Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mellomvare og integrasjon - sett fra UNINETT

2,521 views

Published on

Beskrivelse av nåsituasjonen rundt mellomvare og integrasjon sett fra UNINETTs ståsted.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Mellomvare og integrasjon - sett fra UNINETT

 1. 1. Mellomvare og integrasjon – sett fra UNINETT Teknisk samling – Trondheim Snorre Løvås snorre.lovas@uninett.no @snorrelo 19. april 2016
 2. 2. Hva legger vi i mellomvare og integrasjon? Tjenester, (del-)systemer og prosesser som muliggjør gjenbruk av data og funksjonalitet fra en tjeneste/system i en annen tjeneste/system. Eksempler vil være • autentisering og autorisasjon • dataoppslag- og dataoverføringstjenester • nødvendig tilhørende arbeid rundt datamodeller, standardisering og beste praksis. 2
 3. 3. Hva legger vi i mellomvare og integrasjon? 3 Prosesser, modellering og beste praksis Dataoppslag og -overføring Autentisering og autorisasjon
 4. 4. 4 Forretning Arkitektur Mellomvare og integrasjon
 5. 5. 5
 6. 6. Brukergrupper Campus Studenter Ansatte Tilknyttede Andre Norge Studenter Ansatte Tilknyttede Andre Verden Studenter Ansatte Tilknyttede Andre 6
 7. 7. Tjeneste-/driftsleverandør 7 Campus Fagmiljø Institutt Fakultet IT Norge Kommersielle leverandører DFØ etc Andre UH-inst UNINETT, BIBSYS etc Verden SaaS-leverandører Sky-plattform leverandører UH-inst i andre land NRENs etc
 8. 8. Autentisering og autorisasjon 8 Campus Radius AD LDAP/Feide-LDAP Andre lokale Norge eduroam.no UHAD FEIDE Dataporten ID-porten Verden eduroam.org ”Sky-ID” (Azure, Google, etc) ”SoMe-ID” (Facebook, Twitter, etc) eduGAIN/Kalmar2 EIDAS
 9. 9. Autentisering og autorisasjon 9 Campus Radius AD LDAP/Feide-LDAP Andre lokale Norge eduroam.no UHAD FEIDE Dataporten ID-porten Verden eduroam.org ”Sky-ID” (Azure, Google, etc) ”SoMe-ID” (Facebook, Twitter, etc) eduGAIN/Kalmar2 EIDAS
 10. 10. Risiko- og sikkerhetsnivå* 10 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Institusjons-ID SoMe-ID Sky-ID Feide eduGain/Kalmar /eduroam ID-porten/ EIDAS *) Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor
 11. 11. Autentisering med info – tilpasning og autorisasjon 11 eduroam ID-porten/EIDAS SoMe-ID/Sky-ID AD eduGAIN/Kalmar2 Feide Dataporten
 12. 12. Dataoppslag og -overføring 12
 13. 13. Integrasjoner og gjenbruk av data Innen institusjon – middels til høy grad av integrasjon Med annen institusjon – veldig lite Med sektorløsninger – middels Med offentlige løsninger – lav til middels, mye manuelle rutiner Med verden/åpne data – lav bruk 13
 14. 14. Integasjonsstiler 14 Filoverføring Delt database ”Remote Procedure Invocation” API Meldingsbuss
 15. 15. 15 Campus Filoverføring Delt database Meldingsbuss RPI/API Sektor Filoverføring Delt database Meldingsbuss RPI/API Offentlige Filoverføring Delt database Meldingsbuss RPI/API Verden Filoverføring Delt database Meldingsbuss RPI/API
 16. 16. 16 Campus Filoverføring Delt database Meldingsbuss RPI/API Sektor Filoverføring Delt database Meldingsbuss RPI/API Offentlige Filoverføring Delt database Meldingsbuss RPI/API Verden Filoverføring Delt database Meldingsbuss RPI/API Oppfatning av bruk i sektoren, ikke egnethet
 17. 17. 17http://www.enterpriseintegrationpatterns.com
 18. 18. Prosesser, modellering, beste praksis 18
 19. 19. Store forbedringspotensialer Lite samarbeid mellom forvaltningsnivåer og sektorer ”Vi er så spesielle”-syndromet lever i beste velgående, på alle nivåer Tradisjonelt lite design for gjenbruk, men bedrer seg 19
 20. 20. 20 Prosesser, modellering og beste praksis Dataoppslag og -overføring Autentisering og autorisasjon http://www.slideshare.net/snorrelo

×