Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Feide Connect for Feide administratorsamling

406 views

Published on

Persentasjon for erfarne Feide-administratorer.

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Feide Connect for Feide administratorsamling

 1. 1. Feide Connect Feide administratorsamling, Gardermoen 16. oktober 2014 Snorre Løvås
 2. 2. Feide i dag Innloggingsløsning og attributtflyt rettet mot webtjenester 375 skoleeiere/universiteter/høyskoler/etc 425 tjenester (noe uklar definisjon av ”tjeneste”) Normal uke i høst – litt over 2 millioner innlogginger i uka 54 millioner innlogginger hittil i år 20% GS, 40% VGO, 40% UH 2
 3. 3. 3
 4. 4. Feide Connect Utvide og forenkle Øke verdien av det som allerede er gjort i sektoren 4
 5. 5. Flere autentiseringsmuligheter Webtjenester Mobil-applikasjoner Desktop-applikasjoner ”Maskin til maskin” 5
 6. 6. Personer, grupper og roller APIer for • Organisasjoner • Grupper • Roller • Personinfo Personsøk 6
 7. 7. Andre APIer 7 3. parter kan publisere data Felles metode for • Uthenting av data • Autentisering • Autorisasjon
 8. 8. Juridiske problemstillinger Hvor langt kan vi dra selvbetjening og digitalisering av avtaler? Hvem eier data? • Eksempel: brukergenererte grupper Hvem gir samtykke til bruk av data? Hvordan kan data benyttes? • Eksempel: Kommersielle formål 8
 9. 9. 9 2014 Prototype 2015 Pilot 2016 Produksjon

×