li>Underlagt Kunnskapsdepartementet </li></ul><ul><li>Tildelingsbrevene beskriver fagområdene våre </li></ul><ul><ul><li>Nettverk, samordning og kommunikasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Læring og digitale læringsressurser </li></ul></ul><ul><ul><li>Systemer, standarder og rammeverk </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning </li></ul></ul><ul><li>Målgrupper </li></ul><ul><ul><li>” Senterets virkeområde er i hovedsak grunnopplæringen, barnehageområdet og lærer- og førskolelærerutdanningen” </li></ul></ul><ul><ul><li>Tildelingsbrev 2011 </li></ul></ul><ul><ul><li>http ://bit.ly/hxsHWD </li></ul></ul>
 3. 3. Nettverk, samordning og kommunikasjon <ul><li>”… initiere samarbeid om IKT i og for utdanningen slik at IKT kan nyttes mer og bedre i barnehager, grunnopplæringen og lærerutdanningen. Senteret skal bidra til bedre samordning av arbeidet på dette feltet.” </li></ul><ul><li>”… etablere og delta i egnede fora for dialog og samhandling med offentlige og private aktører.” </li></ul><ul><li>”… følge opp arbeidet med en nasjonal identitetsforvaltning for utdanningen basert på Feide og delta i arbeidet med identitetsforvaltning i offentlig sektor.” </li></ul><ul><li>+++ (se tildelingsbrevet for flere områder) </li></ul>
 4. 4. Læring og digitale læringsressurser <ul><li>”… vurdere ny teknologi og digitale medier, analysere deres pedagogiske potensial og fremme utviklingen av metodikk for god pedagogisk anvendelse knyttet til lærings- og utviklingsmål.” </li></ul><ul><li>”… utvikle tjenester og utnytte teknologien for å styrke kvaliteten i det pedagogiske og administrative arbeidet.” </li></ul><ul><li>”… gi digital informasjon om studier, utdanningstilbud og yrke, samt gi støtte for valg av utdanning og yrke i form av nettbasert veiledningstjeneste.” </li></ul><ul><li>”… stimulere til innovasjon innen og utprøving av digitale læringsressurser… ” </li></ul><ul><li>+++ </li></ul>
 5. 5. Systemer, standarder og rammeverk <ul><li>”… bidra til utviklingen av systemer, standarder, tjenester og programvare på måter som gjør at disse kan samspille optimalt og sikkert i en velfungerende IKT- arkitektur.” </li></ul><ul><li>”… utrede og beskrive læringsteknologiske løsninger og profesjonelle driftsløsninger basert på standarder og tjenesteorientert arkitektur.” </li></ul><ul><li>”… identifisere behov for, utvikle og levere fellestjenester for grunnopplæringen.” </li></ul><ul><li>”… effektivisering av administrative prosesser i utdanningssektoren, og samhandling mellom IKT-systemer i norsk grunnopplæring gjennom standardisering.” </li></ul><ul><li>+++ </li></ul>
 6. 6. Kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning <ul><li>”… ansvar for kunnskapsutvikling og skal formidle, veilede om og tilrettelegge kunnskap om bruk av IKT i utdanningen.” </li></ul><ul><li>”… utvikle og styrke den forskningsbaserte kunnskapsproduksjonen om IKT i fag og vurdering.” </li></ul><ul><li>”… utvikle en behovsbasert forskningsagenda som blant annet skal bygge på kartleggings- og indikatorstudier.” </li></ul><ul><li>”… rådgivning til målgruppene om informasjonssikkerhet og digital dømmekraft.” </li></ul><ul><li>”… veilede skoleeiere om bruk av IKT i foresattesamarbeid.” </li></ul><ul><li>+++ </li></ul>
 7. 7. Samarbeid og leveranser
 8. 8. Utdanning, karriere og yrkesvalg
 9. 9. Du bestemmer
 10. 10. Skolementor
 11. 11. Monitor <ul><li>Kvantitativ over tid </li></ul><ul><li>+ dybdeintervjuer </li></ul>
 12. 12. Feide m.m. <ul><li>Felles innloggingsløsning på web </li></ul><ul><li>Beste praksis for lokal identitetsforvaltning </li></ul><ul><li>Teknologiske løsninger </li></ul><ul><li>Standarder og grensesnitt </li></ul><ul><li>Kravspesifikasjoner </li></ul>
 13. 13. Internasjonale prosjekter <ul><li>eQNet </li></ul><ul><ul><li>Quality Network for a European Learning Resource Exchange </li></ul></ul><ul><li>eTwinning </li></ul><ul><li>ICILS 2013 </li></ul><ul><ul><li>International Study of Computer and Information Literacy </li></ul></ul><ul><li>iTEC </li></ul><ul><ul><li>Innovative Technologies for an Engaging Classroom </li></ul></ul><ul><li>LINKED </li></ul><ul><ul><li>Leveraging Innovation for a Network of Knowledge on Education </li></ul></ul>
 14. 14. Veiledere, anbefalinger og kurs <ul><li>Infrastruktur </li></ul><ul><li>IKT-drift </li></ul><ul><li>Personvern </li></ul><ul><li>Hjem-skolesamarbeid </li></ul>
 15. 15. Andre <ul><li>Egne samlinger </li></ul><ul><li>1-1 møter, diskusjonspartnere </li></ul><ul><li>Foredragsholdere på andres samlinger </li></ul><ul><li>Teknologiwatch </li></ul><ul><li>+++ </li></ul>
 16. 16. Andre mulige virkemidler <ul><li>Referansekatalog for standarder/grensesnitt </li></ul><ul><li>Kartlegging av mulige samarbeid i sektoren </li></ul><ul><li>Innkjøpssamarbeid/rammeavtaler/lisensavtaler </li></ul><ul><li>Flere fellesløsninger/felleskomponenter </li></ul><ul><li>Flere maler/krav til kravspesifikasjoner </li></ul>
 17. 17. Gruppeoppgaver <ul><li>Oppgaver og gruppeinndeling på eget ark </li></ul><ul><ul><li>To grupperom og to grupper her </li></ul></ul><ul><li>Del 1: Samarbeidsformer </li></ul><ul><ul><li>Diskuter i grupper (13:15 – 14:00) </li></ul></ul><ul><ul><li>Presenter resultat i plenum (14:00 – 14:30) </li></ul></ul><ul><li>Del 2: Viktige områder og konkrete samarbeid </li></ul><ul><ul><li>Diskuter i grupper (14:30 – 15:15) </li></ul></ul><ul><ul><li>Presenter resultat i plenum (15:15 – 15:45) </li></ul></ul>

×