Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital Eksamen - Integrasjon - SUHS 2014

561 views

Published on

Presentasjon av Integrasjonsgruppas arbeid i Digital Eksamensprosjektet. SUHS 2014,

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digital Eksamen - Integrasjon - SUHS 2014

 1. 1. Digital Eksamen Integrasjoner Snorre Løvås, Seniorrådgiver, UNINETT Trondheim, 2014-10-06 http://slideshare.net/snorrelo/
 2. 2. Arbeidet frem til nå På grunn av piloteringsbehov har arbeid gått i ”feil” rekkefølge og vi har forskuttert en del ting Arbeid som burde vært gjort i hovedsakelig i sekvens har blitt gjort delvis parallelt Dette begynner å rette seg nå, men har hatt konsekvenser og kan få flere fremover 2
 3. 3. 3 Rammevilkår Arbeidsflyt Bruk Innkjøp Integrasjon Arkitektur
 4. 4. 4 Rammevilkår Arbeidsflyt Bruk Innkjøp Integrasjon Arkitektur
 5. 5. 5 Rammevilkår Arbeidsflyt Bruk Innkjøp Integrasjon Arkitektur
 6. 6. 6 Rammevilkår Arbeidsflyt Bruk Innkjøp Integrasjon Arkitektur
 7. 7. 7 Rammevilkår Arbeidsflyt Bruk Innkjøp Integrasjon Arkitektur
 8. 8. 8 Rammevilkår Arbeidsflyt Bruk Innkjøp Integrasjon Arkitektur
 9. 9. 9 Rammevilkår Arbeidsflyt Bruk Innkjøp Integrasjon Arkitektur
 10. 10. 10 Rammevilkår Arbeidsflyt Bruk Innkjøp Integrasjon Arkitektur
 11. 11. 11 Rammevilkår Arbeidsflyt Bruk Innkjøp Integrasjon Arkitektur
 12. 12. 12 Rammevilkår Arbeidsflyt Bruk Innkjøp Integrasjon Arkitektur
 13. 13. 13 Rammevilkår Arbeidsflyt Bruk Innkjøp Integrasjon Arkitektur
 14. 14. 14 Rammevilkår Arbeidsflyt Bruk Innkjøp Integrasjon Arkitektur
 15. 15. 15 Rammevilkår Arbeidsflyt Bruk Innkjøp Integrasjon Arkitektur Prosjektet i vår
 16. 16. 16 Rammevilkår Arbeidsflyt Bruk Innkjøp Integrasjon Arkitektur Prosjektet i dag
 17. 17. Status integrasjon – oktober Opprette eksamener i eksamenssystemer Har vært pilotert vår og høst Nå kan alle begynne å ta i bruk integrasjonen som fyller eksamener, kandidater, sensorer inn i eksamenssystemene Noen eksamenssystemer er koblet på allerede Andre vil kunne kobles på med noe hjelp • Dokumentasjonen er ikke helt ferdig ennå 17
 18. 18. Status integrasjon – oktober Oversikt over grensesnitt/tjenester Vi har laget oversikt over de grensesnitt/tjenester vi har sett • Tolking av rapporter som er skrevet i sektoren • Innspill fra medlemmer i arbeidsgruppa m.m. Arbeidsflytgruppa har nå kommet med sin leveranse (27. okt) • Vår liste kan nå avsjekkes mot dette arbeidet Oversikten over grensesnitt/tjenester sendes til prosjektet for prioritering 18
 19. 19. Oversikt over grensesnitt/tjenester Forberede eksamen • Legge ut eksamensoppgaver • Hent eksamensliste (oversikt over eksamener i periode) • Hent eksamensdetaljer (emner, kandidater, sensorer o.l.) • Hent av eksamensinformasjon (dato, rom, o.l.) • Reservere rom • Send eksamensmeldinger (info til studenter) • “Håndtere dispensasjon etter frist etc.” • “Søknad om utsatt eksamen og tilhørende behandling” 19
 20. 20. Oversikt over grensesnitt/tjenester Gjennomføre eksamen • Hent eksamensbesvarelser • Hent fremmøte 20
 21. 21. Oversikt over grensesnitt/tjenester Sensurere besvarelse, begrunne sensur, etterarbeid • Hent sensurveiledning • Gjør plagiatsjekk • Hent sensurresultater • Arkiver sensur/resultater/protokoll • Arkiver eksamensoppgaver • Publisere/tilgjengeliggjøre eksamensbesvarelser/innlevering (grads innleveringer, fulltekst og metadata) • “Behandling av klager på karakterer” • “Behandling av klager på formelle feil ved eksamen” 21
 22. 22. Veien videre Vår oversikt oversendes prosjektet for komplettering og prioritering Arbeid i arkitekturgruppa kan få konsekvenser Små arbeidsgrupper for hver av tjenestene/grensesnittene • Spesifisere tjeneste/grensesnitt • Implementere grensesnitt i noen fagsystemer • Pilotere • Dokumentere til kravspesifikasjon Vi trenger pilotinstitusjoner som er villige til å arbeide 22
 23. 23. Kontakt og mer informasjon Snorre Løvås snorre.lovas@uninett.no Agora https://agora.uninett.no/web/digital-eksamen-apen/ 23

×